LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4741 - stērizō

Choose a new font size and typeface
στηρίζω
Transliteration
stērizō (Key)
Pronunciation
stay-rid'-zo
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From a presumed derivative of ἵστημι (G2476) (like στερεός (G4731))
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 7:653,1085

Strong’s Definitions

στηρίζω stērízō, stay-rid'-zo; from a presumed derivative of G2476 (like G4731); to set fast, i.e. (literally) to turn resolutely in a certain direction, or (figuratively) to confirm:—fix, (e-)stablish, stedfastly set, strengthen.


KJV Translation Count — Total: 13x

The KJV translates Strong's G4741 in the following manner: stablish (6x), establish (3x), strengthen (2x), fix (1x), stedfastly set (1x).

KJV Translation Count — Total: 13x
The KJV translates Strong's G4741 in the following manner: stablish (6x), establish (3x), strengthen (2x), fix (1x), stedfastly set (1x).
  1. to make stable, place firmly, set fast, fix

  2. to strengthen, make firm

  3. to render constant, confirm, one's mind

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
στηρίζω stērízō, stay-rid'-zo; from a presumed derivative of G2476 (like G4731); to set fast, i.e. (literally) to turn resolutely in a certain direction, or (figuratively) to confirm:—fix, (e-)stablish, stedfastly set, strengthen.
STRONGS G4741:
στηρίζω; future στηριξω (as in the best Greek writings), and στηρίσω (in 2 Thessalonians 3:3 manuscript Vat., as in Jeremiah 17:5; στηριῶ, Jeremiah 3:12; Jeremiah 24:6; Ezekiel 14:8; Sir. 6:37 (see references below)); 1 aorist ἐστήριξα, and ἐστήρισα (στήρισον, Luke 22:32 L T Tr WH; Revelation 3:2 G L T Tr WH, as in Judges 19:5, 8; Ezekiel 6:2; Proverbs 15:25, etc.; cf. (WHs Appendix, p. 170); Alexander Buttmann (1873) Ausf. Sprchl. i., p. 372; Buttmann, 36 (32); Kühner, § 343, i., p. 910; (Veitch, under the word)); passive, perfect ἐστηριγμαι; 1 aorist ἐστηρίχθην; (στῆριγξ a support; akin to στερεός, which see, στερρός, and German stärken; cf. Curtius, § 222); from Homer down;
a. to make stable, place firmly, set fast, fix: ἐστήρικται (χάσμα), is fixed, Luke 16:26; στηρίζω τό πρόσωπον, to set one's face steadfastly, keep the face turned (Ezekiel 6:2; Ezekiel 13:17; Ezekiel 15:7; etc.) τοῦ πορεύεσθαι εἰς with an accusative of place, a Hebrew expression (see πρόσωπον, 1 b. (and cf. Buttmann, § 140, 16 δ.; Winer's Grammar, 33)), Luke 9:51.
b. to strengthen, make firm; tropically (not so in secular authors) to render constant, confirm, one's mind (A. V. establish): τινα, Luke 22:32; (Acts 18:23 where R G ἐπιστηρίζων); Romans 1:11; Romans 16:25; 1 Thessalonians 3:2; 2 Thessalonians 3:3; 1 Peter 5:10 (here Rec. has 1 aorist optative 3 person singular στηρίξαι); Revelation 3:2; τήν καρδίαν τίνος, 1 Thessalonians 3:13; James 5:8; τινα ἐν τίνι, 2 Thessalonians 2:17; 2 Peter 1:12. (Compare: ἐπιστηρίζω.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Judges
19:5; 19:8
Proverbs
15:25
Jeremiah
3:12; 17:5; 24:6
Ezekiel
6:2; 6:2; 13:17; 14:8; 15:7
Luke
9:51; 16:26; 22:32; 22:32
Acts
18:23
Romans
1:11; 16:25
1 Thessalonians
3:2; 3:13
2 Thessalonians
2:17; 3:3; 3:3
James
5:8
1 Peter
5:10
2 Peter
1:12
Revelation
3:2; 3:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4741 matches the Greek στηρίζω (stērizō),
which occurs 35 times in 34 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 27:37 - ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ εἶπεν τῷ Ησαυ εἰ κύριον αὐτὸν ἐποίησά σου καὶ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐποίησα αὐτοῦ οἰκέτας σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήρισα G4741 αὐτόν σοὶ δὲ τί ποιήσω τέκνον
Unchecked Copy BoxGen 28:12 - καὶ ἐνυπνιάσθη καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη G4741 ἐν τῇ γῇ ἧς κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxExo 17:12 - αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾽ αὐτόν καὶ ἐκάθητο ἐπ᾽ αὐτοῦ καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἐστήριζον G4741 τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι G4741 ἕως δυσμῶν ἡλίου
Unchecked Copy BoxLev 13:55 - καὶ ὄψεται ἱερεὺς μετὰ τὸ πλυθῆναι αὐτὸ τὴν ἁφήν καὶ ἥδε μὴ μετέβαλεν τὴν ὄψιν ἁφή καὶ ἁφὴ οὐ διαχεῖται ἀκάθαρτόν ἐστιν ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ἐστήρισται G4741 ἐν τῷ ἱματίῳ ἐν τῷ στήμονι ἢ ἐν τῇ κρόκῃ
Unchecked Copy BoxJdg 19:5 - καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί καὶ ἀνέστη τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ στήρισον G4741 τὴν καρδίαν σου κλάσματι ἄρτου καὶ μετὰ τοῦτο πορεύεσθε
Unchecked Copy BoxJdg 19:8 - καὶ ὤρθρισεν τὸ πρωὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἶπεν πατὴρ τῆς νεάνιδος στήρισον G4741 τὴν καρδίαν σου ἄρτῳ καὶ στρατεύθητι ἕως κλίνῃ ἡμέρα καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἀμφότεροι
Unchecked Copy Box1Sa 26:19 - καὶ νῦν ἀκουσάτω δὴ κύριός μου βασιλεὺς τὸ ῥῆμα τοῦ δούλου αὐτοῦ εἰ θεὸς ἐπισείει σε ἐπ᾽ ἐμέ ὀσφρανθείη θυσίας σου καὶ εἰ υἱοὶ ἀνθρώπων ἐπικατάρατοι οὗτοι ἐνώπιον κυρίου ὅτι ἐξέβαλόν με σήμερον μὴ ἐστηρίσθαι G4741 ἐν κληρονομίᾳ κυρίου λέγοντες πορεύου δούλευε θεοῖς ἑτέροις
Unchecked Copy Box2Ki 18:16 - ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Εζεκιας τὰς θύρας ναοῦ κυρίου καὶ τὰ ἐστηριγμένα G4741 ἐχρύσωσεν Εζεκιας βασιλεὺς Ιουδα καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων
Unchecked Copy Box2Ki 18:21 - νῦν ἰδοὺ πέποιθας σαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὃς ἂν στηριχθῇ G4741 ἀνὴρ ἐπ᾽ αὐτήν καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν οὕτως Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου πᾶσιν τοῖς πεποιθόσιν ἐπ᾽ αὐτόν
Unchecked Copy BoxPsa 51:12 - (LXX 50:14)ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν G4741 με
Unchecked Copy BoxPsa 104:15 - (LXX 103:15)καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει G4741
Unchecked Copy BoxPsa 111:8 - (LXX 110:8)ἐστηριγμέναι G4741 εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι
Unchecked Copy BoxPsa 112:8 - (LXX 111:8)ἐστήρικται G4741 καρδία αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῇ ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPro 15:25 - οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος ἐστήρισεν G4741 δὲ ὅριον χήρας
Unchecked Copy BoxPro 16:30 - στηρίζων G4741 ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ λογίζεται διεστραμμένα ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ κακά οὗτος κάμινός ἐστιν κακίας
Unchecked Copy BoxPro 27:20 - ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι
Unchecked Copy BoxSng 2:5 - στηρίσατέ G4741 με ἐν ἀμόραις στοιβάσατέ με ἐν μήλοις ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ
Unchecked Copy BoxIsa 22:25 - ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τάδε λέγει κύριος σαβαωθ κινηθήσεται ἄνθρωπος ἐστηριγμένος G4741 ἐν τόπῳ πιστῷ καὶ πεσεῖται καὶ ἀφαιρεθήσεται δόξα ἐπ᾽ αὐτόν ὅτι κύριος ἐλάλησεν
Unchecked Copy BoxIsa 59:16 - καὶ εἶδεν καὶ οὐκ ἦν ἀνήρ καὶ κατενόησεν καὶ οὐκ ἦν ἀντιλημψόμενος καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχίονι αὐτοῦ καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐστηρίσατο G4741
Unchecked Copy BoxJer 3:12 - πορεύου καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς βορρᾶν καὶ ἐρεῖς ἐπιστράφητι πρός με κατοικία τοῦ Ισραηλ λέγει κύριος καὶ οὐ στηριῶ G4741 τὸ πρόσωπόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἰμι λέγει κύριος καὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxJer 17:5 - ἐπικατάρατος ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον καὶ στηρίσει G4741 σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν καὶ ἀπὸ κυρίου ἀποστῇ καρδία αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJer 21:10 - διότι ἐστήρικα G4741 τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσεται καὶ κατακαύσει αὐτὴν ἐν πυρί
Unchecked Copy BoxJer 24:6 - καὶ στηριῶ G4741 τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἀγαθὰ καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ καθελῶ καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ ἐκτίλω
Unchecked Copy BoxEze 6:2 - υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰ
Unchecked Copy BoxEze 13:17 - καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰς
Unchecked Copy BoxEze 14:8 - καὶ στηριῶ G4741 τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον καὶ θήσομαι αὐτὸν εἰς ἔρημον καὶ εἰς ἀφανισμὸν καὶ ἐξαρῶ αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ μου καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος
Unchecked Copy BoxEze 15:7 - καὶ δώσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπ᾽ αὐτούς ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται καὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ στηρίσαι G4741 με τὸ πρόσωπόν μου ἐπ᾽ αὐτούς
Unchecked Copy BoxEze 20:46 - (LXX 21:2)υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Θαιμαν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ Δαρωμ καὶ προφήτευσον ἐπὶ δρυμὸν ἡγούμενον Ναγεβ
Unchecked Copy BoxEze 21:2 - (LXX 21:7)διὰ τοῦτο προφήτευσον υἱὲ ἀνθρώπου καὶ στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ προφητεύσεις ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxEze 25:2 - υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτοὺς
Unchecked Copy BoxEze 28:21 - υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὴν
Unchecked Copy BoxEze 29:2 - υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὅλην
Unchecked Copy BoxEze 38:2 - υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον G4741 τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γωγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγωγ ἄρχοντα Ρως Μοσοχ καὶ Θοβελ καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὸν
Unchecked Copy BoxAmo 9:4 - (LXX 9:4)καὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ἐκεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς καὶ στηριῶ G4741 τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan