LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2297 - thaumasios

Choose a new font size and typeface
θαυμάσιος
Transliteration
thaumasios (Key)
Pronunciation
thow-mas'-ee-os
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
Strong’s Definitions

θαυμάσιος thaumásios, thow-mas'-ee-os; from G2295; wondrous, i.e. (neuter as noun) a miracle:—wonderful thing.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G2297 in the following manner: wonderful (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G2297 in the following manner: wonderful (1x).
  1. wonderful, marvellous

  2. wonderful deeds, wonders

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
θαυμάσιος thaumásios, thow-mas'-ee-os; from G2295; wondrous, i.e. (neuter as noun) a miracle:—wonderful thing.
STRONGS G2297:
θαυμάσιος, , -ον, rarely of two terminations, (θαῦμα), [from Hesiod, Homer (h. Merc. 443) down], wonderful, marvellous; neuter plural θαυμάσια (Sept. often for נִפְלָאות, also for פֶּלֶא), wonderful deeds, wonders: Matthew 21:15. [Cf. Trench § 91; better, Schmidt, chapter 168, 6.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
21:15

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2297 matches the Greek θαυμάσιος (thaumasios),
which occurs 43 times in 43 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 3:20 - καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις G2297 μου οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxDeu 34:12 - τὰ θαυμάσια G2297 τὰ μεγάλα καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν ἐποίησεν Μωυσῆς ἔναντι παντὸς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJdg 6:13 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Γεδεων ἐν ἐμοί κύριε καὶ εἰ ἔστιν κύριος μεθ᾽ ἡμῶν ἵνα τί εὗρεν ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ποῦ ἐστιν πάντα τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν λέγοντες οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνήγαγεν ἡμᾶς κύριος καὶ νῦν ἀπώσατο ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιαμ
Unchecked Copy Box1Ch 16:9 - ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ ἐποίησεν κύριος
Unchecked Copy Box1Ch 16:12 - μνημονεύετε τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ ἐποίησεν τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNeh 9:17 - καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων G2297 σου ὧν ἐποίησας μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰς δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ σὺ θεὸς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς
Unchecked Copy BoxJob 37:5 - βροντήσει ὁ ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια G2297 ἐποίησεν γὰρ μεγάλα οὐκ ᾔδειμεν
Unchecked Copy BoxPsa 9:1 - εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ ψαλμὸς τῷ Δαυιδ (LXX 9:2)ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά G2297 σου
Unchecked Copy BoxPsa 26:7 - (LXX 25:7)τοῦ ἀκοῦσαι φωνὴν αἰνέσεως καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά G2297 σου
Unchecked Copy BoxPsa 40:5 - (LXX 39:6)πολλὰ ἐποίησας σύ κύριε θεός μου τὰ θαυμάσιά G2297 σου καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστιν τίς ὁμοιωθήσεταί σοι ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν
Unchecked Copy BoxPsa 71:17 - (LXX 70:17)ἐδίδαξάς με θεός ἐκ νεότητός μου καὶ μέχρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά G2297 σου
Unchecked Copy BoxPsa 72:18 - (LXX 71:18)εὐλογητὸς κύριος θεὸς θεὸς Ισραηλ ποιῶν θαυμάσια G2297 μόνος
Unchecked Copy BoxPsa 75:2 - (LXX 74:3)διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά G2297 σου ὅταν λάβω καιρόν ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ
Unchecked Copy BoxPsa 77:11 - (LXX 76:12)ἐμνήσθην τῶν ἔργων κυρίου ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων G2297 σου
Unchecked Copy BoxPsa 77:14 - (LXX 76:15)σὺ εἶ θεὸς ποιῶν θαυμάσια G2297 ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου
Unchecked Copy BoxPsa 78:4 - (LXX 77:4)οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις τοῦ κυρίου καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ ἐποίησεν
Unchecked Copy BoxPsa 78:11 - (LXX 77:11)καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ καὶ τῶν θαυμασίων G2297 αὐτοῦ ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxPsa 78:12 - (LXX 77:12)ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἐποίησεν θαυμάσια G2297 ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν πεδίῳ Τάνεως
Unchecked Copy BoxPsa 78:32 - (LXX 77:32)ἐν πᾶσιν τούτοις ἥμαρτον ἔτι καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς θαυμασίοις G2297 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 86:10 - (LXX 85:10)ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια G2297 σὺ εἶ θεὸς μόνος μέγας
Unchecked Copy BoxPsa 88:10 - (LXX 87:11)μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια G2297 ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί σοι
Unchecked Copy BoxPsa 88:12 - (LXX 87:13)μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά G2297 σου καὶ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ
Unchecked Copy BoxPsa 89:5 - (LXX 88:6)ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά G2297 σου κύριε καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων
Unchecked Copy BoxPsa 96:3 - (LXX 95:3)ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 105:2 - (LXX 104:2)ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 105:5 - (LXX 104:5)μνήσθητε τῶν θαυμασίων G2297 αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 106:7 - (LXX 105:7)οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά G2297 σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
Unchecked Copy BoxPsa 107:8 - (LXX 106:8)ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPsa 107:15 - (LXX 106:15)ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPsa 107:21 - (LXX 106:21)ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPsa 107:24 - (LXX 106:24)αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ
Unchecked Copy BoxPsa 107:31 - (LXX 106:31)ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxPsa 111:4 - (LXX 110:4)μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων G2297 αὐτοῦ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος
Unchecked Copy BoxPsa 119:18 - (LXX 118:18)ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσιά G2297 σου ἐκ τοῦ νόμου σου
Unchecked Copy BoxPsa 119:27 - (LXX 118:27)ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις G2297 σου
Unchecked Copy BoxPsa 131:1 - (LXX 130:1)ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν τῷ Δαυιδ κύριε οὐχ ὑψώθη μου καρδία οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις οὐδὲ ἐν θαυμασίοις G2297 ὑπὲρ ἐμέ
Unchecked Copy BoxPsa 136:4 - (LXX 135:4)τῷ ποιοῦντι θαυμάσια G2297 μεγάλα μόνῳ ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 139:14 - (LXX 138:14)ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην θαυμάσια G2297 τὰ ἔργα σου καὶ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα
Unchecked Copy BoxPsa 145:5 - (LXX 144:5)τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσιν καὶ τὰ θαυμάσιά G2297 σου διηγήσονται
Unchecked Copy BoxJer 21:2 - ἐπερώτησον περὶ ἡμῶν τὸν κύριον ὅτι βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐφέστηκεν ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰ ποιήσει κύριος κατὰ πάντα τὰ θαυμάσια G2297 αὐτοῦ καὶ ἀπελεύσεται ἀφ᾽ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxDan 12:6 - καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ τὰ βαδδιν ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ ἕως πότε τὸ πέρας ὧν εἴρηκας τῶν θαυμασίων G2297
Unchecked Copy BoxJoe 2:26 - καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐποίησεν μεθ᾽ ὑμῶν εἰς θαυμάσια G2297 καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxHab 1:5 - (LXX 1:5)ἴδετε οἱ καταφρονηταί καὶ ἐπιβλέψατε καὶ θαυμάσατε θαυμάσια G2297 καὶ ἀφανίσθητε διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan