LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2915 - krithē

Choose a new font size and typeface
κριθή
Transliteration
krithē (Key)
Pronunciation
kree-thay'
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
F uncertain derivation
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

κριθή krithḗ, kree-thay'; of uncertain derivation; barley:—barley.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G2915 in the following manner: barley (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G2915 in the following manner: barley (1x).
  1. barley

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κριθή krithḗ, kree-thay'; of uncertain derivation; barley:—barley.
STRONGS G2915:
κριθή, κριθῆς, (in Greek writings (from Homer down) only in plural αἱ κριθαί), the Sept. for שְׂעֹרָה, barley: Revelation 6:6 κριθῆς R G, κριθῶν L T Tr WH.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Revelation
6:6

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2915 matches the Greek κριθή (krithē),
which occurs 34 times in 32 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 26:12 - ἔσπειρεν δὲ Ισαακ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν G2915 εὐλόγησεν δὲ αὐτὸν κύριος
Unchecked Copy BoxExo 9:31 - τὸ δὲ λίνον καὶ κριθὴ G2915 ἐπλήγη γὰρ κριθὴ G2915 παρεστηκυῖα τὸ δὲ λίνον σπερματίζον
Unchecked Copy BoxLev 27:16 - ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ ἁγιάσῃ ἄνθρωπος τῷ κυρίῳ καὶ ἔσται τιμὴ κατὰ τὸν σπόρον αὐτοῦ κόρου κριθῶν G2915 πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου
Unchecked Copy BoxDeu 8:8 - γῆ πυροῦ καὶ κριθῆς G2915 ἄμπελοι συκαῖ ῥόαι γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος
Unchecked Copy BoxRth 1:22 - καὶ ἐπέστρεψεν Νωεμιν καὶ Ρουθ Μωαβῖτις ἡ νύμφη αὐτῆς ἐπιστρέφουσα ἐξ ἀγροῦ Μωαβ αὐταὶ δὲ παρεγενήθησαν εἰς Βαιθλεεμ ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν G2915
Unchecked Copy BoxRth 2:17 - καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξεν καὶ ἐγενήθη ὡς οιφι κριθῶν G2915
Unchecked Copy BoxRth 2:23 - καὶ προσεκολλήθη Ρουθ τοῖς κορασίοις Βοος συλλέγειν ἕως οὗ συνετέλεσεν τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν G2915 καὶ τῶν πυρῶν καὶ ἐκάθισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
Unchecked Copy BoxRth 3:2 - καὶ νῦν οὐχὶ Βοος γνώριμος ἡμῶν οὗ ἦς μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ ἰδοὺ αὐτὸς λικμᾷ τὸν ἅλωνα τῶν κριθῶν G2915 ταύτῃ τῇ νυκτί
Unchecked Copy BoxRth 3:15 - καὶ εἶπεν αὐτῇ φέρε τὸ περίζωμα τὸ ἐπάνω σου καὶ ἐκράτησεν αὐτό καὶ ἐμέτρησεν ἓξ κριθῶν G2915 καὶ ἐπέθηκεν ἐπ᾽ αὐτήν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν
Unchecked Copy BoxRth 3:17 - καὶ εἶπεν αὐτῇ τὰ ἓξ τῶν κριθῶν G2915 ταῦτα ἔδωκέν μοι ὅτι εἶπεν πρός με μὴ εἰσέλθῃς κενὴ πρὸς τὴν πενθεράν σου
Unchecked Copy Box2Sa 14:30 - καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ ἴδετε μερὶς ἐν ἀγρῷ τοῦ Ιωαβ ἐχόμενά μου καὶ αὐτῷ κριθαὶ G2915 ἐκεῖ πορεύεσθε καὶ ἐμπρήσατε αὐτὴν ἐν πυρί καὶ ἐνέπρησαν αὐτὰς οἱ παῖδες Αβεσσαλωμ καὶ παραγίνονται οἱ δοῦλοι Ιωαβ πρὸς αὐτὸν διερρηχότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ εἶπαν ἐνεπύρισαν οἱ δοῦλοι Αβεσσαλωμ τὴν μερίδα ἐν πυρί
Unchecked Copy Box2Sa 17:28 - ἤνεγκαν δέκα κοίτας καὶ ἀμφιτάπους καὶ λέβητας δέκα καὶ σκεύη κεράμου καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς G2915 καὶ ἄλευρον καὶ ἄλφιτον καὶ κύαμον καὶ φακὸν
Unchecked Copy Box2Sa 21:9 - καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν Γαβαωνιτῶν καὶ ἐξηλίασαν αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι κυρίου καὶ ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό καὶ αὐτοὶ δὲ ἐθανατώθησαν ἐν ἡμέραις θερισμοῦ ἐν πρώτοις ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν G2915
Unchecked Copy Box2Sa 21:10 - καὶ ἔλαβεν Ρεσφα θυγάτηρ Αια τὸν σάκκον καὶ ἔπηξεν αὑτῇ πρὸς τὴν πέτραν ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν G2915 ἕως ἔσταξεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὕδωρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ ἔδωκεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταπαῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ νυκτός
Unchecked Copy Box1Ki 4:27 - (LXX 5:1)καὶ ἐχορήγουν οἱ καθεσταμένοι οὕτως τῷ βασιλεῖ Σαλωμων καὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως ἕκαστος μῆνα αὐτοῦ οὐ παραλλάσσουσιν λόγον καὶ τὰς κριθὰς G2915 καὶ τὸ ἄχυρον τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασιν ᾖρον εἰς τὸν τόπον οὗ ἂν βασιλεύς ἕκαστος κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 7:1 - καὶ εἶπεν Ελισαιε ἄκουσον λόγον κυρίου τάδε λέγει κύριος ὡς ὥρα αὕτη αὔριον μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν G2915 σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας
Unchecked Copy Box2Ki 7:16 - καὶ ἐξῆλθεν λαὸς καὶ διήρπασεν τὴν παρεμβολὴν Συρίας καὶ ἐγένετο μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν G2915 σίκλου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου
Unchecked Copy Box2Ki 7:18 - καὶ ἐγένετο καθὰ ἐλάλησεν Ελισαιε πρὸς τὸν βασιλέα λέγων Δίμετρον κριθῆς G2915 σίκλου καὶ μέτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ ἔσται ὡς ὥρα αὕτη αὔριον ἐν τῇ πύλῃ Σαμαρείας
Unchecked Copy Box1Ch 11:13 - οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Φασοδομιν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν G2915 καὶ λαὸς ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου ἀλλοφύλων
Unchecked Copy Box2Ch 2:10 - (LXX 2:9)καὶ ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις τοῖς κόπτουσιν ξύλα εἰς βρώματα δέδωκα σῖτον εἰς δόματα τοῖς παισίν σου κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ κριθῶν G2915 κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ οἴνου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας
Unchecked Copy Box2Ch 2:15 - (LXX 2:14)καὶ νῦν τὸν σῖτον καὶ τὴν κριθὴν G2915 καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον εἶπεν κύριός μου ἀποστειλάτω τοῖς παισὶν αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 27:5 - αὐτὸς ἐμαχέσατο πρὸς βασιλέα υἱῶν Αμμων καὶ κατίσχυσεν ἐπ᾽ αὐτόν καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Αμμων κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα χιλιάδας κόρων πυροῦ καὶ κριθῶν G2915 δέκα χιλιάδας ταῦτα ἔφερεν αὐτῷ βασιλεὺς Αμμων κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ τῷ δευτέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ
Unchecked Copy BoxJob 31:40 - ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη ἀντὶ δὲ κριθῆς G2915 βάτος καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν
Unchecked Copy BoxIsa 28:25 - οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ αὐτῆς τὸ πρόσωπον τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν G2915 καὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις σου
Unchecked Copy BoxIsa 30:24 - οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθῇ G2915 λελικμημένα
Unchecked Copy BoxJer 41:8 - (LXX 48:8)καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκεῖ καὶ εἶπαν τῷ Ισμαηλ μὴ ἀνέλῃς ἡμᾶς ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν ἀγρῷ πυροὶ καὶ κριθαί G2915 μέλι καὶ ἔλαιον καὶ παρῆλθεν καὶ οὐκ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 4:9 - καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ πυροὺς καὶ κριθὰς G2915 καὶ κύαμον καὶ φακὸν καὶ κέγχρον καὶ ὄλυραν καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰ εἰς ἄγγος ἓν ὀστράκινον καὶ ποιήσεις αὐτὰ σαυτῷ εἰς ἄρτους καὶ κατ᾽ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν ἃς σὺ καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτά
Unchecked Copy BoxEze 13:19 - καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν G2915 καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα
Unchecked Copy BoxEze 45:13 - καὶ αὕτη ἀπαρχή ἣν ἀφοριεῖτε ἕκτον τοῦ μέτρου ἀπὸ τοῦ γομορ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οιφι ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν G2915
Unchecked Copy BoxHos 3:2 - καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου καὶ γομορ κριθῶν G2915 καὶ νεβελ οἴνου
Unchecked Copy BoxJoe 1:11 - ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί θρηνεῖτε κτήματα ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς G2915 ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ
Unchecked Copy BoxHag 2:16 - (LXX 2:16)τίνες ἦτε ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς G2915 εἴκοσι σάτα καὶ ἐγένετο κριθῆς G2915 δέκα σάτα καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάς καὶ ἐγένοντο εἴκοσι
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan