LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G436 - anthistēmi

Choose a new font size and typeface
ἀνθίστημι
Transliteration
anthistēmi (Key)
Pronunciation
anth-is'-tay-mee
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἀνθίστημι anthístēmi, anth-is'-tay-mee; from G473 and G2476; to stand against, i.e. oppose:—resist, withstand.


KJV Translation Count — Total: 14x

The KJV translates Strong's G436 in the following manner: resist (9x), withstand (5x).

KJV Translation Count — Total: 14x
The KJV translates Strong's G436 in the following manner: resist (9x), withstand (5x).
  1. to set one's self against, to withstand, resist, oppose

  2. to set against

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀνθίστημι anthístēmi, anth-is'-tay-mee; from G473 and G2476; to stand against, i.e. oppose:—resist, withstand.
STRONGS G436:
ἀνθίστημι: perfect ἀνθέστηκα; 2 aorist αντέστην [imperative ἀντίστητε], infinitive ἀντιστῆναι; middle, present ἀνθίσταμαι; imperfect ἀνθιστάμην; (ἀντί and ἵστημι); to set against; as in Greek writings, in the middle, and in the perfect pluperfect [having present and imperfect force, Winers Grammar, 274 (257)] and 2 aorist active, to set oneself against, to withstand resist, oppose: perfect active, Romans 9:19; Romans 13:2; 2 Timothy 4:15 [R G]. 2 aorist active, Matthew 5:39; Luke 21:15; Acts 6:10; Galatians 2:11; Ephesians 6:13; 2 Timothy 3:8; [2 Timothy 4:15 L T Tr WH). imperative, James 4:7; 1 Peter 5:9. Middle: present, 2 Timothy 3:8. imperfect, Acts 13:8.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
5:39
Luke
21:15
Acts
6:10; 13:8
Romans
9:19; 13:2
Galatians
2:11
Ephesians
6:13
2 Timothy
3:8; 3:8; 4:15; 4:15
James
4:7
1 Peter
5:9

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G436 matches the Greek ἀνθίστημι (anthistēmi),
which occurs 42 times in 41 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxLev 26:37 - καὶ ὑπερόψεται ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸν ὡσεὶ ἐν πολέμῳ οὐθενὸς κατατρέχοντος καὶ οὐ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι G436 τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNum 10:9 - ἐὰν δὲ ἐξέλθητε εἰς πόλεμον ἐν τῇ γῇ ὑμῶν πρὸς τοὺς ὑπεναντίους τοὺς ἀνθεστηκότας G436 ὑμῖν καὶ σημανεῖτε ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἀναμνησθήσεσθε ἔναντι κυρίου καὶ διασωθήσεσθε ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNum 22:23 - καὶ ἰδοῦσα ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστηκότα G436 ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν ὄνος ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τῇ ῥάβδῳ τοῦ εὐθῦναι αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ
Unchecked Copy BoxNum 22:31 - ἀπεκάλυψεν δὲ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς Βαλααμ καὶ ὁρᾷ τὸν ἄγγελον κυρίου ἀνθεστηκότα G436 ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὴν μάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ κύψας προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxNum 22:34 - καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ ἀγγέλῳ κυρίου ἡμάρτηκα οὐ γὰρ ἠπιστάμην ὅτι σύ μοι ἀνθέστηκας G436 ἐν τῇ ὁδῷ εἰς συνάντησιν καὶ νῦν εἰ μή σοι ἀρέσκει ἀποστραφήσομαι
Unchecked Copy BoxDeu 7:24 - καὶ παραδώσει τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου οὐκ ἀντιστήσεται G436 οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃς αὐτούς
Unchecked Copy BoxDeu 9:2 - λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη υἱοὺς Ενακ οὓς σὺ οἶσθα καὶ σὺ ἀκήκοας τίς ἀντιστήσεται G436 κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ενακ
Unchecked Copy BoxDeu 11:25 - οὐκ ἀντιστήσεται G436 οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ᾽ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxDeu 19:18 - καὶ ἐξετάσωσιν οἱ κριταὶ ἀκριβῶς καὶ ἰδοὺ μάρτυς ἄδικος ἐμαρτύρησεν ἄδικα ἀντέστη G436 κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 25:18 - πῶς ἀντέστη G436 σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἔκοψέν σου τὴν οὐραγίαν τοὺς κοπιῶντας ὀπίσω σου σὺ δὲ ἐπείνας καὶ ἐκοπίας καὶ οὐκ ἐφοβήθη τὸν θεόν
Unchecked Copy BoxDeu 28:7 - παραδῷ κύριος θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας G436 σοι συντετριμμένους πρὸ προσώπου σου ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου
Unchecked Copy BoxJos 1:5 - οὐκ ἀντιστήσεται G436 ἄνθρωπος κατενώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ὥσπερ ἤμην μετὰ Μωυσῆ οὕτως ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδὲ ὑπερόψομαί σε
Unchecked Copy BoxJos 7:13 - ἀναστὰς ἁγίασον τὸν λαὸν καὶ εἰπὸν ἁγιασθῆναι εἰς αὔριον τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ τὸ ἀνάθεμα ἐν ὑμῖν ἐστιν οὐ δυνήσεσθε ἀντιστῆναι G436 ἀπέναντι τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν ἕως ἂν ἐξάρητε τὸ ἀνάθεμα ἐξ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJos 23:9 - καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προσώπου ὑμῶν ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρά καὶ ὑμῖν οὐθεὶς ἀντέστη G436 κατενώπιον ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Unchecked Copy BoxJdg 2:14 - καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος τῷ Ισραηλ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ προνομευόντων καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν κυκλόθεν καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν ἀντιστῆναι G436 κατὰ πρόσωπον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Sa 5:6 - καὶ ἀπῆλθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν καὶ ἐρρέθη τῷ Δαυιδ οὐκ εἰσελεύσει ὧδε ὅτι ἀντέστησαν G436 οἱ τυφλοὶ καὶ οἱ χωλοί λέγοντες ὅτι οὐκ εἰσελεύσεται Δαυιδ ὧδε
Unchecked Copy Box2Ch 13:7 - καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀντέστη G436 πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων καὶ Ροβοαμ ἦν νεώτερος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ καὶ οὐκ ἀντέστη G436 κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ch 13:8 - καὶ νῦν λέγετε ὑμεῖς ἀντιστῆναι G436 κατὰ πρόσωπον βασιλείας κυρίου διὰ χειρὸς υἱῶν Δαυιδ καὶ ὑμεῖς πλῆθος πολύ καὶ μεθ᾽ ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ οὓς ἐποίησεν ὑμῖν Ιεροβοαμ εἰς θεούς
Unchecked Copy Box2Ch 20:6 - καὶ εἶπεν κύριε θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν πρὸς σὲ ἀντιστῆναι G436
Unchecked Copy Box2Ch 20:12 - κύριε θεὸς ἡμῶν οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀντιστῆναι G436 πρὸς τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
Unchecked Copy BoxEst 9:2 - ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς Ιουδαίοις οὐδεὶς γὰρ ἀντέστη G436 φοβούμενος αὐτούς
Unchecked Copy BoxJob 9:19 - ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύι κρατεῖ τίς οὖν κρίματι αὐτοῦ ἀντιστήσεται G436
Unchecked Copy BoxJob 41:10 - (LXX 41:2)οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι τίς γάρ ἐστιν ἐμοὶ ἀντιστάς G436
Unchecked Copy BoxJob 41:11 - (LXX 41:3) τίς ἀντιστήσεταί G436 μοι καὶ ὑπομενεῖ εἰ πᾶσα ὑπ᾽ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν
Unchecked Copy BoxPsa 17:7 - (LXX 16:7)θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων G436 τῇ δεξιᾷ σου
Unchecked Copy BoxPsa 76:7 - (LXX 75:8)σὺ φοβερὸς εἶ καὶ τίς ἀντιστήσεταί G436 σοι ἀπὸ τότε ὀργή σου
Unchecked Copy BoxIsa 3:9 - καὶ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη G436 αὐτοῖς τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν
Unchecked Copy BoxIsa 50:8 - ὅτι ἐγγίζει δικαιώσας με τίς κρινόμενός μοι ἀντιστήτω G436 μοι ἅμα καὶ τίς κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι
Unchecked Copy BoxIsa 59:12 - πολλὴ γὰρ ἡμῶν ἀνομία ἐναντίον σου καὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν G436 ἡμῖν αἱ γὰρ ἀνομίαι ἡμῶν ἐν ἡμῖν καὶ τὰ ἀδικήματα ἡμῶν ἔγνωμεν
Unchecked Copy BoxJer 14:7 - εἰ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν G436 ἡμῖν κύριε ποίησον ἡμῖν ἕνεκεν σοῦ ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναντίον σοῦ ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν
Unchecked Copy BoxJer 49:19 - (LXX 30:13)ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἐκ μέσου τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ ὅτι ταχὺ ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς καὶ τοὺς νεανίσκους ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπιστήσατε ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ καὶ τίς ἀντιστήσεταί G436 μοι καὶ τίς οὗτος ποιμήν ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου
Unchecked Copy BoxJer 50:24 - (LXX 27:24)ἐπιθήσονταί σοι καὶ ἁλώσῃ ὦ Βαβυλών καὶ οὐ γνώσῃ εὑρέθης καὶ ἐλήμφθης ὅτι τῷ κυρίῳ ἀντέστης G436
Unchecked Copy BoxJer 50:29 - (LXX 27:29)παραγγείλατε ἐπὶ Βαβυλῶνα πολλοῖς παντὶ ἐντείνοντι τόξον παρεμβάλετε ἐπ᾽ αὐτὴν κυκλόθεν μὴ ἔστω αὐτῆς ἀνασῳζόμενος ἀνταπόδοτε αὐτῇ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ποιήσατε αὐτῇ ὅτι πρὸς τὸν κύριον ἀντέστη G436 θεὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJer 50:44 - (LXX 27:44)ἰδοὺ ὥσπερ λέων ἀναβήσεται ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου εἰς τόπον Αιθαμ ὅτι ταχέως ἐκδιώξω αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς καὶ πάντα νεανίσκον ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπιστήσω ὅτι τίς ὥσπερ ἐγώ καὶ τίς ἀντιστήσεταί G436 μοι καὶ τίς οὗτος ποιμήν ὃς στήσεται κατὰ πρόσωπόν μου
Unchecked Copy BoxHos 13:16 - (LXX 14:1)ἀφανισθήσεται Σαμάρεια ὅτι ἀντέστη G436 πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοί καὶ τὰ ὑποτίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται καὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι αὐτῶν διαρραγήσονται
Unchecked Copy BoxOba 1:7 - (LXX 1:7)ἕως τῶν ὁρίων σου ἐξαπέστειλάν σε πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαθήκης σου ἀντέστησάν G436 σοι ἠδυνάσθησαν πρὸς σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σου ἔθηκαν ἔνεδρα ὑποκάτω σου οὐκ ἔστιν σύνεσις αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxOba 1:11 - (LXX 1:11)ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀντέστης G436 ἐξ ἐναντίας ἐν ἡμέρᾳ αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀλλότριοι εἰσῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἔβαλον κλήρους καὶ σὺ ἦς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMic 2:8 - (LXX 2:8)καὶ ἔμπροσθεν λαός μου εἰς ἔχθραν ἀντέστη G436 κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδειραν τοῦ ἀφελέσθαι ἐλπίδα συντριμμὸν πολέμου
Unchecked Copy BoxNah 1:6 - (LXX 1:6)ἀπὸ προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται καὶ τίς ἀντιστήσεται G436 ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ θυμὸς αὐτοῦ τήκει ἀρχάς καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxHab 1:9 - (LXX 1:9)συντέλεια εἰς ἀσεβεῖς ἥξει ἀνθεστηκότας G436 προσώποις αὐτῶν ἐξ ἐναντίας καὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν
Unchecked Copy BoxMal 3:15 - (LXX 3:15)καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν G436 θεῷ καὶ ἐσώθησαν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan