LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1572 - ekkaiō

Choose a new font size and typeface
ἐκκαίω
Transliteration
ekkaiō (Key)
Pronunciation
ek-kah'-yo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἐκκαίω ekkaíō, ek-kah'-yo; from G1537 and G2545; to inflame deeply:—burn.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G1572 in the following manner: burn (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G1572 in the following manner: burn (1x).
  1. to burn out

  2. to set on fire

  3. to be kindled, to burn

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐκκαίω ekkaíō, ek-kah'-yo; from G1537 and G2545; to inflame deeply:—burn.
STRONGS G1572:
ἐκκαίω: 1 aorist passive ἐξεκαύθην;
1. to burn out.
2. to set on fire. passive to be kindled, to burn (Herodotus and following; often in the Sept.): properly, of fire; metaphorically, of the fire and glow of the passions (of anger, Job 3:17; Sir. 16:6, and often in Plutarch); of lust, Romans 1:27 (Alciphron 3, 67 οὕτως ἐξεκαύθην εἰς ἔρωτα).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Job
3:17
Romans
1:27

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1572 matches the Greek ἐκκαίω (ekkaiō),
which occurs 36 times in 35 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 22:6 - (LXX 22:5)ἐὰν δὲ ἐξελθὸν πῦρ εὕρῃ ἀκάνθας καὶ προσεμπρήσῃ ἅλωνα στάχυς πεδίον ἀποτείσει τὸ πῦρ ἐκκαύσας G1572
Unchecked Copy BoxNum 11:1 - καὶ ἦν λαὸς γογγύζων πονηρὰ ἔναντι κυρίου καὶ ἤκουσεν κύριος καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ καὶ ἐξεκαύθη G1572 ἐν αὐτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου καὶ κατέφαγεν μέρος τι τῆς παρεμβολῆς
Unchecked Copy BoxNum 11:3 - καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ἐμπυρισμός ὅτι ἐξεκαύθη G1572 ἐν αὐτοῖς πῦρ παρὰ κυρίου
Unchecked Copy BoxDeu 29:20 - (LXX 29:19)οὐ μὴ θελήσῃ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ ἀλλ᾽ τότε ἐκκαυθήσεται G1572 ὀργὴ κυρίου καὶ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ καὶ κολληθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς διαθήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Unchecked Copy BoxDeu 32:22 - ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται G1572 ἐκ τοῦ θυμοῦ μου καυθήσεται ἕως ᾅδου κάτω καταφάγεται γῆν καὶ τὰ γενήματα αὐτῆς φλέξει θεμέλια ὀρέων
Unchecked Copy Box2Sa 22:9 - ἀνέβη καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέδεται ἄνθρακες ἐξεκαύθησαν G1572 ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 22:13 - ἀπὸ τοῦ φέγγους ἐναντίον αὐτοῦ ἐξεκαύθησαν G1572 ἄνθρακες πυρός
Unchecked Copy Box2Sa 24:1 - καὶ προσέθετο ὀργὴ κυρίου ἐκκαῆναι G1572 ἐν Ισραηλ καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυιδ ἐν αὐτοῖς λέγων βάδιζε ἀρίθμησον τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδα
Unchecked Copy Box1Ki 21:21 - (LXX 20:21)τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ κακὰ καὶ ἐκκαύσω G1572 ὀπίσω σου καὶ ἐξολεθρεύσω τοῦ Αχααβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ki 22:13 - δεῦτε ἐκζητήσατε τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος τούτου ὅτι μεγάλη ὀργὴ κυρίου ἐκκεκαυμένη G1572 ἐν ἡμῖν ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα καθ᾽ ἡμῶν
Unchecked Copy Box2Ki 22:17 - ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίων θεοῖς ἑτέροις ὅπως παροργίσωσίν με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐκκαυθήσεται G1572 θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται
Unchecked Copy Box2Ch 34:21 - πορεύθητε ζητήσατε τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ καταλειφθέντος ἐν Ισραηλ καὶ Ιουδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος ὅτι μέγας θυμὸς κυρίου ἐκκέκαυται G1572 ἐν ἡμῖν διότι οὐκ εἰσήκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν λόγων κυρίου τοῦ ποιῆσαι κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
Unchecked Copy Box2Ch 34:25 - ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίασαν θεοῖς ἀλλοτρίοις ἵνα παροργίσωσίν με ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἐξεκαύθη G1572 θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται
Unchecked Copy BoxNeh 10:34 - (LXX 10:35)καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίας οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ λαός ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς οἶκον πατριῶν ἡμῶν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτόν ἐκκαῦσαι G1572 ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ
Unchecked Copy BoxJob 3:17 - ἐκεῖ ἀσεβεῖς ἐξέκαυσαν G1572 θυμὸν ὀργῆς ἐκεῖ ἀνεπαύσαντο κατάκοποι τῷ σώματι
Unchecked Copy BoxPsa 2:12 - δράξασθε παιδείας μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας ὅταν ἐκκαυθῇ G1572 ἐν τάχει θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ
Unchecked Copy BoxPsa 39:3 - (LXX 38:4)ἐθερμάνθη καρδία μου ἐντός μου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται G1572 πῦρ ἐλάλησα ἐν γλώσσῃ μου
Unchecked Copy BoxPsa 73:21 - (LXX 72:21)ὅτι ἐξεκαύθη G1572 καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν
Unchecked Copy BoxPsa 78:38 - (LXX 77:38)αὐτὸς δέ ἐστιν οἰκτίρμων καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ οὐ διαφθερεῖ καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει G1572 πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 89:46 - (LXX 88:47)ἕως πότε κύριε ἀποστρέψεις εἰς τέλος ἐκκαυθήσεται G1572 ὡς πῦρ ὀργή σου
Unchecked Copy BoxPsa 106:18 - (LXX 105:18)καὶ ἐξεκαύθη G1572 πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς
Unchecked Copy BoxPsa 118:12 - (LXX 117:12)ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον καὶ ἐξεκαύθησαν G1572 ὡσεὶ πῦρ ἐν ἀκάνθαις καὶ τῷ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς
Unchecked Copy BoxPro 6:19 - ἐκκαίει G1572 ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
Unchecked Copy BoxPro 14:5 - μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει G1572 δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος
Unchecked Copy BoxPro 14:25 - ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει G1572 δὲ ψεύδη δόλιος
Unchecked Copy BoxIsa 50:11 - ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ φλογί ἐξεκαύσατε G1572 δι᾽ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε
Unchecked Copy BoxJer 1:14 - καὶ εἶπεν κύριος πρός με ἀπὸ προσώπου βορρᾶ ἐκκαυθήσεται G1572 τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxJer 4:4 - περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ περιτέμεσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ θυμός μου καὶ ἐκκαυθήσεται G1572 καὶ οὐκ ἔσται σβέσων ἀπὸ προσώπου πονηρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJer 15:14 - καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ οὐκ ᾔδεις ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται G1572 ἐκ τοῦ θυμοῦ μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καυθήσεται
Unchecked Copy BoxJer 44:6 - (LXX 51:6)καὶ ἔσταξεν ἡ ὀργή μου καὶ θυμός μου καὶ ἐξεκαύθη G1572 ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐγενήθησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον ὡς ἡμέρα αὕτη
Unchecked Copy BoxEze 20:48 - (LXX 21:4)καὶ ἐπιγνώσονται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ κύριος ἐξέκαυσα G1572 αὐτό καὶ οὐ σβεσθήσεται
Unchecked Copy BoxDan 3:19 - τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ καὶ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδραχ Μισαχ καὶ Αβδεναγω καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι G1572 τὴν κάμινον ἑπταπλασίως ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ G1572
Unchecked Copy BoxDan 3:22 - ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυεν καὶ κάμινος ἐξεκαύθη G1572 ἐκ περισσοῦ
Unchecked Copy BoxOba 1:18 - (LXX 1:18)καὶ ἔσται οἶκος Ιακωβ πῦρ δὲ οἶκος Ιωσηφ φλόξ δὲ οἶκος Ησαυ εἰς καλάμην καὶ ἐκκαυθήσονται G1572 εἰς αὐτοὺς καὶ καταφάγονται αὐτούς καὶ οὐκ ἔσται πυροφόρος ἐν τῷ οἴκῳ Ησαυ διότι κύριος ἐλάλησεν
Unchecked Copy BoxNah 2:13 - (LXX 2:14)ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ ἐκκαύσω G1572 ἐν καπνῷ πλῆθός σου καὶ τοὺς λέοντάς σου καταφάγεται ῥομφαία καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ τῆς γῆς τὴν θήραν σου καὶ οὐ μὴ ἀκουσθῇ οὐκέτι τὰ ἔργα σου
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan