LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4570 - sbennymi

Choose a new font size and typeface
σβέννυμι
Transliteration
sbennymi (Key)
Pronunciation
sben'-noo-mee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
A prolonged form of an apparently primary verb
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:165,1009

Strong’s Definitions

σβέννυμι sbénnymi, sben'-noo-mee; a prolonged form of an apparently primary verb; to extinguish (literally or figuratively):—go out, quench.


KJV Translation Count — Total: 8x

The KJV translates Strong's G4570 in the following manner: quench (7x), go out (1x).

KJV Translation Count — Total: 8x
The KJV translates Strong's G4570 in the following manner: quench (7x), go out (1x).
 1. to extinguish, quench

  1. of fire or things on fire

   1. to be quenched, to go out

  2. metaph. to quench, to suppress, stifle

   1. of divine influence

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
σβέννυμι sbénnymi, sben'-noo-mee; a prolonged form of an apparently primary verb; to extinguish (literally or figuratively):—go out, quench.
STRONGS G4570:
σβέννυμι (ζβέννυμι, 1 Thessalonians 5:19 Tdf. (cf. Sigma)) and (in classics) σβεννύω; future σβέσω; 1 aorist ἐσβεσα; passive, present σβεννυμαι; from Homer down; the Sept. for כִּבָּה and דָּעַך, to extinguish, quench;
a. properly: τί, fire or things on fire, Matthew 12:20; Ephesians 6:16; Hebrews 11:34; passive (the Sept. for כָּבָה), to be quenched, to go out: Matthew 25:8; Mark 9:44, 46 (both which vss. T WH omit; Tr brackets), 48.
b. metaphorically, to quench, i. e. to suppress, stifle: τό πνεῦμα, divine influence, 1 Thessalonians 5:19 (ἀγάπην, Song of Solomon 8:7; τά πάθη, 4 Macc. 16:4; χόλον, Homer, Iliad 9, 678; ὕβριν, Plato, legg. 8, 835 d.; τόν θυμόν, ibid. 10, 888 a.).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Song of Songs
8:7
Matthew
12:20; 25:8
Mark
9:44; 9:46
Ephesians
6:16
1 Thessalonians
5:19; 5:19
Hebrews
11:34

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4570 matches the Greek σβέννυμι (sbennymi),
which occurs 34 times in 33 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxLev 6:9 - (LXX 6:2)ἔντειλαι Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων οὗτος νόμος τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτὴ ὁλοκαύτωσις ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωί καὶ τὸ πῦρ τοῦ θυσιαστηρίου καυθήσεται ἐπ᾽ αὐτοῦ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxLev 6:12 - (LXX 6:5)καὶ πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καυθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570 καὶ καύσει ἱερεὺς ἐπ᾽ αὐτὸ ξύλα τὸ πρωὶ καὶ στοιβάσει ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἐπιθήσει ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ στέαρ τοῦ σωτηρίου
Unchecked Copy BoxLev 6:13 - (LXX 6:6)καὶ πῦρ διὰ παντὸς καυθήσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy Box2Sa 14:7 - καὶ ἰδοὺ ἐπανέστη ὅλη πατριὰ πρὸς τὴν δούλην σου καὶ εἶπαν δὸς τὸν παίσαντα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ θανατώσομεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὗ ἀπέκτεινεν καὶ ἐξαροῦμεν καί γε τὸν κληρονόμον ὑμῶν καὶ σβέσουσιν G4570 τὸν ἄνθρακά μου τὸν καταλειφθέντα ὥστε μὴ θέσθαι τῷ ἀνδρί μου κατάλειμμα καὶ ὄνομα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς
Unchecked Copy Box2Sa 21:17 - καὶ ἐβοήθησεν αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ μὴ σβέσῃς G4570 τὸν λύχνον Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ki 22:17 - ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίων θεοῖς ἑτέροις ὅπως παροργίσωσίν με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐκκαυθήσεται θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy Box2Ch 29:7 - καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ ναοῦ καὶ ἔσβεσαν G4570 τοὺς λύχνους καὶ θυμίαμα οὐκ ἐθυμίασαν καὶ ὁλοκαυτώματα οὐ προσήνεγκαν ἐν τῷ ἁγίῳ θεῷ Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ch 34:25 - ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίασαν θεοῖς ἀλλοτρίοις ἵνα παροργίσωσίν με ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐξεκαύθη θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxJob 4:10 - σθένος λέοντος φωνὴ δὲ λεαίνης γαυρίαμα δὲ δρακόντων ἐσβέσθη G4570
Unchecked Copy BoxJob 16:15 - σάκκον ἔρραψα ἐπὶ βύρσης μου τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη G4570
Unchecked Copy BoxJob 18:5 - καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται G4570 καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν φλόξ
Unchecked Copy BoxJob 18:6 - τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ ὁ δὲ λύχνος ἐπ᾽ αὐτῷ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxJob 21:17 - οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται G4570 ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς καταστροφή ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς
Unchecked Copy BoxJob 30:8 - ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον G4570 ἀπὸ γῆς
Unchecked Copy BoxJob 34:26 - ἔσβεσεν G4570 δὲ ἀσεβεῖς ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 40:12 - ὑπερήφανον δὲ σβέσον G4570 σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα
Unchecked Copy BoxPro 10:7 - μνήμη δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται G4570
Unchecked Copy BoxPro 13:9 - φῶς δικαίοις διὰ παντός φῶς δὲ ἀσεβῶν σβέννυται G4570
Unchecked Copy BoxPro 24:20 - οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxSng 8:7 - ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι G4570 τὴν ἀγάπην καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν ἐὰν δῷ ἀνὴρ τὸν πάντα βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν
Unchecked Copy BoxIsa 1:31 - καὶ ἔσται ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται σβέσων G4570
Unchecked Copy BoxIsa 34:10 - νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570 εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον καὶ ἀναβήσεται καπνὸς αὐτῆς ἄνω εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν
Unchecked Copy BoxIsa 42:3 - κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει G4570 ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν
Unchecked Copy BoxIsa 43:17 - ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυρόν ἀλλὰ ἐκοιμήθησαν καὶ οὐκ ἀναστήσονται ἐσβέσθησαν G4570 ὡς λίνον ἐσβεσμένον G4570
Unchecked Copy BoxIsa 66:24 - καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται G4570 καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί
Unchecked Copy BoxJer 4:4 - περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται καὶ οὐκ ἔσται σβέσων G4570 ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJer 7:20 - διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν καὶ ἐπὶ πάντα τὰ γενήματα τῆς γῆς καὶ καυθήσεται καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxJer 17:27 - καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσητέ μου τοῦ ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων τοῦ μὴ αἴρειν βαστάγματα καὶ μὴ εἰσπορεύεσθαι ταῖς πύλαις Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πύλαις αὐτῆς καὶ καταφάγεται ἄμφοδα Ιερουσαλημ καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxJer 21:12 - οἶκος Δαυιδ τάδε λέγει κύριος κρίνατε τὸ πρωὶ κρίμα καὶ κατευθύνατε καὶ ἐξέλεσθε διηρπασμένον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτόν ὅπως μὴ ἀναφθῇ ὡς πῦρ ὀργή μου καὶ καυθήσεται καὶ οὐκ ἔσται σβέσων G4570
Unchecked Copy BoxEze 20:47 - (LXX 21:3)καὶ ἐρεῖς τῷ δρυμῷ Ναγεβ ἄκουε λόγον κυρίου τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ καὶ καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ πᾶν ξύλον ξηρόν οὐ σβεσθήσεται G4570 φλὸξ ἐξαφθεῖσα καὶ κατακαυθήσεται ἐν αὐτῇ πᾶν πρόσωπον ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βορρᾶ
Unchecked Copy BoxEze 20:48 - (LXX 21:4)καὶ ἐπιγνώσονται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ἐξέκαυσα αὐτό καὶ οὐ σβεσθήσεται G4570
Unchecked Copy BoxEze 32:7 - καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί G4570 σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς
Unchecked Copy BoxAmo 5:6 - (LXX 5:6)ἐκζητήσατε τὸν κύριον καὶ ζήσατε ὅπως μὴ ἀναλάμψῃ ὡς πῦρ οἶκος Ιωσηφ καὶ καταφάγεται αὐτόν καὶ οὐκ ἔσται σβέσων G4570 τῷ οἴκῳ Ισραηλ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan