LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4700 - spodos

Choose a new font size and typeface
σποδός
Transliteration
spodos (Key)
Pronunciation
spod-os'
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
Of uncertain derivation
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

σποδός spodós, spod-os'; of uncertain derivation; ashes:—ashes.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G4700 in the following manner: ashes (3x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G4700 in the following manner: ashes (3x).
  1. ashes: placed on sackcloth as a token of grief

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
σποδός spodós, spod-os'; of uncertain derivation; ashes:—ashes.
STRONGS G4700:
σποδός, σποδοῦ, , from Homer down, ashes: Hebrews 9:13; ἐν σάκκῳ καί σποδῷ κάθημαι, to sit clothed in sackcloth and covered with ashes (exhibiting the tokens of grief, cf. Jonah 3:6; Isaiah 58:5; Isaiah 61:3; Jeremiah 6:26; Esther 4:1, 3; 1 Macc. 3:47; cf. σάκκος, b.): Matthew 11:21; Luke 10:13.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Esther
1; 4:1; 4:3
Isaiah
58:5; 61:3
Jeremiah
6:26
Jonah
3:6
Matthew
11:21
Luke
10:13
Hebrews
9:13

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4700 matches the Greek σποδός (spodos),
which occurs 22 times in 22 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 18:27 - καὶ ἀποκριθεὶς Αβρααμ εἶπεν νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός G4700
Unchecked Copy BoxLev 1:16 - καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολὰς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ G4700
Unchecked Copy BoxNum 19:9 - καὶ συνάξει ἄνθρωπος καθαρὸς τὴν σποδὸν G4700 τῆς δαμάλεως καὶ ἀποθήσει ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν καὶ ἔσται τῇ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ εἰς διατήρησιν ὕδωρ ῥαντισμοῦ ἅγνισμά ἐστιν
Unchecked Copy Box2Sa 13:19 - καὶ ἔλαβεν Θημαρ σποδὸν G4700 καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ τὸν χιτῶνα τὸν καρπωτὸν τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς διέρρηξεν καὶ ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας αὐτῆς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐπορεύθη πορευομένη καὶ κράζουσα
Unchecked Copy BoxEst 4:1 - δὲ Μαρδοχαῖος ἐπιγνοὺς τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδὸν G4700 καὶ ἐκπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ αἴρεται ἔθνος μηδὲν ἠδικηκός
Unchecked Copy BoxEst 4:2 - καὶ ἦλθεν ἕως τῆς πύλης τοῦ βασιλέως καὶ ἔστη οὐ γὰρ ἦν ἐξὸν αὐτῷ εἰσελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν G4700
Unchecked Copy BoxEst 4:3 - καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα κραυγὴ καὶ κοπετὸς καὶ πένθος μέγα τοῖς Ιουδαίοις σάκκον καὶ σποδὸν G4700 ἔστρωσαν ἑαυτοῖς
Unchecked Copy BoxJob 13:12 - ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ ἀγαυρίαμα ἴσα σποδῷ G4700 τὸ δὲ σῶμα πήλινον
Unchecked Copy BoxJob 30:19 - ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ ἐν γῇ καὶ σποδῷ G4700 μου μερίς
Unchecked Copy BoxJob 42:6 - διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν G4700
Unchecked Copy BoxPsa 102:9 - (LXX 101:10)ὅτι σποδὸν G4700 ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων
Unchecked Copy BoxPsa 147:16 - (LXX 147:5)τοῦ διδόντος χιόνα ὡσεὶ ἔριον ὁμίχλην ὡσεὶ σποδὸν G4700 πάσσοντος
Unchecked Copy BoxIsa 44:20 - γνῶτε ὅτι σποδὸς G4700 καρδία αὐτῶν καὶ πλανῶνται καὶ οὐδεὶς δύναται ἐξελέσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἴδετε οὐκ ἐρεῖτε ὅτι ψεῦδος ἐν τῇ δεξιᾷ μου
Unchecked Copy BoxIsa 58:5 - οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην καὶ ἡμέραν ταπεινοῦν ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ οὐδ᾽ ἂν κάμψῃς ὡς κρίκον τὸν τράχηλόν σου καὶ σάκκον καὶ σποδὸν G4700 ὑποστρώσῃ οὐδ᾽ οὕτως καλέσετε νηστείαν δεκτήν
Unchecked Copy BoxIsa 61:3 - δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ G4700 ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν
Unchecked Copy BoxJer 6:26 - θύγατερ λαοῦ μου περίζωσαι σάκκον κατάπασαι ἐν σποδῷ G4700 πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ κοπετὸν οἰκτρόν ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ᾽ ὑμᾶς
Unchecked Copy BoxLam 3:16 - καὶ ἐξέβαλεν ψήφῳ ὀδόντας μου ἐψώμισέν με σποδόν G4700
Unchecked Copy BoxEze 27:30 - καὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν καὶ κεκράξονται πικρὸν καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν γῆν καὶ σποδὸν G4700 ὑποστρώσονται
Unchecked Copy BoxEze 28:18 - διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐβεβήλωσας τὰ ἱερά σου καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου τοῦτο καταφάγεταί σε καὶ δώσω σε εἰς σποδὸν G4700 ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε
Unchecked Copy BoxDan 9:3 - καὶ ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου πρὸς κύριον τὸν θεὸν τοῦ ἐκζητῆσαι προσευχὴν καὶ δεήσεις ἐν νηστείαις καὶ σάκκῳ καὶ σποδῷ G4700
Unchecked Copy BoxJon 3:6 - (LXX 3:6)καὶ ἤγγισεν λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευη καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλατο τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ G4700
Unchecked Copy BoxMal 4:3 - (LXX 3:21)καὶ καταπατήσετε ἀνόμους διότι ἔσονται σποδὸς G4700 ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐγὼ ποιῶ λέγει κύριος παντοκράτωρ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan