LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G798 - astron

Choose a new font size and typeface
ἄστρον
Transliteration
astron (Key)
Pronunciation
as'-tron
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:503,86

Strong’s Definitions

ἄστρον ástron, as'-tron; neuter from G792; properly, a constellation; put for a single star (natural or artificial):—star.


KJV Translation Count — Total: 4x

The KJV translates Strong's G798 in the following manner: star (4x).

KJV Translation Count — Total: 4x
The KJV translates Strong's G798 in the following manner: star (4x).
  1. a group of stars, a constellation

  2. a star

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἄστρον ástron, as'-tron; neuter from G792; properly, a constellation; put for a single star (natural or artificial):—star.
STRONGS G798:
ἄστρον, -ου, τό, [(see ἀστήρ at the beginning), from Homer down];
1. a group of stars, a constellation; but not infrequent also
2. equivalent to ἀστήρ a star: Luke 21:25; Acts 27:20; Hebrews 11:12; the image of a star, Acts 7:43.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Luke
21:25
Acts
7:43; 27:20
Hebrews
11:12

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G798 matches the Greek ἄστρον (astron),
which occurs 23 times in 23 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxExo 32:13 - μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα G798 τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxNum 24:17 - δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελεῖ ἄστρον G798 ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ
Unchecked Copy BoxDeu 1:10 - κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα G798 τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Unchecked Copy BoxDeu 10:22 - ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα G798 τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Unchecked Copy BoxDeu 28:62 - καὶ καταλειφθήσεσθε ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἦτε ὡσεὶ τὰ ἄστρα G798 τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει ὅτι οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNeh 4:21 - (LXX 4:15)καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες τὸ ἔργον καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ ὄρθρου ἕως ἐξόδου τῶν ἄστρων G798
Unchecked Copy BoxJob 3:9 - σκοτωθείη τὰ ἄστρα G798 τῆς νυκτὸς ἐκείνης ὑπομείναι καὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι καὶ μὴ ἴδοι ἑωσφόρον ἀνατέλλοντα
Unchecked Copy BoxJob 9:7 - λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐκ ἀνατέλλει κατὰ δὲ ἄστρων G798 κατασφραγίζει
Unchecked Copy BoxJob 25:5 - εἰ σελήνῃ συντάσσει καὶ οὐκ ἐπιφαύσκει ἄστρα G798 δὲ οὐ καθαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJob 38:7 - ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα G798 ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου
Unchecked Copy BoxPsa 136:9 - (LXX 135:9)τὴν σελήνην καὶ τὰ ἄστρα G798 εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 147:4 - (LXX 146:4) ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων G798 καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν
Unchecked Copy BoxPsa 148:3 - αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καὶ σελήνη αἰνεῖτε αὐτόν πάντα τὰ ἄστρα G798 καὶ τὸ φῶς
Unchecked Copy BoxIsa 14:13 - σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν ἄστρων G798 τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν
Unchecked Copy BoxIsa 34:4 - καὶ ἑλιγήσεται οὐρανὸς ὡς βιβλίον καὶ πάντα τὰ ἄστρα G798 πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς
Unchecked Copy BoxIsa 45:12 - ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾽ αὐτῆς ἐγὼ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις G798 ἐνετειλάμην
Unchecked Copy BoxJer 51:9 - (LXX 28:9)ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα καὶ οὐκ ἰάθη ἐγκαταλίπωμεν αὐτὴν καὶ ἀπέλθωμεν ἕκαστος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ὅτι ἤγγισεν εἰς οὐρανὸν τὸ κρίμα αὐτῆς ἐξῆρεν ἕως τῶν ἄστρων G798
Unchecked Copy BoxEze 32:7 - καὶ κατακαλύψω ἐν τῷ σβεσθῆναί σε οὐρανὸν καὶ συσκοτάσω τὰ ἄστρα G798 αὐτοῦ ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω καὶ σελήνη οὐ μὴ φάνῃ τὸ φῶς αὐτῆς
Unchecked Copy BoxDan 8:10 - ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἄστρων G798 καὶ συνεπάτησεν αὐτά
Unchecked Copy BoxJoe 2:10 - πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται γῆ καὶ σεισθήσεται οὐρανός ἥλιος καὶ σελήνη συσκοτάσουσιν καὶ τὰ ἄστρα G798 δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν
Unchecked Copy BoxAmo 5:26 - (LXX 5:26)καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολοχ καὶ τὸ ἄστρον G798 τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ραιφαν τοὺς τύπους αὐτῶν οὓς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς
Unchecked Copy BoxOba 1:4 - (LXX 1:4)ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων G798 θῇς νοσσιάν σου ἐκεῖθεν κατάξω σε λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxNah 3:16 - (LXX 3:16)ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα G798 τοῦ οὐρανοῦ βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan