LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3091 - lōt

Choose a new font size and typeface
Λώτ
Transliteration
lōt (Key)
Pronunciation
lote
Listen
Part of Speech
proper masculine noun
Root Word (Etymology)
Of Hebrew origin לוֹט (H3876)
mGNT
4x in 2 unique form(s)
TR
4x in 2 unique form(s)
LXX
35x in 1 unique form(s)
Strong’s Definitions

Λώτ Lṓt, lote; of Hebrew origin (H3876); Lot, a patriarch:—Lot.


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G3091 in the following manner: Lot (4x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G3091 in the following manner: Lot (4x).
  1. Lot = "veil or covering"

    1. the son of Haran and nephew to Abraham

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
Λώτ Lṓt, lote; of Hebrew origin (H3876); Lot, a patriarch:—Lot.
STRONGS G3091:
Λώτ, (לוט, a covering, a veil) (indeclinable; cf. B. D.), Lot, the son of Haran the brother of Abraham (Genesis 11:27, 31; Genesis 12:4ff; 13:1ff; 14:12ff; 19:1ff): Luke 17:28f, 32: 2 Peter 2:7.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
11:27; 11:31; 12:4; 13:1; 14:12; 19:1
Luke
17:28

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3091 matches the Greek Λώτ (lōt),
which occurs 35 times in 32 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 11:27 - αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θαρα Θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Λωτ G3091
Unchecked Copy BoxGen 11:31 - καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ G3091 υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxGen 12:4 - καὶ ἐπορεύθη Αβραμ καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος καὶ ᾤχετο μετ᾽ αὐτοῦ Λωτ G3091 Αβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρραν
Unchecked Copy BoxGen 12:5 - καὶ ἔλαβεν Αβραμ τὴν Σαραν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ G3091 υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ὅσα ἐκτήσαντο καὶ πᾶσαν ψυχήν ἣν ἐκτήσαντο ἐν Χαρραν καὶ ἐξήλθοσαν πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν
Unchecked Copy BoxGen 12:20 - καὶ ἐνετείλατο Φαραω ἀνδράσιν περὶ Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ καὶ Λωτ G3091 μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 13:1 - ἀνέβη δὲ Αβραμ ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς καὶ γυνὴ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ Λωτ G3091 μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον
Unchecked Copy BoxGen 13:5 - καὶ Λωτ G3091 τῷ συμπορευομένῳ μετὰ Αβραμ ἦν πρόβατα καὶ βόες καὶ σκηναί
Unchecked Copy BoxGen 13:7 - καὶ ἐγένετο μάχη ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων τῶν κτηνῶν τοῦ Αβραμ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων τῶν κτηνῶν τοῦ Λωτ G3091 οἱ δὲ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxGen 13:8 - εἶπεν δὲ Αβραμ τῷ Λωτ G3091 μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων σου ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοὶ ἡμεῖς ἐσμεν
Unchecked Copy BoxGen 13:10 - καὶ ἐπάρας Λωτ G3091 τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἶδεν πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου ὅτι πᾶσα ἦν ποτιζομένη πρὸ τοῦ καταστρέψαι τὸν θεὸν Σοδομα καὶ Γομορρα ὡς παράδεισος τοῦ θεοῦ καὶ ὡς γῆ Αἰγύπτου ἕως ἐλθεῖν εἰς Ζογορα
Unchecked Copy BoxGen 13:11 - καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Λωτ G3091 πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου καὶ ἀπῆρεν Λωτ G3091 ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ διεχωρίσθησαν ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 13:12 - Αβραμ δὲ κατῴκησεν ἐν γῇ Χανααν Λωτ G3091 δὲ κατῴκησεν ἐν πόλει τῶν περιχώρων καὶ ἐσκήνωσεν ἐν Σοδομοις
Unchecked Copy BoxGen 13:14 - δὲ θεὸς εἶπεν τῷ Αβραμ μετὰ τὸ διαχωρισθῆναι τὸν Λωτ G3091 ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ ἀπὸ τοῦ τόπου οὗ νῦν σὺ εἶ πρὸς βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν
Unchecked Copy BoxGen 14:12 - ἔλαβον δὲ καὶ τὸν Λωτ G3091 υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ Αβραμ καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῴχοντο ἦν γὰρ κατοικῶν ἐν Σοδομοις
Unchecked Copy BoxGen 14:14 - ἀκούσας δὲ Αβραμ ὅτι ᾐχμαλώτευται Λωτ G3091 ἀδελφὸς αὐτοῦ ἠρίθμησεν τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δαν
Unchecked Copy BoxGen 14:16 - καὶ ἀπέστρεψεν πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδομων καὶ Λωτ G3091 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀπέστρεψεν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὸν λαόν
Unchecked Copy BoxGen 19:1 - ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σοδομα ἑσπέρας Λωτ G3091 δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδομων ἰδὼν δὲ Λωτ G3091 ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxGen 19:5 - καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λωτ G3091 καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxGen 19:6 - ἐξῆλθεν δὲ Λωτ G3091 πρὸς αὐτοὺς πρὸς τὸ πρόθυρον τὴν δὲ θύραν προσέῳξεν ὀπίσω αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 19:9 - εἶπαν δέ ἀπόστα ἐκεῖ εἷς ἦλθες παροικεῖν μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἐκείνους καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λωτ G3091 σφόδρα καὶ ἤγγισαν συντρῖψαι τὴν θύραν
Unchecked Copy BoxGen 19:10 - ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λωτ G3091 πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν
Unchecked Copy BoxGen 19:12 - εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λωτ G3091 ἔστιν τίς σοι ὧδε γαμβροὶ ἢ υἱοὶ θυγατέρες εἴ τίς σοι ἄλλος ἔστιν ἐν τῇ πόλει ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου
Unchecked Copy BoxGen 19:14 - ἐξῆλθεν δὲ Λωτ G3091 καὶ ἐλάλησεν πρὸς τοὺς γαμβροὺς αὐτοῦ τοὺς εἰληφότας τὰς θυγατέρας αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἀνάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ τόπου τούτου ὅτι ἐκτρίβει κύριος τὴν πόλιν ἔδοξεν δὲ γελοιάζειν ἐναντίον τῶν γαμβρῶν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 19:15 - ἡνίκα δὲ ὄρθρος ἐγίνετο ἐπεσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λωτ G3091 λέγοντες ἀναστὰς λαβὲ τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου ἃς ἔχεις καὶ ἔξελθε ἵνα μὴ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως
Unchecked Copy BoxGen 19:18 - εἶπεν δὲ Λωτ G3091 πρὸς αὐτούς δέομαι κύριε
Unchecked Copy BoxGen 19:23 - ἥλιος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ Λωτ G3091 εἰσῆλθεν εἰς Σηγωρ
Unchecked Copy BoxGen 19:29 - καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐκτρῖψαι κύριον πάσας τὰς πόλεις τῆς περιοίκου ἐμνήσθη θεὸς τοῦ Αβρααμ καὶ ἐξαπέστειλεν τὸν Λωτ G3091 ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς ἐν τῷ καταστρέψαι κύριον τὰς πόλεις ἐν αἷς κατῴκει ἐν αὐταῖς Λωτ G3091
Unchecked Copy BoxGen 19:30 - ἀνέβη δὲ Λωτ G3091 ἐκ Σηγωρ καὶ ἐκάθητο ἐν τῷ ὄρει καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐφοβήθη γὰρ κατοικῆσαι ἐν Σηγωρ καὶ ᾤκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 19:36 - καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λωτ G3091 ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 2:9 - καὶ εἶπεν κύριος πρός με μὴ ἐχθραίνετε τοῖς Μωαβίταις καὶ μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον οὐ γὰρ μὴ δῶ ὑμῖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν κλήρῳ τοῖς γὰρ υἱοῖς Λωτ G3091 δέδωκα τὴν Σηιρ κληρονομεῖν
Unchecked Copy BoxDeu 2:19 - καὶ προσάξετε ἐγγὺς υἱῶν Αμμαν μὴ ἐχθραίνετε αὐτοῖς καὶ μὴ συνάψητε αὐτοῖς εἰς πόλεμον οὐ γὰρ μὴ δῶ ἀπὸ τῆς γῆς υἱῶν Αμμαν σοὶ ἐν κλήρῳ ὅτι τοῖς υἱοῖς Λωτ G3091 δέδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ
Unchecked Copy BoxPsa 83:8 - (LXX 82:9)καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ᾽ αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ G3091 διάψαλμα
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan