LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3688 - onos

Choose a new font size and typeface
ὄνος
Transliteration
onos (Key)
Pronunciation
on'-os
Listen
Part of Speech
masculine/feminine noun
Root Word (Etymology)
Apparently a root word
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:283,700

Strong’s Definitions

ὄνος ónos, on'-os; apparently a primary word; a donkey:—an ass.


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G3688 in the following manner: ass (6x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G3688 in the following manner: ass (6x).
  1. an ass

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὄνος ónos, on'-os; apparently a primary word; a donkey:—an ass.
STRONGS G3688:
ὄνος, ὄνου, , (from Homer down), the Sept. for חֲמור and אָתון, an ass: Luke 14:5 Rec.; Matthew 21:5; John 12:15; — , Luke 13:15; , Matthew 21:2, 7.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
21:2; 21:5; 21:7
Luke
13:15; 14:5
John
12:15

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3688 matches the Greek ὄνος (onos),
which occurs 107 times in 98 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 12:16–1Sa 10:2)

Unchecked Copy BoxGen 12:16 - καὶ τῷ Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι᾽ αὐτήν καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι G3688 παῖδες καὶ παιδίσκαι ἡμίονοι καὶ κάμηλοι
Unchecked Copy BoxGen 22:3 - ἀναστὰς δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον G3688 αὐτοῦ παρέλαβεν δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ δύο παῖδας καὶ Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ σχίσας ξύλα εἰς ὁλοκάρπωσιν ἀναστὰς ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον ὃν εἶπεν αὐτῷ θεός
Unchecked Copy BoxGen 22:5 - καὶ εἶπεν Αβρααμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ καθίσατε αὐτοῦ μετὰ τῆς ὄνου G3688 ἐγὼ δὲ καὶ τὸ παιδάριον διελευσόμεθα ἕως ὧδε καὶ προσκυνήσαντες ἀναστρέψωμεν πρὸς ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxGen 24:35 - κύριος δὲ εὐλόγησεν τὸν κύριόν μου σφόδρα καὶ ὑψώθη καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχους ἀργύριον καὶ χρυσίον παῖδας καὶ παιδίσκας καμήλους καὶ ὄνους G3688
Unchecked Copy BoxGen 30:43 - καὶ ἐπλούτησεν ἄνθρωπος σφόδρα σφόδρα καὶ ἐγένετο αὐτῷ κτήνη πολλὰ καὶ βόες καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ κάμηλοι καὶ ὄνοι G3688
Unchecked Copy BoxGen 32:5 - (LXX 32:6)καὶ ἐγένοντό μοι βόες καὶ ὄνοι G3688 καὶ πρόβατα καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ ἀπέστειλα ἀναγγεῖλαι τῷ κυρίῳ μου Ησαυ ἵνα εὕρῃ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου
Unchecked Copy BoxGen 32:15 - (LXX 32:16)καμήλους θηλαζούσας καὶ τὰ παιδία αὐτῶν τριάκοντα βόας τεσσαράκοντα ταύρους δέκα ὄνους G3688 εἴκοσι καὶ πώλους δέκα
Unchecked Copy BoxGen 34:28 - καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους G3688 αὐτῶν ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ ἔλαβον
Unchecked Copy BoxGen 42:26 - καὶ ἐπιθέντες τὸν σῖτον ἐπὶ τοὺς ὄνους G3688 αὐτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν
Unchecked Copy BoxGen 42:27 - λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ δοῦναι χορτάσματα τοῖς ὄνοις G3688 αὐτοῦ οὗ κατέλυσαν εἶδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ καὶ ἦν ἐπάνω τοῦ στόματος τοῦ μαρσίππου
Unchecked Copy BoxGen 43:18 - ἰδόντες δὲ οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἰσήχθησαν εἰς τὸν οἶκον Ιωσηφ εἶπαν διὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίπποις ἡμῶν τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα τοῦ συκοφαντῆσαι ἡμᾶς καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς παῖδας καὶ τοὺς ὄνους G3688 ἡμῶν
Unchecked Copy BoxGen 43:24 - καὶ ἤνεγκεν ὕδωρ νίψαι τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔδωκεν χορτάσματα τοῖς ὄνοις G3688 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxGen 44:3 - τὸ πρωὶ διέφαυσεν καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεστάλησαν αὐτοὶ καὶ οἱ ὄνοι G3688 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxGen 44:13 - καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐπέθηκαν ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ὄνον G3688 αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν
Unchecked Copy BoxGen 45:23 - καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους G3688 αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν Αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν
Unchecked Copy BoxGen 47:17 - ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη πρὸς Ιωσηφ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ιωσηφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων G3688 καὶ ἐξέθρεψεν αὐτοὺς ἐν ἄρτοις ἀντὶ πάντων τῶν κτηνῶν αὐτῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ
Unchecked Copy BoxGen 49:11 - δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου G3688 αὐτοῦ πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxExo 13:13 - πᾶν διανοῖγον μήτραν ὄνου G3688 ἀλλάξεις προβάτῳ ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς λυτρώσῃ αὐτό πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ
Unchecked Copy BoxExo 21:33 - ἐὰν δέ τις ἀνοίξῃ λάκκον ἢ λατομήσῃ λάκκον καὶ μὴ καλύψῃ αὐτόν καὶ ἐμπέσῃ ἐκεῖ μόσχος ὄνος G3688
Unchecked Copy BoxExo 22:4 - (LXX 22:3)ἐὰν δὲ καταλημφθῇ καὶ εὑρεθῇ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ κλέμμα ἀπό τε ὄνου G3688 ἕως προβάτου ζῶντα διπλᾶ αὐτὰ ἀποτείσει
Unchecked Copy BoxLev 15:9 - καὶ πᾶν ἐπίσαγμα ὄνου G3688 ἐφ᾽ ἂν ἐπιβῇ ἐπ᾽ αὐτὸ γονορρυής ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας
Unchecked Copy BoxNum 22:21 - καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον G3688 αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη μετὰ τῶν ἀρχόντων Μωαβ
Unchecked Copy BoxNum 22:22 - καὶ ὠργίσθη θυμῷ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός καὶ ἀνέστη ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ὄνου G3688 αὐτοῦ καὶ δύο παῖδες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 22:23 - καὶ ἰδοῦσα ὄνος G3688 τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν ὄνος G3688 ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον G3688 τῇ ῥάβδῳ τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ
Unchecked Copy BoxNum 22:25 - καὶ ἰδοῦσα ὄνος G3688 τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλααμ καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν
Unchecked Copy BoxNum 22:27 - καὶ ἰδοῦσα ὄνος G3688 τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βαλααμ καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον G3688 τῇ ῥάβδῳ
Unchecked Copy BoxNum 22:28 - καὶ ἤνοιξεν θεὸς τὸ στόμα τῆς ὄνου G3688 καὶ λέγει τῷ Βαλααμ τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς με τοῦτο τρίτον
Unchecked Copy BoxNum 22:29 - καὶ εἶπεν Βαλααμ τῇ ὄνῳ G3688 ὅτι ἐμπέπαιχάς μοι καὶ εἰ εἶχον μάχαιραν ἐν τῇ χειρί μου ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε
Unchecked Copy BoxNum 22:30 - καὶ λέγει ὄνος G3688 τῷ Βαλααμ οὐκ ἐγὼ ὄνος G3688 σου ἐφ᾽ ἧς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σου ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδοῦσα ἐποίησά σοι οὕτως δὲ εἶπεν οὐχί
Unchecked Copy BoxNum 22:32 - καὶ εἶπεν αὐτῷ ἄγγελος τοῦ θεοῦ διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον G3688 σου τοῦτο τρίτον καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν σου ὅτι οὐκ ἀστεία ὁδός σου ἐναντίον μου
Unchecked Copy BoxNum 22:33 - καὶ ἰδοῦσά με ὄνος G3688 ἐξέκλινεν ἀπ᾽ ἐμοῦ τρίτον τοῦτο καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν νῦν οὖν σὲ μὲν ἀπέκτεινα ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην
Unchecked Copy BoxNum 31:30 - καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψῃ ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων G3688 καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσιν τὰς φυλακὰς ἐν τῇ σκηνῇ κυρίου
Unchecked Copy BoxNum 31:34 - καὶ ὄνοι G3688 μία καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες
Unchecked Copy BoxNum 31:39 - καὶ ὄνοι G3688 τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι καὶ τὸ τέλος κυρίῳ εἷς καὶ ἑξήκοντα
Unchecked Copy BoxNum 31:45 - ὄνοι G3688 τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι
Unchecked Copy BoxDeu 22:3 - οὕτως ποιήσεις τὸν ὄνον G3688 αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου ὅσα ἐὰν ἀπόληται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ εὕρῃς οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῖν
Unchecked Copy BoxDeu 22:4 - οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον G3688 τοῦ ἀδελφοῦ σου τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῇ ὁδῷ μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς ἀνιστῶν ἀναστήσεις μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 22:10 - οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ G3688 ἐπὶ τὸ αὐτό
Unchecked Copy BoxDeu 28:31 - μόσχος σου ἐσφαγμένος ἐναντίον σου καὶ οὐ φάγῃ ἐξ αὐτοῦ ὄνος G3688 σου ἡρπασμένος ἀπὸ σοῦ καὶ οὐκ ἀποδοθήσεταί σοι τὰ πρόβατά σου δεδομένα τοῖς ἐχθροῖς σου καὶ οὐκ ἔσται σοι βοηθῶν
Unchecked Copy BoxJos 9:4 - καὶ ἐποίησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας καὶ ἐλθόντες ἐπεσιτίσαντο καὶ ἡτοιμάσαντο καὶ λαβόντες σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων G3688 αὐτῶν καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους
Unchecked Copy BoxJos 15:18 - καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὴν καὶ συνεβουλεύσατο αὐτῷ λέγουσα αἰτήσομαι τὸν πατέρα μου ἀγρόν καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου G3688 καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ τί ἐστίν σοι
Unchecked Copy BoxJdg 6:4 - καὶ παρενέβαλλον ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ διέφθειραν τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γάζαν καὶ οὐχ ὑπελείποντο ὑπόστασιν ζωῆς ἐν Ισραηλ καὶ ποίμνιον καὶ μόσχον καὶ ὄνον G3688
Unchecked Copy BoxJdg 15:15 - καὶ εὗρεν σιαγόνα ὄνου G3688 ἐρριμμένην ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ χιλίους ἄνδρας
Unchecked Copy BoxJdg 15:16 - καὶ εἶπεν Σαμψων ἐν σιαγόνι ὄνου G3688 ἐξαλείφων ἐξήλειψα αὐτούς ὅτι ἐν σιαγόνι ὄνου G3688 ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας
Unchecked Copy BoxJdg 19:19 - καί γε ἄχυρα καὶ χορτάσματα ὑπάρχει τοῖς ὄνοις G3688 ἡμῶν καί γε ἄρτος καὶ οἶνος ὑπάρχει μοι καὶ τῇ δούλῃ σου καὶ τῷ παιδαρίῳ τοῖς δούλοις σου οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος
Unchecked Copy Box1Sa 8:16 - καὶ τοὺς δούλους ὑμῶν καὶ τὰς δούλας ὑμῶν καὶ τὰ βουκόλια ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ καὶ τοὺς ὄνους G3688 ὑμῶν λήμψεται καὶ ἀποδεκατώσει εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 9:3 - καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι G3688 Κις πατρὸς Σαουλ καὶ εἶπεν Κις πρὸς Σαουλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰς ὄνους G3688
Unchecked Copy Box1Sa 9:5 - αὐτῶν ἐλθόντων εἰς τὴν Σιφ καὶ Σαουλ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ δεῦρο καὶ ἀναστρέψωμεν μὴ ἀνεὶς πατήρ μου τὰς ὄνους G3688 φροντίζῃ περὶ ἡμῶν
Unchecked Copy Box1Sa 9:20 - καὶ περὶ τῶν ὄνων G3688 σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τριταίων μὴ θῇς τὴν καρδίαν σου αὐταῖς ὅτι εὕρηνται καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ Ισραηλ οὐ σοὶ καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου
Unchecked Copy Box1Sa 10:2 - ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχηλ ἐν τῷ ὁρίῳ Βενιαμιν ἁλλομένους μεγάλα καὶ ἐροῦσίν σοι εὕρηνται αἱ ὄνοι G3688 ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν καὶ ἰδοὺ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα τῶν ὄνων G3688 καὶ ἐδαψιλεύσατο δι᾽ ὑμᾶς λέγων τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 12:16–1Sa 10:2) Gen 12:16–1Sa 10:2

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan