LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1250 - diakosioi

Choose a new font size and typeface
διακόσιοι
Transliteration
diakosioi (Key)
Pronunciation
dee-ak-os'-ee-oy
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

διακόσιοι diakósioi, dee-ak-os'-ee-oy; from G1364 and G1540; two hundred:—two hundred.


KJV Translation Count — Total: 8x

The KJV translates Strong's G1250 in the following manner: two hundred (8x).

KJV Translation Count — Total: 8x
The KJV translates Strong's G1250 in the following manner: two hundred (8x).
  1. two hundred

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
διακόσιοι diakósioi, dee-ak-os'-ee-oy; from G1364 and G1540; two hundred:—two hundred.
STRONGS G1250:
διακόσιοι, -αι, , two hundred: Mark 6:37; John 6:7, etc.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Mark
6:37
John
6:7

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1250 matches the Greek διακόσιοι (diakosioi),
which occurs 77 times in 71 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 5:3–Ezr 2:19)

Unchecked Copy BoxGen 5:3 - ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια G1250 καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ
Unchecked Copy BoxGen 5:6 - ἔζησεν δὲ Σηθ διακόσια G1250 καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ενως
Unchecked Copy BoxGen 5:22 - εὐηρέστησεν δὲ Ενωχ τῷ θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσαλα διακόσια G1250 ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας
Unchecked Copy BoxGen 11:19 - καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια G1250 ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν
Unchecked Copy BoxGen 11:21 - καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια G1250 ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν
Unchecked Copy BoxGen 11:23 - καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια G1250 καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν
Unchecked Copy BoxGen 11:32 - καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι Θαρα ἐν Χαρραν διακόσια G1250 πέντε ἔτη καὶ ἀπέθανεν Θαρα ἐν Χαρραν
Unchecked Copy BoxGen 32:14 - (LXX 32:15)αἶγας διακοσίας G1250 τράγους εἴκοσι πρόβατα διακόσια G1250 κριοὺς εἴκοσι
Unchecked Copy BoxExo 30:23 - καὶ σὺ λαβὲ ἡδύσματα τὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς πεντακοσίους σίκλους καὶ κινναμώμου εὐώδους τὸ ἥμισυ τούτου διακοσίους G1250 πεντήκοντα καὶ καλάμου εὐώδους διακοσίους G1250 πεντήκοντα
Unchecked Copy BoxNum 1:35 - (LXX 1:33) ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς Μανασση δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy BoxNum 2:21 - δύναμις αὐτοῦ οἱ ἐπεσκεμμένοι δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy BoxNum 3:43 - καὶ ἐγένοντο πάντα τὰ πρωτότοκα τὰ ἀρσενικὰ κατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος ἀπὸ μηνιαίου καὶ ἐπάνω ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy BoxNum 3:46 - καὶ τὰ λύτρα τριῶν καὶ ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίων G1250 οἱ πλεονάζοντες παρὰ τοὺς Λευίτας ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxNum 4:36 - καὶ ἐγένετο ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν δισχίλιοι διακόσιοι G1250 πεντήκοντα
Unchecked Copy BoxNum 4:44 - καὶ ἐγενήθη ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ δήμους αὐτῶν κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν τρισχίλιοι καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy BoxNum 16:2 - καὶ ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ πεντήκοντα καὶ διακόσιοι G1250 ἀρχηγοὶ συναγωγῆς σύγκλητοι βουλῆς καὶ ἄνδρες ὀνομαστοί
Unchecked Copy BoxNum 16:17 - καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ᾽ αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι κυρίου ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ πεντήκοντα καὶ διακόσια G1250 πυρεῖα καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 16:35 - καὶ πῦρ ἐξῆλθεν παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους G1250 ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα
Unchecked Copy BoxNum 26:10 - καὶ ἀνοίξασα γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ Κορε ἐν τῷ θανάτῳ τῆς συναγωγῆς αὐτοῦ ὅτε κατέφαγεν τὸ πῦρ τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους G1250 καὶ ἐγενήθησαν ἐν σημείῳ
Unchecked Copy BoxNum 26:14 - οὗτοι δῆμοι Συμεων ἐκ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy BoxJos 7:21 - εἶδον ἐν τῇ προνομῇ ψιλὴν ποικίλην καλὴν καὶ διακόσια G1250 δίδραχμα ἀργυρίου καὶ γλῶσσαν μίαν χρυσῆν πεντήκοντα διδράχμων καὶ ἐνθυμηθεὶς αὐτῶν ἔλαβον καὶ ἰδοὺ αὐτὰ ἐγκέκρυπται ἐν τῇ γῇ ἐν τῇ σκηνῇ μου καὶ τὸ ἀργύριον κέκρυπται ὑποκάτω αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJdg 17:4 - καὶ ἀπέδωκεν τὸ ἀργύριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν μήτηρ αὐτοῦ διακοσίους G1250 τοῦ ἀργυρίου καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τῷ χωνευτῇ καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ Μιχα
Unchecked Copy Box1Sa 25:13 - καὶ εἶπεν Δαυιδ τοῖς ἀνδράσιν αὐτοῦ ζώσασθε ἕκαστος τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἀνέβησαν ὀπίσω Δαυιδ ὡς τετρακόσιοι ἄνδρες καὶ οἱ διακόσιοι G1250 ἐκάθισαν μετὰ τῶν σκευῶν
Unchecked Copy Box1Sa 25:18 - καὶ ἔσπευσεν Αβιγαια καὶ ἔλαβεν διακοσίους G1250 ἄρτους καὶ δύο ἀγγεῖα οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οιφι ἀλφίτου καὶ γομορ ἓν σταφίδος καὶ διακοσίας G1250 παλάθας καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺς ὄνους
Unchecked Copy Box1Sa 30:10 - καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι G1250 ἄνδρες οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Βοσορ
Unchecked Copy Box1Sa 30:21 - καὶ παραγίνεται Δαυιδ πρὸς τοὺς διακοσίους G1250 ἄνδρας τοὺς ἐκλυθέντας τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν αὐτοὺς ἐν τῷ χειμάρρῳ τῷ Βοσορ καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ προσήγαγεν Δαυιδ ἕως τοῦ λαοῦ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην
Unchecked Copy Box2Sa 14:26 - καὶ ἐν τῷ κείρεσθαι αὐτὸν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ὡς ἂν ἐκείρετο ὅτι κατεβαρύνετο ἐπ᾽ αὐτόν καὶ κειρόμενος αὐτὴν ἔστησεν τὴν τρίχα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ διακοσίους G1250 σίκλους ἐν τῷ σίκλῳ τῷ βασιλικῷ
Unchecked Copy Box2Sa 15:11 - καὶ μετὰ Αβεσσαλωμ ἐπορεύθησαν διακόσιοι G1250 ἄνδρες ἐξ Ιερουσαλημ κλητοὶ καὶ πορευόμενοι τῇ ἁπλότητι αὐτῶν καὶ οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα
Unchecked Copy Box2Sa 16:1 - καὶ Δαυιδ παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ροως καὶ ἰδοὺ Σιβα τὸ παιδάριον Μεμφιβοσθε εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς διακόσιοι G1250 ἄρτοι καὶ ἑκατὸν σταφίδες καὶ ἑκατὸν φοίνικες καὶ Νεβελ οἴνου
Unchecked Copy Box1Ki 20:15 - (LXX 21:15)καὶ ἐπεσκέψατο Αχααβ τὰ παιδάρια τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν καὶ ἐγένοντο διακόσιοι G1250 καὶ τριάκοντα καὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσκέψατο τὸν λαόν πᾶν υἱὸν δυνάμεως ἑξήκοντα χιλιάδας
Unchecked Copy Box1Ch 5:21 - καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας G1250 πεντήκοντα χιλιάδας ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας
Unchecked Copy Box1Ch 7:9 - καὶ ἀριθμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυροὶ δυνάμει εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy Box1Ch 7:11 - πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιαδιηλ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει ἑπτακαίδεκα χιλιάδες καὶ διακόσιοι G1250 ἐκπορευόμενοι δυνάμει τοῦ πολεμεῖν
Unchecked Copy Box1Ch 9:22 - πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ ταῖς πύλαις ἐν ταῖς πύλαις διακόσιοι G1250 καὶ δέκα δύο οὗτοι ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν καταλοχισμὸς αὐτῶν τούτους ἔστησεν Δαυιδ καὶ Σαμουηλ βλέπων τῇ πίστει αὐτῶν
Unchecked Copy Box1Ch 12:32 - (LXX 12:33)καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν διακόσιοι G1250 καὶ πάντες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν
Unchecked Copy Box1Ch 15:6 - τῶν υἱῶν Μεραρι Ασαια ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ διακόσιοι G1250 πεντήκοντα
Unchecked Copy Box1Ch 15:8 - τῶν υἱῶν Ελισαφαν Σαμαιας ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ διακόσιοι G1250
Unchecked Copy Box1Ch 25:7 - καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν δεδιδαγμένοι ᾄδειν κυρίῳ πᾶς συνίων διακόσιοι G1250 ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτώ
Unchecked Copy Box2Ch 8:10 - καὶ οὗτοι ἄρχοντες τῶν προστατῶν βασιλέως Σαλωμων πεντήκοντα καὶ διακόσιοι G1250 ἐργοδιωκτοῦντες ἐν τῷ λαῷ
Unchecked Copy Box2Ch 9:15 - καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς Σαλωμων διακοσίους G1250 θυρεοὺς χρυσοῦς ἐλατούς ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ τῷ ἑνὶ θυρεῷ ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα θυρεόν
Unchecked Copy Box2Ch 12:3 - ἐν χιλίοις καὶ διακοσίοις G1250 ἅρμασιν καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τοῦ ἐλθόντος μετ᾽ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου Λίβυες Τρωγλοδύται καὶ Αἰθίοπες
Unchecked Copy Box2Ch 14:8 - (LXX 14:7)καὶ ἐγένετο τῷ Ασα δύναμις ὁπλοφόρων αἰρόντων θυρεοὺς καὶ δόρατα ἐν γῇ Ιουδα τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἐν γῇ Βενιαμιν πελτασταὶ καὶ τοξόται διακόσιαι G1250 καὶ πεντήκοντα χιλιάδες πάντες οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεως
Unchecked Copy Box2Ch 17:15 - καὶ μετ᾽ αὐτὸν Ιωαναν ἡγούμενος καὶ μετ᾽ αὐτοῦ διακόσιαι G1250 ὀγδοήκοντα χιλιάδες
Unchecked Copy Box2Ch 17:16 - καὶ μετ᾽ αὐτὸν Αμασιας ὁ τοῦ Ζαχρι ὁ προθυμούμενος τῷ κυρίῳ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ διακόσιαι G1250 χιλιάδες δυνατοὶ δυνάμεως
Unchecked Copy Box2Ch 17:17 - καὶ ἐκ τοῦ Βενιαμιν δυνατὸς δυνάμεως Ελιαδα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τοξόται καὶ πελτασταὶ διακόσιαι G1250 χιλιάδες
Unchecked Copy Box2Ch 29:32 - καὶ ἐγένετο ἀριθμὸς τῆς ὁλοκαυτώσεως ἧς ἀνήνεγκεν ἐκκλησία μόσχοι ἑβδομήκοντα κριοὶ ἑκατόν ἀμνοὶ διακόσιοι G1250 εἰς ὁλοκαύτωσιν κυρίῳ πάντα ταῦτα
Unchecked Copy BoxEzr 1:10 - κεφφουρη χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ἀργυροῖ διακόσιοι G1250 καὶ σκεύη ἕτερα χίλια
Unchecked Copy BoxEzr 2:7 - υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι G1250 πεντήκοντα τέσσαρες
Unchecked Copy BoxEzr 2:12 - υἱοὶ Ασγαδ τρισχίλιοι διακόσιοι G1250 εἴκοσι δύο
Unchecked Copy BoxEzr 2:19 - υἱοὶ Ασεμ διακόσιοι G1250 εἴκοσι τρεῖς

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 5:3–Ezr 2:19) Gen 5:3–Ezr 2:19

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan