LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5266 - hypodēma

Choose a new font size and typeface
ὑπόδημα
Transliteration
hypodēma (Key)
Pronunciation
hoop-od'-ay-mah
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 5:310,702

Strong’s Definitions

ὑπόδημα hupŏdēma, hoop-od'-ay-mah; from G5265; something bound under the feet, i.e. a shoe or sandal:—shoe.


KJV Translation Count — Total: 10x

The KJV translates Strong's G5266 in the following manner: shoe (10x).

KJV Translation Count — Total: 10x
The KJV translates Strong's G5266 in the following manner: shoe (10x).
  1. what is bound under, a sandal, a sole fastened to the foot with thongs

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὑπόδημα hupŏdēma, hoop-od'-ay-mah; from G5265; something bound under the feet, i.e. a shoe or sandal:—shoe.
STRONGS G5266:
ὑπόδημα, ὑποδήματος, τό (ὑποδέω), from Homer down, the Sept. for נַעַל, what is bound under, a sandal, a sole fastened to the foot with thongs: Matthew 3:11; Matthew 10:10; Mark 1:7; Luke 3:16; Luke 10:4; Luke 15:22; Luke 22:35; John 1:27; with τῶν ποδῶν added, Acts 7:33; Acts 13:25, (ποδός, Plato, Alc. 1, p. 128 a.). (See σανδάλιον.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
3:11; 10:10
Mark
1:7
Luke
3:16; 10:4; 15:22; 22:35
John
1:27
Acts
7:33; 13:25

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5266 matches the Greek ὑπόδημα (hypodēma),
which occurs 23 times in 23 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 14:23 - εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφαιρωτῆρος ὑποδήματος G5266 λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν ἵνα μὴ εἴπῃς ὅτι ἐγὼ ἐπλούτισα τὸν Αβραμ
Unchecked Copy BoxExo 3:5 - καὶ εἶπεν μὴ ἐγγίσῃς ὧδε λῦσαι τὸ ὑπόδημα G5266 ἐκ τῶν ποδῶν σου γὰρ τόπος ἐν σὺ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
Unchecked Copy BoxExo 12:11 - οὕτως δὲ φάγεσθε αὐτό αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι καὶ τὰ ὑποδήματα G5266 ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν καὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν καὶ ἔδεσθε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς πασχα ἐστὶν κυρίῳ
Unchecked Copy BoxDeu 25:9 - καὶ προσελθοῦσα γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῆς γερουσίας καὶ ὑπολύσει τὸ ὑπόδημα G5266 αὐτοῦ τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἐμπτύσεται εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀποκριθεῖσα ἐρεῖ οὕτως ποιήσουσιν τῷ ἀνθρώπῳ ὃς οὐκ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 25:10 - καὶ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν Ισραηλ οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα G5266
Unchecked Copy BoxDeu 29:5 - (LXX 29:4)καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα G5266 ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 33:25 - σίδηρος καὶ χαλκὸς τὸ ὑπόδημα G5266 αὐτοῦ ἔσται καὶ ὡς αἱ ἡμέραι σου ἰσχύς σου
Unchecked Copy BoxJos 5:15 - καὶ λέγει ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν λῦσαι τὸ ὑπόδημα G5266 ἐκ τῶν ποδῶν σου γὰρ τόπος ἐφ᾽ σὺ ἕστηκας ἅγιός ἐστιν
Unchecked Copy BoxJos 9:5 - καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων G5266 αὐτῶν καὶ τὰ σανδάλια αὐτῶν παλαιὰ καὶ καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν καὶ ἄρτος αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένος
Unchecked Copy BoxJos 9:13 - καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου οὓς ἐπλήσαμεν καινούς καὶ οὗτοι ἐρρώγασιν καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα G5266 ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα
Unchecked Copy BoxRth 4:7 - καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πᾶν λόγον καὶ ὑπελύετο ὁ ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα G5266 αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy BoxRth 4:8 - καὶ εἶπεν ἀγχιστεὺς τῷ Βοος κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα G5266 αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ
Unchecked Copy Box1Sa 12:3 - ἰδοὺ ἐγώ ἀποκρίθητε κατ᾽ ἐμοῦ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστοῦ αὐτοῦ μόσχον τίνος εἴληφα ὄνον τίνος εἴληφα τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν τίνα ἐξεπίεσα ἢ ἐκ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα G5266 ἀποκρίθητε κατ᾽ ἐμοῦ καὶ ἀποδώσω ὑμῖν
Unchecked Copy Box1Ki 2:5 - καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αμεσσαϊ υἱῷ Ιεθερ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι G5266 αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 60:8 - (LXX 59:10)Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά G5266 μου ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν
Unchecked Copy BoxPsa 108:9 - (LXX 107:10)Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά G5266 μου ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν
Unchecked Copy BoxSng 7:1 - (LXX 7:2)τί ὡραιώθησαν διαβήματά σου ἐν ὑποδήμασιν G5266 θύγατερ Ναδαβ ῥυθμοὶ μηρῶν σου ὅμοιοι ὁρμίσκοις ἔργῳ χειρῶν τεχνίτου
Unchecked Copy BoxIsa 5:27 - οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ κοπιάσουσιν οὐδὲ νυστάξουσιν οὐδὲ κοιμηθήσονται οὐδὲ λύσουσιν τὰς ζώνας αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτῶν οὐδὲ μὴ ῥαγῶσιν οἱ ἱμάντες τῶν ὑποδημάτων G5266 αὐτῶν
Unchecked Copy BoxIsa 11:15 - καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν G5266
Unchecked Copy BoxEze 24:17 - στεναγμὸς αἵματος ὀσφύος πένθους ἐστίν οὐκ ἔσται τὸ τρίχωμά σου συμπεπλεγμένον ἐπὶ σὲ καὶ τὰ ὑποδήματά G5266 σου ἐν τοῖς ποσίν σου οὐ μὴ παρακληθῇς ἐν χείλεσιν αὐτῶν καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ μὴ φάγῃς
Unchecked Copy BoxEze 24:23 - καὶ αἱ κόμαι ὑμῶν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα G5266 ὑμῶν ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν οὔτε μὴ κόψησθε οὔτε μὴ κλαύσητε καὶ ἐντακήσεσθε ἐν ταῖς ἀδικίαις ὑμῶν καὶ παρακαλέσετε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxAmo 2:6 - (LXX 2:6)τάδε λέγει κύριος ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Ισραηλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων G5266
Unchecked Copy BoxAmo 8:6 - (LXX 8:6)τοῦ κτᾶσθαι ἐν ἀργυρίῳ πτωχοὺς καὶ ταπεινὸν ἀντὶ ὑποδημάτων G5266 καὶ ἀπὸ παντὸς γενήματος ἐμπορευσόμεθα
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan