Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible
BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan

Lexicon :: Strong's G2355 - thrēnos

Choose a new font size and typeface
θρῆνος
Transliteration
thrēnos (Key)
Pronunciation
thray'-nos
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
From the base of θροέω (G2360)
mGNT
0x in 0 unique form(s)
TR
1x in 1 unique form(s)
LXX
24x in 5 unique form(s)
Dictionary Aids

TDNT Reference: 3:148,335

Strong’s Definitions

θρῆνος thrēnos, thray'-nos; from the base of G2360; wailing:—lamentation.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G2355 in the following manner: lamentation (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G2355 in the following manner: lamentation (1x).
  1. a lamentation

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
θρῆνος thrēnos, thray'-nos; from the base of G2360; wailing:—lamentation.
STRONGS NT 2355: θρῆνος
θρῆνος, -ου, , (θρέομαι to cry aloud, to lament; cf. German Thräne [(?), rather drönen; Curtius § 317]), a lamentation: Matthew 2:18 Rec. (Sept; for קִינָה, also נְהִי; O. T. Apocrypha; Homer, Pindar, Tragg., Xenophon, Ages. 10, 3; Plato, others.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
2:18

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2355 matches the Greek θρῆνος (thrēnos),
which occurs 24 times in 22 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy Box2Sa 1:17 - καὶ ἐθρήνησεν Δαυιδ τὸν θρῆνον G2355 τοῦτον ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 35:25 - καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ἐπὶ Ιωσιαν καὶ εἶπαν πάντες οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ ἄρχουσαι θρῆνον G2355 ἐπὶ Ιωσιαν ἕως τῆς σήμερον καὶ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς πρόσταγμα ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν θρήνων G2355
Unchecked Copy BoxIsa 14:4 - καὶ λήμψῃ τὸν θρῆνον G2355 τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῗς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πῶς ἀναπέπαυται ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ἐπισπουδαστής
Unchecked Copy BoxJer 7:29 - κεῗραι τὴν κεφαλήν σου καὶ ἀπόρριπτε καὶ ἀνάλαβε ἐπὶ χειλέων θρῆνον G2355 ὅτι ἀπεδοκίμασεν κύριος καὶ ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα
Unchecked Copy BoxJer 9:10 - (LXX 9:9)ἐπὶ τὰ ὄρη λάβετε κοπετὸν καὶ ἐπὶ τὰς τρίβους τῆς ἐρήμου θρῆνον G2355 ὅτι ἐξέλιπον παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους οὐκ ἤκουσαν φωνὴν ὑπάρξεως ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕως κτηνῶν ἐξέστησαν ᾤχοντο
Unchecked Copy BoxJer 9:18 - (LXX 9:17)καὶ λαβέτωσαν ἐφ᾽ ὑμᾶς θρῆνον G2355 καὶ καταγαγέτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ
Unchecked Copy BoxJer 9:20 - (LXX 9:19)ἀκούσατε δή γυναῗκες λόγον θεοῦ καὶ δεξάσθω τὰ ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος αὐτοῦ καὶ διδάξατε τὰς θυγατέρας ὑμῶν οἶκτον καὶ γυνὴ τὴν πλησίον αὐτῆς θρῆνον G2355
Unchecked Copy BoxJer 31:15 - (LXX 38:15)οὕτως εἶπεν κύριος φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου G2355 καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῗς υἱοῗς αὐτῆς ὅτι οὐκ εἰσίν
Unchecked Copy BoxLam 1:1 - (LXX 1:0)καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι τὸν Ισραηλ καὶ Ιερουσαλημ ἐρημωθῆναι ἐκάθισεν Ιερεμιας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν τὸν θρῆνον G2355 τοῦτον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εἶπεν 798001πῶς ἐκάθισεν μόνη πόλις πεπληθυμμένη λαῶν ἐγενήθη ὡς χήρα πεπληθυμμένη ἐν ἔθνεσιν ἄρχουσα ἐν χώραις ἐγενήθη εἰς φόρον
Unchecked Copy BoxEze 2:10 - καὶ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιον ἐμοῦ καὶ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ἦν τὰ ὄπισθεν καὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ ἐγέγραπτο εἰς αὐτὴν θρῆνος G2355 καὶ μέλος καὶ οὐαί
Unchecked Copy BoxEze 19:1 - καὶ σὺ λαβὲ θρῆνον G2355 ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 19:14 - καὶ ἐξῆλθεν πῦρ ἐκ ῥάβδου ἐκλεκτῶν αὐτῆς καὶ κατέφαγεν αὐτήν καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ ῥάβδος ἰσχύος φυλὴ εἰς παραβολὴν θρήνου G2355 ἐστὶν καὶ ἔσται εἰς θρῆνον G2355
Unchecked Copy BoxEze 26:17 - καὶ λήμψονται ἐπὶ σὲ θρῆνον G2355 καὶ ἐροῦσίν σοι πῶς κατελύθης ἐκ θαλάσσης πόλις ἐπαινεστὴ ἡ δοῦσα τὸν φόβον αὐτῆς πᾶσι τοῗς κατοικοῦσιν αὐτήν
Unchecked Copy BoxEze 27:2 - υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ ἐπὶ Σορ θρῆνον G2355
Unchecked Copy BoxEze 27:32 - καὶ λήμψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον G2355 καὶ θρήνημά σοι
Unchecked Copy BoxEze 28:12 - υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον G2355 ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ τάδε λέγει κύριος κύριος σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως καὶ στέφανος κάλλους
Unchecked Copy BoxEze 32:2 - υἱὲ ἀνθρώπου λαβὲ θρῆνον G2355 ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῗς αὐτῷ λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης καὶ σὺ ὡς δράκων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐκεράτιζες τοῗς ποταμοῗς σου καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῗς ποσίν σου καὶ κατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου
Unchecked Copy BoxEze 32:16 - θρῆνός G2355 ἐστιν καὶ θρηνήσεις αὐτόν καὶ αἱ θυγατέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτόν ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτήν λέγει κύριος κύριος
Unchecked Copy BoxAmo 5:1 - (LXX 5:1)ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου τοῦτον ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ᾽ ὑμᾶς θρῆνον G2355 οἶκος Ισραηλ
Unchecked Copy BoxAmo 5:16 - (LXX 5:16)διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεὸς παντοκράτωρ ἐν πάσαις πλατείαις κοπετός καὶ ἐν πάσαις ὁδοῗς ῥηθήσεται οὐαὶ οὐαί κληθήσεται γεωργὸς εἰς πένθος καὶ κοπετὸν καὶ εἰς εἰδότας θρῆνον G2355
Unchecked Copy BoxAmo 8:10 - (LXX 8:10)καὶ μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς ᾠδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον G2355 καὶ ἀναβιβῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν σάκκον καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα καὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης
Unchecked Copy BoxMic 2:4 - (LXX 2:4)ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λημφθήσεται ἐφ᾽ ὑμᾶς παραβολή καὶ θρηνηθήσεται θρῆνος G2355 ἐν μέλει λέγων ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρήσαμεν μερὶς λαοῦ μου κατεμετρήθη ἐν σχοινίῳ καὶ οὐκ ἦν κωλύσων αὐτὸν τοῦ ἀποστρέψαι οἱ ἀγροὶ ἡμῶν διεμερίσθησαν

Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization