LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4226 - pou

Choose a new font size and typeface
ποῦ
Transliteration
pou (Key)
Pronunciation
poo
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
Genitive case of an interrogative pronoun pos (what) otherwise obsolete (perhaps the same as πού (G4225) used with the rising slide of enquiry)
mGNT
49x in 2 unique form(s)
TR
44x in 2 unique form(s)
LXX
101x in 2 unique form(s)
Strong’s Definitions

ποῦ poû, poo; genitive case of an interrogative pronoun πός pós (what) otherwise obsolete (perhaps the same as G4225 used with the rising slide of inquiry); as adverb of place; at (by implication, to) what locality:—where, whither.


KJV Translation Count — Total: 47x

The KJV translates Strong's G4226 in the following manner: where (37x), whither (10x).

KJV Translation Count — Total: 47x
The KJV translates Strong's G4226 in the following manner: where (37x), whither (10x).
  1. somewhere

  2. nearly

  3. with numerals: somewhere about, about

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ποῦ poû, poo; genitive case of an interrogative pronoun πός pós (what) otherwise obsolete (perhaps the same as G4225 used with the rising slide of inquiry); as adverb of place; at (by implication, to) what locality:—where, whither.
STRONGS G4226:
ποῦ (cf. Curtius, § 631), an interrogative adverb, from Homer down, the Sept. for אַיֵה, אָנָה, אַי, where? in what place?
a. in direct questions: Matthew 2:2; Matthew 26:17; Mark 14:12, 14; Luke 17:17, 37; Luke 22:9, 11; John 1:38(39); John 7:11; 8:10,19; 9:12; 11:34; ποῦ ἐστιν ((ἐστιν sometimes unexpressed)), in questions indicating that a person or thing is gone, or cannot be found, is equivalent to it is nowhere, does not exist: Luke 8:25; Romans 3:27; 1 Corinthians 1:20; 1 Corinthians 12:17, 19; 1 Corinthians 15:55; Galatians 4:15 L T Tr WH; 2 Peter 3:4; ποῦ φανεῖται (A. V. where shall... appear) equivalent to there will be no place for him, 1 Peter 4:18.
b. in indirect questions, for the relative ὅπου (cf. Winer's Grammar, § 57, 2 at the end): followed by the indicative, Matthew 2:4; Mark 15:47; John 1:39 (40); John 11:57; 20:2,13,15; Revelation 2:13 (cf. Winer's Grammar, 612 (569)); followed by the subjunctive, Matthew 8:20; Luke 9:58; Luke 12:17.
c. joined to verbs of going or coming, for ποῖ in direct question (cf. our colloquial, where for whither; see Winers Grammar, § 54, 7; Buttmann, 71 (62)): John 7:35 (cf. Winers Grammar, 300 (281); Buttmann, 358 (307)); John 13:36; 16:5; in indirect question, followed by the indicative: John 3:8; John 8:14; John 12:35; John 14:5; Hebrews 11:8; 1 John 2:11.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
2:2; 2:4; 8:20; 26:17
Mark
14:12; 14:14; 15:47
Luke
8:25; 9:58; 12:17; 17:17; 17:37; 22:9; 22:11
John
1:38; 1:39; 3:8; 7:11; 7:35; 8:10; 8:14; 8:19; 9:12; 11:34; 11:57; 12:35; 13:36; 14:5; 16:5; 20:2; 20:13; 20:15
Romans
3:27
1 Corinthians
1:20; 12:17; 12:19; 15:55
Galatians
4:15
Hebrews
11:8
1 Peter
4:18
2 Peter
3:4
1 John
2:11
Revelation
2:13

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4226 matches the Greek ποῦ (pou),
which occurs 101 times in 87 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 3:9–Pro 23:30)

Unchecked Copy BoxGen 3:9 - καὶ ἐκάλεσεν κύριος θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ ποῦ G4226 εἶ
Unchecked Copy BoxGen 4:9 - καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Καιν ποῦ G4226 ἐστιν Αβελ ἀδελφός σου δὲ εἶπεν οὐ γινώσκω μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ
Unchecked Copy BoxGen 16:8 - καὶ εἶπεν αὐτῇ ἄγγελος κυρίου Αγαρ παιδίσκη Σαρας πόθεν ἔρχῃ καὶ ποῦ G4226 πορεύῃ καὶ εἶπεν ἀπὸ προσώπου Σαρας τῆς κυρίας μου ἐγὼ ἀποδιδράσκω
Unchecked Copy BoxGen 18:9 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν ποῦ G4226 Σαρρα γυνή σου δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ
Unchecked Copy BoxGen 19:5 - καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν ποῦ G4226 εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxGen 22:7 - εἶπεν δὲ Ισαακ πρὸς Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἴπας πάτερ δὲ εἶπεν τί ἐστιν τέκνον λέγων ἰδοὺ τὸ πῦρ καὶ τὰ ξύλα ποῦ G4226 ἐστιν τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοκάρπωσιν
Unchecked Copy BoxGen 32:17 - (LXX 32:18)καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ λέγων ἐάν σοι συναντήσῃ Ησαυ ἀδελφός μου καὶ ἐρωτᾷ σε λέγων τίνος εἶ καὶ ποῦ G4226 πορεύῃ καὶ τίνος ταῦτα τὰ προπορευόμενά σου
Unchecked Copy BoxGen 37:16 - δὲ εἶπεν τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ ἀνάγγειλόν μοι ποῦ G4226 βόσκουσιν
Unchecked Copy BoxGen 37:30 - καὶ ἀνέστρεψεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον οὐκ ἔστιν ἐγὼ δὲ ποῦ G4226 πορεύομαι ἔτι
Unchecked Copy BoxGen 38:21 - ἐπηρώτησεν δὲ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκ τοῦ τόπου ποῦ G4226 ἐστιν πόρνη γενομένη ἐν Αιναν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ καὶ εἶπαν οὐκ ἦν ἐνταῦθα πόρνη
Unchecked Copy BoxExo 2:20 - δὲ εἶπεν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ καὶ ποῦ G4226 ἐστι καὶ ἵνα τί οὕτως καταλελοίπατε τὸν ἄνθρωπον καλέσατε οὖν αὐτόν ὅπως φάγῃ ἄρτον
Unchecked Copy BoxDeu 1:28 - ποῦ G4226 ἡμεῖς ἀναβαίνομεν οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxDeu 32:37 - καὶ εἶπεν κύριος ποῦ G4226 εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν ἐφ᾽ οἷς ἐπεποίθεισαν ἐπ᾽ αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxJos 2:5 - ὡς δὲ πύλη ἐκλείετο ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἄνδρες ἐξῆλθον οὐκ ἐπίσταμαι ποῦ G4226 πεπόρευνται καταδιώξατε ὀπίσω αὐτῶν εἰ καταλήμψεσθε αὐτούς
Unchecked Copy BoxJos 8:20 - καὶ περιβλέψαντες οἱ κάτοικοι Γαι εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐθεώρουν καπνὸν ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οὐκέτι εἶχον ποῦ G4226 φύγωσιν ὧδε ὧδε
Unchecked Copy BoxJdg 6:13 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ἐν ἐμοί κύριε καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ᾽ ἡμῶν ἵνα τί εὗρεν ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ποῦ G4226 ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος καὶ νῦν ἀπώσατο ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ
Unchecked Copy BoxJdg 8:18 - καὶ εἶπεν πρὸς Ζεβεε καὶ Σαλμανα ποῦ G4226 οἱ ἄνδρες οὓς ἀπεκτείνατε ἐν Θαβωρ καὶ εἶπαν ὡσεὶ σύ ὅμοιος σοί ὅμοιος αὐτῶν ὡς εἶδος μορφὴ υἱῶν βασιλέων
Unchecked Copy BoxJdg 9:38 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζεβουλ ποῦ G4226 ἐστιν νῦν τὸ στόμα σου τὸ λέγον τίς ἐστιν Αβιμελεχ ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ οὐκ ἰδοὺ οὗτός ἐστιν λαός ὃν ἐξουδένωσας ἔξελθε νῦν καὶ πολέμει πρὸς αὐτόν
Unchecked Copy BoxJdg 19:17 - καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν τὸν ἄνδρα τὸν ὁδοιπόρον ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρεσβύτης ποῦ G4226 πορεύῃ καὶ πόθεν ἔρχῃ
Unchecked Copy BoxJdg 20:3 - καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμιν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λαλήσατε ποῦ G4226 ἐγένετο κακία αὕτη
Unchecked Copy BoxRth 2:19 - καὶ εἶπεν αὐτῇ πενθερὰ αὐτῆς ποῦ G4226 συνέλεξας σήμερον καὶ ποῦ G4226 ἐποίησας εἴη ἐπιγνούς σε εὐλογημένος καὶ ἀπήγγειλεν Ρουθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆς ποῦ G4226 ἐποίησεν καὶ εἶπεν τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός μεθ᾽ οὗ ἐποίησα σήμερον Βοος
Unchecked Copy Box1Sa 10:14 - καὶ εἶπεν οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ ποῦ G4226 ἐπορεύθητε καὶ εἶπαν ζητεῖν τὰς ὄνους καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ
Unchecked Copy Box1Sa 19:22 - καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαουλ καὶ ἐπορεύθη καὶ αὐτὸς εἰς Αρμαθαιμ καὶ ἔρχεται ἕως τοῦ φρέατος τοῦ ἅλω τοῦ ἐν τῷ Σεφι καὶ ἠρώτησεν καὶ εἶπεν ποῦ G4226 Σαμουηλ καὶ Δαυιδ καὶ εἶπαν ἰδοὺ ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα
Unchecked Copy Box1Sa 26:16 - καὶ οὐκ ἀγαθὸν τὸ ῥῆμα τοῦτο πεποίηκας ζῇ κύριος ὅτι υἱοὶ θανατώσεως ὑμεῖς οἱ φυλάσσοντες τὸν βασιλέα κύριον ὑμῶν τὸν χριστὸν κυρίου καὶ νῦν ἰδὲ δή τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως καὶ φακὸς τοῦ ὕδατος ποῦ G4226 ἐστιν τὰ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 2:1 - καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ ἐν κυρίῳ λέγων εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν ἀνάβηθι καὶ εἶπεν Δαυιδ ποῦ G4226 ἀναβῶ καὶ εἶπεν εἰς Χεβρων
Unchecked Copy Box2Sa 2:22 - καὶ προσέθετο ἔτι Αβεννηρ λέγων τῷ Ασαηλ ἀπόστηθι ἀπ᾽ ἐμοῦ ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν καὶ πῶς ἀρῶ τὸ πρόσωπόν μου πρὸς Ιωαβ καὶ ποῦ G4226 ἐστιν ταῦτα ἐπίστρεφε πρὸς Ιωαβ τὸν ἀδελφόν σου
Unchecked Copy Box2Sa 9:4 - καὶ εἶπεν βασιλεύς ποῦ G4226 οὗτος καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα ἰδοὺ ἐν οἴκῳ Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ
Unchecked Copy Box2Sa 13:13 - καὶ ἐγὼ ποῦ G4226 ἀποίσω τὸ ὄνειδός μου καὶ σὺ ἔσῃ ὡς εἷς τῶν ἀφρόνων ἐν Ισραηλ καὶ νῦν λάλησον δὴ πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι οὐ μὴ κωλύσῃ με ἀπὸ σοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 16:3 - καὶ εἶπεν βασιλεύς καὶ ποῦ G4226 υἱὸς τοῦ κυρίου σου καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα ἰδοὺ κάθηται ἐν Ιερουσαλημ ὅτι εἶπεν σήμερον ἐπιστρέψουσίν μοι οἶκος Ισραηλ τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου
Unchecked Copy Box2Sa 17:20 - καὶ ἦλθαν οἱ παῖδες Αβεσσαλωμ πρὸς τὴν γυναῖκα εἰς τὴν οἰκίαν καὶ εἶπαν ποῦ G4226 Αχιμαας καὶ Ιωναθαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς γυνή παρῆλθαν μικρὸν τοῦ ὕδατος καὶ ἐζήτησαν καὶ οὐχ εὗραν καὶ ἀνέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ
Unchecked Copy Box1Ki 10:12 - καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοῖς ᾠδοῖς οὐκ ἐληλύθει τοιαῦτα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὤφθησάν που G4226 ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Unchecked Copy Box2Ki 2:14 - καὶ ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ καὶ οὐ διέστη καὶ εἶπεν ποῦ G4226 θεὸς Ηλιου αφφω καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα καὶ διέβη Ελισαιε
Unchecked Copy Box2Ki 6:6 - καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ποῦ G4226 ἔπεσεν καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τὸν τόπον καὶ ἀπέκνισεν ξύλον καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ καὶ ἐπεπόλασεν τὸ σιδήριον
Unchecked Copy Box2Ki 6:13 - καὶ εἶπεν δεῦτε ἴδετε ποῦ G4226 οὗτος καὶ ἀποστείλας λήμψομαι αὐτόν καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ἰδοὺ ἐν Δωθαϊμ
Unchecked Copy Box2Ki 18:34 - ποῦ G4226 ἐστιν θεὸς Αιμαθ καὶ Αρφαδ ποῦ G4226 ἐστιν θεὸς Σεπφαρουαιν καὶ ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου
Unchecked Copy Box2Ki 19:13 - ποῦ G4226 ἐστιν βασιλεὺς Αιμαθ καὶ βασιλεὺς Αρφαδ καὶ ποῦ G4226 ἐστιν Σεπφαρουαιν Ανα καὶ Αυα
Unchecked Copy BoxJob 17:15 - ποῦ G4226 οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἐλπίς τὰ ἀγαθά μου ὄψομαι
Unchecked Copy BoxJob 19:29 - εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος θυμὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀνόμους ἐπελεύσεται καὶ τότε γνώσονται ποῦ G4226 ἐστιν αὐτῶν ὕλη
Unchecked Copy BoxJob 20:7 - ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐροῦσιν ποῦ G4226 ἐστιν
Unchecked Copy BoxJob 21:28 - ὅτι ἐρεῖτε ποῦ G4226 ἐστιν οἶκος ἄρχοντος καὶ ποῦ G4226 ἐστιν σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν
Unchecked Copy BoxJob 35:10 - καὶ οὐκ εἶπεν ποῦ G4226 ἐστιν θεὸς ποιήσας με κατατάσσων φυλακὰς νυκτερινάς
Unchecked Copy BoxJob 38:4 - ποῦ G4226 ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν
Unchecked Copy BoxPsa 42:3 - (LXX 41:4)ἐγενήθη μοι τὰ δάκρυά μου ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ποῦ G4226 ἐστιν θεός σου
Unchecked Copy BoxPsa 42:10 - (LXX 41:11)ἐν τῷ καταθλάσαι τὰ ὀστᾶ μου ὠνείδισάν με οἱ θλίβοντές με ἐν τῷ λέγειν αὐτούς μοι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ποῦ G4226 ἐστιν θεός σου
Unchecked Copy BoxPsa 79:10 - (LXX 78:10)μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη ποῦ G4226 ἐστιν θεὸς αὐτῶν καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἐκδίκησις τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου τοῦ ἐκκεχυμένου
Unchecked Copy BoxPsa 89:49 - (LXX 88:50)ποῦ G4226 εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα κύριε ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου
Unchecked Copy BoxPsa 115:2 - (LXX 113:10)μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη ποῦ G4226 ἐστιν θεὸς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPsa 139:7 - (LXX 138:7)ποῦ G4226 πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ G4226 φύγω
Unchecked Copy BoxPro 11:31 - εἰ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ G4226 φανεῖται
Unchecked Copy BoxPro 23:30 - οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ G4226 πότοι γίνονται

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 3:9–Pro 23:30) Gen 3:9–Pro 23:30

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan