LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G30 - angeion

Choose a new font size and typeface
ἀγγεῖον
Transliteration
angeion (Key)
Pronunciation
ang-eye'-on
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
From aggos (a pail, perhaps as bent, cf base of ἀγκάλη (G43))
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ἀγγεῖον angeîon, ang-eye'-on; from ἄγγος ángos (a pail, perhaps as bent; compare the base of G43); a receptacle:—vessel.


KJV Translation Count — Total: 2x

The KJV translates Strong's G30 in the following manner: vessel (2x).

KJV Translation Count — Total: 2x
The KJV translates Strong's G30 in the following manner: vessel (2x).
  1. a vessel, receptacle, a pail, a reservoir

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀγγεῖον angeîon, ang-eye'-on; from ἄγγος ángos (a pail, perhaps as bent; compare the base of G43); a receptacle:—vessel.
STRONGS G30:
ἀγγεῖον, -ου, τό (equivalent to τό ἄγγος), a vessel, receptacle: Matthew 13:48 [R G L]; Matthew 25:4. (From Herodotus down.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
13:48; 25:4

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G30 matches the Greek ἀγγεῖον (angeion),
which occurs 20 times in 18 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 42:25 - ἐνετείλατο δὲ Ιωσηφ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγγεῖα G30 αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως
Unchecked Copy BoxGen 43:11 - εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ισραηλ πατὴρ αὐτῶν εἰ οὕτως ἐστίν τοῦτο ποιήσατε λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις G30 ὑμῶν καὶ καταγάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης καὶ τοῦ μέλιτος θυμίαμα καὶ στακτὴν καὶ τερέμινθον καὶ κάρυα
Unchecked Copy BoxLev 11:34 - καὶ πᾶν βρῶμα ἔσθεται εἰς ἐὰν ἐπέλθῃ ἐπ᾽ αὐτὸ ὕδωρ ἀκάθαρτον ἔσται καὶ πᾶν ποτόν πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ G30 ἀκάθαρτον ἔσται
Unchecked Copy BoxLev 14:5 - καὶ προστάξει ἱερεὺς καὶ σφάξουσιν τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰς ἀγγεῖον G30 ὀστράκινον ἐφ᾽ ὕδατι ζῶντι
Unchecked Copy BoxNum 4:9 - καὶ λήμψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα G30 τοῦ ἐλαίου οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxNum 5:17 - καὶ λήμψεται ἱερεὺς ὕδωρ καθαρὸν ζῶν ἐν ἀγγείῳ G30 ὀστρακίνῳ καὶ τῆς γῆς τῆς οὔσης ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λαβὼν ἱερεὺς ἐμβαλεῖ εἰς τὸ ὕδωρ
Unchecked Copy Box1Sa 9:7 - καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα καὶ τί οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων G30 ἡμῶν καὶ πλεῖον οὐκ ἔστιν μεθ᾽ ἡμῶν εἰσενεγκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν
Unchecked Copy Box1Sa 10:3 - καὶ ἀπελεύσει ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβωρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν θεὸν εἰς Βαιθηλ ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα G30 ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου
Unchecked Copy Box1Sa 25:18 - καὶ ἔσπευσεν Αβιγαια καὶ ἔλαβεν διακοσίους ἄρτους καὶ δύο ἀγγεῖα G30 οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οιφι ἀλφίτου καὶ γομορ ἓν σταφίδος καὶ διακοσίας παλάθας καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺς ὄνους
Unchecked Copy BoxPro 5:15 - πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων G30 καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς
Unchecked Copy BoxIsa 30:14 - καὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου G30 ὀστρακίνου ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὄστρακον ἐν πῦρ ἀρεῖς καὶ ἐν ἀποσυριεῖς ὕδωρ μικρόν
Unchecked Copy BoxJer 14:3 - καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ᾽ ὕδωρ ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα G30 αὐτῶν κενά
Unchecked Copy BoxJer 18:4 - καὶ διέπεσεν τὸ ἀγγεῖον G30 αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον G30 ἕτερον καθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι
Unchecked Copy BoxJer 32:14 - (LXX 39:14)οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ λαβὲ τὸ βιβλίον τῆς κτήσεως τοῦτο καὶ τὸ βιβλίον τὸ ἀνεγνωσμένον καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον G30 ὀστράκινον ἵνα διαμείνῃ ἡμέρας πλείους
Unchecked Copy BoxJer 40:10 - (LXX 47:10)καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασσηφα στῆναι κατὰ πρόσωπον τῶν Χαλδαίων οἳ ἂν ἔλθωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς συναγάγετε οἶνον καὶ ὀπώραν καὶ συναγάγετε ἔλαιον καὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα G30 ὑμῶν καὶ οἰκήσατε ἐν ταῖς πόλεσιν αἷς κατεκρατήσατε
Unchecked Copy BoxJer 48:11 - (LXX 31:11)ἀνεπαύσατο Μωαβ ἐκ παιδαρίου καὶ πεποιθὼς ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ οὐκ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου G30 εἰς ἀγγεῖον G30 καὶ εἰς ἀποικισμὸν οὐκ ᾤχετο διὰ τοῦτο ἔστη γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐκ ἐξέλιπεν
Unchecked Copy BoxJer 48:38 - (LXX 31:38)καὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωαβ καὶ ἐπὶ πλατείαις αὐτῆς ὅτι συνέτριψα τὸν Μωαβ φησὶν κύριος ὡς ἀγγεῖον G30 οὗ οὐκ ἔστιν χρεία αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxLam 4:2 - υἱοὶ Σιων οἱ τίμιοι οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα G30 ὀστράκινα ἔργα χειρῶν κεραμέως
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan