LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3113 - makrothen

Choose a new font size and typeface
μακρόθεν
Transliteration
makrothen (Key)
Pronunciation
mak-roth'-en
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
mGNT
14x in 1 unique form(s)
TR
14x in 1 unique form(s)
LXX
31x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 4:372,549

Strong’s Definitions

μακρόθεν makróthen, mak-roth'-en; adverb from G3117; from a distance or afar:—afar off, from far.


KJV Translation Count — Total: 14x

The KJV translates Strong's G3113 in the following manner: afar off (13x), from far (1x).

KJV Translation Count — Total: 14x
The KJV translates Strong's G3113 in the following manner: afar off (13x), from far (1x).
  1. from afar, afar

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
μακρόθεν makróthen, mak-roth'-en; adverb from G3117; from a distance or afar:—afar off, from far.
STRONGS G3113:
μακρόθεν (μακρός), adverb, especially of later Greek (Polybius, others; cf. Lob. ad Phryn., p. 93); the Sept. for מֵרָחוק, רָחוק, etc.; from afar, afar: Mark 8:3; Mark 11:13; Luke 18:13; Luke 22:54; Luke 23:49; with the preposition ἀπό prefixed (cf. Winers Grammar, 422 (393); § 65, 2; Buttmann, 70 (62)): Matthew 26:58 (here T omits; WH brackets ἀπό); Matthew 27:55; Mark 5:6; Mark 14:54; Mark 15:40, Luke 16:23; Revelation 18:10, 15, 17; also L T Tr WH in Mark 11:13; L T Tr marginal reading WH in Luke 23:49; T Tr WH in Mark 8:3 (Psalm 137:6 (Ps. 138:6); 2 Kings 19:25 manuscript Alex.; 2 Esdr. 3:13).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

2 Kings
19:25
Psalms
137:6; 138:6
Matthew
26:58; 27:55
Mark
5:6; 8:3; 8:3; 11:13; 11:13; 14:54; 15:40
Luke
16:23; 18:13; 22:54; 23:49; 23:49
Revelation
18:10; 18:15; 18:17

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3113 matches the Greek μακρόθεν (makrothen),
which occurs 31 times in 31 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 21:16 - ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν G3113 ὡσεὶ τόξου βολήν εἶπεν γάρ οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν
Unchecked Copy BoxGen 22:4 - τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἀναβλέψας Αβρααμ τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν τὸν τόπον μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxGen 37:18 - προεῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν G3113 πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτόν
Unchecked Copy BoxExo 2:4 - καὶ κατεσκόπευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ μακρόθεν G3113 μαθεῖν τί τὸ ἀποβησόμενον αὐτῷ
Unchecked Copy BoxExo 20:18 - καὶ πᾶς λαὸς ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον φοβηθέντες δὲ πᾶς λαὸς ἔστησαν μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxExo 20:21 - εἱστήκει δὲ λαὸς μακρόθεν G3113 Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον οὗ ἦν θεός
Unchecked Copy BoxExo 24:1 - καὶ Μωυσῇ εἶπεν ἀνάβηθι πρὸς κύριον σὺ καὶ Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ ἑβδομήκοντα τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ προσκυνήσουσιν μακρόθεν G3113 τῷ κυρίῳ
Unchecked Copy BoxDeu 28:49 - ἐπάξει κύριος ἐπὶ σὲ ἔθνος μακρόθεν G3113 ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς ὡσεὶ ὅρμημα ἀετοῦ ἔθνος οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 29:22 - (LXX 29:21)καὶ ἐροῦσιν γενεὰ ἑτέρα οἱ υἱοὶ ὑμῶν οἳ ἀναστήσονται μεθ᾽ ὑμᾶς καὶ ἀλλότριος ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 καὶ ὄψονται τὰς πληγὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ᾽ αὐτήν
Unchecked Copy BoxJos 9:6 - καὶ ἤλθοσαν πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ Ισραηλ ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 ἥκαμεν καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην
Unchecked Copy BoxJos 9:9 - καὶ εἶπαν ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 σφόδρα ἥκασιν οἱ παῖδές σου ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ
Unchecked Copy Box1Sa 26:13 - καὶ διέβη Δαυιδ εἰς τὸ πέραν καὶ ἔστη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους μακρόθεν G3113 καὶ πολλὴ ὁδὸς ἀνὰ μέσον αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Ki 2:7 - καὶ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ἔστησαν ἐξ ἐναντίας μακρόθεν G3113 καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου
Unchecked Copy Box2Ch 6:32 - καὶ πᾶς ἀλλότριος ὃς οὐκ ἐκ τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ ἐστὶν αὐτὸς καὶ ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά σου τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν ὑψηλὸν καὶ ἔλθωσιν καὶ προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον τοῦτον
Unchecked Copy BoxEzr 3:13 - καὶ οὐκ ἦν λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ τοῦ λαοῦ ὅτι λαὸς ἐκραύγασεν φωνῇ μεγάλῃ καὶ φωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxNeh 12:43 - καὶ ἔθυσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θυσιάσματα μεγάλα καὶ ηὐφράνθησαν ὅτι θεὸς ηὔφρανεν αὐτοὺς μεγάλως καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ηὐφράνθησαν καὶ ἠκούσθη εὐφροσύνη ἐν Ιερουσαλημ ἀπὸ μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxPsa 10:1 - (LXX 9:22)ἵνα τί κύριε ἀφέστηκας μακρόθεν G3113 ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει
Unchecked Copy BoxPsa 38:11 - (LXX 37:12)οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν G3113 ἔστησαν
Unchecked Copy BoxPsa 138:6 - (LXX 137:6)ὅτι ὑψηλὸς κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν G3113 γινώσκει
Unchecked Copy BoxPsa 139:2 - (LXX 138:2)σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxPro 25:25 - ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν G3113
Unchecked Copy BoxPro 31:14 - ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν G3113 συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον
Unchecked Copy BoxIsa 60:4 - ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν G3113 καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ᾽ ὤμων ἀρθήσονται
Unchecked Copy BoxIsa 60:9 - ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα Θαρσις ἐν πρώτοις ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν G3113 καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ᾽ αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι
Unchecked Copy BoxJer 4:16 - ἀναμνήσατε ἔθνη ἰδοὺ ἥκασιν ἀναγγείλατε ἐν Ιερουσαλημ συστροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα φωνὴν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 6:20 - ἵνα τί μοι λίβανον ἐκ Σαβα φέρετε καὶ κιννάμωμον ἐκ γῆς μακρόθεν G3113 τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν μοι
Unchecked Copy BoxJer 8:19 - ἰδοὺ φωνὴ κραυγῆς θυγατρὸς λαοῦ μου ἀπὸ γῆς μακρόθεν G3113 μὴ κύριος οὐκ ἔστιν ἐν Σιων βασιλεὺς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ διὰ τί παρώργισάν με ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν καὶ ἐν ματαίοις ἀλλοτρίοις
Unchecked Copy BoxJer 46:27 - (LXX 26:27)σὺ δὲ μὴ φοβηθῇς δοῦλός μου Ιακωβ μηδὲ πτοηθῇς Ισραηλ διότι ἰδοὺ ἐγὼ σῴζων σε μακρόθεν G3113 καὶ τὸ σπέρμα σου ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν καὶ ἀναστρέψει Ιακωβ καὶ ἡσυχάσει καὶ ὑπνώσει καὶ οὐκ ἔσται παρενοχλῶν αὐτόν
Unchecked Copy BoxJer 51:50 - (LXX 28:50)ἀνασῳζόμενοι ἐκ γῆς πορεύεσθε καὶ μὴ ἵστασθε οἱ μακρόθεν G3113 μνήσθητε τοῦ κυρίου καὶ Ιερουσαλημ ἀναβήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxEze 23:40 - καὶ ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἐρχομένοις μακρόθεν G3113 οἷς ἀγγέλους ἐξαπεστέλλοσαν πρὸς αὐτούς καὶ ἅμα τῷ ἔρχεσθαι αὐτοὺς εὐθὺς ἐλούου καὶ ἐστιβίζου τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐκόσμου κόσμῳ
Unchecked Copy BoxHab 1:8 - (LXX 1:8)καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὐτοῦ καὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύκους τῆς Ἀραβίας καὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ καὶ ὁρμήσουσιν μακρόθεν G3113 καὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγεῖν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan