Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous BookPrevious ChapterQuick NavNext ChapterNext BookCopy VersesCopy OptionsShow StrongsFormat by Verse or ParagraphListen to the BibleRed Letter OnRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Devarim (Deuteronomy) 12 :: Septuagint (LXX)

toggle collapse
Choose a new font size and typeface
Listen to the Bible
Unchecked Copy BoxDeu 12:1 - καὶ ταῦτα τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις ἃς φυλάξετε τοῦ ποιεῗν ἐπὶ τῆς γῆς ἧς κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῗν ἐν κλήρῳ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ὑμεῗς ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDeu 12:2 - ἀπωλείᾳ ἀπολεῗτε πάντας τοὺς τόπους ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῗ τοῗς θεοῗς αὐτῶν οὓς ὑμεῗς κληρονομεῗτε αὐτούς ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω δένδρου δασέος
Unchecked Copy BoxDeu 12:3 - καὶ κατασκάψετε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψετε τὰς στήλας αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί καὶ ἀπολεῗται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου
Unchecked Copy BoxDeu 12:4 - οὐ ποιήσετε οὕτως κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:5 - ἀλλ᾽ εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῗ ἐπικληθῆναι καὶ ἐκζητήσετε καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῗ
Unchecked Copy BoxDeu 12:6 - καὶ οἴσετε ἐκεῗ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν ὑμῶν καὶ τῶν προβάτων ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:7 - καὶ φάγεσθε ἐκεῗ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν οὗ ἂν τὴν χεῗρα ἐπιβάλητε ὑμεῗς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν καθότι εὐλόγησέν σε κύριος θεός σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:8 - οὐ ποιήσετε πάντα ἡμεῗς ποιοῦμεν ὧδε σήμερον ἕκαστος τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 12:9 - οὐ γὰρ ἥκατε ἕως τοῦ νῦν εἰς τὴν κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν ἣν κύριος θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῗν
Unchecked Copy BoxDeu 12:10 - καὶ διαβήσεσθε τὸν Ιορδάνην καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς κύριος θεὸς ὑμῶν κατακληρονομεῗ ὑμῗν καὶ καταπαύσει ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κύκλῳ καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας
Unchecked Copy BoxDeu 12:11 - καὶ ἔσται τόπος ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῗ ἐκεῗ οἴσετε πάντα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῗν σήμερον τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ τὰ δόματα ὑμῶν καὶ πᾶν ἐκλεκτὸν τῶν δώρων ὑμῶν ὅσα ἐὰν εὔξησθε τῷ θεῷ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:12 - καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὑμεῗς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν οἱ παῗδες ὑμῶν καὶ αἱ παιδίσκαι ὑμῶν καὶ Λευίτης ἐπὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μεθ᾽ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:13 - πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἀνενέγκῃς τὰ ὁλοκαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἴδῃς
Unchecked Copy BoxDeu 12:14 - ἀλλ᾽ εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν σου ἐκεῗ ἀνοίσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ ἐκεῗ ποιήσεις πάντα ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον
Unchecked Copy BoxDeu 12:15 - ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ σου θύσεις καὶ φάγῃ κρέα κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἣν ἔδωκέν σοι ἐν πάσῃ πόλει ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ καθαρὸς ἐπὶ τὸ αὐτὸ φάγεται αὐτὸ ὡς δορκάδα ἔλαφον
Unchecked Copy BoxDeu 12:16 - πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῗτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ
Unchecked Copy BoxDeu 12:17 - οὐ δυνήσῃ φαγεῗν ἐν ταῗς πόλεσίν σου τὸ ἐπιδέκατον τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου καὶ πάσας εὐχάς ὅσας ἂν εὔξησθε καὶ τὰς ὁμολογίας ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:18 - ἀλλ᾽ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου φάγῃ αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου αὐτῷ σὺ καὶ υἱός σου καὶ θυγάτηρ σου παῗς σου καὶ παιδίσκη σου καὶ προσήλυτος ἐν ταῗς πόλεσιν ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ πάντα οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῗρά σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:19 - πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευίτην πάντα τὸν χρόνον ὅσον ἐὰν ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDeu 12:20 - ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ κύριος θεός σου τὰ ὅριά σου καθάπερ ἐλάλησέν σοι καὶ ἐρεῗς φάγομαι κρέα ἐὰν ἐπιθυμήσῃ ψυχή σου ὥστε φαγεῗν κρέα ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ τῆς ψυχῆς σου φάγῃ κρέα
Unchecked Copy BoxDeu 12:21 - ἐὰν δὲ μακρότερον ἀπέχῃ σου τόπος ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῗ καὶ θύσεις ἀπὸ τῶν βοῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων σου ὧν ἂν δῷ θεός σοι ὃν τρόπον ἐνετειλάμην σοι καὶ φάγῃ ἐν ταῗς πόλεσίν σου κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:22 - ὡς ἔσθεται δορκὰς καὶ ἔλαφος οὕτως φάγῃ αὐτό ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται
Unchecked Copy BoxDeu 12:23 - πρόσεχε ἰσχυρῶς τοῦ μὴ φαγεῗν αἷμα ὅτι τὸ αἷμα αὐτοῦ ψυχή οὐ βρωθήσεται ψυχὴ μετὰ τῶν κρεῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:24 - οὐ φάγεσθε ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῗτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ
Unchecked Copy BoxDeu 12:25 - οὐ φάγῃ αὐτό ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῗς υἱοῗς σου μετὰ σέ ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:26 - πλὴν τὰ ἅγιά σου ἐὰν γένηταί σοι καὶ τὰς εὐχάς σου λαβὼν ἥξεις εἰς τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῗ
Unchecked Copy BoxDeu 12:27 - καὶ ποιήσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου τὰ κρέα ἀνοίσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου τοῦ θεοῦ σου τὸ δὲ αἷμα τῶν θυσιῶν σου προσχεεῗς πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ σου τὰ δὲ κρέα φάγῃ
Unchecked Copy BoxDeu 12:28 - φυλάσσου καὶ ἄκουε καὶ ποιήσεις πάντας τοὺς λόγους οὓς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῗς υἱοῗς σου δι᾽ αἰῶνος ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου
Unchecked Copy BoxDeu 12:29 - ἐὰν δὲ ἐξολεθρεύσῃ κύριος θεός σου τὰ ἔθνη εἰς οὓς σὺ εἰσπορεύῃ ἐκεῗ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν ἀπὸ προσώπου σου καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτοὺς καὶ κατοικήσῃς ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:30 - πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐκζητήσῃς ἐπακολουθῆσαι αὐτοῗς μετὰ τὸ ἐξολεθρευθῆναι αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου οὐ μὴ ἐκζητήσῃς τοὺς θεοὺς αὐτῶν λέγων πῶς ποιοῦσιν τὰ ἔθνη ταῦτα τοῗς θεοῗς αὐτῶν ποιήσω κἀγώ
Unchecked Copy BoxDeu 12:31 - οὐ ποιήσεις οὕτως κυρίῳ τῷ θεῷ σου τὰ γὰρ βδελύγματα κύριος ἐμίσησεν ἐποίησαν τοῗς θεοῗς αὐτῶν ὅτι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν κατακαίουσιν ἐν πυρὶ τοῗς θεοῗς αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 12:32 - (LXX 13:1)πᾶν ῥῆμα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον τοῦτο φυλάξῃ ποιεῗν οὐ προσθήσεις ἐπ᾽ αὐτὸ οὐδὲ ἀφελεῗς ἀπ᾽ αὐτοῦ
LXX

We are indebted to the University of Pennsylvania Center for Computer Analysis of Texts (CCAT) and their Septuagint Greek Old Testament data files. These files have been of great assistance in the preparation of the Blue Letter Bible Septuagint text. They have been used, with permission, for non-commercial use only. All requests for permission to use the Septuagint (LXX) must be directed to the University of Pennsylvania CCAT (User Agreement / Declaration Form).

BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization