LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2337 - thēlazō

Choose a new font size and typeface
θηλάζω
Transliteration
thēlazō (Key)
Pronunciation
thay-lad'-zo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From thele (the nipple)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

θηλάζω thēlázō, thay-lad'-zo; from θηλή thēlḗ (the nipple); to suckle, (by implication) to suck:—(give) suck(-ling).


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G2337 in the following manner: give suck (4x), suck (1x), suckling (1x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G2337 in the following manner: give suck (4x), suck (1x), suckling (1x).
  1. to give the breast, give suck, to suckle

  2. to suck

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
θηλάζω thēlázō, thay-lad'-zo; from θηλή thēlḗ (the nipple); to suckle, (by implication) to suck:—(give) suck(-ling).
STRONGS G2337:
θηλάζω; 1 aorist ἐθήλασα; (θηλή a breast, [cf. Peile, Etym., p. 124f]);
1. transitive, to give the breast, give suck, to suckle: Matthew 24:19; Mark 13:17; Luke 21:23, (Lysias, Aristotle, others; Sept. for הֵינִיק); μαστοὶ ἐθήλασαν, Luke 23:29 R G.
2. intransitive, to suck: Matthew 21:16 (Aristotle, Plato, Lucian, others; Sept. for יָנַק); μαστούς, Luke 11:27; Job 3:12; Song of Solomon 8:1; Joel 2:16; Theocritus 3:16.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Job
3:12
Song of Songs
8:1
Joel
2:16
Matthew
21:16; 24:19
Mark
13:17
Luke
11:27; 21:23; 23:29

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2337 matches the Greek θηλάζω (thēlazō),
which occurs 25 times in 24 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 21:7 - καὶ εἶπεν τίς ἀναγγελεῖ τῷ Αβρααμ ὅτι θηλάζει G2337 παιδίον Σαρρα ὅτι ἔτεκον υἱὸν ἐν τῷ γήρει μου
Unchecked Copy BoxGen 32:15 - (LXX 32:16)καμήλους θηλαζούσας G2337 καὶ τὰ παιδία αὐτῶν τριάκοντα βόας τεσσαράκοντα ταύρους δέκα ὄνους εἴκοσι καὶ πώλους δέκα
Unchecked Copy BoxExo 2:9 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὴν θυγάτηρ Φαραω διατήρησόν μοι τὸ παιδίον τοῦτο καὶ θήλασόν G2337 μοι αὐτό ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισθόν ἔλαβεν δὲ γυνὴ τὸ παιδίον καὶ ἐθήλαζεν G2337 αὐτό
Unchecked Copy BoxNum 11:12 - μὴ ἐγὼ ἐν γαστρὶ ἔλαβον πάντα τὸν λαὸν τοῦτον ἐγὼ ἔτεκον αὐτούς ὅτι λέγεις μοι λαβὲ αὐτὸν εἰς τὸν κόλπον σου ὡσεὶ ἄραι τιθηνὸς τὸν θηλάζοντα G2337 εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσας τοῖς πατράσιν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 32:13 - ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρῶν ἐθήλασαν G2337 μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεᾶς πέτρας
Unchecked Copy BoxDeu 32:25 - ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων φόβος νεανίσκος σὺν παρθένῳ θηλάζων G2337 μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου
Unchecked Copy BoxDeu 33:19 - ἔθνη ἐξολεθρεύσουσιν καὶ ἐπικαλέσεσθε ἐκεῖ καὶ θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης ὅτι πλοῦτος θαλάσσης θηλάσει G2337 σε καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων
Unchecked Copy Box1Sa 1:23 - καὶ εἶπεν αὐτῇ Ελκανα ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ποίει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου κάθου ἕως ἂν ἀπογαλακτίσῃς αὐτό ἀλλὰ στήσαι κύριος τὸ ἐξελθὸν ἐκ τοῦ στόματός σου καὶ ἐκάθισεν γυνὴ καὶ ἐθήλασεν G2337 τὸν υἱὸν αὐτῆς ἕως ἂν ἀπογαλακτίσῃ αὐτόν
Unchecked Copy Box1Sa 15:3 - καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Αμαληκ καὶ Ιεριμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος G2337 καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου
Unchecked Copy Box1Sa 22:19 - καὶ τὴν Νομβα τὴν πόλιν τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι ῥομφαίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος G2337 καὶ μόσχου καὶ ὄνου καὶ προβάτου
Unchecked Copy Box1Ki 3:21 - καὶ ἀνέστην τὸ πρωὶ θηλάσαι G2337 τὸν υἱόν μου καὶ ἐκεῖνος ἦν τεθνηκώς καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν υἱός μου ὃν ἔτεκον
Unchecked Copy Box1Ki 3:25 - καὶ εἶπεν βασιλεύς διέλετε τὸ παιδίον τὸ θηλάζον G2337 τὸ ζῶν εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ
Unchecked Copy BoxJob 3:12 - ἵνα τί δὲ συνήντησάν μοι γόνατα ἵνα τί δὲ μαστοὺς ἐθήλασα G2337
Unchecked Copy BoxJob 20:16 - θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν G2337 ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως
Unchecked Copy BoxPsa 8:2 - (LXX 8:3)ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων G2337 κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν
Unchecked Copy BoxSng 8:1 - τίς δῴη σε ἀδελφιδόν μου θηλάζοντα G2337 μαστοὺς μητρός μου εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε καί γε οὐκ ἐξουδενώσουσίν μοι
Unchecked Copy BoxIsa 60:16 - καὶ θηλάσεις G2337 γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxIsa 66:11 - ἵνα θηλάσητε G2337 καὶ ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μαστοῦ παρακλήσεως αὐτῆς ἵνα ἐκθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰσόδου δόξης αὐτῆς
Unchecked Copy BoxJer 44:7 - (LXX 51:7)καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ ἵνα τί ὑμεῖς ποιεῖτε κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαῖς ὑμῶν ἐκκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον καὶ γυναῖκα νήπιον καὶ θηλάζοντα G2337 ἐκ μέσου Ιουδα πρὸς τὸ μὴ καταλειφθῆναι ὑμῶν μηδένα
Unchecked Copy BoxLam 2:11 - ἐξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου ἐταράχθη καρδία μου ἐξεχύθη εἰς γῆν δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα G2337 ἐν πλατείαις πόλεως
Unchecked Copy BoxLam 2:20 - ἰδέ κύριε καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεφύλλισας οὕτως εἰ φάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν ἐπιφυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα G2337 μαστούς ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην
Unchecked Copy BoxLam 4:3 - καί γε δράκοντες ἐξέδυσαν μαστούς ἐθήλασαν G2337 σκύμνοι αὐτῶν θυγατέρες λαοῦ μου εἰς ἀνίατον ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ
Unchecked Copy BoxLam 4:4 - ἐκολλήθη γλῶσσα θηλάζοντος G2337 πρὸς τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει νήπια ᾔτησαν ἄρτον διακλῶν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxJoe 2:16 - συναγάγετε λαόν ἁγιάσατε ἐκκλησίαν ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους συναγάγετε νήπια θηλάζοντα G2337 μαστούς ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐκ τοῦ παστοῦ αὐτῆς
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan