LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2376 - thyris

Choose a new font size and typeface
θυρίς
Transliteration
thyris (Key)
Pronunciation
thoo-rece'
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Strong’s Definitions

θυρίς thyrís, thoo-rece'; from G2374; an aperture, i.e. window:—window.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G2376 in the following manner: window (2x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G2376 in the following manner: window (2x).
  1. a window

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
θυρίς thyrís, thoo-rece'; from G2374; an aperture, i.e. window:—window.
STRONGS G2376:
θυρίς, -ίδος, , (diminutive of θύρα, properly, a little door; Plato, Dio Cassius), a window: Acts 20:9; 2 Corinthians 11:33. (Aristophanes, Theophrastus, Diodorus, Josephus, Plutarch, others; Sept..)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Acts
20:9
2 Corinthians
11:33

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2376 matches the Greek θυρίς (thyris),
which occurs 31 times in 27 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 8:6 - καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξεν Νωε τὴν θυρίδα G2376 τῆς κιβωτοῦ ἣν ἐποίησεν
Unchecked Copy BoxGen 26:8 - ἐγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ παρακύψας δὲ Αβιμελεχ ὁ βασιλεὺς Γεραρων διὰ τῆς θυρίδος G2376 εἶδεν τὸν Ισαακ παίζοντα μετὰ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxJos 2:15 - καὶ κατεχάλασεν αὐτοὺς διὰ τῆς θυρίδος G2376
Unchecked Copy BoxJos 2:18 - ἰδοὺ ἡμεῖς εἰσπορευόμεθα εἰς μέρος τῆς πόλεως καὶ θήσεις τὸ σημεῖον τὸ σπαρτίον τὸ κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεις εἰς τὴν θυρίδα G2376 δι᾽ ἧς κατεβίβασας ἡμᾶς δι᾽ αὐτῆς τὸν δὲ πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφούς σου καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου συνάξεις πρὸς σεαυτὴν εἰς τὴν οἰκίαν σου
Unchecked Copy BoxJdg 5:28 - διὰ τῆς θυρίδος G2376 διέκυπτεν ἡ μήτηρ Σισαρα διὰ τῆς δικτυωτῆς ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μεταστρέφοντας μετὰ Σισαρα διὰ τί ἠσχάτισεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι διὰ τί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Sa 19:12 - καὶ κατάγει Μελχολ τὸν Δαυιδ διὰ τῆς θυρίδος G2376 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἔφυγεν καὶ σῴζεται
Unchecked Copy Box2Sa 6:16 - καὶ ἐγένετο τῆς κιβωτοῦ παραγινομένης ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ διέκυπτεν διὰ τῆς θυρίδος G2376 καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
Unchecked Copy Box1Ki 6:4 - καὶ ἐποίησεν τῷ οἴκῳ θυρίδας G2376 παρακυπτομένας κρυπτάς
Unchecked Copy Box2Ki 9:30 - καὶ ἦλθεν Ιου εἰς Ιεζραελ καὶ Ιεζαβελ ἤκουσεν καὶ ἐστιμίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἠγάθυνεν τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ διέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος G2376
Unchecked Copy Box2Ki 9:32 - καὶ ἐπῆρεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θυρίδα G2376 καὶ εἶδεν αὐτὴν καὶ εἶπεν τίς εἶ σύ κατάβηθι μετ᾽ ἐμοῦ καὶ κατέκυψαν πρὸς αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι
Unchecked Copy Box2Ki 13:17 - καὶ εἶπεν ἄνοιξον τὴν θυρίδα G2376 κατ᾽ ἀνατολάς καὶ ἤνοιξεν καὶ εἶπεν Ελισαιε τόξευσον καὶ ἐτόξευσεν καὶ εἶπεν βέλος σωτηρίας τῷ κυρίῳ καὶ βέλος σωτηρίας ἐν Συρίᾳ καὶ πατάξεις τὴν Συρίαν ἐν Αφεκ ἕως συντελείας
Unchecked Copy Box1Ch 15:29 - καὶ ἐγένετο κιβωτὸς διαθήκης κυρίου καὶ ἦλθεν ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ θυγάτηρ Σαουλ παρέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος G2376 καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ παίζοντα καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxPro 7:6 - ἀπὸ γὰρ θυρίδος G2376 ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα
Unchecked Copy BoxSng 2:9 - ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός μου τῇ δορκάδι νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὄρη Βαιθηλ ἰδοὺ οὗτος ἕστηκεν ὀπίσω τοῦ τοίχου ἡμῶν παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων G2376 ἐκκύπτων διὰ τῶν δικτύων
Unchecked Copy BoxIsa 24:18 - καὶ ἔσται φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος ὅτι θυρίδες G2376 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxJer 9:21 - (LXX 9:20)ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων G2376 ὑμῶν εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν τοῦ ἐκτρῖψαι νήπια ἔξωθεν καὶ νεανίσκους ἀπὸ τῶν πλατειῶν
Unchecked Copy BoxJer 22:14 - ᾠκοδόμησας σεαυτῷ οἶκον σύμμετρον ὑπερῷα ῥιπιστὰ διεσταλμένα θυρίσιν G2376 καὶ ἐξυλωμένα ἐν κέδρῳ καὶ κεχρισμένα ἐν μίλτῳ
Unchecked Copy BoxEze 40:16 - καὶ θυρίδες G2376 κρυπταὶ ἐπὶ τὰ θεϊμ καὶ ἐπὶ τὰ αιλαμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν καὶ ὡσαύτως τοῖς αιλαμ θυρίδες G2376 κύκλῳ ἔσωθεν καὶ ἐπὶ τὸ αιλαμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν
Unchecked Copy BoxEze 40:22 - καὶ αἱ θυρίδες G2376 αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς πύλη βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ᾽ αὐτήν καὶ τὰ αιλαμμω ἔσωθεν
Unchecked Copy BoxEze 40:25 - καὶ αἱ θυρίδες G2376 αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες G2376 τοῦ αιλαμ πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆς
Unchecked Copy BoxEze 40:29 - καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες G2376 αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε
Unchecked Copy BoxEze 40:33 - καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες G2376 αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε
Unchecked Copy BoxEze 40:36 - καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ θυρίδες G2376 αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αιλαμμω αὐτῆς πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε
Unchecked Copy BoxEze 41:16 - πεφατνωμένα καὶ αἱ θυρίδες G2376 δικτυωταί ὑποφαύσεις κύκλῳ τοῖς τρισὶν ὥστε διακύπτειν καὶ οἶκος καὶ τὰ πλησίον ἐξυλωμένα κύκλῳ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων G2376 καὶ αἱ θυρίδες G2376 ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς εἰς τὸ διακύπτειν
Unchecked Copy BoxEze 41:26 - καὶ θυρίδες G2376 κρυπταί καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αιλαμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα
Unchecked Copy BoxDan 6:10 - (LXX 6:11)καὶ Δανιηλ ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη τὸ δόγμα εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ αἱ θυρίδες G2376 ἀνεῳγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς ὑπερῴοις αὐτοῦ κατέναντι Ιερουσαλημ καὶ καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν κάμπτων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ προσευχόμενος καὶ ἐξομολογούμενος ἐναντίον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ καθὼς ἦν ποιῶν ἔμπροσθεν
Unchecked Copy BoxJoe 2:9 - τῆς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων G2376 εἰσελεύσονται ὡς κλέπται
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan