Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible
BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan

Lexicon :: Strong's G2609 - katagō

Choose a new font size and typeface
κατάγω
Transliteration
katagō (Key)
Pronunciation
kat-ag'-o
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

κατάγω katágō, kat-ag'-o; from G2596 and G71; to lead down; specially, to moor a vessel:—bring (down, forth), (bring to) land, touch.


KJV Translation Count — Total: 10x

The KJV translates Strong's G2609 in the following manner: bring down (5x), land (2x), bring (1x), bring forth (1x), touch (1x).

KJV Translation Count — Total: 10x
The KJV translates Strong's G2609 in the following manner: bring down (5x), land (2x), bring (1x), bring forth (1x), touch (1x).
  1. to lead down, bring down

  2. to bring the vessel from deep water to the land

  3. to be brought (down) in a ship, to land, touch at

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κατάγω katágō, kat-ag'-o; from G2596 and G71; to lead down; specially, to moor a vessel:—bring (down, forth), (bring to) land, touch.
STRONGS NT 2609: κατάγω
κατάγω: 2 aorist κατήγαγον; 1 aorist passive κατήχθην; the Sept. for הורִיד, to make to descend; to lead down, bring down: τινα, Acts 22:30; Romans 10:6; τινα followed by εἰς with the accusative of place, Acts 9:30; Acts 23: (15 L T Tr WH), 20,28; τινα followed by πρός with the accusative of person, Acts 23:15 (R G); τό πλοῖον ἐπί τήν γῆν to bring the vessel (down from deep water) to the land, Luke 5:11; κατάγεσθαι, to be brought (down) in a ship, to land, touch at: followed by εἰς with the accusative of place, Acts 21:3 (L T Tr WH κατήλθομεν); Acts 27:3; 28:12; often so in Greek writings.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
5:11
Acts
9:30; 21:3; 22:30; 23; 23:15; 27:3; 28:12
Romans
10:6

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2609 matches the Greek κατάγω (katagō),
which occurs 56 times in 53 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 37:25–Amo 9:2)

Unchecked Copy BoxGen 37:25 - ἐκάθισαν δὲ φαγεῗν ἄρτον καὶ ἀναβλέψαντες τοῗς ὀφθαλμοῗς εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁδοιπόροι Ισμαηλῗται ἤρχοντο ἐκ Γαλααδ καὶ αἱ κάμηλοι αὐτῶν ἔγεμον θυμιαμάτων καὶ ῥητίνης καὶ στακτῆς ἐπορεύοντο δὲ καταγαγεῗν G2609 εἰς Αἴγυπτον
Unchecked Copy BoxGen 37:28 - καὶ παρεπορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῗοι οἱ ἔμποροι καὶ ἐξείλκυσαν καὶ ἀνεβίβασαν τὸν Ιωσηφ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἀπέδοντο τὸν Ιωσηφ τοῗς Ισμαηλίταις εἴκοσι χρυσῶν καὶ κατήγαγον G2609 τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον
Unchecked Copy BoxGen 39:1 - Ιωσηφ δὲ κατήχθη G2609 εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεφρης ὁ εὐνοῦχος Φαραω ἀρχιμάγειρος ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν οἳ κατήγαγον G2609 αὐτὸν ἐκεῗ
Unchecked Copy BoxGen 42:38 - δὲ εἶπεν οὐ καταβήσεται υἱός μου μεθ᾽ ὑμῶν ὅτι ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ αὐτὸς μόνος καταλέλειπται καὶ συμβήσεται αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ ἂν πορεύησθε καὶ κατάξετέ G2609 μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxGen 43:11 - εἶπεν δὲ αὐτοῗς Ισραηλ πατὴρ αὐτῶν εἰ οὕτως ἐστίν τοῦτο ποιήσατε λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῗς ἀγγείοις ὑμῶν καὶ καταγάγετε G2609 τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ μέλιτος θυμίαμα καὶ στακτὴν καὶ τερέμινθον καὶ κάρυα
Unchecked Copy BoxGen 44:21 - εἶπας δὲ τοῗς παισίν σου καταγάγετε G2609 αὐτὸν πρός με καὶ ἐπιμελοῦμαι αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 44:29 - ἐὰν οὖν λάβητε καὶ τοῦτον ἐκ προσώπου μου καὶ συμβῇ αὐτῷ μαλακία ἐν τῇ ὁδῷ καὶ κατάξετέ G2609 μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxGen 44:31 - καὶ ἔσται ἐν τῷ ἰδεῗν αὐτὸν μὴ ὂν τὸ παιδάριον μεθ᾽ ἡμῶν τελευτήσει καὶ κατάξουσιν G2609 οἱ παῗδές σου τὸ γῆρας τοῦ παιδός σου πατρὸς δὲ ἡμῶν μετ᾽ ὀδύνης εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxGen 45:13 - ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε καὶ ταχύναντες καταγάγετε G2609 τὸν πατέρα μου ὧδε
Unchecked Copy BoxDeu 33:11 - εὐλόγησον κύριε τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ δέξαι κάταξον G2609 ὀσφὺν ἐχθρῶν ἐπανεστηκότων αὐτῷ καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν
Unchecked Copy BoxJdg 7:4 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων ἔτι λαὸς πολύς κατάγαγε G2609 αὐτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ καὶ δοκιμῶ αὐτούς σοι ἐκεῗ καὶ ἔσται ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ οὗτος πορεύσεται μετὰ σοῦ αὐτὸς πορεύσεται μετὰ σοῦ καὶ ὃν ἐὰν εἴπω σοι ὅτι οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ αὐτὸς οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 16:21 - καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐξώρυξαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ κατήγαγον G2609 αὐτὸν εἰς Γάζαν καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῗς καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τῆς φυλακῆς
Unchecked Copy Box1Sa 2:6 - κύριος θανατοῗ καὶ ζωογονεῗ κατάγει G2609 εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει
Unchecked Copy Box1Sa 19:12 - καὶ κατάγει G2609 Μελχολ τὸν Δαυιδ διὰ τῆς θυρίδος καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἔφυγεν καὶ σῴζεται
Unchecked Copy Box1Sa 30:15 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαυιδ εἰ κατάξεις G2609 με ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο καὶ εἶπεν ὄμοσον δή μοι κατὰ τοῦ θεοῦ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδοῦναί με εἰς χεῗρας τοῦ κυρίου μου καὶ κατάξω G2609 σε ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο
Unchecked Copy Box1Sa 30:16 - καὶ κατήγαγεν G2609 αὐτὸν ἐκεῗ καὶ ἰδοὺ οὗτοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἐν πᾶσι τοῗς σκύλοις τοῗς μεγάλοις οἷς ἔλαβον ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γῆς Ιουδα
Unchecked Copy Box1Ki 1:33 - καὶ εἶπεν βασιλεὺς αὐτοῗς λάβετε τοὺς δούλους τοῦ κυρίου ὑμῶν μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ἐπιβιβάσατε τὸν υἱόν μου Σαλωμων ἐπὶ τὴν ἡμίονον τὴν ἐμὴν καὶ καταγάγετε G2609 αὐτὸν εἰς τὸν Γιων
Unchecked Copy Box1Ki 2:6 - καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις G2609 τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου
Unchecked Copy Box1Ki 2:9 - καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃς αὐτόν ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ποιήσεις αὐτῷ καὶ κατάξεις G2609 τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου
Unchecked Copy Box1Ki 5:9 - (LXX 5:23)οἱ δοῦλοί μου κατάξουσιν G2609 αὐτὰ ἐκ τοῦ Λιβάνου εἰς τὴν θάλασσαν ἐγὼ θήσομαι αὐτὰ σχεδίας ἕως τοῦ τόπου οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς πρός με καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐκεῗ καὶ σὺ ἀρεῗς καὶ ποιήσεις τὸ θέλημά μου τοῦ δοῦναι ἄρτους τῷ οἴκῳ μου
Unchecked Copy Box1Ki 6:35 - ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικες καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχόμενα χρυσίῳ καταγομένῳ G2609 ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν
Unchecked Copy Box1Ki 17:23 - καὶ κατήγαγεν G2609 αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ηλιου βλέπε ζῇ υἱός σου
Unchecked Copy Box1Ki 18:40 - καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὸν λαόν συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ Βααλ μηθεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν καὶ συνέλαβον αὐτούς καὶ κατάγει G2609 αὐτοὺς Ηλιου εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῗ
Unchecked Copy Box2Ki 11:19 - καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τὸν Χορρι καὶ τὸν Ρασιμ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ κατήγαγον G2609 τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου κυρίου καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν πύλης τῶν παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων
Unchecked Copy BoxPsa 22:15 - (LXX 21:16)ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές G2609 με
Unchecked Copy BoxPsa 31:17 - (LXX 30:18)κύριε μὴ καταισχυνθείην ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῗς καὶ καταχθείησαν G2609 εἰς ᾅδου
Unchecked Copy BoxPsa 55:23 - (LXX 54:24)σὺ δέ θεός κατάξεις G2609 αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ κύριε
Unchecked Copy BoxPsa 56:7 - (LXX 55:8)ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις αὐτούς ἐν ὀργῇ λαοὺς κατάξεις G2609 θεός
Unchecked Copy BoxPsa 59:11 - (LXX 58:12)μὴ ἀποκτείνῃς αὐτούς μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ λαοῦ μου διασκόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ κατάγαγε G2609 αὐτούς ὑπερασπιστής μου κύριε
Unchecked Copy BoxPsa 78:16 - (LXX 77:16)καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας καὶ κατήγαγεν G2609 ὡς ποταμοὺς ὕδατα
Unchecked Copy BoxPro 5:5 - τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν G2609 τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται
Unchecked Copy BoxPro 7:27 - ὁδοὶ ᾅδου οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι G2609 εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου
Unchecked Copy BoxIsa 9:3 - (LXX 9:2)τὸ πλεῗστον τοῦ λαοῦ κατήγαγες G2609 ἐν εὐφροσύνῃ σου καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα
Unchecked Copy BoxIsa 26:5 - ὃς ταπεινώσας κατήγαγες G2609 τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν ὑψηλοῗς πόλεις ὀχυρὰς καταβαλεῗς καὶ κατάξεις G2609 ἕως ἐδάφους
Unchecked Copy BoxIsa 63:3 - πλήρης καταπεπατημένης καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον G2609 τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
Unchecked Copy BoxIsa 63:6 - καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον G2609 τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
Unchecked Copy BoxJer 9:18 - (LXX 9:17)καὶ λαβέτωσαν ἐφ᾽ ὑμᾶς θρῆνον καὶ καταγαγέτωσαν G2609 οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ
Unchecked Copy BoxJer 13:17 - ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε κεκρυμμένως κλαύσεται ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπου ὕβρεως καὶ κατάξουσιν G2609 οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα ὅτι συνετρίβη τὸ ποίμνιον κυρίου
Unchecked Copy BoxJer 14:17 - καὶ ἐρεῗς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον καταγάγετε G2609 ἐπ᾽ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός καὶ μὴ διαλιπέτωσαν ὅτι συντρίμματι συνετρίβη θυγάτηρ λαοῦ μου καὶ πληγῇ ὀδυνηρᾷ σφόδρα
Unchecked Copy BoxJer 48:25 - (LXX 31:25)κατεάχθη G2609 κέρας Μωαβ καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη
Unchecked Copy BoxLam 1:13 - ἐξ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλεν πῦρ ἐν τοῗς ὀστέοις μου κατήγαγεν G2609 αὐτό διεπέτασεν δίκτυον τοῗς ποσίν μου ἀπέστρεψέν με εἰς τὰ ὀπίσω ἔδωκέν με ἠφανισμένην ὅλην τὴν ἡμέραν ὀδυνωμένην
Unchecked Copy BoxLam 1:16 - ὀφθαλμός μου κατήγαγεν G2609 ὕδωρ ὅτι ἐμακρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ παρακαλῶν με ἐπιστρέφων ψυχήν μου ἐγένοντο οἱ υἱοί μου ἠφανισμένοι ὅτι ἐκραταιώθη ἐχθρός
Unchecked Copy BoxLam 2:10 - ἐκάθισαν εἰς τὴν γῆν ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν περιεζώσαντο σάκκους κατήγαγον G2609 εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ
Unchecked Copy BoxLam 2:18 - ἐβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς κύριον τείχη Σιων καταγάγετε G2609 ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ μὴ σιωπήσαιτο θύγατερ ὀφθαλμός σου
Unchecked Copy BoxLam 3:48 - ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει G2609 ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου
Unchecked Copy BoxEze 26:11 - ἐν ταῗς ὁπλαῗς τῶν ἵππων αὐτοῦ καταπατήσουσίν σου πάσας τὰς πλατείας τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῗ καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τῆς ἰσχύος ἐπὶ τὴν γῆν κατάξει G2609
Unchecked Copy BoxHos 7:12 - καθὼς ἂν πορεύωνται ἐπιβαλῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ δίκτυόν μου καθὼς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατάξω G2609 αὐτούς παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJoe 3:2 - (LXX 4:2)καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω G2609 αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῗ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ισραηλ οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῗς ἔθνεσιν καὶ τὴν γῆν μου καταδιείλαντο
Unchecked Copy BoxAmo 3:11 - (LXX 3:11)διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεός Τύρος κυκλόθεν γῆ σου ἐρημωθήσεται καὶ κατάξει G2609 ἐκ σοῦ ἰσχύν σου καὶ διαρπαγήσονται αἱ χῶραί σου
Unchecked Copy BoxAmo 9:2 - (LXX 9:2)ἐὰν κατορυγῶσιν εἰς ᾅδου ἐκεῗθεν χείρ μου ἀνασπάσει αὐτούς καὶ ἐὰν ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανόν ἐκεῗθεν κατάξω G2609 αὐτούς

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 37:25–Amo 9:2) Gen 37:25–Amo 9:2


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization