LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3732 - orneon

Choose a new font size and typeface
ὄρνεον
Transliteration
orneon (Key)
Pronunciation
or'-neh-on
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From a presumed derivative of ὄρνις (G3733)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὄρνεον órneon, or'-neh-on; neuter of a presumed derivative of G3733; a birdling:—bird, fowl.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G3732 in the following manner: fowl (2x), bird (1x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G3732 in the following manner: fowl (2x), bird (1x).
  1. a bird

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὄρνεον órneon, or'-neh-on; neuter of a presumed derivative of G3733; a birdling:—bird, fowl.
STRONGS G3732:
ὄρνεον, ὀρνέου, τό, a bird: Revelation 18:2; Revelation 19:17, 21. (The Sept.; Homer, Thucydides, Xenophon, Plato; Josephus, Antiquities 3, 1, 5.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Revelation
18:2; 19:17; 19:21

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3732 matches the Greek ὄρνεον (orneon),
which occurs 25 times in 25 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 6:20 - ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων G3732 τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ ἄρσεν καὶ θῆλυ
Unchecked Copy BoxGen 9:2 - καὶ τρόμος ὑμῶν καὶ φόβος ἔσται ἐπὶ πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὄρνεα G3732 τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης ὑπὸ χεῖρας ὑμῖν δέδωκα
Unchecked Copy BoxGen 9:10 - καὶ πάσῃ ψυχῇ τῇ ζώσῃ μεθ᾽ ὑμῶν ἀπὸ ὀρνέων G3732 καὶ ἀπὸ κτηνῶν καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς ὅσα μεθ᾽ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ
Unchecked Copy BoxGen 15:10 - ἔλαβεν δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις τὰ δὲ ὄρνεα G3732 οὐ διεῖλεν
Unchecked Copy BoxGen 15:11 - κατέβη δὲ ὄρνεα G3732 ἐπὶ τὰ σώματα τὰ διχοτομήματα αὐτῶν καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Αβραμ
Unchecked Copy BoxGen 40:19 - ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραω τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα G3732 τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 4:17 - ὁμοίωμα παντὸς κτήνους τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γῆς ὁμοίωμα παντὸς ὀρνέου G3732 πτερωτοῦ ὃ πέταται ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Unchecked Copy BoxDeu 14:11 - πᾶν ὄρνεον G3732 καθαρὸν φάγεσθε
Unchecked Copy BoxDeu 22:6 - ἐὰν δὲ συναντήσῃς νοσσιᾷ ὀρνέων G3732 πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἐπὶ παντὶ δένδρει ἢ ἐπὶ τῆς γῆς νεοσσοῖς ᾠοῖς καὶ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἐπὶ τῶν ᾠῶν οὐ λήμψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων
Unchecked Copy BoxDeu 32:24 - τηκόμενοι λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων G3732 καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος ὀδόντας θηρίων ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ γῆς
Unchecked Copy BoxJob 41:5 - (LXX 40:29)παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ G3732 δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ
Unchecked Copy BoxPro 6:5 - ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον G3732 ἐκ παγίδος
Unchecked Copy BoxPro 7:23 - ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον G3732 εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει
Unchecked Copy BoxPro 26:2 - (LXX 33:2)ὥσπερ ὄρνεα G3732 πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
Unchecked Copy BoxPro 27:8 - (LXX 34:8)ὥσπερ ὅταν ὄρνεον G3732 καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Unchecked Copy BoxEcc 9:12 - ὅτι καί γε οὐκ ἔγνω ἄνθρωπος τὸν καιρὸν αὐτοῦ ὡς οἱ ἰχθύες οἱ θηρευόμενοι ἐν ἀμφιβλήστρῳ κακῷ καὶ ὡς ὄρνεα G3732 τὰ θηρευόμενα ἐν παγίδι ὡς αὐτὰ παγιδεύονται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς καιρὸν πονηρόν ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄφνω
Unchecked Copy BoxIsa 31:5 - ὡς ὄρνεα G3732 πετόμενα οὕτως ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ Ιερουσαλημ καὶ ἐξελεῖται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσει
Unchecked Copy BoxIsa 34:11 - καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ ὄρνεα G3732 καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ᾽ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ
Unchecked Copy BoxEze 39:17 - καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου εἰπόν τάδε λέγει κύριος εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ G3732 πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου ἣν τέθυκα ὑμῖν θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα
Unchecked Copy BoxDan 4:12 - τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα καὶ καρπὸς αὐτοῦ πολύς καὶ τροφὴ πάντων ἐν αὐτῷ καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατῴκουν τὰ ὄρνεα G3732 τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ
Unchecked Copy BoxDan 4:14 - καὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύι καὶ οὕτως εἶπεν ἐκκόψατε τὸ δένδρον καὶ ἐκτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ καὶ ἐκτινάξατε τὰ φύλλα αὐτοῦ καὶ διασκορπίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ τὰ ὄρνεα G3732 ἀπὸ τῶν κλάδων αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDan 4:21 - καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐθαλῆ καὶ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ ὑποκάτω αὐτοῦ κατῴκουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὄρνεα G3732 τοῦ οὐρανοῦ
Unchecked Copy BoxHos 9:11 - Εφραιμ ὡς ὄρνεον G3732 ἐξεπετάσθη αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήμψεων
Unchecked Copy BoxHos 11:11 - καὶ ἐκστήσονται ὡς ὄρνεον G3732 ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡς περιστερὰ ἐκ γῆς Ἀσσυρίων καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxAmo 3:5 - (LXX 3:5)εἰ πεσεῖται ὄρνεον G3732 ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ ἰξευτοῦ εἰ σχασθήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ τοῦ συλλαβεῖν τι
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan