LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4161 - poiēma

Choose a new font size and typeface
ποίημα
Transliteration
poiēma (Key)
Pronunciation
poy'-ay-mah
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:458,895

Strong’s Definitions

ποίημα poíēma, poy'-ay-mah; from G4160; a product, i.e. fabric (literally or figuratively):—thing that is made, workmanship.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G4161 in the following manner: thing that is made (1x), workmanship (1x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G4161 in the following manner: thing that is made (1x), workmanship (1x).
  1. that which has been made

  2. a work

    1. of the works of God as creator

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ποίημα poíēma, poy'-ay-mah; from G4160; a product, i.e. fabric (literally or figuratively):—thing that is made, workmanship.
STRONGS G4161:
ποίημα, ποιήματος, τό (ποιέω), that which has been made; a work: of the works of God as creator, Romans 1:20; those κτισθέντες by God ἐπί ἔργοις ἀγαθοῖς are spoken of as ποίημα τοῦ Θεοῦ (A. V. his workmanship), Ephesians 2:10. (Herodotus, Plato, others; the Sept. chiefly for מַעֲשֶׂה.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Romans
1:20
Ephesians
2:10

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4161 matches the Greek ποίημα (poiēma),
which occurs 28 times in 26 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy Box1Sa 8:8 - κατὰ πάντα τὰ ποιήματα G4161 ἐποίησάν μοι ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐδούλευον θεοῖς ἑτέροις οὕτως αὐτοὶ ποιοῦσιν καὶ σοί
Unchecked Copy Box1Sa 19:4 - καὶ ἐλάλησεν Ιωναθαν περὶ Δαυιδ ἀγαθὰ πρὸς Σαουλ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν μὴ ἁμαρτησάτω βασιλεὺς εἰς τὸν δοῦλόν σου Δαυιδ ὅτι οὐχ ἡμάρτηκεν εἰς σέ καὶ τὰ ποιήματα G4161 αὐτοῦ ἀγαθὰ σφόδρα
Unchecked Copy BoxEzr 9:13 - καὶ μετὰ πᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν G4161 ἡμῶν τοῖς πονηροῖς καὶ ἐν πλημμελείᾳ ἡμῶν τῇ μεγάλῃ ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς θεὸς ἡμῶν ὅτι ἐκούφισας ἡμῶν τὰς ἀνομίας καὶ ἔδωκας ἡμῖν σωτηρίαν
Unchecked Copy BoxNeh 6:14 - μνήσθητι θεός τῷ Τωβια καὶ τῷ Σαναβαλλατ ὡς τὰ ποιήματα G4161 αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῷ Νωαδια τῷ προφήτῃ καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν προφητῶν οἳ ἦσαν φοβερίζοντές με
Unchecked Copy BoxPsa 64:9 - (LXX 63:10)καὶ ἐφοβήθη πᾶς ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ ποιήματα G4161 αὐτοῦ συνῆκαν
Unchecked Copy BoxPsa 92:4 - (LXX 91:5)ὅτι εὔφρανάς με κύριε ἐν τῷ ποιήματί G4161 σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι
Unchecked Copy BoxPsa 143:5 - (LXX 142:5)ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν G4161 τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων
Unchecked Copy BoxEcc 1:14 - εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα G4161 τὰ πεποιημένα ὑπὸ τὸν ἥλιον καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος
Unchecked Copy BoxEcc 2:4 - ἐμεγάλυνα ποίημά G4161 μου ᾠκοδόμησά μοι οἴκους ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας
Unchecked Copy BoxEcc 2:11 - καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσιν ποιήμασίν G4161 μου οἷς ἐποίησαν αἱ χεῖρές μου καὶ ἐν μόχθῳ ἐμόχθησα τοῦ ποιεῖν καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος καὶ οὐκ ἔστιν περισσεία ὑπὸ τὸν ἥλιον
Unchecked Copy BoxEcc 2:17 - καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν ὅτι πονηρὸν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ποίημα G4161 τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅτι τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος
Unchecked Copy BoxEcc 3:11 - σὺν τὰ πάντα ἐποίησεν καλὰ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καί γε σὺν τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ὅπως μὴ εὕρῃ ἄνθρωπος τὸ ποίημα G4161 ἐποίησεν θεός ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους
Unchecked Copy BoxEcc 3:17 - εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου σὺν τὸν δίκαιον καὶ σὺν τὸν ἀσεβῆ κρινεῖ θεός ὅτι καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι G4161
Unchecked Copy BoxEcc 3:22 - καὶ εἶδον ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν εἰ μὴ εὐφρανθήσεται ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν G4161 αὐτοῦ ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ἐὰν γένηται μετ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxEcc 4:3 - καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅστις οὔπω ἐγένετο ὃς οὐκ εἶδεν σὺν τὸ ποίημα G4161 τὸ πονηρὸν τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον
Unchecked Copy BoxEcc 4:4 - καὶ εἶδον ἐγὼ σὺν πάντα τὸν μόχθον καὶ σὺν πᾶσαν ἀνδρείαν τοῦ ποιήματος G4161 ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος
Unchecked Copy BoxEcc 5:6 - (LXX 5:5)μὴ δῷς τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρκα σου καὶ μὴ εἴπῃς πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ ὅτι ἄγνοιά ἐστιν ἵνα μὴ ὀργισθῇ θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου καὶ διαφθείρῃ τὰ ποιήματα G4161 χειρῶν σου
Unchecked Copy BoxEcc 7:13 - ἰδὲ τὰ ποιήματα G4161 τοῦ θεοῦ ὅτι τίς δυνήσεται τοῦ κοσμῆσαι ὃν ἂν θεὸς διαστρέψῃ αὐτόν
Unchecked Copy BoxEcc 8:9 - καὶ σὺν πᾶν τοῦτο εἶδον καὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου εἰς πᾶν ποίημα G4161 πεποίηται ὑπὸ τὸν ἥλιον τὰ ὅσα ἐξουσιάσατο ἄνθρωπος ἐν ἀνθρώπῳ τοῦ κακῶσαι αὐτόν
Unchecked Copy BoxEcc 8:14 - ἔστιν ματαιότης πεποίηται ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα G4161 τῶν ἀσεβῶν καὶ εἰσὶν ἀσεβεῖς ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα G4161 τῶν δικαίων εἶπα ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης
Unchecked Copy BoxEcc 8:17 - καὶ εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα G4161 τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα G4161 τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅσα ἂν μοχθήσῃ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι καὶ οὐχ εὑρήσει καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ σοφὸς τοῦ γνῶναι οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν
Unchecked Copy BoxEcc 9:7 - δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν σου ὅτι ἤδη εὐδόκησεν θεὸς τὰ ποιήματά G4161 σου
Unchecked Copy BoxEcc 9:10 - πάντα ὅσα ἂν εὕρῃ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι ὡς δύναμίς σου ποίησον ὅτι οὐκ ἔστιν ποίημα G4161 καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν ᾅδῃ ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxEcc 11:5 - ἐν οἷς οὐκ ἔστιν γινώσκων τίς ὁδὸς τοῦ πνεύματος ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ τῆς κυοφορούσης οὕτως οὐ γνώσῃ τὰ ποιήματα G4161 τοῦ θεοῦ ὅσα ποιήσει σὺν τὰ πάντα
Unchecked Copy BoxEcc 12:14 - ὅτι σὺν πᾶν τὸ ποίημα G4161 θεὸς ἄξει ἐν κρίσει ἐν παντὶ παρεωραμένῳ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν
Unchecked Copy BoxIsa 29:16 - οὐχ ὡς πηλὸς τοῦ κεραμέως λογισθήσεσθε μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι οὐ σύ με ἔπλασας τὸ ποίημα G4161 τῷ ποιήσαντι οὐ συνετῶς με ἐποίησας
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan