LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1627 - ekpherō

Choose a new font size and typeface
ἐκφέρω
Transliteration
ekpherō (Key)
Pronunciation
ek-fer'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἐκφέρω ekphérō, ek-fer'-o; from G1537 and G5342; to bear out (literally or figuratively):—bear, bring forth, carry forth (out).


KJV Translation Count — Total: 7x

The KJV translates Strong's G1627 in the following manner: carry out (3x), bring forth (2x), carry forth (1x), bear (1x).

KJV Translation Count — Total: 7x
The KJV translates Strong's G1627 in the following manner: carry out (3x), bring forth (2x), carry forth (1x), bear (1x).
  1. to carry out, to bear forth

    1. the dead for burial

  2. to bring i.e. lead out

  3. to bring forth, i.e. produce

    1. of the earth bearing plants

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐκφέρω ekphérō, ek-fer'-o; from G1537 and G5342; to bear out (literally or figuratively):—bear, bring forth, carry forth (out).
STRONGS G1627:
ἐκφέρω; future ἐξοίσω; 1 aorist ἐξήνεγκα; 2 aorist ἐξήνεγκον;
1. to carry out, to bear forth: τινά, Acts 5:15; the dead for burial, Acts 5:6, 9f (often so in Greek writings from Homer, Iliad 24, 786 down; see ἐκκομίζω); τί, Luke 15:22; 1 Timothy 6:7.
2. to (bring i. e.) lead out: τινά, Mark 8:23 T Tr text WH.
3. to bring forth i. e. produce: of the earth bearing plants, Hebrews 6:8 [cf. Winers Grammar, § 45, 6 a.]; (Herodotus 1, 193; Xenophon, oec. 16, 5; Aelian v. h. 3, 18 and often; Sept., Genesis 1:12; Haggai 1:11; Song of Solomon 2:13).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
1:12
Song of Songs
2:13
Haggai
1:11
Mark
8:23
Luke
15:22
Acts
5:6; 5:9; 5:15
1 Timothy
6:7
Hebrews
6:8

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1627 matches the Greek ἐκφέρω (ekpherō),
which occurs 76 times in 75 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 1:12–Psa 69:31)

Unchecked Copy BoxGen 1:12 - καὶ ἐξήνεγκεν G1627 γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εἶδεν θεὸς ὅτι καλόν
Unchecked Copy BoxGen 14:18 - καὶ Μελχισεδεκ βασιλεὺς Σαλημ ἐξήνεγκεν G1627 ἄρτους καὶ οἶνον ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου
Unchecked Copy BoxGen 24:53 - καὶ ἐξενέγκας G1627 παῖς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμὸν ἔδωκεν Ρεβεκκα καὶ δῶρα ἔδωκεν τῷ ἀδελφῷ αὐτῆς καὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxExo 4:6 - εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν G1627 τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ ἐγενήθη χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών
Unchecked Copy BoxExo 4:7 - καὶ εἶπεν πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν G1627 αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxExo 12:39 - καὶ ἔπεψαν τὸ σταῖς ὃ ἐξήνεγκαν G1627 ἐξ Αἰγύπτου ἐγκρυφίας ἀζύμους οὐ γὰρ ἐζυμώθη ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἐπιμεῖναι οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἰς τὴν ὁδόν
Unchecked Copy BoxExo 12:46 - ἐν οἰκίᾳ μιᾷ βρωθήσεται καὶ οὐκ ἐξοίσετε G1627 ἐκ τῆς οἰκίας τῶν κρεῶν ἔξω καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLev 4:12 - καὶ ἐξοίσουσιν G1627 ὅλον τὸν μόσχον ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν οὗ ἐκχεοῦσιν τὴν σποδιάν καὶ κατακαύσουσιν αὐτὸν ἐπὶ ξύλων ἐν πυρί ἐπὶ τῆς ἐκχύσεως τῆς σποδιᾶς καυθήσεται
Unchecked Copy BoxLev 4:21 - καὶ ἐξοίσουσιν G1627 τὸν μόσχον ὅλον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν τὸν μόσχον ὃν τρόπον κατέκαυσαν τὸν μόσχον τὸν πρότερον ἁμαρτία συναγωγῆς ἐστιν
Unchecked Copy BoxLev 6:11 - (LXX 6:4)καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται στολὴν ἄλλην καὶ ἐξοίσει G1627 τὴν κατακάρπωσιν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν
Unchecked Copy BoxLev 14:45 - καὶ καθελοῦσιν τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ πάντα τὸν χοῦν ἐξοίσουσιν G1627 ἔξω τῆς πόλεως εἰς τόπον ἀκάθαρτον
Unchecked Copy BoxLev 16:27 - καὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ὧν τὸ αἷμα εἰσηνέχθη ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ ἐξοίσουσιν G1627 αὐτὰ ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ κατακαύσουσιν αὐτὰ ἐν πυρί καὶ τὰ δέρματα αὐτῶν καὶ τὰ κρέα αὐτῶν καὶ τὴν κόπρον αὐτῶν
Unchecked Copy BoxLev 26:10 - καὶ φάγεσθε παλαιὰ καὶ παλαιὰ παλαιῶν καὶ παλαιὰ ἐκ προσώπου νέων ἐξοίσετε G1627
Unchecked Copy BoxNum 13:32 - καὶ ἐξήνεγκαν G1627 ἔκστασιν τῆς γῆς ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες τὴν γῆν ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτῆς ἐστιν πᾶς λαός ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ ἄνδρες ὑπερμήκεις
Unchecked Copy BoxNum 14:36 - καὶ οἱ ἄνθρωποι οὓς ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ παραγενηθέντες διεγόγγυσαν κατ᾽ αὐτῆς πρὸς τὴν συναγωγὴν ἐξενέγκαι G1627 ῥήματα πονηρὰ περὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxNum 17:8 - (LXX 17:23)καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἰδοὺ ἐβλάστησεν ῥάβδος Ααρων εἰς οἶκον Λευι καὶ ἐξήνεγκεν G1627 βλαστὸν καὶ ἐξήνθησεν ἄνθη καὶ ἐβλάστησεν κάρυα
Unchecked Copy BoxNum 17:9 - (LXX 17:24)καὶ ἐξήνεγκεν G1627 Μωυσῆς πάσας τὰς ῥάβδους ἀπὸ προσώπου κυρίου πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶδον καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 20:8 - λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ ἐξοίσετε G1627 αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 14:28 - μετὰ τρία ἔτη ἐξοίσεις G1627 πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων σου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ θήσεις αὐτὸ ἐν ταῖς πόλεσίν σου
Unchecked Copy BoxDeu 22:15 - καὶ λαβὼν πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ μήτηρ ἐξοίσουσιν G1627 τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην
Unchecked Copy BoxDeu 22:19 - καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσιν τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος ὅτι ἐξήνεγκεν G1627 ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ισραηλῖτιν καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῖλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον
Unchecked Copy BoxDeu 24:11 - ἔξω στήσῃ καὶ ἄνθρωπος οὗ τὸ δάνειόν σού ἐστιν ἐν αὐτῷ ἐξοίσει G1627 σοι τὸ ἐνέχυρον ἔξω
Unchecked Copy BoxDeu 28:38 - σπέρμα πολὺ ἐξοίσεις G1627 εἰς τὸ πεδίον καὶ ὀλίγα εἰσοίσεις ὅτι κατέδεται αὐτὰ ἀκρίς
Unchecked Copy BoxJos 7:23 - καὶ ἐξήνεγκαν G1627 αὐτὰ ἐκ τῆς σκηνῆς καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ καὶ ἔθηκαν αὐτὰ ἔναντι κυρίου
Unchecked Copy BoxJos 18:6 - ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε πρός με ὧδε καὶ ἐξοίσω G1627 ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxJos 18:8 - καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύθησαν καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς τοῖς ἀνδράσιν τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρός με καὶ ὧδε ἐξοίσω G1627 ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σηλω
Unchecked Copy BoxJdg 6:19 - καὶ Γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐποίησεν ἔριφον αἰγῶν καὶ οιφι ἀλεύρου ἄζυμα καὶ τὰ κρέα ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ κανοῦν καὶ τὸν ζωμὸν ἐνέχεεν εἰς χύτραν καὶ ἐξήνεγκεν G1627 πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν δρῦν καὶ προσεκύνησεν
Unchecked Copy BoxRth 2:18 - καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἶδεν πενθερὰ αὐτῆς συνέλεξεν καὶ ἐξενέγκασα G1627 Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη
Unchecked Copy Box2Sa 12:30 - καὶ ἔλαβεν τὸν στέφανον Μελχολ τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου καὶ λίθου τιμίου καὶ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Δαυιδ καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν G1627 πολλὰ σφόδρα
Unchecked Copy Box1Ki 17:13 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ηλιου θάρσει εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἀλλὰ ποίησον ἐμοὶ ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις καὶ ἐξοίσεις G1627 μοι σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις ἐπ᾽ ἐσχάτου
Unchecked Copy Box1Ki 20:42 - (LXX 21:42)καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν τάδε λέγει κύριος διότι ἐξήνεγκας G1627 σὺ ἄνδρα ὀλέθριον ἐκ χειρός σου καὶ ἔσται ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ λαός σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 10:22 - καὶ εἶπεν Ιου τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκου μεσθααλ ἐξάγαγε ἐνδύματα πᾶσι τοῖς δούλοις τοῦ Βααλ καὶ ἐξήνεγκεν G1627 αὐτοῖς στολιστής
Unchecked Copy Box2Ki 10:26 - καὶ ἐξήνεγκαν G1627 τὴν στήλην τοῦ Βααλ καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν
Unchecked Copy Box2Ki 15:20 - καὶ ἐξήνεγκεν G1627 Μαναημ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐπὶ πᾶν δυνατὸν ἰσχύι δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων πεντήκοντα σίκλους τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί καὶ ἀπέστρεψεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ
Unchecked Copy Box2Ki 23:6 - καὶ ἐξήνεγκεν G1627 τὸ ἄλσος ἐξ οἴκου κυρίου ἔξωθεν Ιερουσαλημ εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων καὶ κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων καὶ ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν καὶ ἔρριψεν τὸν χοῦν αὐτοῦ εἰς τὸν τάφον τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 24:13 - καὶ ἐξήνεγκεν G1627 ἐκεῖθεν πάντας τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ συνέκοψεν πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ ἐποίησεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ ἐν τῷ ναῷ κυρίου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου
Unchecked Copy Box1Ch 9:28 - καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας ὅτι ἐν ἀριθμῷ εἰσοίσουσιν αὐτὰ καὶ ἐν ἀριθμῷ ἐξοίσουσιν G1627 αὐτά
Unchecked Copy Box1Ch 20:2 - καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν στέφανον Μολχολ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εὑρέθη σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου καὶ ἐν αὐτῷ λίθος τίμιος καὶ ἦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Δαυιδ καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν G1627 πολλὰ σφόδρα
Unchecked Copy Box2Ch 34:14 - καὶ ἐν τῷ ἐκφέρειν G1627 αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ εἰσοδιασθὲν εἰς οἶκον κυρίου εὗρεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς βιβλίον νόμου κυρίου διὰ χειρὸς Μωυσῆ
Unchecked Copy BoxEzr 1:7 - καὶ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν G1627 τὰ σκεύη οἴκου κυρίου ἔλαβεν Ναβουχοδονοσορ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxEzr 1:8 - καὶ ἐξήνεγκεν G1627 αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν ἐπὶ χεῖρα Μιθραδάτου γασβαρηνου καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ τῷ Σασαβασαρ ἄρχοντι τοῦ Ιουδα
Unchecked Copy BoxEzr 5:14 - καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν G1627 ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς ναὸν τοῦ βασιλέως ἐξήνεγκεν G1627 αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἀπὸ ναοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν τῷ Σασαβασαρ τῷ θησαυροφύλακι τῷ ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ
Unchecked Copy BoxEzr 6:5 - καὶ τὰ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν G1627 ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐκόμισεν εἰς Βαβυλῶνα καὶ δοθήτω καὶ ἀπελθάτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν Ιερουσαλημ ἐπὶ τόπου οὗ ἐτέθη ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxEzr 8:17 - καὶ ἐξήνεγκα G1627 αὐτοὺς ἐπὶ ἄρχοντος ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου καὶ ἔθηκα ἐν στόματι αὐτῶν λόγους λαλῆσαι πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς ναθινιμ ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου τοῦ ἐνέγκαι ἡμῖν ᾄδοντας εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxEzr 10:19 - καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι G1627 γυναῖκας αὐτῶν καὶ πλημμελείας κριὸν ἐκ προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNeh 5:11 - ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν ἀμπελῶνας αὐτῶν ἐλαίας αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐτῶν καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε G1627 αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxNeh 6:19 - καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρός με καὶ λόγους μου ἦσαν ἐκφέροντες G1627 αὐτῷ καὶ ἐπιστολὰς ἀπέστειλεν Τωβιας φοβερίσαι με
Unchecked Copy BoxNeh 9:15 - καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς εἰς σιτοδείαν αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγκας G1627 αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν καὶ εἶπας αὐτοῖς εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν ἐφ᾽ ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου δοῦναι αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxPsa 37:6 - (LXX 36:6)καὶ ἐξοίσει G1627 ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν
Unchecked Copy BoxPsa 69:31 - (LXX 68:32)καὶ ἀρέσει τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα G1627 καὶ ὁπλάς

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 1:12–Psa 69:31) Gen 1:12–Psa 69:31

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan