LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2487 - ichnos

Choose a new font size and typeface
ἴχνος
Transliteration
ichnos (Key)
Pronunciation
ikh'-nos
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From ikneomai (to arrive, cf ἥκω (G2240))
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 3:402,379

Strong’s Definitions

ἴχνος íchnos, ikh'-nos; from ἰκνέομαι iknéomai (to arrive; compare G2240); a track (figuratively):—step.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G2487 in the following manner: step (3x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G2487 in the following manner: step (3x).
  1. a footprint, track, footstep

  2. in the NT, metaph. of imitating the example of any one

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἴχνος íchnos, ikh'-nos; from ἰκνέομαι iknéomai (to arrive; compare G2240); a track (figuratively):—step.
STRONGS G2487:
ἴχνος, -εος (-ους), τό, (from ἵκω equivalent to ἱκνέομαι, to go), [from Homer down], a footprint, track, footstep: in the N. T. metaphorically, of imitating the example of anyone, we find στοιχεῖν τοῖς ἴχνεσί τινος, Romans 4:12; περιπατεῖν τοῖς ἴχν. τ., 2 Corinthians 12:18; ἐπακολουθεῖν τ. ἴχν. τιν., 1 Peter 2:21, (ἐν ἴχνεσί τινος ἑὸν πόδα νέμειν, Pindar Nem. 6, 27); cf. Latin insistere vestigiis alicuius.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Romans
4:12
2 Corinthians
12:18
1 Peter
2:21

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2487 matches the Greek ἴχνος (ichnos),
which occurs 20 times in 20 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 42:9 - καὶ ἐμνήσθη Ιωσηφ τῶν ἐνυπνίων ὧν εἶδεν αὐτός καὶ εἶπεν αὐτοῖς κατάσκοποί ἐστε κατανοῆσαι τὰ ἴχνη G2487 τῆς χώρας ἥκατε
Unchecked Copy BoxGen 42:12 - εἶπεν δὲ αὐτοῖς οὐχί ἀλλὰ τὰ ἴχνη G2487 τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν
Unchecked Copy BoxDeu 11:24 - πάντα τὸν τόπον οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος G2487 τοῦ ποδὸς ὑμῶν ὑμῖν ἔσται ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου
Unchecked Copy BoxDeu 28:35 - πατάξαι σε κύριος ἐν ἕλκει πονηρῷ ἐπὶ τὰ γόνατα καὶ ἐπὶ τὰς κνήμας ὥστε μὴ δύνασθαί σε ἰαθῆναι ἀπὸ ἴχνους G2487 τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου
Unchecked Copy BoxDeu 28:65 - ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις οὐκ ἀναπαύσει σε οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται στάσις τῷ ἴχνει G2487 τοῦ ποδός σου καὶ δώσει σοι κύριος ἐκεῖ καρδίαν ἀθυμοῦσαν καὶ ἐκλείποντας ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην ψυχήν
Unchecked Copy BoxJos 1:3 - πᾶς τόπος ἐφ᾽ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει G2487 τῶν ποδῶν ὑμῶν ὑμῖν δώσω αὐτόν ὃν τρόπον εἴρηκα τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxJdg 5:28 - διὰ τῆς θυρίδος διέκυπτεν ἡ μήτηρ Σισαρα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μεταστρέφοντας μετὰ Σισαρα διὰ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι διὰ τί ἐχρόνισαν ἴχνη G2487 ἁρμάτων αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 5:4 - καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ κεφαλὴ Δαγων καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη G2487 χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια αμαφεθ ἕκαστον καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυρον πλὴν ῥάχις Δαγων ὑπελείφθη
Unchecked Copy Box2Sa 14:25 - καὶ ὡς Αβεσσαλωμ οὐκ ἦν ἀνὴρ ἐν παντὶ Ισραηλ αἰνετὸς σφόδρα ἀπὸ ἴχνους G2487 ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἕως κορυφῆς αὐτοῦ οὐκ ἦν ἐν αὐτῷ μῶμος
Unchecked Copy Box1Ki 5:3 - (LXX 5:17)σὺ οἶδας Δαυιδ τὸν πατέρα μου ὅτι οὐκ ἐδύνατο οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου ἀπὸ προσώπου τῶν πολέμων τῶν κυκλωσάντων αὐτὸν ἕως τοῦ δοῦναι κύριον αὐτοὺς ὑπὸ τὰ ἴχνη G2487 τῶν ποδῶν αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 18:44 - καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ ἰδοὺ νεφέλη μικρὰ ὡς ἴχνος G2487 ἀνδρὸς ἀνάγουσα ὕδωρ καὶ εἶπεν ἀνάβηθι καὶ εἰπὸν τῷ Αχααβ ζεῦξον τὸ ἅρμα σου καὶ κατάβηθι μὴ καταλάβῃ σε ὑετός
Unchecked Copy Box2Ki 9:35 - καὶ ἐπορεύθησαν θάψαι αὐτὴν καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλο τι τὸ κρανίον καὶ οἱ πόδες καὶ τὰ ἴχνη G2487 τῶν χειρῶν
Unchecked Copy Box2Ki 19:24 - ἐγὼ ἔψυξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια καὶ ἐξηρήμωσα τῷ ἴχνει G2487 τοῦ ποδός μου πάντας ποταμοὺς περιοχῆς
Unchecked Copy BoxJob 9:26 - καὶ ἔστιν ναυσὶν ἴχνος G2487 ὁδοῦ ἀετοῦ πετομένου ζητοῦντος βοράν
Unchecked Copy BoxJob 11:7 - ἴχνος G2487 κυρίου εὑρήσεις εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου ἐποίησεν παντοκράτωρ
Unchecked Copy BoxJob 38:16 - ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης ἐν δὲ ἴχνεσιν G2487 ἀβύσσου περιεπάτησας
Unchecked Copy BoxPsa 18:36 - (LXX 17:37)ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη G2487 μου
Unchecked Copy BoxPsa 77:19 - (LXX 76:20)ἐν τῇ θαλάσσῃ ὁδός σου καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς καὶ τὰ ἴχνη G2487 σου οὐ γνωσθήσονται
Unchecked Copy BoxEze 32:13 - καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ κτήνη αὐτῆς ἀφ᾽ ὕδατος πολλοῦ καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ἔτι ποὺς ἀνθρώπου καὶ ἴχνος G2487 κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό
Unchecked Copy BoxEze 43:7 - καὶ εἶπεν πρός με ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου τὸν τόπον τοῦ θρόνου μου καὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους G2487 τῶν ποδῶν μου ἐν οἷς κατασκηνώσει τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ τὸν αἰῶνα καὶ οὐ βεβηλώσουσιν οὐκέτι οἶκος Ισραηλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου αὐτοὶ καὶ οἱ ἡγούμενοι αὐτῶν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς φόνοις τῶν ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan