LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5270 - hypokatō

Choose a new font size and typeface
ὑποκάτω
Transliteration
hypokatō (Key)
Pronunciation
hoop-ok-at'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
mGNT
11x in 1 unique form(s)
TR
9x in 1 unique form(s)
LXX
83x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὑποκάτω hupŏkatō, hoop-ok-at'-o; from G5259 and G2736; down under, i.e. beneath:—under.


KJV Translation Count — Total: 9x

The KJV translates Strong's G5270 in the following manner: under (9x).

KJV Translation Count — Total: 9x
The KJV translates Strong's G5270 in the following manner: under (9x).
  1. under, underneath

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὑποκάτω hupŏkatō, hoop-ok-at'-o; from G5259 and G2736; down under, i.e. beneath:—under.
STRONGS G5270:
ὑποκάτω, under, underneath: τίνος (Winers Grammar, § 54, 6; Buttmann, § 146, 1), Matthew 22:44 L T Tr WH; Mark 6:11; Mark 7:28; (Mark 12:36 WH); Luke 8:16; John 1:50 (John 1:51); Hebrews 2:8; Revelation 5:3, 13 (Tr marginal reading brackets the clause); Revelation 6:9; 12:1. (The Sept.; Plato, Aristotle, Polybius, Diodorus, Plutarch, others) (Cf. Winers Grammar, § 50, 7 N.1; Buttmann, § 146, 4.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
22:44
Mark
6:11; 7:28; 12:36
Luke
8:16
John
1:50; 1:51
Hebrews
2:8
Revelation
5:3; 5:13; 6:9; 12:1

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5270 matches the Greek ὑποκάτω (hypokatō),
which occurs 83 times in 80 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 1:7–Isa 14:11)

Unchecked Copy BoxGen 1:7 - καὶ ἐποίησεν θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος ἦν ὑποκάτω G5270 τοῦ στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος
Unchecked Copy BoxGen 1:9 - καὶ εἶπεν θεός συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφθήτω ξηρά καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ξηρά
Unchecked Copy BoxGen 6:17 - ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμὸν ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα ἐν ἐστιν πνεῦμα ζωῆς ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὅσα ἐὰν ἐπὶ τῆς γῆς τελευτήσει
Unchecked Copy BoxGen 7:19 - τὸ δὲ ὕδωρ ἐπεκράτει σφόδρα σφοδρῶς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά ἦν ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ
Unchecked Copy BoxGen 21:15 - ἐξέλιπεν δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ καὶ ἔρριψεν τὸ παιδίον ὑποκάτω G5270 μιᾶς ἐλάτης
Unchecked Copy BoxExo 20:4 - οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω G5270 τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxLev 15:10 - καὶ πᾶς ἁπτόμενος ὅσα ἐὰν ὑποκάτω G5270 αὐτοῦ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας καὶ αἴρων αὐτὰ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας
Unchecked Copy BoxNum 16:31 - ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους ἐρράγη γῆ ὑποκάτω G5270 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNum 22:27 - καὶ ἰδοῦσα ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω G5270 Βαλααμ καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ
Unchecked Copy BoxDeu 2:25 - ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐνάρχου δοῦναι τὸν τρόμον σου καὶ τὸν φόβον σου ἐπὶ πρόσωπον πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται καὶ ὠδῖνας ἕξουσιν ἀπὸ προσώπου σου
Unchecked Copy BoxDeu 4:18 - ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοίωμα παντὸς ἰχθύος ὅσα ἐστὶν ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω G5270 τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDeu 4:19 - καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς ἀπένειμεν κύριος θεός σου αὐτὰ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς ὑποκάτω G5270 τοῦ οὐρανοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 5:8 - οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω G5270 τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDeu 12:2 - ἀπωλείᾳ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς τόπους ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὓς ὑμεῖς κληρονομεῖτε αὐτούς ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω G5270 δένδρου δασέος
Unchecked Copy BoxDeu 28:13 - καταστήσαι σε κύριος θεός σου εἰς κεφαλὴν καὶ μὴ εἰς οὐράν καὶ ἔσῃ τότε ἐπάνω καὶ οὐκ ἔσῃ ὑποκάτω G5270 ἐὰν ἀκούσῃς τῶν ἐντολῶν κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον φυλάσσειν καὶ ποιεῖν
Unchecked Copy BoxDeu 28:23 - καὶ ἔσται σοι οὐρανὸς ὑπὲρ κεφαλῆς σου χαλκοῦς καὶ γῆ ὑποκάτω G5270 σου σιδηρᾶ
Unchecked Copy BoxJos 7:21 - εἶδον ἐν τῇ προνομῇ ψιλὴν ποικίλην καλὴν καὶ διακόσια δίδραχμα ἀργυρίου καὶ γλῶσσαν μίαν χρυσῆν πεντήκοντα διδράχμων καὶ ἐνθυμηθεὶς αὐτῶν ἔλαβον καὶ ἰδοὺ αὐτὰ ἐγκέκρυπται ἐν τῇ γῇ ἐν τῇ σκηνῇ μου καὶ τὸ ἀργύριον κέκρυπται ὑποκάτω G5270 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJos 7:22 - καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς ἀγγέλους καὶ ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ ταῦτα ἦν ἐγκεκρυμμένα εἰς τὴν σκηνήν καὶ τὸ ἀργύριον ὑποκάτω G5270 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJdg 1:7 - καὶ εἶπεν Αδωνιβεζεκ ἑβδομήκοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποκεκομμένοι ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω G5270 τῆς τραπέζης μου καθὼς οὖν ἐποίησα οὕτως ἀνταπέδωκέν μοι θεός καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ
Unchecked Copy Box1Sa 7:11 - καὶ ἐξῆλθαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκ Μασσηφαθ καὶ κατεδίωξαν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἕως ὑποκάτω G5270 τοῦ Βαιθχορ
Unchecked Copy Box2Sa 2:23 - καὶ οὐκ ἐβούλετο τοῦ ἀποστῆναι καὶ τύπτει αὐτὸν Αβεννηρ ἐν τῷ ὀπίσω τοῦ δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν καὶ διεξῆλθεν τὸ δόρυ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ πίπτει ἐκεῖ καὶ ἀποθνῄσκει ὑποκάτω G5270 αὐτοῦ καὶ ἐγένετο πᾶς ἐρχόμενος ἕως τοῦ τόπου οὗ ἔπεσεν ἐκεῖ Ασαηλ καὶ ἀπέθανεν καὶ ὑφίστατο
Unchecked Copy Box2Sa 18:9 - καὶ συνήντησεν Αβεσσαλωμ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ καὶ Αβεσσαλωμ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν ἡμίονος ὑπὸ τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης καὶ ἐκρεμάσθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῇ δρυί καὶ ἐκρεμάσθη ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἡμίονος ὑποκάτω G5270 αὐτοῦ παρῆλθεν
Unchecked Copy Box2Sa 22:10 - καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑποκάτω G5270 τῶν ποδῶν αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 22:37 - εἰς πλατυσμὸν εἰς τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω G5270 μου καὶ οὐκ ἐσαλεύθησαν τὰ σκέλη μου
Unchecked Copy Box2Sa 22:40 - καὶ ἐνισχύσεις με δυνάμει εἰς πόλεμον κάμψεις τοὺς ἐπανιστανομένους μοι ὑποκάτω G5270 μου
Unchecked Copy Box2Sa 22:48 - ἰσχυρὸς κύριος διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί παιδεύων λαοὺς ὑποκάτω G5270 μου
Unchecked Copy Box1Ki 4:12 - Βακχα υἱὸς Αχιλιδ Θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πᾶς οἶκος Σαν ὁ παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω G5270 τοῦ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαφουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ εἷς
Unchecked Copy Box1Ki 6:6 - πλευρὰ ὑποκάτω G5270 πέντε πήχεων τὸ πλάτος αὐτῆς καὶ τὸ μέσον ἕξ καὶ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς ὅτι διάστημα ἔδωκεν τῷ οἴκῳ κυκλόθεν ἔξωθεν τοῦ οἴκου ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου
Unchecked Copy Box1Ki 7:25 - (LXX 7:13)καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω G5270 τῆς θαλάσσης οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἶκον καὶ θάλασσα ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπάνωθεν
Unchecked Copy Box1Ki 7:30 - (LXX 7:17)καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνωθ τῇ μιᾷ καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν ὠμίαι ὑποκάτω G5270 τῶν λουτήρων
Unchecked Copy Box1Ki 7:44 - (LXX 7:30)καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς βόας δώδεκα ὑποκάτω G5270 τῆς θαλάσσης
Unchecked Copy Box1Ki 14:23 - καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ καὶ στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω G5270 παντὸς ξύλου συσκίου
Unchecked Copy Box2Ki 9:13 - καὶ ἀκούσαντες ἔσπευσαν καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν ὑποκάτω G5270 αὐτοῦ ἐπὶ γαρεμ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπον ἐβασίλευσεν Ιου
Unchecked Copy Box2Ki 16:4 - καὶ ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν καὶ ὑποκάτω G5270 παντὸς ξύλου ἀλσώδους
Unchecked Copy Box2Ki 16:17 - καὶ συνέκοψεν ὁ βασιλεὺς Αχαζ τὰ συγκλείσματα τῶν μεχωνωθ καὶ μετῆρεν ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν θάλασσαν καθεῖλεν ἀπὸ τῶν βοῶν τῶν χαλκῶν τῶν ὑποκάτω G5270 αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ἐπὶ βάσιν λιθίνην
Unchecked Copy Box2Ki 17:10 - καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ παντὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω G5270 παντὸς ξύλου ἀλσώδους
Unchecked Copy Box1Ch 17:1 - καὶ ἐγένετο ὡς κατῴκησεν Δαυιδ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην ἰδοὺ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ καὶ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ὑποκάτω G5270 δέρρεων
Unchecked Copy Box2Ch 4:15 - καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεκα ὑποκάτω G5270 αὐτῆς
Unchecked Copy Box2Ch 5:7 - καὶ εἰσήνεγκαν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑποκάτω G5270 τῶν πτερύγων τῶν χερουβιν
Unchecked Copy Box2Ch 28:4 - καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω G5270 παντὸς ξύλου ἀλσώδους
Unchecked Copy BoxNeh 2:14 - καὶ παρῆλθον ἐπὶ πύλην τοῦ Αιν καὶ εἰς κολυμβήθραν τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἦν τόπος τῷ κτήνει παρελθεῖν ὑποκάτω G5270 μου
Unchecked Copy BoxJob 26:8 - δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐρράγη νέφος ὑποκάτω G5270 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 28:5 - γῆ ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται ἄρτος ὑποκάτω G5270 αὐτῆς ἐστράφη ὡσεὶ πῦρ
Unchecked Copy BoxJob 36:16 - καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω G5270 αὐτῆς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος
Unchecked Copy BoxJob 37:3 - ὑποκάτω G5270 παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxPsa 8:6 - (LXX 8:7)καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω G5270 τῶν ποδῶν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 18:36 - (LXX 17:37)ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω G5270 μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου
Unchecked Copy BoxPsa 18:39 - (LXX 17:40)καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ᾽ ἐμὲ ὑποκάτω G5270 μου
Unchecked Copy BoxPsa 45:5 - (LXX 44:6)τὰ βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ λαοὶ ὑποκάτω G5270 σου πεσοῦνται ἐν καρδίᾳ τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως
Unchecked Copy BoxIsa 14:11 - κατέβη δὲ εἰς ᾅδου δόξα σου πολλή σου εὐφροσύνη ὑποκάτω G5270 σου στρώσουσιν σῆψιν καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 1:7–Isa 14:11) Gen 1:7–Isa 14:11

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan