LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2039 - ergasia

Choose a new font size and typeface
ἐργασία
Transliteration
ergasia (Key)
Pronunciation
er-gas-ee'-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 2:635,251

Strong’s Definitions

ἐργασία ergasía, er-gas-ee'-ah; from G2040; occupation; by implication, profit, pains:—craft, diligence, gain, work.


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G2039 in the following manner: gain (3x), craft (1x), diligence (1x), work (1x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G2039 in the following manner: gain (3x), craft (1x), diligence (1x), work (1x).
  1. a working, performing

  2. work, business

  3. gain got by work, profit

  4. endeavour, pains

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἐργασία ergasía, er-gas-ee'-ah; from G2040; occupation; by implication, profit, pains:—craft, diligence, gain, work.
STRONGS G2039:
ἐργασία, -ας, , (ἐργάζομαι);
1. equivalent to τὸ ἐργάζεσθαι, a working, performing: ἀκαθαρσίας, Ephesians 4:19.
2. work, business: Acts 19:25 (Xenophon, oec. 6, 8, and others).
3. gain got by work, profit: Acts 16:19; παρέχειν ἐργασίαν τινί, Acts 16:16; Acts 19:24 [yet others refer this to 2 above]; (Xenophon, mem. 3, 10, 1; cyneg. 3, 3; Polybius 4, 50, 3).
4. endeavor, pains [A. V. diligence]: δίδωμι ἐργασίαν, after the Latinism operam do, Luke 12:58 (Hermog. de invent. 3, 5, 7).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
12:58
Acts
16:16; 16:19; 19:24; 19:25
Ephesians
4:19

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2039 matches the Greek ἐργασία (ergasia),
which occurs 33 times in 31 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 29:27 - συντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας G2039 ἧς ἐργᾷ παρ᾽ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα
Unchecked Copy BoxExo 26:1 - καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου χερουβιμ ἐργασίᾳ G2039 ὑφάντου ποιήσεις αὐτάς
Unchecked Copy BoxExo 38:24 - (LXX 39:1)πᾶν τὸ χρυσίον κατειργάσθη εἰς τὰ ἔργα κατὰ πᾶσαν τὴν ἐργασίαν G2039 τῶν ἁγίων ἐγένετο χρυσίου τοῦ τῆς ἀπαρχῆς ἐννέα καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἑπτακόσιοι εἴκοσι σίκλοι κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον
Unchecked Copy BoxLev 13:51 - καὶ ὄψεται ἱερεὺς τὴν ἁφὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐὰν δὲ διαχέηται ἡ ἁφὴ ἐν τῷ ἱματίῳ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ ἢ ἐν τῷ δέρματι κατὰ πάντα ὅσα ἂν ποιηθῇ δέρματα ἐν τῇ ἐργασίᾳ G2039 λέπρα ἔμμονός ἐστιν ἁφή ἀκάθαρτός ἐστιν
Unchecked Copy BoxNum 31:20 - καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν G2039 ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀφαγνιεῖτε
Unchecked Copy BoxRth 2:12 - ἀποτείσαι κύριος τὴν ἐργασίαν G2039 σου καὶ γένοιτο μισθός σου πλήρης παρὰ κυρίου θεοῦ Ισραηλ πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 6:48 - (LXX 6:33)καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν οἱ Λευῖται δεδομένοι εἰς πᾶσαν ἐργασίαν G2039 λειτουργίας σκηνῆς οἴκου τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 6:49 - (LXX 6:34)καὶ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ θυμιῶντες ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν G2039 ἅγια τῶν ἁγίων καὶ ἐξιλάσκεσθαι περὶ Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς παῖς τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 9:13 - καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχοντες οἴκων πατριῶν χίλιοι ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς ἐργασίαν G2039 λειτουργίας οἴκου τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 26:8 - πάντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Αβδεδομ αὐτοὶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν καὶ υἱοὶ αὐτῶν ποιοῦντες δυνατῶς ἐν τῇ ἐργασίᾳ G2039 οἱ πάντες ἑξήκοντα δύο τῷ Αβδεδομ
Unchecked Copy Box1Ch 26:29 - τῷ Ισσαρι Χωνενια καὶ υἱοὶ αὐτοῦ τῆς ἐργασίας G2039 τῆς ἔξω ἐπὶ τὸν Ισραηλ τοῦ γραμματεύειν καὶ διακρίνειν
Unchecked Copy Box1Ch 26:30 - τῷ Χεβρωνι Ασαβιας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ δυνατοί χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου πρὸς δυσμαῖς εἰς πᾶσαν λειτουργίαν κυρίου καὶ ἐργασίαν G2039 τοῦ βασιλέως
Unchecked Copy Box1Ch 28:13 - καὶ τῶν καταλυμάτων τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργασίαν G2039 λειτουργίας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας οἴκου κυρίου
Unchecked Copy Box1Ch 28:20 - καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς ὅτι κύριος θεός μου μετὰ σοῦ οὐκ ἀνήσει σε καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν ἐργασίαν G2039 λειτουργίας οἴκου κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 4:11 - καὶ ἐποίησεν Χιραμ τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν G2039 ἣν ἐποίησεν Σαλωμων τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 5:1 - καὶ συνετελέσθη πᾶσα ἐργασία G2039 ἣν ἐποίησεν Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ εἰσήνεγκεν Σαλωμων τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἔδωκεν εἰς θησαυρὸν οἴκου κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 8:16 - καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἐργασία G2039 ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐθεμελιώθη ἕως οὗ ἐτελείωσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 15:7 - καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε καὶ μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν ὅτι ἔστιν μισθὸς τῇ ἐργασίᾳ G2039 ὑμῶν
Unchecked Copy Box2Ch 24:12 - καὶ ἔδωκεν αὐτὸ βασιλεὺς καὶ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα εἰς τὴν ἐργασίαν G2039 οἴκου κυρίου καὶ ἐμισθοῦντο λατόμους καὶ τέκτονας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ χαλκεῖς σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 31:21 - καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ ἐν ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ G2039 ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν ἐξεζήτησεν τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη
Unchecked Copy Box2Ch 34:13 - καὶ ἐπὶ τῶν νωτοφόρων καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ποιούντων τὰ ἔργα ἐργασίᾳ G2039 καὶ ἐργασίᾳ G2039 καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν γραμματεῖς καὶ κριταὶ καὶ πυλωροί
Unchecked Copy Box2Ch 34:17 - καὶ ἐχώνευσαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἔδωκαν ἐπὶ χεῖρα τῶν ἐπισκόπων καὶ ἐπὶ χεῖρα τῶν ποιούντων ἐργασίαν G2039
Unchecked Copy BoxPsa 104:23 - (LXX 103:23)ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν G2039 αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας
Unchecked Copy BoxPsa 107:23 - (LXX 106:23)οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν G2039 ἐν ὕδασι πολλοῖς
Unchecked Copy BoxEcc 9:1 - ὅτι σὺν πᾶν τοῦτο ἔδωκα εἰς καρδίαν μου καὶ καρδία μου σὺν πᾶν εἶδεν τοῦτο ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἱ σοφοὶ καὶ ἐργασίαι G2039 αὐτῶν ἐν χειρὶ τοῦ θεοῦ καί γε ἀγάπην καί γε μῖσος οὐκ ἔστιν εἰδὼς ἄνθρωπος τὰ πάντα πρὸ προσώπου αὐτῶν
Unchecked Copy BoxIsa 1:31 - καὶ ἔσται ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι G2039 αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται σβέσων
Unchecked Copy BoxIsa 41:24 - ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς καὶ πόθεν ἐργασία G2039 ὑμῶν ἐκ γῆς βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxEze 15:3 - εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς ἐργασίαν G2039 εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ κρεμάσαι ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶν σκεῦος
Unchecked Copy BoxEze 15:4 - πάρεξ πυρὶ δέδοται εἰς ἀνάλωσιν τὴν κατ᾽ ἐνιαυτὸν κάθαρσιν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναλίσκει τὸ πῦρ καὶ ἐκλείπει εἰς τέλος μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν G2039
Unchecked Copy BoxEze 15:5 - οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου οὐκ ἔσται εἰς ἐργασίαν G2039 μὴ ὅτι ἐὰν καὶ πῦρ αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος εἰ ἔσται ἔτι εἰς ἐργασίαν G2039
Unchecked Copy BoxJon 1:8 - (LXX 1:8)καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν ἀπάγγειλον ἡμῖν τίνος ἕνεκεν κακία αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν τίς σου ἐργασία G2039 ἐστίν καὶ πόθεν ἔρχῃ καὶ ἐκ ποίας χώρας καὶ ἐκ ποίου λαοῦ εἶ σύ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan