Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous Strongs NumberCopy VersesCopy OptionsShow StrongsRed Letter OnNext Strongs NumberRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible
BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan

Lexicon :: Strong's G3719 - orthrizō

Choose a new font size and typeface
ὀρθρίζω
Transliteration
orthrizō (Key)
Pronunciation
or-thrid'-zo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὀρθρίζω orthrízō, or-thrid'-zo; from G3722; to use the dawn, i.e. (by implication) to repair betimes:—come early in the morning.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G3719 in the following manner: come early in the morning (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G3719 in the following manner: come early in the morning (1x).
  1. to rise early in the morning

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὀρθρίζω orthrízō, or-thrid'-zo; from G3722; to use the dawn, i.e. (by implication) to repair betimes:—come early in the morning.
STRONGS NT 3719: ὀρθρίζω
ὀρθρίζω: 3 person singular imperfect ὤρθριζεν; (ὄρθρος); not found in secular authors ((cf. Winers Grammar, 26; 33; 91 (87)); Moeris (p. 272, Pierson edition) ὀρθρευει ἀττικως, ὀρθρίζει ἑλληνικως); the Sept. often for הִשְׁכִּים; (cf. Grimm on 1 Macc. 4:52 and on Wis. 6:14); to rise early in the morning: πρός τινα, to rise early in the morning in order to betake oneself to one, to resort to one early in the morning, (Vulg.manicoadaliquem), Luke 21:38, where see Meyer.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
21:38

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3719 matches the Greek ὀρθρίζω (orthrizō),
which occurs 45 times in 44 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 19:2 - καὶ εἶπεν ἰδού κύριοι ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν καὶ ὀρθρίσαντες G3719 ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν εἶπαν δέ οὐχί ἀλλ᾽ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν
Unchecked Copy BoxGen 19:27 - ὤρθρισεν G3719 δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ εἰς τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐναντίον κυρίου
Unchecked Copy BoxGen 20:8 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Αβιμελεχ τὸ πρωὶ καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς παῗδας αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν ἐφοβήθησαν δὲ πάντες οἱ ἄνθρωποι σφόδρα
Unchecked Copy BoxExo 8:20 - (LXX 8:16)εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ὄρθρισον G3719 τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραω καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐρεῗς πρὸς αὐτόν τάδε λέγει κύριος ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ
Unchecked Copy BoxExo 9:13 - εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ὄρθρισον G3719 τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραω καὶ ἐρεῗς πρὸς αὐτόν τάδε λέγει κύριος θεὸς τῶν Εβραίων ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα λατρεύσωσίν μοι
Unchecked Copy BoxExo 24:4 - καὶ ἔγραψεν Μωυσῆς πάντα τὰ ῥήματα κυρίου ὀρθρίσας G3719 δὲ Μωυσῆς τὸ πρωὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον ὑπὸ τὸ ὄρος καὶ δώδεκα λίθους εἰς τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxExo 32:6 - καὶ ὀρθρίσας G3719 τῇ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου καὶ ἐκάθισεν λαὸς φαγεῗν καὶ πιεῗν καὶ ἀνέστησαν παίζειν
Unchecked Copy BoxExo 34:4 - καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται καὶ ὀρθρίσας G3719 Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα καθότι συνέταξεν αὐτῷ κύριος καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας
Unchecked Copy BoxNum 14:40 - καὶ ὀρθρίσαντες G3719 τὸ πρωὶ ἀνέβησαν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους λέγοντες ἰδοὺ οἵδε ἡμεῗς ἀναβησόμεθα εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπεν κύριος ὅτι ἡμάρτομεν
Unchecked Copy BoxJos 3:1 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Ἰησοῦς τὸ πρωί καὶ ἀπῆραν ἐκ Σαττιν καὶ ἤλθοσαν ἕως τοῦ Ιορδάνου καὶ κατέλυσαν ἐκεῗ πρὸ τοῦ διαβῆναι
Unchecked Copy BoxJos 7:16 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Ἰησοῦς καὶ προσήγαγεν τὸν λαὸν κατὰ φυλάς καὶ ἐνεδείχθη φυλὴ Ιουδα
Unchecked Copy BoxJos 8:10 - καὶ ὀρθρίσας G3719 Ἰησοῦς τὸ πρωὶ ἐπεσκέψατο τὸν λαόν καὶ ἀνέβησαν αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι κατὰ πρόσωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαι
Unchecked Copy BoxJdg 6:28 - καὶ ὤρθρισαν G3719 οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ κατεσκαμμένον τὸ θυσιαστήριον τοῦ Βααλ καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκκεκομμένον καὶ μόσχος σιτευτὸς ἀνηνεγμένος εἰς ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ᾠκοδομημένον
Unchecked Copy BoxJdg 6:38 - καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ ὤρθρισεν G3719 Γεδεων τῇ ἐπαύριον καὶ ἀπεπίασεν τὸν πόκον καὶ ἀπερρύη δρόσος ἐκ τοῦ πόκου πλήρης λεκάνη ὕδατος
Unchecked Copy BoxJdg 7:1 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Ιεροβααλ αὐτός ἐστιν Γεδεων καὶ πᾶς λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὴν γῆν Αρωεδ καὶ παρεμβολὴ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ βουνοῦ τοῦ Αβωρ ἐν τῇ κοιλάδι
Unchecked Copy BoxJdg 9:33 - καὶ ἔσται τὸ πρωὶ ἅμα τῷ ἀνατεῗλαι τὸν ἥλιον καὶ ὀρθρίσεις G3719 καὶ ἐκτενεῗς ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἰδοὺ αὐτὸς καὶ λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸς σέ καὶ ποιήσεις αὐτῷ καθάπερ ἐὰν εὕρῃ χείρ σου
Unchecked Copy BoxJdg 19:5 - καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ ὤρθρισαν G3719 τὸ πρωί καὶ ἀνέστη τοῦ ἀπελθεῗν καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ στήρισον τὴν καρδίαν σου κλάσματι ἄρτου καὶ μετὰ τοῦτο πορεύεσθε
Unchecked Copy BoxJdg 19:8 - καὶ ὤρθρισεν G3719 τὸ πρωὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ ἀπελθεῗν καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος στήρισον τὴν καρδίαν σου ἄρτῳ καὶ στρατεύθητι ἕως κλίνῃ ἡμέρα καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἀμφότεροι
Unchecked Copy BoxJdg 19:9 - καὶ ἀνέστη ἀνὴρ τοῦ ἀπελθεῗν αὐτὸς καὶ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ γαμβρὸς αὐτοῦ πατὴρ τῆς νεάνιδος ἰδοὺ δὴ εἰς ἑσπέραν κέκλικεν ἡμέρα κατάλυσον ὧδε ἔτι σήμερον καὶ ἀγαθυνθήτω ἡ καρδία σου καὶ ὀρθριεῗτε G3719 αὔριον εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σου
Unchecked Copy BoxJdg 21:4 - καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ ὤρθρισεν G3719 λαὸς καὶ ᾠκοδόμησαν ἐκεῗ θυσιαστήριον καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτηρίου
Unchecked Copy Box1Sa 1:19 - καὶ ὀρθρίζουσιν G3719 τὸ πρωὶ καὶ προσκυνοῦσιν τῷ κυρίῳ καὶ πορεύονται τὴν ὁδὸν αὐτῶν καὶ εἰσῆλθεν Ελκανα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ Αρμαθαιμ καὶ ἔγνω τὴν Ανναν γυναῗκα αὐτοῦ καὶ ἐμνήσθη αὐτῆς κύριος
Unchecked Copy Box1Sa 3:15 - καὶ κοιμᾶται Σαμουηλ ἕως πρωὶ καὶ ὤρθρισεν G3719 τὸ πρωὶ καὶ ἤνοιξεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ Σαμουηλ ἐφοβήθη ἀπαγγεῗλαι τὴν ὅρασιν τῷ Ηλι
Unchecked Copy Box1Sa 5:3 - καὶ ὤρθρισαν G3719 οἱ Ἀζώτιοι καὶ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Δαγων καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ἤγειραν τὸν Δαγων καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς Ἀζωτίους καὶ ἐβασάνισεν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν τὴν Ἄζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς
Unchecked Copy Box1Sa 5:4 - καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν G3719 τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ Δαγων πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ κεφαλὴ Δαγων καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια αμαφεθ ἕκαστον καὶ ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυρον πλὴν ῥάχις Δαγων ὑπελείφθη
Unchecked Copy Box1Sa 15:12 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ισραηλ πρωί καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαμουηλ λέγοντες ἥκει Σαουλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῗρα καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ἅρμα καὶ κατέβη εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαουλ καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων ὧν ἤνεγκεν ἐξ Αμαληκ
Unchecked Copy Box1Sa 29:10 - καὶ νῦν ὄρθρισον G3719 τὸ πρωί σὺ καὶ οἱ παῗδες τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκοντες μετὰ σοῦ καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον οὗ κατέστησα ὑμᾶς ἐκεῗ καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θῇς ἐν καρδίᾳ σου ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μου καὶ ὀρθρίσατε G3719 ἐν τῇ ὁδῷ καὶ φωτισάτω ὑμῗν καὶ πορεύθητε
Unchecked Copy Box1Sa 29:11 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀπελθεῗν καὶ φυλάσσειν τὴν γῆν τῶν ἀλλοφύλων καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολεμεῗν ἐπὶ Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Sa 15:2 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Αβεσσαλωμ καὶ ἔστη ἀνὰ χεῗρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης καὶ ἐγένετο πᾶς ἀνήρ ἐγένετο κρίσις ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν καὶ ἐβόησεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔλεγεν αὐτῷ ἐκ ποίας πόλεως σὺ εἶ καὶ εἶπεν ἀνήρ ἐκ μιᾶς φυλῶν Ισραηλ δοῦλός σου
Unchecked Copy Box2Ki 3:22 - καὶ ὤρθρισαν G3719 τὸ πρωί καὶ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ εἶδεν Μωαβ ἐξ ἐναντίας τὰ ὕδατα πυρρὰ ὡσεὶ αἷμα
Unchecked Copy Box2Ki 6:15 - καὶ ὤρθρισεν G3719 λειτουργὸς Ελισαιε ἀναστῆναι καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἰδοὺ δύναμις κυκλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵππος καὶ ἅρμα καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον πρὸς αὐτόν κύριε πῶς ποιήσωμεν
Unchecked Copy Box2Ki 19:35 - καὶ ἐγένετο ἕως νυκτὸς καὶ ἐξῆλθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν Ἀσσυρίων ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας καὶ ὤρθρισαν G3719 τὸ πρωί καὶ ἰδοὺ πάντες σώματα νεκρά
Unchecked Copy Box2Ch 20:20 - καὶ ὤρθρισαν G3719 πρωὶ καὶ ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῗν ἔστη Ιωσαφατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ἀκούσατέ μου Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ ἐμπιστευθήσεσθε ἐμπιστεύσατε ἐν προφήτῃ αὐτοῦ καὶ εὐοδωθήσεσθε
Unchecked Copy Box2Ch 29:20 - καὶ ὤρθρισεν G3719 Εζεκιας βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως καὶ ἀνέβη εἰς οἶκον κυρίου
Unchecked Copy Box2Ch 36:15 - καὶ ἐξαπέστειλεν κύριος θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν ἐν χειρὶ προφητῶν ὀρθρίζων G3719 καὶ ἀποστέλλων τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ ὅτι ἦν φειδόμενος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἁγιάσματος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 7:21 - καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων G3719 δὲ οὐκέτι εἰμί
Unchecked Copy BoxJob 8:5 - σὺ δὲ ὄρθριζε G3719 πρὸς κύριον παντοκράτορα δεόμενος
Unchecked Copy BoxPsa 63:1 - (LXX 62:1)ψαλμὸς τῷ Δαυιδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ιουδαίας 540002 θεὸς θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω G3719 ἐδίψησέν σοι ψυχή μου ποσαπλῶς σοι σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ
Unchecked Copy BoxPsa 78:34 - (LXX 77:34)ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον G3719 πρὸς τὸν θεὸν
Unchecked Copy BoxPsa 127:2 - (LXX 126:2)εἰς μάτην ὑμῗν ἐστιν τοῦ ὀρθρίζειν G3719 ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι οἱ ἔσθοντες ἄρτον ὀδύνης ὅταν δῷ τοῗς ἀγαπητοῗς αὐτοῦ ὕπνον
Unchecked Copy BoxSng 7:12 - (LXX 7:13)ὀρθρίσωμεν G3719 εἰς ἀμπελῶνας ἴδωμεν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος ἤνθησεν ὁ κυπρισμός ἤνθησαν αἱ ῥόαι ἐκεῗ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί
Unchecked Copy BoxIsa 26:9 - ἐπιθυμεῗ ψυχὴ ἡμῶν ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει G3719 τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ θεός διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxJer 25:3 - ἐν τρισκαιδεκάτῳ ἔτει Ιωσια υἱοῦ Αμως βασιλέως Ιουδα καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἴκοσι καὶ τρία ἔτη καὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων G3719 καὶ λέγων
Unchecked Copy BoxHos 5:15 - πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου ἕως οὗ ἀφανισθῶσιν καὶ ἐπιζητήσουσιν τὸ πρόσωπόν μου ἐν θλίψει αὐτῶν ὀρθριοῦσι G3719 πρός με λέγοντες
Unchecked Copy BoxZep 3:7 - (LXX 3:7)εἶπα πλὴν φοβεῗσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ᾽ αὐτήν ἑτοιμάζου ὄρθρισον G3719 διέφθαρται πᾶσα ἐπιφυλλὶς αὐτῶν

Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization