LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5115 - toxon

Choose a new font size and typeface
τόξον
Transliteration
toxon (Key)
Pronunciation
tox'-on
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From the base of τίκτω (G5088)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

τόξον tóxon, tox'-on; from the base of G5088; a bow (apparently as the simplest fabric):—bow.


KJV Translation Count — Total: 1x

The KJV translates Strong's G5115 in the following manner: bow (1x).

KJV Translation Count — Total: 1x
The KJV translates Strong's G5115 in the following manner: bow (1x).
  1. a bow

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
τόξον tóxon, tox'-on; from the base of G5088; a bow (apparently as the simplest fabric):—bow.
STRONGS G5115:
τόξον, τόξου, τό, from Homer down, the Sept. often for קֶשֶׁת, a bow: Revelation 6:2.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Revelation
6:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5115 matches the Greek τόξον (toxon),
which occurs 71 times in 67 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 2 (Gen 9:13–Jer 50:14)

Unchecked Copy BoxGen 9:13 - τὸ τόξον G5115 μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 9:14 - καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν ὀφθήσεται τὸ τόξον G5115 μου ἐν τῇ νεφέλῃ
Unchecked Copy BoxGen 9:16 - καὶ ἔσται τὸ τόξον G5115 μου ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 21:16 - ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν ὡσεὶ τόξου G5115 βολήν εἶπεν γάρ οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν
Unchecked Copy BoxGen 27:3 - νῦν οὖν λαβὲ τὸ σκεῦός σου τήν τε φαρέτραν καὶ τὸ τόξον G5115 καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον καὶ θήρευσόν μοι θήραν
Unchecked Copy BoxGen 48:22 - ἐγὼ δὲ δίδωμί σοι Σικιμα ἐξαίρετον ὑπὲρ τοὺς ἀδελφούς σου ἣν ἔλαβον ἐκ χειρὸς Αμορραίων ἐν μαχαίρᾳ μου καὶ τόξῳ G5115
Unchecked Copy BoxGen 49:24 - καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα G5115 αὐτῶν καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου Ιακωβ ἐκεῖθεν κατισχύσας Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJos 24:12 - καὶ ἐξαπέστειλεν προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν δώδεκα βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ G5115 σου
Unchecked Copy Box1Sa 2:4 - τόξον G5115 δυνατῶν ἠσθένησεν καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν
Unchecked Copy Box2Sa 1:22 - ἀφ᾽ αἵματος τραυματιῶν ἀπὸ στέατος δυνατῶν τόξον G5115 Ιωναθαν οὐκ ἀπεστράφη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ῥομφαία Σαουλ οὐκ ἀνέκαμψεν κενή
Unchecked Copy Box2Sa 22:35 - διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ κατάξας τόξον G5115 χαλκοῦν ἐν βραχίονί μου
Unchecked Copy Box1Ki 22:34 - καὶ ἐνέτεινεν εἷς τὸ τόξον G5115 εὐστόχως καὶ ἐπάταξεν τὸν βασιλέα Ισραηλ ἀνὰ μέσον τοῦ πνεύμονος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θώρακος καὶ εἶπεν τῷ ἡνιόχῳ αὐτοῦ ἐπίστρεψον τὰς χεῖράς σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου ὅτι τέτρωμαι
Unchecked Copy Box2Ki 6:22 - καὶ εἶπεν οὐ πατάξεις εἰ μὴ οὓς ᾐχμαλώτευσας ἐν ῥομφαίᾳ σου καὶ τόξῳ G5115 σου σὺ τύπτεις παράθες ἄρτους καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν καὶ φαγέτωσαν καὶ πιέτωσαν καὶ ἀπελθέτωσαν πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Ki 9:24 - καὶ ἔπλησεν Ιου τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ G5115 καὶ ἐπάταξεν τὸν Ιωραμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν τὸ βέλος διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Ki 13:15 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε λαβὲ τόξον G5115 καὶ βέλη καὶ ἔλαβεν πρὸς αὐτὸν τόξον G5115 καὶ βέλη
Unchecked Copy Box2Ki 13:16 - καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ ἐπιβίβασον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ τόξον G5115 καὶ ἐπεβίβασεν Ιωας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ τόξον G5115 καὶ ἐπέθηκεν Ελισαιε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως
Unchecked Copy Box2Ki 13:18 - καὶ εἶπεν αὐτῷ Ελισαιε λαβὲ τόξα G5115 καὶ ἔλαβεν καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ πάταξον εἰς τὴν γῆν καὶ ἐπάταξεν βασιλεὺς τρὶς καὶ ἔστη
Unchecked Copy Box1Ch 5:18 - υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον G5115 καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν
Unchecked Copy Box1Ch 8:40 - καὶ ἦσαν υἱοὶ Αιλαμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει τείνοντες τόξον G5115 καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν ἑκατὸν πεντήκοντα πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμιν
Unchecked Copy Box1Ch 10:3 - καὶ ἐβαρύνθη πόλεμος ἐπὶ Σαουλ καὶ εὗρον αὐτὸν οἱ τοξόται ἐν τοῖς τόξοις G5115 καὶ πόνοις καὶ ἐπόνεσεν ἀπὸ τῶν τόξων G5115
Unchecked Copy Box1Ch 12:2 - καὶ τόξῳ G5115 ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις G5115 ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
Unchecked Copy Box2Ch 18:33 - καὶ ἀνὴρ ἐνέτεινεν τόξον G5115 εὐστόχως καὶ ἐπάταξεν τὸν βασιλέα Ισραηλ ἀνὰ μέσον τοῦ πνεύμονος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θώρακος καὶ εἶπεν τῷ ἡνιόχῳ ἐπίστρεφε τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου ὅτι ἐπόνεσα
Unchecked Copy Box2Ch 26:14 - καὶ ἡτοίμαζεν αὐτοῖς Οζιας πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεφαλαίας καὶ θώρακας καὶ τόξα G5115 καὶ σφενδόνας εἰς λίθους
Unchecked Copy BoxNeh 4:13 - (LXX 4:7)καὶ ἔστησα εἰς τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχους ἐν τοῖς σκεπεινοῖς καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμους μετὰ ῥομφαιῶν αὐτῶν λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα G5115 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNeh 4:16 - (LXX 4:10)καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τὰ τόξα G5115 καὶ οἱ θώρακες καὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου Ιουδα
Unchecked Copy BoxJob 20:24 - καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου τρώσαι αὐτὸν τόξον G5115 χάλκειον
Unchecked Copy BoxJob 29:20 - δόξα μου καινὴ μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ τόξον G5115 μου ἐν χειρὶ αὐτοῦ πορεύσεται
Unchecked Copy BoxJob 39:23 - ἐπ᾽ αὐτῷ γαυριᾷ τόξον G5115 καὶ μάχαιρα
Unchecked Copy BoxJob 41:28 - (LXX 41:20)οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον G5115 χάλκειον ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον
Unchecked Copy BoxPsa 7:12 - (LXX 7:13)ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει τὸ τόξον G5115 αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ
Unchecked Copy BoxPsa 11:2 - (LXX 10:2)ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον G5115 ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ
Unchecked Copy BoxPsa 18:34 - (LXX 17:35)διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον G5115 χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου
Unchecked Copy BoxPsa 37:14 - (LXX 36:14)ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί ἐνέτειναν τόξον G5115 αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ
Unchecked Copy BoxPsa 37:15 - (LXX 36:15) ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ τὰ τόξα G5115 αὐτῶν συντριβείησαν
Unchecked Copy BoxPsa 44:6 - (LXX 43:7)οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ G5115 μου ἐλπιῶ καὶ ῥομφαία μου οὐ σώσει με
Unchecked Copy BoxPsa 46:9 - (LXX 45:10)ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον G5115 συντρίψει καὶ συγκλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί
Unchecked Copy BoxPsa 58:7 - (LXX 57:8)ἐξουδενωθήσονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον ἐντενεῖ τὸ τόξον G5115 αὐτοῦ ἕως οὗ ἀσθενήσουσιν
Unchecked Copy BoxPsa 60:4 - (LXX 59:6)ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου G5115 διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 64:3 - (LXX 63:4)οἵτινες ἠκόνησαν ὡς ῥομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐνέτειναν τόξον G5115 αὐτῶν πρᾶγμα πικρὸν
Unchecked Copy BoxPsa 76:3 - (LXX 75:4)ἐκεῖ συνέτριψεν τὰ κράτη τῶν τόξων G5115 ὅπλον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον διάψαλμα
Unchecked Copy BoxPsa 78:9 - (LXX 77:9)υἱοὶ Εφραιμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες τόξοις G5115 ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου
Unchecked Copy BoxPsa 78:57 - (LXX 77:57)καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠσυνθέτησαν καθὼς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ μετεστράφησαν εἰς τόξον G5115 στρεβλὸν
Unchecked Copy BoxIsa 5:28 - ὧν τὰ βέλη ὀξεῖά ἐστιν καὶ τὰ τόξα G5115 αὐτῶν ἐντεταμένα οἱ πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν ὡς στερεὰ πέτρα ἐλογίσθησαν οἱ τροχοὶ τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ὡς καταιγίς
Unchecked Copy BoxIsa 41:2 - τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ καὶ πορεύσεται δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα G5115 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 4:29 - ἀπὸ φωνῆς ἱππέως καὶ ἐντεταμένου τόξου G5115 ἀνεχώρησεν πᾶσα χώρα εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέβησαν πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη οὐ κατοικεῖ ἐν αὐταῖς ἄνθρωπος
Unchecked Copy BoxJer 6:23 - τόξον G5115 καὶ ζιβύνην κρατήσουσιν ἰταμός ἐστιν καὶ οὐκ ἐλεήσει φωνὴ αὐτοῦ ὡς θάλασσα κυμαίνουσα ἐφ᾽ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ θύγατερ Σιων
Unchecked Copy BoxJer 9:3 - (LXX 9:2)καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον G5115 ψεῦδος καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰ ἐξήλθοσαν καὶ ἐμὲ οὐκ ἔγνωσαν
Unchecked Copy BoxJer 46:9 - (LXX 26:9)ἐπίβητε ἐπὶ τοὺς ἵππους παρασκευάσατε τὰ ἅρματα ἐξέλθατε οἱ μαχηταὶ Αἰθιόπων καὶ Λίβυες καθωπλισμένοι ὅπλοις καὶ Λυδοί ἀνάβητε ἐντείνατε τόξον G5115
Unchecked Copy BoxJer 49:35 - (LXX 25:15)τάδε λέγει κύριος συντριβήτω τὸ τόξον G5115 Αιλαμ ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν
Unchecked Copy BoxJer 50:14 - (LXX 27:14)παρατάξασθε ἐπὶ Βαβυλῶνα κύκλῳ πάντες τείνοντες τόξον G5115 τοξεύσατε ἐπ᾽ αὐτήν μὴ φείσησθε ἐπὶ τοῖς τοξεύμασιν ὑμῶν

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Gen 9:13–Jer 50:14) Gen 9:13–Jer 50:14

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan