LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3706 - horasis

Choose a new font size and typeface
ὅρασις
Transliteration
horasis (Key)
Pronunciation
hor'-as-is
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:370,706

Strong’s Definitions

ὅρασις hórasis, hor'-as-is; from G3708; the act of gazing, i.e. (externally) an aspect or (internally) an inspired appearance:—sight, vision.


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G3706 in the following manner: vision (2x), in sight (1x), look upon (1x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G3706 in the following manner: vision (2x), in sight (1x), look upon (1x).
  1. the act of seeing

    1. the sense of sight, the eyes

  2. appearance, visible form

  3. a vision

    1. an appearance divinely granted in an ecstasy or dream

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὅρασις hórasis, hor'-as-is; from G3708; the act of gazing, i.e. (externally) an aspect or (internally) an inspired appearance:—sight, vision.
STRONGS G3706:
ὅρασις, ὁράσεως, (ὁράω);
1. the act of seeing: ὀμμάτων χρῆσις εἰς ὅρασιν, Wis. 15:15; the sense of sight, Aristotle, de anima 3, 2; Diodorus 1, 59; Plutarch, mor., p. 440f; plural the eyes, ἐκκόπτειν τάς ὁράσεις, Diodorus 2, 6.
2. appearance, visible form: Revelation 4:3 (Numbers 24:4; Ezekiel 1:5, 26, 28; Sir. 41:20, etc.).
3. a vision, i. e. an appearance divinely granted in an ecstasy: Revelation 9:17; ὁράσεις ὄψονται, Acts 2:17 from Joel 2:28. (The Sept. chiefly for מַרְאֶה and חָזון.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Numbers
24:4
Ezekiel
1:5; 1:26; 1:28
Joel
2:28
Acts
2:17
Revelation
4:3; 9:17

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3706 matches the Greek ὅρασις (horasis),
which occurs 99 times in 87 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 2:9–Eze 40:3)

Unchecked Copy BoxGen 2:9 - καὶ ἐξανέτειλεν θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν G3706 καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ
Unchecked Copy BoxGen 24:62 - Ισαακ δὲ ἐπορεύετο διὰ τῆς ἐρήμου κατὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως G3706 αὐτὸς δὲ κατῴκει ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς λίβα
Unchecked Copy BoxGen 25:11 - ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ εὐλόγησεν θεὸς Ισαακ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ κατῴκησεν Ισαακ παρὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως G3706
Unchecked Copy BoxGen 31:49 - καὶ ὅρασις G3706 ἣν εἶπεν ἐπίδοι θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ ὅτι ἀποστησόμεθα ἕτερος ἀπὸ τοῦ ἑτέρου
Unchecked Copy BoxGen 40:5 - καὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον ἑκάτερος ἐνύπνιον ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις G3706 τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ ἀρχιοινοχόος καὶ ἀρχισιτοποιός οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ
Unchecked Copy BoxLev 13:12 - ἐὰν δὲ ἐξανθοῦσα ἐξανθήσῃ ἡ λέπρα ἐν τῷ δέρματι καὶ καλύψῃ λέπρα πᾶν τὸ δέρμα τῆς ἁφῆς ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν καθ᾽ ὅλην τὴν ὅρασιν G3706 τοῦ ἱερέως
Unchecked Copy BoxNum 24:4 - φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ ὅστις ὅρασιν G3706 θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 24:16 - ἀκούων λόγια θεοῦ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν G3706 θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJdg 13:6 - καὶ ἦλθεν γυνὴ καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς λέγουσα ὅτι ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρός με καὶ ὅρασις G3706 αὐτοῦ ὡς ὅρασις G3706 ἀγγέλου τοῦ θεοῦ ἐπιφανὴς σφόδρα καὶ ἠρώτων πόθεν ἐστίν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέν μοι
Unchecked Copy Box1Sa 3:1 - καὶ τὸ παιδάριον Σαμουηλ ἦν λειτουργῶν τῷ κυρίῳ ἐνώπιον Ηλι τοῦ ἱερέως καὶ ῥῆμα κυρίου ἦν τίμιον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἦν ὅρασις G3706 διαστέλλουσα
Unchecked Copy Box1Sa 3:15 - καὶ κοιμᾶται Σαμουηλ ἕως πρωὶ καὶ ὤρθρισεν τὸ πρωὶ καὶ ἤνοιξεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ Σαμουηλ ἐφοβήθη ἀπαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν G3706 τῷ Ηλι
Unchecked Copy Box1Sa 16:12 - καὶ ἀπέστειλεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτόν καὶ οὗτος πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν καὶ ἀγαθὸς ὁράσει G3706 κυρίῳ καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Σαμουηλ ἀνάστα καὶ χρῖσον τὸν Δαυιδ ὅτι οὗτος ἀγαθός ἐστιν
Unchecked Copy Box2Sa 7:17 - κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν G3706 ταύτην οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ
Unchecked Copy Box1Ch 17:15 - κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν G3706 ταύτην οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ
Unchecked Copy Box1Ch 17:17 - καὶ ἐσμικρύνθη ταῦτα ἐνώπιόν σου θεός καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ παιδός σου ἐκ μακρῶν καὶ ἐπεῖδές με ὡς ὅρασις G3706 ἀνθρώπου καὶ ὕψωσάς με κύριε θεός
Unchecked Copy Box2Ch 9:29 - καὶ οἱ κατάλοιποι λόγοι Σαλωμων οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ τῶν λόγων Ναθαν τοῦ προφήτου καὶ ἐπὶ τῶν λόγων Αχια τοῦ Σηλωνίτου καὶ ἐν ταῖς ὁράσεσιν G3706 Ιωηλ τοῦ ὁρῶντος περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ
Unchecked Copy BoxJob 37:18 - στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις G3706 ἐπιχύσεως
Unchecked Copy BoxPsa 89:19 - (LXX 88:20)τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει G3706 τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου
Unchecked Copy BoxEcc 11:9 - εὐφραίνου νεανίσκε ἐν νεότητί σου καὶ ἀγαθυνάτω σε καρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου καὶ περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου καὶ ἐν ὁράσει G3706 ὀφθαλμῶν σου καὶ γνῶθι ὅτι ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἄξει σε θεὸς ἐν κρίσει
Unchecked Copy BoxIsa 1:1 - ὅρασις G3706 ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἶδεν κατὰ τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλείᾳ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τῆς Ιουδαίας
Unchecked Copy BoxIsa 13:1 - ὅρασις G3706 ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως κατὰ Βαβυλῶνος
Unchecked Copy BoxIsa 19:1 - ὅρασις G3706 Αἰγύπτου ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxIsa 30:6 - ὅρασις G3706 τῶν τετραπόδων τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ θλίψει καὶ τῇ στενοχωρίᾳ λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων οἳ ἔφερον ἐπ᾽ ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν πρὸς ἔθνος οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος
Unchecked Copy BoxIsa 66:24 - καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν G3706 πάσῃ σαρκί
Unchecked Copy BoxJer 14:14 - καὶ εἶπεν κύριος πρός με ψευδῆ οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς ὅτι ὁράσεις G3706 ψευδεῖς καὶ μαντείας καὶ οἰωνίσματα καὶ προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν
Unchecked Copy BoxJer 23:16 - οὕτως λέγει κύριος παντοκράτωρ μὴ ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς ὅρασιν G3706 ἀπὸ καρδίας αὐτῶν λαλοῦσιν καὶ οὐκ ἀπὸ στόματος κυρίου
Unchecked Copy BoxLam 2:9 - ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μοχλοὺς αὐτῆς βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὐκ ἔστιν νόμος καί γε προφῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν G3706 παρὰ κυρίου
Unchecked Copy BoxEze 1:1 - καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ ἔτει ἐν τῷ τετάρτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐγὼ ἤμην ἐν μέσῳ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ καὶ ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδον ὁράσεις G3706 θεοῦ
Unchecked Copy BoxEze 1:4 - καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον ἤρχετο ἀπὸ βορρᾶ καὶ νεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῷ καὶ φέγγος κύκλῳ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἐξαστράπτον καὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ ὡς ὅρασις G3706 ἠλέκτρου ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς καὶ φέγγος ἐν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxEze 1:5 - καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων ζῴων καὶ αὕτη ὅρασις G3706 αὐτῶν ὁμοίωμα ἀνθρώπου ἐπ᾽ αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxEze 1:13 - καὶ ἐν μέσῳ τῶν ζῴων ὅρασις G3706 ὡς ἀνθράκων πυρὸς καιομένων ὡς ὄψις λαμπάδων συστρεφομένων ἀνὰ μέσον τῶν ζῴων καὶ φέγγος τοῦ πυρός καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή
Unchecked Copy BoxEze 1:22 - καὶ ὁμοίωμα ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτοῖς τῶν ζῴων ὡσεὶ στερέωμα ὡς ὅρασις G3706 κρυστάλλου ἐκτεταμένον ἐπὶ τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐπάνωθεν
Unchecked Copy BoxEze 1:26 - ὡς ὅρασις G3706 λίθου σαπφείρου ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θρόνου ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου ἄνωθεν
Unchecked Copy BoxEze 1:27 - καὶ εἶδον ὡς ὄψιν ἠλέκτρου ἀπὸ ὁράσεως G3706 ὀσφύος καὶ ἐπάνω καὶ ἀπὸ ὁράσεως G3706 ὀσφύος καὶ ἕως κάτω εἶδον ὡς ὅρασιν G3706 πυρὸς καὶ τὸ φέγγος αὐτοῦ κύκλῳ
Unchecked Copy BoxEze 1:28 - ὡς ὅρασις G3706 τόξου ὅταν ἐν τῇ νεφέλῃ ἐν ἡμέρᾳ ὑετοῦ οὕτως στάσις τοῦ φέγγους κυκλόθεν αὕτη ὅρασις G3706 ὁμοιώματος δόξης κυρίου καὶ εἶδον καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἤκουσα φωνὴν λαλοῦντος
Unchecked Copy BoxEze 3:23 - καὶ ἀνέστην καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸ πεδίον καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ δόξα κυρίου εἱστήκει καθὼς ὅρασις G3706 καὶ καθὼς δόξα ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου
Unchecked Copy BoxEze 7:26 - οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται καὶ ἀγγελία ἐπ᾽ ἀγγελίαν ἔσται καὶ ζητηθήσεται ὅρασις G3706 ἐκ προφήτου καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων
Unchecked Copy BoxEze 8:2 - καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καὶ ἕως κάτω πῦρ καὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ὑπεράνω ὡς ὅρασις G3706 ἠλέκτρου
Unchecked Copy BoxEze 8:3 - καὶ ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς καὶ ἀνέλαβέν με τῆς κορυφῆς μου καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγέν με εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὁράσει G3706 θεοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν οὗ ἦν στήλη τοῦ κτωμένου
Unchecked Copy BoxEze 8:4 - καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ἦν δόξα κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατὰ τὴν ὅρασιν G3706 ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ
Unchecked Copy BoxEze 11:24 - καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν ὁράσει G3706 ἐν πνεύματι θεοῦ καὶ ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὁράσεως G3706 ἧς εἶδον
Unchecked Copy BoxEze 12:22 - υἱὲ ἀνθρώπου τίς ὑμῖν παραβολὴ αὕτη ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ισραηλ λέγοντες μακρὰν αἱ ἡμέραι ἀπόλωλεν ὅρασις G3706
Unchecked Copy BoxEze 12:23 - διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς τάδε λέγει κύριος ἀποστρέψω τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τὴν παραβολὴν ταύτην οἶκος τοῦ Ισραηλ ὅτι λαλήσεις πρὸς αὐτούς ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι καὶ λόγος πάσης ὁράσεως G3706
Unchecked Copy BoxEze 12:24 - ὅτι οὐκ ἔσται ἔτι πᾶσα ὅρασις G3706 ψευδὴς καὶ μαντευόμενος τὰ πρὸς χάριν ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 12:27 - υἱὲ ἀνθρώπου ἰδοὺ οἶκος Ισραηλ παραπικραίνων λέγοντες λέγουσιν ὅρασις G3706 ἣν οὗτος ὁρᾷ εἰς ἡμέρας πολλάς καὶ εἰς καιροὺς μακροὺς οὗτος προφητεύει
Unchecked Copy BoxEze 13:7 - οὐχ ὅρασιν G3706 ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε
Unchecked Copy BoxEze 21:29 - (LXX 21:34)ἐν τῇ ὁράσει G3706 σου τῇ ματαίᾳ καὶ ἐν τῷ μαντεύεσθαί σε ψευδῆ τοῦ παραδοῦναί σε ἐπὶ τραχήλους τραυματιῶν ἀνόμων ὧν ἥκει ἡμέρα ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας
Unchecked Copy BoxEze 23:16 - καὶ ἐπέθετο ἐπ᾽ αὐτοὺς τῇ ὁράσει G3706 ὀφθαλμῶν αὐτῆς καὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς αὐτοὺς εἰς γῆν Χαλδαίων
Unchecked Copy BoxEze 40:2 - ἐν ὁράσει G3706 θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ ἔθηκέν με ἐπ᾽ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντι
Unchecked Copy BoxEze 40:3 - καὶ εἰσήγαγέν με ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ ἀνήρ καὶ ὅρασις G3706 αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις G3706 χαλκοῦ στίλβοντος καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 2:9–Eze 40:3) Gen 2:9–Eze 40:3

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan