LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2269 - ēsau

Choose a new font size and typeface
Ἠσαῦ
Transliteration
ēsau (Key)
Pronunciation
ay-sow'
Listen
Part of Speech
proper masculine noun
Root Word (Etymology)
Of Hebrew origin עֵשָׂו (H6215)
mGNT
3x in 1 unique form(s)
TR
3x in 1 unique form(s)
LXX
104x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

TDNT Reference: 2:953,311

Strong’s Definitions

Ἠσαῦ Ēsaû, ay-sow'; of Hebrew origin (H6215); Esau, an Edomite:—Esau.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G2269 in the following manner: Esau (3x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G2269 in the following manner: Esau (3x).
  1. Esau = "hairy"

    1. was the eldest son of Isaac and twin brother of Jacob

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
Ἠσαῦ Ēsaû, ay-sow'; of Hebrew origin (H6215); Esau, an Edomite:—Esau.
STRONGS G2269:
Ἠσαῦ [Ἡσ. Romans 9:13 Rst Tr; Hebrews 12:16 Rst; Hebrews 11:20 Relz], , (עֵשָׂו i. e. hairy [Genesis 25:25; Josephus, Antiquities 1, 18, 1]), indeclinable, Esau, the firstborn son of Isaac: Romans 9:13; Hebrews 11:20; Hebrews 12:16.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
25:25
Romans
9:13; 9:13
Hebrews
11:20; 11:20; 12:16; 12:16

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2269 matches the Greek Ἠσαῦ (ēsau),
which occurs 104 times in 89 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 25:25–Gen 35:1)

Unchecked Copy BoxGen 25:25 - ἐξῆλθεν δὲ υἱὸς πρωτότοκος πυρράκης ὅλος ὡσεὶ δορὰ δασύς ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ησαυ G2269
Unchecked Copy BoxGen 25:26 - καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆς πτέρνης Ησαυ G2269 καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ Ισαακ δὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα ὅτε ἔτεκεν αὐτοὺς Ρεβεκκα
Unchecked Copy BoxGen 25:27 - ηὐξήθησαν δὲ οἱ νεανίσκοι καὶ ἦν Ησαυ G2269 ἄνθρωπος εἰδὼς κυνηγεῖν ἄγροικος Ιακωβ δὲ ἦν ἄνθρωπος ἄπλαστος οἰκῶν οἰκίαν
Unchecked Copy BoxGen 25:28 - ἠγάπησεν δὲ Ισαακ τὸν Ησαυ G2269 ὅτι θήρα αὐτοῦ βρῶσις αὐτῷ Ρεβεκκα δὲ ἠγάπα τὸν Ιακωβ
Unchecked Copy BoxGen 25:29 - ἥψησεν δὲ Ιακωβ ἕψεμα ἦλθεν δὲ Ησαυ G2269 ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων
Unchecked Copy BoxGen 25:30 - καὶ εἶπεν Ησαυ G2269 τῷ Ιακωβ γεῦσόν με ἀπὸ τοῦ ἑψέματος τοῦ πυρροῦ τούτου ὅτι ἐκλείπω διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδωμ
Unchecked Copy BoxGen 25:31 - εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Ησαυ G2269 ἀπόδου μοι σήμερον τὰ πρωτοτόκιά σου ἐμοί
Unchecked Copy BoxGen 25:32 - εἶπεν δὲ Ησαυ G2269 ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια
Unchecked Copy BoxGen 25:33 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ ὄμοσόν μοι σήμερον καὶ ὤμοσεν αὐτῷ ἀπέδοτο δὲ Ησαυ G2269 τὰ πρωτοτόκια τῷ Ιακωβ
Unchecked Copy BoxGen 25:34 - Ιακωβ δὲ ἔδωκεν τῷ Ησαυ G2269 ἄρτον καὶ ἕψεμα φακοῦ καὶ ἔφαγεν καὶ ἔπιεν καὶ ἀναστὰς ᾤχετο καὶ ἐφαύλισεν Ησαυ G2269 τὰ πρωτοτόκια
Unchecked Copy BoxGen 26:34 - ἦν δὲ Ησαυ G2269 ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ἔλαβεν γυναῖκα Ιουδιν τὴν θυγατέρα Βεηρ τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Αιλων τοῦ Ευαίου
Unchecked Copy BoxGen 27:1 - ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ γηρᾶσαι Ισαακ καὶ ἠμβλύνθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρᾶν καὶ ἐκάλεσεν Ησαυ G2269 τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρεσβύτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ υἱέ μου καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐγώ
Unchecked Copy BoxGen 27:5 - Ρεβεκκα δὲ ἤκουσεν λαλοῦντος Ισαακ πρὸς Ησαυ G2269 τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπορεύθη δὲ Ησαυ G2269 εἰς τὸ πεδίον θηρεῦσαι θήραν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 27:6 - Ρεβεκκα δὲ εἶπεν πρὸς Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν ἐλάσσω ἰδὲ ἐγὼ ἤκουσα τοῦ πατρός σου λαλοῦντος πρὸς Ησαυ G2269 τὸν ἀδελφόν σου λέγοντος
Unchecked Copy BoxGen 27:11 - εἶπεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ρεβεκκαν τὴν μητέρα αὐτοῦ ἔστιν Ησαυ G2269 ἀδελφός μου ἀνὴρ δασύς ἐγὼ δὲ ἀνὴρ λεῖος
Unchecked Copy BoxGen 27:15 - καὶ λαβοῦσα Ρεβεκκα τὴν στολὴν Ησαυ G2269 τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου τὴν καλήν ἦν παρ᾽ αὐτῇ ἐν τῷ οἴκῳ ἐνέδυσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον
Unchecked Copy BoxGen 27:19 - καὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐγὼ Ησαυ G2269 πρωτότοκός σου ἐποίησα καθὰ ἐλάλησάς μοι ἀναστὰς κάθισον καὶ φάγε τῆς θήρας μου ὅπως εὐλογήσῃ με ψυχή σου
Unchecked Copy BoxGen 27:21 - εἶπεν δὲ Ισαακ τῷ Ιακωβ ἔγγισόν μοι καὶ ψηλαφήσω σε τέκνον εἰ σὺ εἶ υἱός μου Ησαυ G2269 οὔ
Unchecked Copy BoxGen 27:22 - ἤγγισεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν μὲν φωνὴ φωνὴ Ιακωβ αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ησαυ G2269
Unchecked Copy BoxGen 27:23 - καὶ οὐκ ἐπέγνω αὐτόν ἦσαν γὰρ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ὡς αἱ χεῖρες Ησαυ G2269 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δασεῖαι καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxGen 27:24 - καὶ εἶπεν σὺ εἶ υἱός μου Ησαυ G2269 δὲ εἶπεν ἐγώ
Unchecked Copy BoxGen 27:30 - καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ παύσασθαι Ισαακ εὐλογοῦντα Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπὸ προσώπου Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ Ησαυ G2269 ἀδελφὸς αὐτοῦ ἦλθεν ἀπὸ τῆς θήρας
Unchecked Copy BoxGen 27:32 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Ισαακ πατὴρ αὐτοῦ τίς εἶ σύ δὲ εἶπεν ἐγώ εἰμι υἱός σου πρωτότοκος Ησαυ G2269
Unchecked Copy BoxGen 27:34 - ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤκουσεν Ησαυ G2269 τὰ ῥήματα Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀνεβόησεν φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα καὶ εἶπεν εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ
Unchecked Copy BoxGen 27:36 - καὶ εἶπεν δικαίως ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιακωβ ἐπτέρνικεν γάρ με ἤδη δεύτερον τοῦτο τά τε πρωτοτόκιά μου εἴληφεν καὶ νῦν εἴληφεν τὴν εὐλογίαν μου καὶ εἶπεν Ησαυ G2269 τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐχ ὑπελίπω μοι εὐλογίαν πάτερ
Unchecked Copy BoxGen 27:37 - ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἶπεν τῷ Ησαυ G2269 εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐποίησα αὐτοῦ οἰκέτας σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήρισα αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον
Unchecked Copy BoxGen 27:38 - εἶπεν δὲ Ησαυ G2269 πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ μὴ εὐλογία μία σοί ἐστιν πάτερ εὐλόγησον δὴ κἀμέ πάτερ κατανυχθέντος δὲ Ισαακ ἀνεβόησεν φωνὴν Ησαυ G2269 καὶ ἔκλαυσεν
Unchecked Copy BoxGen 27:41 - καὶ ἐνεκότει Ησαυ G2269 τῷ Ιακωβ περὶ τῆς εὐλογίας ἧς εὐλόγησεν αὐτὸν πατὴρ αὐτοῦ εἶπεν δὲ Ησαυ G2269 ἐν τῇ διανοίᾳ ἐγγισάτωσαν αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους τοῦ πατρός μου ἵνα ἀποκτείνω Ιακωβ τὸν ἀδελφόν μου
Unchecked Copy BoxGen 27:42 - ἀπηγγέλη δὲ Ρεβεκκα τὰ ῥήματα Ησαυ G2269 τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τοῦ πρεσβυτέρου καὶ πέμψασα ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν νεώτερον καὶ εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ Ησαυ G2269 ἀδελφός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ ἀποκτεῖναί σε
Unchecked Copy BoxGen 28:5 - καὶ ἀπέστειλεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας τῆς μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ G2269
Unchecked Copy BoxGen 28:6 - εἶδεν δὲ Ησαυ G2269 ὅτι εὐλόγησεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἀπῴχετο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας λαβεῖν ἑαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπὸ τῶν θυγατέρων Χανααν
Unchecked Copy BoxGen 28:8 - καὶ εἶδεν Ησαυ G2269 ὅτι πονηραί εἰσιν αἱ θυγατέρες Χανααν ἐναντίον Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 28:9 - καὶ ἐπορεύθη Ησαυ G2269 πρὸς Ισμαηλ καὶ ἔλαβεν τὴν Μαελεθ θυγατέρα Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ ἀδελφὴν Ναβαιωθ πρὸς ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ γυναῖκα
Unchecked Copy BoxGen 29:1 - καὶ ἐξάρας Ιακωβ τοὺς πόδας ἐπορεύθη εἰς γῆν ἀνατολῶν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ G2269
Unchecked Copy BoxGen 32:3 - (LXX 32:4)ἀπέστειλεν δὲ Ιακωβ ἀγγέλους ἔμπροσθεν αὐτοῦ πρὸς Ησαυ G2269 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ εἰς γῆν Σηιρ εἰς χώραν Εδωμ
Unchecked Copy BoxGen 32:4 - (LXX 32:5)καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων οὕτως ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ μου Ησαυ G2269 οὕτως λέγει παῖς σου Ιακωβ μετὰ Λαβαν παρῴκησα καὶ ἐχρόνισα ἕως τοῦ νῦν
Unchecked Copy BoxGen 32:5 - (LXX 32:6)καὶ ἐγένοντό μοι βόες καὶ ὄνοι καὶ πρόβατα καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ ἀπέστειλα ἀναγγεῖλαι τῷ κυρίῳ μου Ησαυ G2269 ἵνα εὕρῃ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου
Unchecked Copy BoxGen 32:6 - (LXX 32:7)καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς Ιακωβ λέγοντες ἤλθομεν πρὸς τὸν ἀδελφόν σου Ησαυ G2269 καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 32:8 - (LXX 32:9)καὶ εἶπεν Ιακωβ ἐὰν ἔλθῃ Ησαυ G2269 εἰς παρεμβολὴν μίαν καὶ ἐκκόψῃ αὐτήν ἔσται παρεμβολὴ δευτέρα εἰς τὸ σῴζεσθαι
Unchecked Copy BoxGen 32:11 - (LXX 32:12)ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου Ησαυ G2269 ὅτι φοβοῦμαι ἐγὼ αὐτόν μήποτε ἐλθὼν πατάξῃ με καὶ μητέρα ἐπὶ τέκνοις
Unchecked Copy BoxGen 32:13 - (LXX 32:14)καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ τὴν νύκτα ἐκείνην καὶ ἔλαβεν ὧν ἔφερεν δῶρα καὶ ἐξαπέστειλεν Ησαυ G2269 τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 32:17 - (LXX 32:18)καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ λέγων ἐάν σοι συναντήσῃ Ησαυ G2269 ἀδελφός μου καὶ ἐρωτᾷ σε λέγων τίνος εἶ καὶ ποῦ πορεύῃ καὶ τίνος ταῦτα τὰ προπορευόμενά σου
Unchecked Copy BoxGen 32:18 - (LXX 32:19)ἐρεῖς τοῦ παιδός σου Ιακωβ δῶρα ἀπέσταλκεν τῷ κυρίῳ μου Ησαυ G2269 καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ὀπίσω ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 32:19 - (LXX 32:20)καὶ ἐνετείλατο τῷ πρώτῳ καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ καὶ πᾶσι τοῖς προπορευομένοις ὀπίσω τῶν ποιμνίων τούτων λέγων κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο λαλήσατε Ησαυ G2269 ἐν τῷ εὑρεῖν ὑμᾶς αὐτὸν
Unchecked Copy BoxGen 33:1 - ἀναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ G2269 ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐρχόμενος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐπιδιεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπὶ Λειαν καὶ Ραχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας
Unchecked Copy BoxGen 33:4 - καὶ προσέδραμεν Ησαυ G2269 εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι
Unchecked Copy BoxGen 33:9 - εἶπεν δὲ Ησαυ G2269 ἔστιν μοι πολλά ἄδελφε ἔστω σοι τὰ σά
Unchecked Copy BoxGen 33:15 - εἶπεν δὲ Ησαυ G2269 καταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾽ ἐμοῦ δὲ εἶπεν ἵνα τί τοῦτο ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σου κύριε
Unchecked Copy BoxGen 33:16 - ἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ G2269 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ
Unchecked Copy BoxGen 35:1 - εἶπεν δὲ θεὸς πρὸς Ιακωβ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ G2269 τοῦ ἀδελφοῦ σου

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 25:25–Gen 35:1) Gen 25:25–Gen 35:1

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan