LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G538 - apataō

Choose a new font size and typeface
ἀπατάω
Transliteration
apataō (Key)
Pronunciation
ap-at-ah'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Of uncertain derivation
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:384,65

Strong’s Definitions

ἀπατάω apatáō, ap-at-ah'-o; of uncertain derivation; to cheat, i.e. delude:—deceive.


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G538 in the following manner: deceive (4x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G538 in the following manner: deceive (4x).
  1. to cheat, beguile, deceive

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀπατάω apatáō, ap-at-ah'-o; of uncertain derivation; to cheat, i.e. delude:—deceive.
STRONGS G538:
ἀπατάω, -ῶ; 1 aorist passive ἠπατήθην; (ἀπάτη); from Homer down; to cheat, deceive, beguile: τὴν καρδίαν αὐτοῦ [R T Tr WH marginal reading, αὑτ. G, ἑαυτ. L WH text], James 1:26; τινά τινι, one with a thing, Ephesians 5:6; passive 1 Timothy 2:14 (where L T Tr WH ἐξαπατηθεῖσα), cf. Genesis 3:13.
[Compare: ἐξαπατάω.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
3:13
Ephesians
5:6
1 Timothy
2:14
James
1:26

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G538 matches the Greek ἀπατάω (apataō),
which occurs 30 times in 28 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 3:13 - καὶ εἶπεν κύριος θεὸς τῇ γυναικί τί τοῦτο ἐποίησας καὶ εἶπεν γυνή ὄφις ἠπάτησέν G538 με καὶ ἔφαγον
Unchecked Copy BoxExo 22:16 - (LXX 22:15)ἐὰν δὲ ἀπατήσῃ G538 τις παρθένον ἀμνήστευτον καὶ κοιμηθῇ μετ᾽ αὐτῆς φερνῇ φερνιεῖ αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα
Unchecked Copy BoxJdg 14:15 - καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων ἀπάτησον G538 δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα μήποτε ἐμπυρίσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί πτωχεῦσαι ἐκαλέσατε ἡμᾶς
Unchecked Copy BoxJdg 16:5 - καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ ἀπάτησον G538 αὐτὸν καὶ ἰδὲ ἐν τίνι ἰσχὺς αὐτοῦ ἐστιν μεγάλη καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα πρὸς αὐτὸν καὶ δήσομεν αὐτὸν ὥστε ταπεινῶσαι αὐτόν καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου
Unchecked Copy Box2Sa 3:25 - οὐκ οἶδας τὴν κακίαν Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ ὅτι ἀπατῆσαί G538 σε παρεγένετο καὶ γνῶναι τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου καὶ γνῶναι ἅπαντα ὅσα σὺ ποιεῖς
Unchecked Copy Box1Ki 22:20 - καὶ εἶπεν κύριος τίς ἀπατήσει G538 τὸν Αχααβ βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ρεμμαθ Γαλααδ καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως καὶ οὗτος οὕτως
Unchecked Copy Box1Ki 22:21 - καὶ ἐξῆλθεν πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν ἐγὼ ἀπατήσω G538 αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος ἐν τίνι
Unchecked Copy Box1Ki 22:22 - καὶ εἶπεν ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἀπατήσεις G538 καί γε δυνήσει ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτως
Unchecked Copy Box2Ki 18:32 - ἕως ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς γῆ ὑμῶν γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτου καὶ ἀμπελώνων γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε καὶ μὴ ἀκούετε Εζεκιου ὅτι ἀπατᾷ G538 ὑμᾶς λέγων κύριος ῥύσεται ἡμᾶς
Unchecked Copy Box2Ch 18:2 - καὶ κατέβη διὰ τέλους ἐτῶν πρὸς Αχααβ εἰς Σαμάρειαν καὶ ἔθυσεν αὐτῷ Αχααβ πρόβατα καὶ μόσχους πολλοὺς καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἠπάτα G538 αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος
Unchecked Copy Box2Ch 18:19 - καὶ εἶπεν κύριος τίς ἀπατήσει G538 τὸν Αχααβ βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ραμωθ Γαλααδ καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως καὶ οὗτος εἶπεν οὕτως
Unchecked Copy Box2Ch 18:20 - καὶ ἐξῆλθεν τὸ πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν ἐγὼ ἀπατήσω G538 αὐτόν καὶ εἶπεν κύριος ἐν τίνι
Unchecked Copy Box2Ch 18:21 - καὶ εἶπεν ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἀπατήσεις G538 καὶ δυνήσῃ ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτως
Unchecked Copy Box2Ch 32:11 - οὐχὶ Εζεκιας ἀπατᾷ G538 ὑμᾶς τοῦ παραδοῦναι ὑμᾶς εἰς θάνατον καὶ εἰς λιμὸν καὶ εἰς δίψαν λέγων κύριος θεὸς ἡμῶν σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ
Unchecked Copy Box2Ch 32:15 - νῦν μὴ ἀπατάτω G538 ὑμᾶς Εζεκιας καὶ μὴ πεποιθέναι ὑμᾶς ποιείτω κατὰ ταῦτα καὶ μὴ πιστεύετε αὐτῷ ὅτι οὐ μὴ δύνηται θεὸς παντὸς ἔθνους καὶ βασιλείας τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρός μου καὶ ἐκ χειρὸς πατέρων μου ὅτι θεὸς ὑμῶν οὐ μὴ σώσει ὑμᾶς ἐκ χειρός μου
Unchecked Copy BoxJob 31:27 - καὶ εἰ ἠπατήθη G538 λάθρᾳ καρδία μου εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα
Unchecked Copy BoxJob 36:16 - καὶ προσέτι ἠπάτησέν G538 σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος
Unchecked Copy BoxPsa 77:2 - (LXX 76:3)ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν θεὸν ἐξεζήτησα ταῖς χερσίν μου νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠπατήθην G538 ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ψυχή μου
Unchecked Copy BoxPsa 78:36 - (LXX 77:36)καὶ ἠπάτησαν G538 αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ
Unchecked Copy BoxPro 24:15 - μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς G538 χορτασίᾳ κοιλίας
Unchecked Copy BoxIsa 36:14 - τάδε λέγει βασιλεύς μὴ ἀπατάτω G538 ὑμᾶς Εζεκιας λόγοις οἳ οὐ δυνήσονται ῥύσασθαι ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxIsa 36:18 - μὴ ὑμᾶς ἀπατάτω G538 Εζεκιας λέγων θεὸς ὑμῶν ῥύσεται ὑμᾶς μὴ ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων
Unchecked Copy BoxIsa 37:10 - οὕτως ἐρεῖτε Εζεκια βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας μή σε ἀπατάτω G538 θεός σου ἐφ᾽ πεποιθὼς εἶ ἐπ᾽ αὐτῷ λέγων οὐ μὴ παραδοθῇ Ιερουσαλημ εἰς χεῖρας βασιλέως Ἀσσυρίων
Unchecked Copy BoxJer 4:10 - καὶ εἶπα δέσποτα κύριε ἄρα γε ἀπατῶν G538 ἠπάτησας G538 τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν Ιερουσαλημ λέγων εἰρήνη ἔσται ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἥψατο μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 20:7 - ἠπάτησάς G538 με κύριε καὶ ἠπατήθην G538 ἐκράτησας καὶ ἠδυνάσθης ἐγενόμην εἰς γέλωτα πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος
Unchecked Copy BoxJer 20:10 - ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν συναθροιζομένων κυκλόθεν ἐπισύστητε καὶ ἐπισυστῶμεν αὐτῷ πάντες ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ τηρήσατε τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ εἰ ἀπατηθήσεται G538 καὶ δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ λημψόμεθα τὴν ἐκδίκησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJer 38:22 - (LXX 45:22)καὶ ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γυναῖκες αἱ καταλειφθεῖσαι ἐν οἰκίᾳ βασιλέως Ιουδα ἐξήγοντο πρὸς ἄρχοντας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ αὗται ἔλεγον ἠπάτησάν G538 σε καὶ δυνήσονταί σοι ἄνδρες εἰρηνικοί σου καὶ καταλύσουσιν ἐν ὀλισθήμασιν πόδας σου ἀπέστρεψαν ἀπὸ σοῦ
Unchecked Copy BoxJer 49:8 - (LXX 30:2)ἠπατήθη G538 τόπος αὐτῶν βαθύνατε εἰς κάθισιν οἱ κατοικοῦντες ἐν Δαιδαν ὅτι δύσκολα ἐποίησεν ἤγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν χρόνῳ ἐπεσκεψάμην ἐπ᾽ αὐτόν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan