LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G763 - asebeia

Choose a new font size and typeface
ἀσέβεια
Transliteration
asebeia (Key)
Pronunciation
as-eb'-i-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:185,1010

Strong’s Definitions

ἀσέβεια asébeia, as-eb'-i-ah; from G765; impiety, i.e. (by implication) wickedness:—ungodly(-liness).


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G763 in the following manner: ungodliness (4x), ungodly (2x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G763 in the following manner: ungodliness (4x), ungodly (2x).
  1. want of reverence towards God, impiety, ungodliness

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀσέβεια asébeia, as-eb'-i-ah; from G765; impiety, i.e. (by implication) wickedness:—ungodly(-liness).
STRONGS G763:
ἀσέβεια, -ας, , (ἀσεβής, which see), want of reverence towards God, impiety, ungodliness: Romans 1:18; 2 Timothy 2:16; Titus 2:12; plural ungodly thoughts and deeds, Romans 11:26 (from Isaiah 59:20); τὰ ἔργα ἀσεβείας [Treg. brackets ἀσεβ.], works of ungodliness, a Hebraism, Jude 1:15, cf. Winers Grammar, § 34, 3 b.; [Buttmann, § 132, 10]; αἱ ἐπιθυμίαι τῶν ἀσεβειῶν their desires to do ungodly deeds, Jude 1:18. (In Greek writings from [Euripides], Plato, and Xenophon down; in the Sept. it corresponds chiefly to פֶּשַׁע.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Isaiah
59:20
Romans
1:18; 11:26
2 Timothy
2:16
Titus
2:12
Jude
1:15; 1:18

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G763 matches the Greek ἀσέβεια (asebeia),
which occurs 68 times in 64 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Deu 9:4–Amo 2:6)

Unchecked Copy BoxDeu 9:4 - μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι κύριον τὸν θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου λέγων διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέν με κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν G763 τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς πρὸ προσώπου σου
Unchecked Copy BoxDeu 9:5 - οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν G763 τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ
Unchecked Copy BoxDeu 18:22 - ὅσα ἐὰν λαλήσῃ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ τοῦτο τὸ ῥῆμα οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐν ἀσεβείᾳ G763 ἐλάλησεν προφήτης ἐκεῖνος οὐκ ἀφέξεσθε αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 19:16 - ἐὰν δὲ καταστῇ μάρτυς ἄδικος κατὰ ἀνθρώπου καταλέγων αὐτοῦ ἀσέβειαν G763
Unchecked Copy BoxDeu 25:2 - καὶ ἔσται ἐὰν ἄξιος πληγῶν ἀσεβῶν καὶ καθιεῖς αὐτὸν ἔναντι τῶν κριτῶν καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσέβειαν G763 αὐτοῦ ἀριθμῷ
Unchecked Copy Box1Sa 24:11 - (LXX 24:12)καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος σου ἐν τῇ χειρί μου ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστιν κακία ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια G763 καὶ ἀθέτησις καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰς σέ καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν
Unchecked Copy BoxJob 35:8 - ἀνδρὶ τῷ ὁμοίῳ σου ἀσέβειά G763 σου καὶ υἱῷ ἀνθρώπου δικαιοσύνη σου
Unchecked Copy BoxJob 36:18 - θυμὸς δὲ ἐπ᾽ ἀσεβεῖς ἔσται δι᾽ ἀσέβειαν G763 δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐπ᾽ ἀδικίαις
Unchecked Copy BoxPsa 5:10 - (LXX 5:11)κρῖνον αὐτούς θεός ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν G763 αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε κύριε
Unchecked Copy BoxPsa 32:5 - (LXX 31:5)τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα εἶπα ἐξαγορεύσω κατ᾽ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ κυρίῳ καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν G763 τῆς ἁμαρτίας μου διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 65:3 - (LXX 64:4)λόγοι ἀνομιῶν ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς καὶ τὰς ἀσεβείας G763 ἡμῶν σὺ ἱλάσῃ
Unchecked Copy BoxPsa 73:6 - (LXX 72:6)διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν G763 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxPro 1:19 - αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ G763 τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται
Unchecked Copy BoxPro 1:31 - τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας G763 πλησθήσονται
Unchecked Copy BoxPro 4:17 - οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας G763 οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται
Unchecked Copy BoxPro 11:5 - δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια G763 δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ
Unchecked Copy BoxPro 28:3 - (LXX 35:3)ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις G763 συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής
Unchecked Copy BoxPro 28:4 - (LXX 35:4)οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν G763 οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος
Unchecked Copy BoxPro 28:13 - (LXX 35:13) ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν G763 ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται
Unchecked Copy BoxPro 29:25 - (LXX 36:25)φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια G763 ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
Unchecked Copy BoxEcc 8:8 - οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐξουσιάζων ἐν πνεύματι τοῦ κωλῦσαι σὺν τὸ πνεῦμα καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου καὶ οὐκ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ οὐ διασώσει ἀσέβεια G763 τὸν παρ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxIsa 59:20 - καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιων ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας G763 ἀπὸ Ιακωβ
Unchecked Copy BoxJer 5:6 - διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ λύκος ἕως τῶν οἰκιῶν ὠλέθρευσεν αὐτούς καὶ πάρδαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ᾽ αὐτῶν θηρευθήσονται ὅτι ἐπλήθυναν ἀσεβείας G763 αὐτῶν ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 6:7 - ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς ἀσέβεια G763 καὶ ταλαιπωρία ἀκουσθήσεται ἐν αὐτῇ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς διὰ παντός πόνῳ καὶ μάστιγι
Unchecked Copy BoxLam 1:5 - ἐγένοντο οἱ θλίβοντες αὐτὴν εἰς κεφαλήν καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς εὐθηνοῦσαν ὅτι κύριος ἐταπείνωσεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν G763 αὐτῆς τὰ νήπια αὐτῆς ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ πρόσωπον θλίβοντος
Unchecked Copy BoxEze 12:19 - καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τῆς γῆς τάδε λέγει κύριος τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ τοὺς ἄρτους αὐτῶν μετ᾽ ἐνδείας φάγονται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῦ πίονται ὅπως ἀφανισθῇ ἡ γῆ σὺν πληρώματι αὐτῆς ἐν ἀσεβείᾳ G763 γὰρ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ
Unchecked Copy BoxEze 14:6 - διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ τάδε λέγει κύριος κύριος ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν G763 ὑμῶν καὶ ἐπιστρέψατε τὰ πρόσωπα ὑμῶν
Unchecked Copy BoxEze 16:43 - ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐμνήσθης τὴν ἡμέραν τῆς νηπιότητός σου καὶ ἐλύπεις με ἐν πᾶσι τούτοις καὶ ἐγὼ ἰδοὺ τὰς ὁδούς σου εἰς κεφαλήν σου δέδωκα λέγει κύριος καὶ οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέβειαν G763 ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου
Unchecked Copy BoxEze 16:58 - τὰς ἀσεβείας G763 σου καὶ τὰς ἀνομίας σου σὺ κεκόμισαι αὐτάς λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxEze 18:28 - καὶ ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν G763 αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν ζωῇ ζήσεται οὐ μὴ ἀποθάνῃ
Unchecked Copy BoxEze 18:30 - ἕκαστον κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν G763 ὑμῶν καὶ οὐκ ἔσονται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας
Unchecked Copy BoxEze 18:31 - ἀπορρίψατε ἀπὸ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεβείας G763 ὑμῶν ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμέ καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκετε οἶκος Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 21:24 - (LXX 21:29)διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾽ ὧν ἀνεμνήσατε τὰς ἀδικίας ὑμῶν ἐν τῷ ἀποκαλυφθῆναι τὰς ἀσεβείας G763 ὑμῶν τοῦ ὁραθῆναι ἁμαρτίας ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς ἀσεβείαις G763 ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν ἀνθ᾽ ὧν ἀνεμνήσατε ἐν τούτοις ἁλώσεσθε
Unchecked Copy BoxEze 22:11 - ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦσαν καὶ ἕκαστος τὴν νύμφην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ G763 καὶ ἕκαστος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ θυγατέρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐταπείνουν ἐν σοί
Unchecked Copy BoxEze 23:27 - καὶ ἀποστρέψω τὰς ἀσεβείας G763 σου ἐκ σοῦ καὶ τὴν πορνείαν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ οὐ μὴ ἄρῃς τοὺς ὀφθαλμούς σου ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ Αἰγύπτου οὐ μὴ μνησθῇς οὐκέτι
Unchecked Copy BoxEze 23:29 - καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ ἐν μίσει καὶ λήμψονται πάντας τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς μόχθους σου καὶ ἔσῃ γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα καὶ ἀποκαλυφθήσεται αἰσχύνη πορνείας σου καὶ ἀσέβειά G763 σου καὶ πορνεία σου
Unchecked Copy BoxEze 23:35 - διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾽ ὧν ἐπελάθου μου καὶ ἀπέρριψάς με ὀπίσω τοῦ σώματός σου καὶ σὺ λαβὲ τὴν ἀσέβειάν G763 σου καὶ τὴν πορνείαν σου
Unchecked Copy BoxEze 23:48 - καὶ ἀποστρέψω ἀσέβειαν G763 ἐκ τῆς γῆς καὶ παιδευθήσονται πᾶσαι αἱ γυναῖκες καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν κατὰ τὰς ἀσεβείας G763 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 23:49 - καὶ δοθήσεται ἀσέβεια G763 ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν ἐνθυμημάτων ὑμῶν λήμψεσθε καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
Unchecked Copy BoxEze 33:9 - σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεβεῖ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾽ αὐτῆς καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ οὗτος τῇ ἀσεβείᾳ G763 αὐτοῦ ἀποθανεῖται καὶ σὺ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ ἐξῄρησαι
Unchecked Copy BoxHos 10:13 - ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν G763 καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου ἐν πλήθει δυνάμεώς σου
Unchecked Copy BoxHos 11:12 - (LXX 12:1)ἐκύκλωσέν με ἐν ψεύδει Εφραιμ καὶ ἐν ἀσεβείαις G763 οἶκος Ισραηλ καὶ Ιουδα νῦν ἔγνω αὐτοὺς θεός καὶ λαὸς ἅγιος κεκλήσεται θεοῦ
Unchecked Copy BoxAmo 1:3 - (LXX 1:3)καὶ εἶπεν κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ᾽ ὧν ἔπριζον πρίοσιν σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλααδ
Unchecked Copy BoxAmo 1:6 - (LXX 1:6)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμων τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν Ιδουμαίαν
Unchecked Copy BoxAmo 1:9 - (LXX 1:9)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν ἀνθ᾽ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμων εἰς τὴν Ιδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν
Unchecked Copy BoxAmo 1:11 - (LXX 1:11)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 τῆς Ιδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς ἕνεκα τοῦ διῶξαι αὐτοὺς ἐν ῥομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐλυμήνατο μήτραν ἐπὶ γῆς καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νεῖκος
Unchecked Copy BoxAmo 1:13 - (LXX 1:13)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 υἱῶν Αμμων καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ᾽ ὧν ἀνέσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν Γαλααδιτῶν ὅπως ἐμπλατύνωσιν τὰ ὅρια αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAmo 2:1 - (LXX 2:1)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 Μωαβ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ᾽ ὧν κατέκαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ιδουμαίας εἰς κονίαν
Unchecked Copy BoxAmo 2:4 - (LXX 2:4)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 υἱῶν Ιουδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον κυρίου καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν ἐποίησαν οἷς ἐξηκολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAmo 2:6 - (LXX 2:6)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις G763 Ισραηλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Deu 9:4–Amo 2:6) Deu 9:4–Amo 2:6

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan