LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2530 - kathoti

Choose a new font size and typeface
καθότι
Transliteration
kathoti (Key)
Pronunciation
kath-ot'-ee
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
mGNT
6x in 1 unique form(s)
TR
5x in 1 unique form(s)
LXX
54x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

καθότι kathóti, kath-ot'-ee; from G2596; and G3739 and G5100; according to which certain thing, i.e. as far (or inasmuch) as:—(according, forasmuch) as, because (that).


KJV Translation Count — Total: 5x

The KJV translates Strong's G2530 in the following manner: because (2x), forsomuch as (1x), as (1x), according as (1x).

KJV Translation Count — Total: 5x
The KJV translates Strong's G2530 in the following manner: because (2x), forsomuch as (1x), as (1x), according as (1x).
  1. according to what

    1. as far as, according as

    2. because that, because

    3. as just as

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
καθότι kathóti, kath-ot'-ee; from G2596; and G3739 and G5100; according to which certain thing, i.e. as far (or inasmuch) as:—(according, forasmuch) as, because (that).
STRONGS G2530:
καθότι (i. e. καθ' τί), according to what, i. e.
1. so far as, according as: Acts 2:45; Acts 4:35 (Polybius 18, 19 (36), 5; for כַּאֲשֶׁר, Exodus 1:12, 17))
2. because that, because (cf. Winer's Grammar, § 53, 8): Luke 1:7; Luke 19:9; Acts 2:24, and L T Tr WH (for Rcc. διότι) in Acts 17:31 (Tobit 1:12 Tobit 13:4; Polybius 18, 21 (38),6).
3. as, just as: Baruch 6 (Epistle Jer.) Baruch 6:1; Judith 2:13, 15 Judith 10:9, and often in Thucydides, et al.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Exodus
1:12; 1:17
Luke
1:7; 19:9
Acts
2:24; 2:45; 4:35; 17:31

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2530 matches the Greek καθότι (kathoti),
which occurs 54 times in 52 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 26:29–Zec 7:3)

Unchecked Copy BoxGen 26:29 - μὴ ποιήσειν μεθ᾽ ἡμῶν κακόν καθότι G2530 ἡμεῖς σε οὐκ ἐβδελυξάμεθα καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶς καὶ ἐξαπεστείλαμέν σε μετ᾽ εἰρήνης καὶ νῦν σὺ εὐλογητὸς ὑπὸ κυρίου
Unchecked Copy BoxGen 34:12 - πληθύνατε τὴν φερνὴν σφόδρα καὶ δώσω καθότι G2530 ἂν εἴπητέ μοι καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα
Unchecked Copy BoxExo 1:12 - καθότι G2530 δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 1:17 - ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι G2530 συνέταξεν αὐταῖς βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα
Unchecked Copy BoxExo 10:10 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἔστω οὕτως κύριος μεθ᾽ ὑμῶν καθότι G2530 ἀποστέλλω ὑμᾶς μὴ καὶ τὴν ἀποσκευὴν ὑμῶν ἴδετε ὅτι πονηρία πρόκειται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxExo 12:25 - ἐὰν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν ἂν δῷ κύριος ὑμῖν καθότι G2530 ἐλάλησεν φυλάξεσθε τὴν λατρείαν ταύτην
Unchecked Copy BoxExo 21:22 - ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσιν γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται καθότι G2530 ἂν ἐπιβάλῃ ἀνὴρ τῆς γυναικός δώσει μετὰ ἀξιώματος
Unchecked Copy BoxExo 34:4 - καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται καὶ ὀρθρίσας Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα καθότι G2530 συνέταξεν αὐτῷ κύριος καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας
Unchecked Copy BoxLev 14:30 - καὶ ποιήσει μίαν τῶν τρυγόνων ἀπὸ τῶν νεοσσῶν τῶν περιστερῶν καθότι G2530 εὗρεν αὐτοῦ χείρ
Unchecked Copy BoxLev 24:20 - σύντριμμα ἀντὶ συντρίμματος ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος καθότι G2530 ἂν δῷ μῶμον τῷ ἀνθρώπῳ οὕτως δοθήσεται αὐτῷ
Unchecked Copy BoxLev 25:16 - καθότι G2530 ἂν πλεῖον τῶν ἐτῶν πληθύνῃ τὴν ἔγκτησιν αὐτοῦ καὶ καθότι G2530 ἂν ἔλαττον τῶν ἐτῶν ἐλαττονώσῃ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ ὅτι ἀριθμὸν γενημάτων αὐτοῦ οὕτως ἀποδώσεταί σοι
Unchecked Copy BoxLev 27:12 - καὶ τιμήσεται αὐτὸ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πονηροῦ καὶ καθότι G2530 ἂν τιμήσεται ἱερεύς οὕτως στήσεται
Unchecked Copy BoxNum 12:11 - καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν δέομαι κύριε μὴ συνεπιθῇ ἡμῖν ἁμαρτίαν διότι ἠγνοήσαμεν καθότι G2530 ἡμάρτομεν
Unchecked Copy BoxNum 33:56 - καὶ ἔσται καθότι G2530 διεγνώκειν ποιῆσαι αὐτούς ποιήσω ὑμῖν
Unchecked Copy BoxDeu 1:11 - κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς καθότι G2530 ἐλάλησεν ὑμῖν
Unchecked Copy BoxDeu 1:19 - καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἣν εἴδετε ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου καθότι G2530 ἐνετείλατο κύριος θεὸς ἡμῶν ἡμῖν καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη
Unchecked Copy BoxDeu 2:14 - καὶ αἱ ἡμέραι ἃς παρεπορεύθημεν ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως οὗ παρήλθομεν τὴν φάραγγα Ζαρετ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἕως οὗ διέπεσεν πᾶσα γενεὰ ἀνδρῶν πολεμιστῶν ἀποθνῄσκοντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς καθότι G2530 ὤμοσεν αὐτοῖς θεός
Unchecked Copy BoxDeu 2:37 - πλὴν εἰς γῆν υἱῶν Αμμων οὐ προσήλθομεν πάντα τὰ συγκυροῦντα χειμάρρου Ιαβοκ καὶ τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ ὀρεινῇ καθότι G2530 ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος θεὸς ἡμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:7 - καὶ φάγεσθε ἐκεῖ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν οὗ ἂν τὴν χεῖρα ἐπιβάλητε ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν καθότι G2530 εὐλόγησέν σε κύριος θεός σου
Unchecked Copy BoxDeu 16:10 - καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων κυρίῳ τῷ θεῷ σου καθότι G2530 χείρ σου ἰσχύει ὅσα ἂν δῷ σοι καθότι G2530 ηὐλόγησέν σε κύριος θεός σου
Unchecked Copy BoxDeu 18:2 - κλῆρος δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ καθότι G2530 εἶπεν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxDeu 18:6 - ἐὰν δὲ παραγένηται Λευίτης ἐκ μιᾶς τῶν πόλεων ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ οὗ αὐτὸς παροικεῖ καθότι G2530 ἐπιθυμεῖ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος
Unchecked Copy BoxDeu 18:18 - προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι G2530 ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ
Unchecked Copy BoxDeu 30:9 - καὶ πολυωρήσει σε κύριος θεός σου ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου ἐν τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐν τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐν τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου ὅτι ἐπιστρέψει κύριος θεός σου εὐφρανθῆναι ἐπὶ σὲ εἰς ἀγαθά καθότι G2530 ηὐφράνθη ἐπὶ τοῖς πατράσιν σου
Unchecked Copy BoxDeu 31:4 - καὶ ποιήσει κύριος αὐτοῖς καθὰ ἐποίησεν Σηων καὶ Ωγ τοῖς δυσὶ βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τῇ γῇ αὐτῶν καθότι G2530 ἐξωλέθρευσεν αὐτούς
Unchecked Copy BoxDeu 31:5 - καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑμῖν καὶ ποιήσετε αὐτοῖς καθότι G2530 ἐνετειλάμην ὑμῖν
Unchecked Copy BoxDeu 34:9 - καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν καὶ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι G2530 ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxJos 1:7 - ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι G2530 ἐνετείλατό σοι Μωυσῆς παῖς μου καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν πράσσῃς
Unchecked Copy BoxJos 1:18 - δὲ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἀπειθήσῃ σοι καὶ ὅστις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου καθότι G2530 ἂν αὐτῷ ἐντείλῃ ἀποθανέτω ἀλλὰ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου
Unchecked Copy BoxJos 3:7 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ἰησοῦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον πάντων υἱῶν Ισραηλ ἵνα γνῶσιν καθότι G2530 ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ
Unchecked Copy BoxJos 4:8 - καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθότι G2530 ἐνετείλατο κύριος τῷ Ἰησοῖ καὶ λαβόντες δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Ἰησοῖ ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἀπέθηκαν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJos 11:23 - καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν καθότι G2530 ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς Ἰησοῦς ἐν κληρονομίᾳ Ισραηλ ἐν μερισμῷ κατὰ φυλὰς αὐτῶν καὶ γῆ κατέπαυσεν πολεμουμένη
Unchecked Copy BoxJos 21:44 - καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς κύριος κυκλόθεν καθότι G2530 ὤμοσεν τοῖς πατράσιν αὐτῶν οὐκ ἀνέστη οὐθεὶς κατενώπιον αὐτῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν παρέδωκεν κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν
Unchecked Copy Box1Sa 15:33 - καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Αγαγ καθότι G2530 ἠτέκνωσεν γυναῖκας ῥομφαία σου οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν μήτηρ σου καὶ ἔσφαξεν Σαμουηλ τὸν Αγαγ ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλ
Unchecked Copy Box2Sa 20:12 - καὶ Αμεσσαϊ πεφυρμένος ἐν τῷ αἵματι ἐν μέσῳ τῆς τρίβου καὶ εἶδεν ἀνὴρ ὅτι εἱστήκει πᾶς λαός καὶ ἀπέστρεψεν τὸν Αμεσσαϊ ἐκ τῆς τρίβου εἰς ἀγρὸν καὶ ἐπέρριψεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἱμάτιον καθότι G2530 εἶδεν πάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτὸν ἑστηκότα
Unchecked Copy Box1Ki 12:12 - καὶ παρεγένοντο πᾶς Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα Ροβοαμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καθότι G2530 ἐλάλησεν αὐτοῖς βασιλεὺς λέγων ἀναστράφητε πρός με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
Unchecked Copy Box2Ki 17:26 - καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων λέγοντες τὰ ἔθνη ἀπῴκισας καὶ ἀντεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέοντας καὶ ἰδού εἰσιν θανατοῦντες αὐτούς καθότι G2530 οὐκ οἴδασιν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxEcc 2:16 - ὅτι οὐκ ἔστιν μνήμη τοῦ σοφοῦ μετὰ τοῦ ἄφρονος εἰς αἰῶνα καθότι G2530 ἤδη αἱ ἡμέραι αἱ ἐρχόμεναι τὰ πάντα ἐπελήσθη καὶ πῶς ἀποθανεῖται σοφὸς μετὰ τοῦ ἄφρονος
Unchecked Copy BoxEcc 7:2 - ἀγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους ὅτι πορευθῆναι εἰς οἶκον πότου καθότι G2530 τοῦτο τέλος παντὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ζῶν δώσει εἰς καρδίαν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxIsa 54:9 - ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νωε τοῦτό μοί ἐστιν καθότι G2530 ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου
Unchecked Copy BoxJer 35:18 - (LXX 42:18)διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος ἐπειδὴ ἤκουσαν υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν ποιεῖν καθότι G2530 ἐνετείλατο αὐτοῖς πατὴρ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 37:10 - καὶ ἐπροφήτευσα καθότι G2530 ἐνετείλατό μοι καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα καὶ ἔζησαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα
Unchecked Copy BoxEze 43:22 - καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ λήμψονται ἐρίφους δύο αἰγῶν ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον καθότι G2530 ἐξιλάσαντο ἐν τῷ μόσχῳ
Unchecked Copy BoxDan 2:8 - ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν ἐπ᾽ ἀληθείας οἶδα ἐγὼ ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε καθότι G2530 εἴδετε ὅτι ἀπέστη ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα
Unchecked Copy BoxDan 2:10 - ἀπεκρίθησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ λέγουσιν οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ὅστις τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι καθότι G2530 πᾶς βασιλεὺς μέγας καὶ ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτο οὐκ ἐπερωτᾷ ἐπαοιδόν μάγον καὶ Χαλδαῖον
Unchecked Copy BoxDan 3:29 - (LXX 3:96)καὶ ἐγὼ ἐκτίθεμαι δόγμα πᾶς λαός φυλή γλῶσσα ἂν εἴπῃ βλασφημίαν κατὰ τοῦ θεοῦ Σεδραχ Μισαχ Αβδεναγω εἰς ἀπώλειαν ἔσονται καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν εἰς διαρπαγήν καθότι G2530 οὐκ ἔστιν θεὸς ἕτερος ὅστις δυνήσεται ῥύσασθαι οὕτως
Unchecked Copy BoxJoe 2:32 - (LXX 3:5)καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἔσται ἀνασῳζόμενος καθότι G2530 εἶπεν κύριος καὶ εὐαγγελιζόμενοι οὓς κύριος προσκέκληται
Unchecked Copy BoxMic 7:20 - (LXX 7:20)δώσεις ἀλήθειαν τῷ Ιακωβ ἔλεον τῷ Αβρααμ καθότι G2530 ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν
Unchecked Copy BoxHag 1:12 - (LXX 1:12)καὶ ἤκουσεν Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς μέγας καὶ πάντες οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ τῶν λόγων Αγγαιου τοῦ προφήτου καθότι G2530 ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος θεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς καὶ ἐφοβήθη λαὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου
Unchecked Copy BoxZec 7:3 - (LXX 7:3)λέγων πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος καὶ πρὸς τοὺς προφήτας λέγων εἰσελήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα καθότι G2530 ἐποίησα ἤδη ἱκανὰ ἔτη

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 26:29–Zec 7:3) Gen 26:29–Zec 7:3

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan