TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G1488 - ei

Choose a new font size and typeface
εἶ
Transliteration
ei (Key)
Pronunciation
i
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
Second person singular present of εἰμί (G1510)
mGNT
0x in 0 unique form(s)
TR
92x in 2 unique form(s)
LXX
0x in 0 unique form(s)
Strong’s Definitions

εἶ eî, i; second person singular present of G1510; thou art:—art, be.


KJV Translation Count — Total: 92x

The KJV translates Strong's G1488 in the following manner: thou art (81x), be (11x).

KJV Translation Count — Total: 92x
The KJV translates Strong's G1488 in the following manner: thou art (81x), be (11x).
  1. you are, thou art

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
εἶ eî, i; second person singular present of G1510; thou art:—art, be.
STRONGS G1488:
*For 1488 see Strong's Definition.
Related entry: G1510

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G1488 matches the Greek εἶ (ei),
which occurs 92 times in 89 verses in the TR Greek.

Page 1 / 2 (Mat 2:6–Jhn 4:12)

Unchecked Copy BoxMat 2:6 - Καὶ σύ Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ G1488 ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxMat 4:3 - Καὶ προσελθὼν αὐτῷ πειράζων εἶπεν Εἰ υἱὸς εἶ G1488 τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται
Unchecked Copy BoxMat 4:6 - καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ G1488 τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου
Unchecked Copy BoxMat 5:25 - ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ G1488 ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ μήποτέ σε παραδῷ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
Unchecked Copy BoxMat 11:3 - εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ G1488 ἐρχόμενος ἕτερον προσδοκῶμεν
Unchecked Copy BoxMat 14:28 - ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ Πέτρος εἰπεν Κύριε εἰ σὺ εἶ, G1488 κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα
Unchecked Copy BoxMat 14:33 - οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ G1488
Unchecked Copy BoxMat 16:16 - ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν Σὺ εἶ G1488 Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος
Unchecked Copy BoxMat 16:17 - καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ G1488 Σίμων Βαρ Ἰωνᾶ ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ᾽ πατήρ μου ἐν τοῖς οὐρανοῖς
Unchecked Copy BoxMat 16:18 - κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ G1488 Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
Unchecked Copy BoxMat 16:23 - δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ· σκάνδαλον μου, εἶ G1488 ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxMat 22:16 - καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ G1488 καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxMat 25:24 - προσελθὼν δὲ καὶ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ G1488 ἄνθρωπος θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας
Unchecked Copy BoxMat 26:63 - δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ ἀποκριθεὶς ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ G1488 Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxMat 26:73 - μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ G1488 καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ
Unchecked Copy BoxMat 27:11 - δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ G1488 βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ Σὺ λέγεις
Unchecked Copy BoxMat 27:40 - καὶ λέγοντες καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ G1488 τοῦ θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
Unchecked Copy BoxMar 1:11 - καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν Σὺ εἶ G1488 υἱός μου ἀγαπητός ἐν εὐδόκησα
Unchecked Copy BoxMar 1:24 - λέγων, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ G1488 ἅγιος τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxMar 3:11 - καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ καὶ ἔκραζεν λέγοντα, ὅτι Σὺ εἶ G1488 υἱὸς τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxMar 8:29 - καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ G1488 Χριστός
Unchecked Copy BoxMar 12:14 - οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ G1488 καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις· ἔξεστιν κῆνσον Καίσαρι δοῦναι οὔ
Unchecked Copy BoxMar 12:34 - καὶ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν εἶ G1488 ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι
Unchecked Copy BoxMar 14:61 - δὲ ἐσιώπα καὶ οὐδέν ἀπεκρίνατο πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ G1488 Χριστὸς υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ
Unchecked Copy BoxMar 14:70 - δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ G1488 καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ G1488 καὶ λαλιά σου ὁμοιάζει
Unchecked Copy BoxMar 15:2 - καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πιλᾶτος Σὺ εἶ G1488 βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ Σὺ λέγεις
Unchecked Copy BoxLuk 3:22 - καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν, Σὺ εἶ G1488 υἱός μου ἀγαπητός ἐν σοὶ ἠυδόκησα
Unchecked Copy BoxLuk 4:3 - καὶ Εἶπεν αὐτῷ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ G1488 τοῦ θεοῦ εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
Unchecked Copy BoxLuk 4:9 - καὶ Ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ G1488 τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·
Unchecked Copy BoxLuk 4:34 - λέγων, Ἔα τί ἡμῖν καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς εἶ G1488 ἅγιος τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 4:41 - ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κράζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ G1488 Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι
Unchecked Copy BoxLuk 7:19 - καί προσκαλεσάμενος δύο τινάς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάννης ἔπεμψεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Σὺ εἶ G1488 ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν
Unchecked Copy BoxLuk 7:20 - παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, Ἰωάννης βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ G1488 ἐρχόμενος ἄλλον προσδοκῶμεν
Unchecked Copy BoxLuk 15:31 - δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ G1488 καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν·
Unchecked Copy BoxLuk 19:21 - ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ G1488 αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας
Unchecked Copy BoxLuk 22:58 - καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ G1488 δὲ Πέτρος εἴπεν, Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
Unchecked Copy BoxLuk 22:67 - Εἰ σὺ εἶ G1488 Χριστός εἰπὲ ἡμῖν εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ἐὰν ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ πιστεύσητε·
Unchecked Copy BoxLuk 22:70 - εἶπον δὲ πάντες Σὺ οὖν εἶ G1488 υἱὸς τοῦ θεοῦ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι
Unchecked Copy BoxLuk 23:3 - δὲ Πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων, Σὺ εἶ G1488 βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη Σὺ λέγεις
Unchecked Copy BoxLuk 23:37 - καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ G1488 βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
Unchecked Copy BoxLuk 23:39 - Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὖτὸν λέγων, Εἰ σὺ εἶ G1488 Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς
Unchecked Copy BoxLuk 23:40 - ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ G1488
Unchecked Copy BoxJhn 1:19 - Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν Σὺ τίς εἶ G1488
Unchecked Copy BoxJhn 1:21 - καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τί οὖν Ἠλίας εἶ G1488 Σύ καὶ λέγει Οὐκ εἰμί προφήτης εἶ G1488 σύ καὶ ἀπεκρίθη Οὔ
Unchecked Copy BoxJhn 1:22 - εἶπον οὖν αὐτῷ Τίς εἶ G1488 ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
Unchecked Copy BoxJhn 1:25 - καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ G1488 Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε προφήτης
Unchecked Copy BoxJhn 1:42 - καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ G1488 Σίμων υἱὸς Ἰωνᾶ· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς ἑρμηνεύεται Πέτρος
Unchecked Copy BoxJhn 1:49 - ἀπεκρίθη Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ Ῥαββί σὺ εἶ G1488 υἱὸς τοῦ θεοῦ σὺ εἶ G1488 βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ
Unchecked Copy BoxJhn 3:10 - ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ G1488 διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις
Unchecked Copy BoxJhn 4:12 - μὴ σὺ μείζων εἶ G1488 τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Mat 2:6–Jhn 4:12) Mat 2:6–Jhn 4:12

BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan