MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2112 - eutheōs

Choose a new font size and typeface
εὐθέως
Transliteration
eutheōs (Key)
Pronunciation
yoo-theh'-oce
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
mGNT
36x in 1 unique form(s)
TR
80x in 4 unique form(s)
LXX
2x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

εὐθέως euthéōs, yoo-theh'-oce; adverb from G2117; directly, i.e. at once or soon:—anon, as soon as, forthwith, immediately, shortly, straightway.


KJV Translation Count — Total: 80x

The KJV translates Strong's G2112 in the following manner: immediately (35x), straightway (32x), forthwith (7x), miscellaneous (6x).

KJV Translation Count — Total: 80x
The KJV translates Strong's G2112 in the following manner: immediately (35x), straightway (32x), forthwith (7x), miscellaneous (6x).
  1. straightway, immediately, forthwith

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
εὐθέως euthéōs, yoo-theh'-oce; adverb from G2117; directly, i.e. at once or soon:—anon, as soon as, forthwith, immediately, shortly, straightway.
STRONGS G2112:
εὐθέως, adverb, (from εὐθύς), straightway, immediately, forthwith: Matthew 4:20, 22; Matthew 8:3, and often in the historical books, especially Mark's Gospel [where, however, T Tr WH have substituted εὐθύς in some 35 out of 41 cases]; elsewhere only in Galatians 1:16; James 1:24; Revelation 4:2, (for פִּתְאֹם, Job 5:3). shortly, soon: 3 John 1:14. [From Sophocles down.]

Related entry:
εὐθύς, adverb, [from Pindar down], equivalent to εὐθέως, with which it is often interchanged in the manuscripts [see εὐθέως]; straightway, immediately, forthwith: Matthew 3:16; Matthew 13:20; John 13:32, etc. [Cf. Phryn. ed. Lob. p. 145.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Job
5:3
Matthew
3:16; 4:20; 4:22; 8:3; 13:20
John
13:32
Galatians
1:16
James
1:24
3 John
1:14
Revelation
4:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2112 matches the Greek εὐθέως (eutheōs),
which occurs 80 times in 80 verses in the TR Greek.

Page 1 / 2 (Mat 4:20–Mar 10:52)

Unchecked Copy BoxMat 4:20 - οἱ δὲ εὐθέως G2112 ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 4:22 - οἱ δὲ εὐθέως G2112 ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 8:3 - καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων θέλω καθαρίσθητι καὶ εὐθέως G2112 ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ λέπρα
Unchecked Copy BoxMat 13:5 - ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθέως G2112 ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
Unchecked Copy BoxMat 14:22 - καὶ εὐθέως G2112 ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
Unchecked Copy BoxMat 14:27 - εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
Unchecked Copy BoxMat 14:31 - εὐθέως G2112 δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
Unchecked Copy BoxMat 20:34 - σπλαγχνισθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν καὶ εὐθέως G2112 ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 21:2 - λέγων αὐτοῖς πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως G2112 εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς λύσαντες ἀγάγετέ μοι
Unchecked Copy BoxMat 21:3 - καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
Unchecked Copy BoxMat 24:29 - εὐθέως G2112 δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
Unchecked Copy BoxMat 25:15 - καὶ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα δὲ δύο δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως G2112
Unchecked Copy BoxMat 26:49 - καὶ εὐθέως G2112 προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν χαῖρε ῥαββί καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMat 26:74 - τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ εὐθέως G2112 ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
Unchecked Copy BoxMat 27:48 - καὶ εὐθέως G2112 δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 1:10 - καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 1:18 - καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMar 1:20 - καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMar 1:21 - καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
Unchecked Copy BoxMar 1:29 - καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
Unchecked Copy BoxMar 1:30 - δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxMar 1:31 - καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός καὶ διηκόνει αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxMar 1:42 - καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ λέπρα καὶ ἐκαθαρίσθη
Unchecked Copy BoxMar 1:43 - καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 2:2 - καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
Unchecked Copy BoxMar 2:8 - καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Unchecked Copy BoxMar 2:12 - καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν
Unchecked Copy BoxMar 3:6 - καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
Unchecked Copy BoxMar 4:5 - καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
Unchecked Copy BoxMar 4:15 - οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
Unchecked Copy BoxMar 4:16 - καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 4:17 - καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
Unchecked Copy BoxMar 4:29 - ὅταν δὲ παραδοῖ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν θερισμός
Unchecked Copy BoxMar 5:2 - καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
Unchecked Copy BoxMar 5:13 - καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ
Unchecked Copy BoxMar 5:29 - καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
Unchecked Copy BoxMar 5:30 - καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων
Unchecked Copy BoxMar 5:36 - δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
Unchecked Copy BoxMar 5:42 - καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
Unchecked Copy BoxMar 6:25 - καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
Unchecked Copy BoxMar 6:27 - καὶ εὐθὺς ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
Unchecked Copy BoxMar 6:45 - καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον
Unchecked Copy BoxMar 6:50 - πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
Unchecked Copy BoxMar 6:54 - καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτὸν
Unchecked Copy BoxMar 7:35 - καὶ εὐθέως G2112 ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
Unchecked Copy BoxMar 8:10 - καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
Unchecked Copy BoxMar 9:15 - καὶ εὐθὺς πᾶς ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 9:20 - καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
Unchecked Copy BoxMar 9:24 - εὐθὺς κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν πιστεύω βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
Unchecked Copy BoxMar 10:52 - καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε πίστις σου σέσωκέν σε καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Mat 4:20–Mar 10:52) Mat 4:20–Mar 10:52

BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan