Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible
BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan

Lexicon :: Strong's G30 - angeion

Choose a new font size and typeface
ἀγγεῖον
Transliteration
angeion (Key)
Pronunciation
ang-eye'-on
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From aggos (a pail, perhaps as bent, cf base of ἀγκάλη (G43))
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἀγγεῖον angeîon, ang-eye'-on; from ἄγγος ángos (a pail, perhaps as bent; compare the base of G43); a receptacle:—vessel.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G30 in the following manner: vessel (2x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G30 in the following manner: vessel (2x).
  1. a vessel, receptacle, a pail, a reservoir

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀγγεῖον angeîon, ang-eye'-on; from ἄγγος ángos (a pail, perhaps as bent; compare the base of G43); a receptacle:—vessel.
STRONGS NT 30: ἀγγεῖον
ἀγγεῖον, -ου, τό (equivalent to τό ἄγγος), a vessel, receptacle: Matthew 13:48 [R G L]; Matthew 25:4. (From Herodotus down.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
13:48; 25:4

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G30 matches the Greek ἀγγεῖον (angeion),
which occurs 20 times in 18 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 42:25 - ἐνετείλατο δὲ Ιωσηφ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγγεῗα G30 αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῗς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν καὶ ἐγενήθη αὐτοῗς οὕτως
Unchecked Copy BoxGen 43:11 - εἶπεν δὲ αὐτοῗς Ισραηλ πατὴρ αὐτῶν εἰ οὕτως ἐστίν τοῦτο ποιήσατε λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῗς ἀγγείοις G30 ὑμῶν καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ μέλιτος θυμίαμα καὶ στακτὴν καὶ τερέμινθον καὶ κάρυα
Unchecked Copy BoxLev 11:34 - καὶ πᾶν βρῶμα ἔσθεται εἰς ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ αὐτὸ ὕδωρ ἀκάθαρτον ἔσται καὶ πᾶν ποτόν πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ G30 ἀκάθαρτον ἔσται
Unchecked Copy BoxLev 14:5 - καὶ προστάξει ἱερεὺς καὶ σφάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῗον G30 ὀστράκινον ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι
Unchecked Copy BoxNum 4:9 - καὶ λήμψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάντα τὰ ἀγγεῗα G30 τοῦ ἐλαίου οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῗς
Unchecked Copy BoxNum 5:17 - καὶ λήμψεται ἱερεὺς ὕδωρ καθαρὸν ζῶν ἐν ἀγγείῳ G30 ὀστρακίνῳ καὶ τῆς γῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λαβὼν ἱερεὺς ἐμβαλεῗ εἰς τὸ ὕδωρ
Unchecked Copy Box1Sa 9:7 - καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα καὶ τί οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων G30 ἡμῶν καὶ πλεῗον οὐκ ἔστιν μεθ᾽ ἡμῶν εἰσενεγκεῗν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῗν
Unchecked Copy Box1Sa 10:3 - καὶ ἀπελεύσει ἐκεῗθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῗ τρεῗς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῗα G30 ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου
Unchecked Copy Box1Sa 25:18 - καὶ ἔσπευσεν Αβιγαια καὶ ἔλαβεν διακοσίους ἄρτους καὶ δύο ἀγγεῗα G30 οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οιφι ἀλφίτου καὶ γομορ ἓν σταφίδος καὶ διακοσίας παλάθας καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺς ὄνους
Unchecked Copy BoxPro 5:15 - πῗνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων G30 καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς
Unchecked Copy BoxIsa 30:14 - καὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου G30 ὀστρακίνου ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῗν ἐν αὐτοῗς ὄστρακον ἐν πῦρ ἀρεῗς καὶ ἐν ἀποσυριεῗς ὕδωρ μικρόν
Unchecked Copy BoxJer 14:3 - καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ᾽ ὕδωρ ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῗα G30 αὐτῶν κενά
Unchecked Copy BoxJer 18:4 - καὶ διέπεσεν τὸ ἀγγεῗον G30 αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῗς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῗον G30 ἕτερον καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι
Unchecked Copy BoxJer 32:14 - (LXX 39:14)οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ λαβὲ τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τοῦτο καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῗον G30 ὀστράκινον ἵνα διαμείνῃ ἡμέρας πλείους
Unchecked Copy BoxJer 40:10 - (LXX 47:10)καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφα στῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν Χαλδαίων οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ὑμεῗς συναγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῗα G30 ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῗς πόλεσιν αἷς κατεκρατήσατε
Unchecked Copy BoxJer 48:11 - (LXX 31:11)ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου G30 εἰς ἀγγεῗον G30 καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν
Unchecked Copy BoxJer 48:38 - (LXX 31:38)καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ὡς ἀγγεῗον G30 οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLam 4:2 - υἱοὶ Σιων οἱ τίμιοι οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῗα G30 ὀστράκινα ἔργα χειρῶν κεραμέως

Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization