TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G975 - biblion

Choose a new font size and typeface
βιβλίον
Transliteration
biblion (Key)
Pronunciation
bib-lee'-on
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
A diminutive of βίβλος (G976)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:617,106

Strong’s Definitions

βιβλίον biblíon, bib-lee'-on; a diminutive of G976; a roll:—bill, book, scroll, writing.


KJV Translation Count — Total: 32x

The KJV translates Strong's G975 in the following manner: book (29x), bill (1x), scroll (1x), writing (1x).

KJV Translation Count — Total: 32x
The KJV translates Strong's G975 in the following manner: book (29x), bill (1x), scroll (1x), writing (1x).
  1. a small book, a scroll, a written document

  2. a sheet on which something has been written

    1. a bill of divorcement

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
βιβλίον biblíon, bib-lee'-on; a diminutive of G976; a roll:—bill, book, scroll, writing.
STRONGS G975:
βιβλίον, -ου, τό, (diminutive of βίβλος), a small book, a scroll: Luke 4:17, 20; John 20:30; Galatians 3:10; 2 Timothy 4:13, etc.; a written document; a sheet on which something has been written, β. ἀποστασίου [bill of divorcement]: Matthew 19:7; Mark 10:4; see ἀποστάσιον, 1. βιβλίον ζωῆς, the list of those whom God has appointed to eternal salvation: Revelation 13:8 [Rec. τῇ βίβλῳ]; Rev 17:8; 20:12; 21:27; see ζωή, 2 b. [From Herodotus down.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
19:7
Mark
10:4
Luke
4:17; 4:20
John
20:30
Galatians
3:10
2 Timothy
4:13
Revelation
13:8; 17:8; 20:12; 21:27

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G975 matches the Greek βιβλίον (biblion),
which occurs 32 times in 28 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 19:7 - λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον G975 ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν
Unchecked Copy BoxMar 10:4 - οἱ δὲ εἶπον, Μωσῆς Ἐπέτρεψεν βιβλίον G975 ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι
Unchecked Copy BoxLuk 4:17 - καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον G975 Ἠσαΐου τοῦ προφήτου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον G975 εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
Unchecked Copy BoxLuk 4:20 - καὶ πτύξας τὸ βιβλίον G975 ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
Unchecked Copy BoxJhn 20:30 - Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ G975 τούτῳ·
Unchecked Copy BoxJhn 21:25 - Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὃσα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία G975 ἀμήν
Unchecked Copy BoxGal 3:10 - ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ G975 τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά
Unchecked Copy Box2Ti 4:13 - τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε καὶ τὰ βιβλία G975 μάλιστα τὰς μεμβράνας
Unchecked Copy BoxHeb 9:19 - λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον G975 καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν
Unchecked Copy BoxHeb 10:7 - τότε εἶπον Ἰδού, ἥκω ἐν κεφαλίδι βιβλίου G975 γέγραπται περὶ ἐμοῦ τοῦ ποιῆσαι θεός τὸ θέλημά σου
Unchecked Copy BoxRev 1:11 - λεγούσης Ἐγώ ἐιμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, πρῶτος καὶ ἔσχατος· καὶ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον G975 καὶ πέμψον ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς ἐν Ἀσίᾳ, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν
Unchecked Copy BoxRev 5:1 - Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον G975 γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά
Unchecked Copy BoxRev 5:2 - καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα φωνῇ μεγάλῃ Τίς ἐστιν ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον G975 καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxRev 5:3 - καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον G975 οὐδὲ βλέπειν αὐτό
Unchecked Copy BoxRev 5:4 - καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλὰ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι καὶ ἀναγνῶναι τὸ βιβλίον G975 οὔτε βλέπειν αὐτό
Unchecked Copy BoxRev 5:5 - καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι Μὴ κλαῖε ἰδού, ἐνίκησεν λέων ὢν ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα ῥίζα Δαβίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον G975 καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxRev 5:7 - καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν τὸ βιβλίον G975 ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου
Unchecked Copy BoxRev 5:8 - καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον G975 τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων
Unchecked Copy BoxRev 5:9 - καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον G975 καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους
Unchecked Copy BoxRev 6:14 - καὶ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον G975 εἱλισσόμενον καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
Unchecked Copy BoxRev 17:8 - θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν· καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον G975 τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου βλεπόντες τὸ θηρίον τι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶπερ ἔστιν
Unchecked Copy BoxRev 20:12 - καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς μικρούς καὶ μεγάλους ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ βιβλία G975 ἠνεῳχθησαν· καὶ βιβλίον G975 ἄλλο ἠνεῳχθη, ἐστιν τῆς ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις G975 κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν
Unchecked Copy BoxRev 21:27 - καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινοῦν, καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ G975 τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου
Unchecked Copy BoxRev 22:7 - ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου G975 τούτου
Unchecked Copy BoxRev 22:9 - καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σου γάρ εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου G975 τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον
Unchecked Copy BoxRev 22:10 - καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου G975 τούτου ὅτι καιρὸς ἐγγύς ἐστιν
Unchecked Copy BoxRev 22:18 - Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου G975 τούτου, ἐάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν βιβλίῳ G975 τούτῳ
Unchecked Copy BoxRev 22:19 - καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης ἀφαιρήσει θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ G975 τούτῳ
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan