MGNT

MGNT

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1124 - graphē

Choose a new font size and typeface
γραφή
Transliteration
graphē (Key)
Pronunciation
graf-ay'
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Of uncertain affinity
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:749,128

Strong’s Definitions

γραφή graphḗ, graf-ay'; from G1125; a document, i.e. holy Writ (or its contents or a statement in it):—scripture.


KJV Translation Count — Total: 51x

The KJV translates Strong's G1124 in the following manner: scripture (51x).

KJV Translation Count — Total: 51x
The KJV translates Strong's G1124 in the following manner: scripture (51x).
  1. a writing, thing written

  2. the Scripture, used to denote either the book itself, or its contents

  3. a certain portion or section of the Holy Scripture

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
γραφή graphḗ, graf-ay'; from G1125; a document, i.e. holy Writ (or its contents or a statement in it):—scripture.
STRONGS G1124:
γραφή, -ῆς, , (γράφω, cf. γλυφή and γλύφω);
a. a writing, thing written, [from Sophocles down]: πᾶσα γραφή every scripture namely, of the O. T., 2 Timothy 3:16; plural γραφαὶ ἅγιαι, holy scriptures, the sacred books (of the O. T.), Romans 1:2; προφητικαί, Romans 16:26; αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν, Matthew 26:56.
b. γραφή, the Scripture κατ’ ἐξοχήν, the holy scripture (of the O. T.), — and used to denote either the book itself, or its contents [some would restrict the singular γραφή always to a particular passage; see Bp. Lightfoot on Galatians 3:22]: John 7:38; John 10:35; Acts 8:32; Romans 4:3; Galatians 3:22; Galatians 4:30; James 2:8; 1 Peter 2:6; 2 Peter 1:20; also in plural αἱ γραφαί: Matthew 21:42; Matthew 26:54; Mark 14:49; Luke 24:27; John 5:39; Acts 17:2, 11; Acts 18:24, 28; 1 Corinthians 15:3f; once αἱ γραφαί comprehends also the books of the N. T. already begun to be collected into a canon, 2 Peter 3:16; by metonymy, γραφή is used for God speaking in it: Romans 9:17; Galatians 4:30; γραφή is introduced as a person and distinguished from God in Galatians 3:8. εἰδέναι τὰς γραφάς, Matthew 22:29; Mark 12:24; συνιέναι, Luke 24:45.
c. a certain portion or section of holy Scripture: Mark 12:10; Luke 4:21; John 19:37; Acts 1:16. [Cf. B. D. under the word Scripture.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
21:42; 22:29; 26:54; 26:56
Mark
12:10; 12:24; 14:49
Luke
4:21; 24:27; 24:45
John
5:39; 7:38; 10:35; 19:37
Acts
1:16; 8:32; 17:2; 17:11; 18:24; 18:28
Romans
1:2; 4:3; 9:17; 16:26
1 Corinthians
15:3
Galatians
3:8; 3:22; 3:22; 4:30; 4:30
2 Timothy
3:16
James
2:8
1 Peter
2:6
2 Peter
1:20; 3:16

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1124 matches the Greek γραφή (graphē),
which occurs 50 times in 50 verses in the MGNT Greek.

Unchecked Copy BoxMat 21:42 - λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς G1124 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
Unchecked Copy BoxMat 22:29 - ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς G1124 μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxMat 26:54 - πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ G1124 ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι
Unchecked Copy BoxMat 26:56 - τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ G1124 τῶν προφητῶν τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
Unchecked Copy BoxMar 12:10 - οὐδὲ τὴν γραφὴν G1124 ταύτην ἀνέγνωτε λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
Unchecked Copy BoxMar 12:24 - ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς G1124 μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxMar 14:49 - καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί G1124
Unchecked Copy BoxLuk 4:21 - ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται γραφὴ G1124 αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxLuk 24:27 - καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς G1124 τὰ περὶ ἑαυτοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 24:32 - καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς G1124
Unchecked Copy BoxLuk 24:45 - τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς G1124
Unchecked Copy BoxJhn 2:22 - ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ G1124 καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς
Unchecked Copy BoxJhn 5:39 - ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς G1124 ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
Unchecked Copy BoxJhn 7:38 - πιστεύων εἰς ἐμέ καθὼς εἶπεν γραφή G1124 ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
Unchecked Copy BoxJhn 7:42 - οὐχ γραφὴ G1124 εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυίδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ ἔρχεται Χριστὸς
Unchecked Copy BoxJhn 10:35 - εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ οὐ δύναται λυθῆναι γραφή G1124
Unchecked Copy BoxJhn 13:18 - οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ᾽ ἵνα γραφὴ G1124 πληρωθῇ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJhn 17:12 - ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ἵνα γραφὴ G1124 πληρωθῇ
Unchecked Copy BoxJhn 19:24 - εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα γραφὴ G1124 πληρωθῇ λέγουσα διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
Unchecked Copy BoxJhn 19:28 - μετὰ τοῦτο εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ γραφή G1124 λέγει διψῶ
Unchecked Copy BoxJhn 19:36 - ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα γραφὴ G1124 πληρωθῇ ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJhn 19:37 - καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ G1124 λέγει ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν
Unchecked Copy BoxJhn 20:9 - οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν G1124 ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
Unchecked Copy BoxAct 1:16 - ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν G1124 ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν
Unchecked Copy BoxAct 8:32 - δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς G1124 ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxAct 8:35 - ἀνοίξας δὲ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς G1124 ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν
Unchecked Copy BoxAct 17:2 - κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν G1124
Unchecked Copy BoxAct 17:11 - οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς G1124 εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως
Unchecked Copy BoxAct 18:24 - Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν εἰς Ἔφεσον δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς G1124
Unchecked Copy BoxAct 18:28 - εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν G1124 εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν
Unchecked Copy BoxRom 1:2 - προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς G1124 ἁγίαις
Unchecked Copy BoxRom 4:3 - τί γὰρ γραφὴ G1124 λέγει ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
Unchecked Copy BoxRom 9:17 - λέγει γὰρ γραφὴ G1124 τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ
Unchecked Copy BoxRom 10:11 - λέγει γὰρ γραφή G1124 πᾶς πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται
Unchecked Copy BoxRom 11:2 - οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει γραφή G1124 ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxRom 15:4 - ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν G1124 τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν
Unchecked Copy BoxRom 16:26 - φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν G1124 προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
Unchecked Copy Box1Co 15:3 - παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις καὶ παρέλαβον ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς G1124
Unchecked Copy Box1Co 15:4 - καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς G1124
Unchecked Copy BoxGal 3:8 - προϊδοῦσα δὲ γραφὴ G1124 ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη θεὸς προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη
Unchecked Copy BoxGal 3:22 - ἀλλὰ συνέκλεισεν γραφὴ G1124 τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν
Unchecked Copy BoxGal 4:30 - ἀλλὰ τί λέγει γραφή G1124 ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας
Unchecked Copy Box1Ti 5:18 - λέγει γὰρ γραφή G1124 βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις καί ἄξιος ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ti 3:16 - πᾶσα γραφὴ G1124 θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμόν πρὸς ἐπανόρθωσιν πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
Unchecked Copy BoxJas 2:8 - εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν G1124 ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν καλῶς ποιεῖτε
Unchecked Copy BoxJas 2:23 - καὶ ἐπληρώθη γραφὴ G1124 λέγουσα ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη
Unchecked Copy BoxJas 4:5 - δοκεῖτε ὅτι κενῶς γραφὴ G1124 λέγει πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα κατῴκισεν ἐν ἡμῖν
Unchecked Copy Box1Pe 2:6 - διότι περιέχει ἐν γραφῇ G1124 ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ
Unchecked Copy Box2Pe 1:20 - τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς G1124 ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται
Unchecked Copy Box2Pe 3:16 - ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς G1124 πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν
BLB Searches
Search the Bible
MGNT
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
MGNT

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan