LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5080 - tēkō

Choose a new font size and typeface
τήκω
Transliteration
tēkō (Key)
Pronunciation
tay'-ko
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Apparently a primary verb
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

τήκω tḗkō, tay'-ko; apparently a primary verb; to liquefy:—melt.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G5080 in the following manner: melt (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G5080 in the following manner: melt (1x).
  1. to make liquid

  2. to become liquid, to melt

  3. to perish or become destroyed by melting

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
τήκω tḗkō, tay'-ko; apparently a primary verb; to liquefy:—melt.
STRONGS G5080:
τήκω: from Homer down; to make liquid; passive, to become liquid, to melt; to perish or be destroyed by melting: 2 Peter 3:12, where for the present 3 person singular τήκεται Lachmann gives the future τακήσεται (see WH on the passage and in their Appendix, p. 171), cf. Isaiah 34:4 τακήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. (Cf. Veitch, under the word.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Isaiah
34:4
2 Peter
3:12

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5080 matches the Greek τήκω (tēkō),
which occurs 34 times in 32 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 15:15 - τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν G5080 πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν
Unchecked Copy BoxExo 16:21 - καὶ συνέλεξαν αὐτὸ πρωὶ πρωί ἕκαστος τὸ καθῆκον αὐτῷ ἡνίκα δὲ διεθέρμαινεν ὁ ἥλιος ἐτήκετο G5080
Unchecked Copy BoxLev 26:39 - καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν καταφθαρήσονται διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν ἐν τῇ γῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τακήσονται G5080
Unchecked Copy BoxDeu 28:65 - ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις οὐκ ἀναπαύσει σε οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται στάσις τῷ ἴχνει τοῦ ποδός σου καὶ δώσει σοι κύριος ἐκεῖ καρδίαν ἀθυμοῦσαν καὶ ἐκλείποντας ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην G5080 ψυχήν
Unchecked Copy BoxDeu 32:24 - τηκόμενοι G5080 λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος ὀδόντας θηρίων ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ γῆς
Unchecked Copy BoxJos 5:1 - καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν θάλασσαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος θεὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς καὶ ἐτάκησαν G5080 αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς φρόνησις οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Sa 17:10 - καί γε αὐτὸς υἱὸς δυνάμεως οὗ καρδία καθὼς καρδία τοῦ λέοντος τηκομένη G5080 τακήσεται G5080 ὅτι οἶδεν πᾶς Ισραηλ ὅτι δυνατὸς πατήρ σου καὶ υἱοὶ δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 6:17 - καθὼς τακεῖσα G5080 θέρμης γενομένης οὐκ ἐπεγνώσθη ὅπερ ἦν
Unchecked Copy BoxJob 7:5 - φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων τήκω G5080 δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων
Unchecked Copy BoxJob 11:20 - σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεβῶν τακήσονται G5080
Unchecked Copy BoxJob 17:5 - τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας ὀφθαλμοὶ δέ μου ἐφ᾽ υἱοῖς ἐτάκησαν G5080
Unchecked Copy BoxJob 42:6 - διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην G5080 ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν
Unchecked Copy BoxPsa 22:14 - (LXX 21:15)ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος G5080 ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου
Unchecked Copy BoxPsa 58:8 - (LXX 57:9)ὡσεὶ κηρὸς ὁ τακεὶς G5080 ἀνταναιρεθήσονται ἐπέπεσε πῦρ καὶ οὐκ εἶδον τὸν ἥλιον
Unchecked Copy BoxPsa 68:2 - (LXX 67:3)ὡς ἐκλείπει καπνός ἐκλιπέτωσαν ὡς τήκεται G5080 κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός οὕτως ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 75:3 - (LXX 74:4)ἐτάκη G5080 γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 97:5 - (LXX 96:5)τὰ ὄρη ἐτάκησαν G5080 ὡσεὶ κηρὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου ἀπὸ προσώπου κυρίου πάσης τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxPsa 107:26 - (LXX 106:26)ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο G5080
Unchecked Copy BoxPsa 112:10 - (LXX 111:10)ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται G5080 ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται
Unchecked Copy BoxPsa 147:18 - (LXX 147:7)ἀποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τήξει G5080 αὐτά πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ῥυήσεται ὕδατα
Unchecked Copy BoxIsa 24:23 - καὶ τακήσεται G5080 πλίνθος καὶ πεσεῖται τὸ τεῖχος ὅτι βασιλεύσει κύριος ἐν Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθήσεται
Unchecked Copy BoxIsa 63:19 - ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη καὶ τακήσονται G5080
Unchecked Copy BoxIsa 64:2 - (LXX 64:1)ὡς κηρὸς ἀπὸ πυρὸς τήκεται G5080 καὶ κατακαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους καὶ φανερὸν ἔσται τὸ ὄνομα κυρίου ἐν τοῖς ὑπεναντίοις ἀπὸ προσώπου σου ἔθνη ταραχθήσονται
Unchecked Copy BoxJer 6:29 - ἐξέλιπεν φυσητὴρ ἀπὸ πυρός ἐξέλιπεν μόλιβος εἰς κενὸν ἀργυροκόπος ἀργυροκοπεῖ πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη G5080
Unchecked Copy BoxEze 4:17 - ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου καὶ ὕδατος καὶ ἀφανισθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ τακήσονται G5080 ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν
Unchecked Copy BoxEze 24:10 - καὶ πληθυνῶ τὰ ξύλα καὶ ἀνακαύσω τὸ πῦρ ὅπως τακῇ G5080 τὰ κρέα καὶ ἐλαττωθῇ ζωμὸς
Unchecked Copy BoxEze 24:11 - καὶ στῇ ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας ὅπως προσκαυθῇ καὶ θερμανθῇ χαλκὸς αὐτῆς καὶ τακῇ G5080 ἐν μέσῳ ἀκαθαρσίας αὐτῆς καὶ ἐκλίπῃ ἰὸς αὐτῆς
Unchecked Copy BoxEze 33:10 - καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου εἰπὸν τῷ οἴκῳ Ισραηλ οὕτως ἐλαλήσατε λέγοντες αἱ πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ᾽ ἡμῖν εἰσιν καὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηκόμεθα G5080 καὶ πῶς ζησόμεθα
Unchecked Copy BoxMic 1:4 - (LXX 1:4)καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται G5080 ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει
Unchecked Copy BoxNah 1:6 - (LXX 1:6)ἀπὸ προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται καὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ θυμὸς αὐτοῦ τήκει G5080 ἀρχάς καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxHab 3:6 - (LXX 3:6)ἔστη καὶ ἐσαλεύθη γῆ ἐπέβλεψεν καὶ διετάκη ἔθνη διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ ἐτάκησαν G5080 βουνοὶ αἰώνιοι
Unchecked Copy BoxZec 14:12 - (LXX 14:12)καὶ αὕτη ἔσται πτῶσις ἣν κόψει κύριος πάντας τοὺς λαούς ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ιερουσαλημ τακήσονται G5080 αἱ σάρκες αὐτῶν ἑστηκότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐκ τῶν ὀπῶν αὐτῶν καὶ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται G5080 ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan