Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G925 - barynō

Choose a new font size and typeface
βαρύνω
Transliteration
barynō (Key)
Pronunciation
bar-oo'-no
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Strong’s Definitions

βαρύνω barýnō, bar-oo'-no; from G926; to burden (figuratively):—overcharge.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G925 in the following manner: be overcharged (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G925 in the following manner: be overcharged (1x).
  1. to weigh down, overcharge

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
βαρύνω barýnō, bar-oo'-no; from G926; to burden (figuratively):—overcharge.
STRONGS G925:
βαρύνω: to weigh down, overcharge: Luke 21:34 (1 aorist passive subjunctive) βαρυνθῶσιν Rec. [cf. Winers Grammar, 83 (80); Buttmann, 54 (47)], for βαρηθῶσιν; see βαρέω. [Compare: καταβαρύνω.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
21:34

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G925 matches the Greek βαρύνω (barynō),
which occurs 34 times in 33 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 5:9 - βαρυνέσθω G925 τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς
Unchecked Copy BoxExo 8:15 - (LXX 8:11)ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις ἐβαρύνθη G925 καρδία αὐτοῦ καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν καθάπερ ἐλάλησεν κύριος
Unchecked Copy BoxExo 8:32 - (LXX 8:28)καὶ ἐβάρυνεν G925 Φαραω τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν
Unchecked Copy BoxExo 9:7 - ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι οὐκ ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐδέν ἐβαρύνθη G925 καρδία Φαραω καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τὸν λαόν
Unchecked Copy BoxExo 9:34 - ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι πέπαυται ὑετὸς καὶ χάλαζα καὶ αἱ φωναί προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ ἐβάρυνεν G925 αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 1:35 - καὶ ἤρξατο Αμορραῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τοῦ Μυρσινῶνος οὗ αἱ ἄρκοι καὶ αἱ ἀλώπεκες καὶ ἐβαρύνθη G925 χεὶρ οἴκου Ιωσηφ ἐπὶ τὸν Αμορραῖον καὶ ἐγένετο εἰς φόρον
Unchecked Copy BoxJdg 20:34 - καὶ παρεγένοντο ἐξ ἐναντίας τῆς Γαβαα δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ πόλεμος ἐβαρύνθη G925 καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἀφῆπται αὐτῶν κακία
Unchecked Copy Box1Sa 3:2 - καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ Ηλι ἐκάθευδεν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἤρξαντο βαρύνεσθαι G925 καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν
Unchecked Copy Box1Sa 5:3 - καὶ ὤρθρισαν οἱ Ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἤγειραν τὸν Δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἐβαρύνθη G925 χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς Ἀζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς
Unchecked Copy Box1Sa 5:6 - καὶ ἐβαρύνθη G925 χεὶρ κυρίου ἐπὶ Ἄζωτον καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς καὶ ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες καὶ ἐγένετο σύγχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει
Unchecked Copy Box1Sa 6:6 - καὶ ἵνα τί βαρύνετε G925 τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐβάρυνεν G925 Αἴγυπτος καὶ Φαραω τὴν καρδίαν αὐτῶν οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς ἐξαπέστειλαν αὐτούς καὶ ἀπῆλθον
Unchecked Copy Box1Sa 31:3 - καὶ βαρύνεται G925 πόλεμος ἐπὶ Σαουλ καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταί ἄνδρες τοξόται καὶ ἐτραυματίσθη εἰς τὰ ὑποχόνδρια
Unchecked Copy Box2Sa 13:25 - καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Αβεσσαλωμ μὴ δή υἱέ μου μὴ πορευθῶμεν πάντες ἡμεῖς καὶ οὐ μὴ καταβαρυνθῶμεν G925 ἐπὶ σέ καὶ ἐβιάσατο αὐτόν καὶ οὐκ ἠθέλησεν τοῦ πορευθῆναι καὶ εὐλόγησεν αὐτόν
Unchecked Copy Box1Ki 12:4 - πατήρ σου ἐβάρυνεν G925 τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος οὗ ἔδωκεν ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ δουλεύσομέν σοι
Unchecked Copy Box1Ki 12:10 - καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ᾽ αὐτοῦ οἱ παρεστηκότες πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγοντες τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι πρὸς σὲ λέγοντες πατήρ σου ἐβάρυνεν G925 τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀφ᾽ ἡμῶν τάδε λαλήσεις πρὸς αὐτούς μικρότης μου παχυτέρα τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου
Unchecked Copy Box1Ki 12:14 - καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων λέγων πατήρ μου ἐβάρυνεν G925 τὸν κλοιὸν ὑμῶν κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις
Unchecked Copy Box1Ch 10:3 - καὶ ἐβαρύνθη G925 πόλεμος ἐπὶ Σαουλ καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις καὶ πόνοις καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων
Unchecked Copy Box2Ch 10:10 - καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ᾽ αὐτοῦ οὕτως λαλήσεις τῷ λαῷ τῷ λαλήσαντι πρὸς σὲ λέγων πατήρ σου ἐβάρυνεν G925 τὸν ζυγὸν ἡμῶν καὶ σὺ ἄφες ἀφ᾽ ἡμῶν οὕτως ἐρεῖς μικρὸς δάκτυλός μου παχύτερος τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου
Unchecked Copy Box2Ch 10:14 - καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν νεωτέρων λέγων πατήρ μου ἐβάρυνεν G925 τὸν ζυγὸν ὑμῶν καὶ ἐγὼ προσθήσω ἐπ᾽ αὐτόν πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιγξιν καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις
Unchecked Copy BoxNeh 5:15 - καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας ἃς πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν G925 ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον δίδραχμα τεσσαράκοντα καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προσώπου φόβου θεοῦ
Unchecked Copy BoxJob 35:16 - καὶ Ιωβ ματαίως ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει G925
Unchecked Copy BoxPsa 32:4 - (LXX 31:4)ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη G925 ἐπ᾽ ἐμὲ χείρ σου ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 38:4 - (LXX 37:5)ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν κεφαλήν μου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν G925 ἐπ᾽ ἐμέ
Unchecked Copy BoxIsa 33:15 - πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ λαλῶν εὐθεῖαν ὁδόν μισῶν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων βαρύνων G925 τὰ ὦτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν
Unchecked Copy BoxIsa 47:6 - παρωξύνθην ἐπὶ τῷ λαῷ μου ἐμίανας τὴν κληρονομίαν μου ἐγὼ ἔδωκα εἰς τὴν χεῖρά σου σὺ δὲ οὐκ ἔδωκας αὐτοῖς ἔλεος τοῦ πρεσβυτέρου ἐβάρυνας G925 τὸν ζυγὸν σφόδρα
Unchecked Copy BoxIsa 59:1 - μὴ οὐκ ἰσχύει χεὶρ κυρίου τοῦ σῶσαι ἐβάρυνεν G925 τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι
Unchecked Copy BoxLam 3:7 - ἀνῳκοδόμησεν κατ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐξελεύσομαι ἐβάρυνεν G925 χαλκόν μου
Unchecked Copy BoxEze 27:25 - πλοῖα ἐν αὐτοῖς Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμμίκτῳ σου καὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐβαρύνθης G925 σφόδρα ἐν καρδίᾳ θαλάσσης
Unchecked Copy BoxNah 2:9 - (LXX 2:10)διήρπαζον τὸ ἀργύριον διήρπαζον τὸ χρυσίον καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῦ κόσμου αὐτῆς βεβάρυνται G925 ὑπὲρ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxNah 3:15 - (LXX 3:15)ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς καὶ βαρυνθήσῃ G925 ὡς βροῦχος
Unchecked Copy BoxHab 2:6 - (LXX 2:6)οὐχὶ ταῦτα πάντα παραβολὴν κατ᾽ αὐτοῦ λήμψονται καὶ πρόβλημα εἰς διήγησιν αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν οὐαὶ πληθύνων ἑαυτῷ τὰ οὐκ ὄντα αὐτοῦ ἕως τίνος καὶ βαρύνων G925 τὸν κλοιὸν αὐτοῦ στιβαρῶς
Unchecked Copy BoxZec 11:8 - (LXX 11:8)καὶ ἐξαρῶ τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνί καὶ βαρυνθήσεται G925 ψυχή μου ἐπ᾽ αὐτούς καὶ γὰρ αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾽ ἐμέ
Unchecked Copy BoxMal 3:13 - (LXX 3:13)ἐβαρύνατε G925 ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν λέγει κύριος καὶ εἴπατε ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ
BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization