LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G372 - anapausis

Choose a new font size and typeface
ἀνάπαυσις
Transliteration
anapausis (Key)
Pronunciation
an-ap'-ow-sis
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:350,56

Trench's Synonyms: xli. ἀνάπαυσις, ἄνεσις.

Strong’s Definitions

ἀνάπαυσις anápausis, an-ap'-ow-sis; from G373; intermission; by implication, recreation:—rest.


KJV Translation Count — Total: 5x

The KJV translates Strong's G372 in the following manner: rest (4x), rest (with G2192) (1x).

KJV Translation Count — Total: 5x
The KJV translates Strong's G372 in the following manner: rest (4x), rest (with G2192) (1x).
  1. intermission, cessation of any motion, business or labour

  2. rest, recreation

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ἀνάπαυσις anápausis, an-ap'-ow-sis; from G373; intermission; by implication, recreation:—rest.
STRONGS G372:
ἀνάπαυσις, -εως, , (ἀναπαύω) [from Mimnermus, Pindar down];
1. intermission, cessation, of any motion, business, labor: ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσι λέγοντες [Rec. λέγοντα] equivalent to οὐκ ἀναπαύονται λέγοντες they incessantly say, Revelation 4:8.
2. rest, recreation: Matthew 12:43; Luke 11:24; Revelation 14:11, (and often in Greek writings); blessed tranquillity of soul, Matthew 11:29, (Sir. 6:[27] 28; Sirach 51:27; Wis. 4:7). [The word denotes a temporary rest, a respite, e. g. of soldiers; cf. Schmidt, chapter 25; Bp. Lightfoot on Philemon 1:7; Trench, § xli.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
11:29; 12:43
Luke
11:24
Philemon
1:7
Revelation
4:8; 14:11

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G372 matches the Greek ἀνάπαυσις (anapausis),
which occurs 43 times in 42 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 8:9 - καὶ οὐχ εὑροῦσα περιστερὰ ἀνάπαυσιν G372 τοῖς ποσὶν αὐτῆς ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ παντὶ προσώπῳ πάσης τῆς γῆς καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν
Unchecked Copy BoxGen 49:15 - καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν G372 ὅτι καλή καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός
Unchecked Copy BoxExo 16:23 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς τοῦτο τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐλάλησεν κύριος σάββατα ἀνάπαυσις G372 ἁγία τῷ κυρίῳ αὔριον ὅσα ἐὰν πέσσητε πέσσετε καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε ἕψετε καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλίπετε αὐτὸ εἰς ἀποθήκην εἰς τὸ πρωί
Unchecked Copy BoxExo 23:12 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις τὰ ἔργα σου τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνάπαυσις G372 ἵνα ἀναπαύσηται βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ ἵνα ἀναψύξῃ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου καὶ προσήλυτος
Unchecked Copy BoxExo 31:15 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις G372 ἁγία τῷ κυρίῳ πᾶς ὃς ποιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ θανάτῳ θανατωθήσεται
Unchecked Copy BoxExo 35:2 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις ἅγιον σάββατα ἀνάπαυσις G372 κυρίῳ πᾶς ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω
Unchecked Copy BoxLev 16:31 - σάββατα σαββάτων ἀνάπαυσις G372 αὕτη ἔσται ὑμῖν καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν νόμιμον αἰώνιον
Unchecked Copy BoxLev 23:3 - ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις G372 κλητὴ ἁγία τῷ κυρίῳ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις σάββατά ἐστιν τῷ κυρίῳ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxLev 23:24 - λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις G372 μνημόσυνον σαλπίγγων κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν
Unchecked Copy BoxLev 23:39 - καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ὅταν συντελέσητε τὰ γενήματα τῆς γῆς ἑορτάσετε τῷ κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ ἀνάπαυσις G372 καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἀνάπαυσις G372
Unchecked Copy BoxLev 25:4 - τῷ δὲ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ σάββατα ἀνάπαυσις G372 ἔσται τῇ γῇ σάββατα τῷ κυρίῳ τὸν ἀγρόν σου οὐ σπερεῖς καὶ τὴν ἄμπελόν σου οὐ τεμεῖς
Unchecked Copy BoxLev 25:5 - καὶ τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα τοῦ ἀγροῦ σου οὐκ ἐκθερίσεις καὶ τὴν σταφυλὴν τοῦ ἁγιάσματός σου οὐκ ἐκτρυγήσεις ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως G372 ἔσται τῇ γῇ
Unchecked Copy BoxLev 25:8 - καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις G372 ἐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη
Unchecked Copy BoxNum 10:33 - καὶ ἐξῆραν ἐκ τοῦ ὄρους κυρίου ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν καὶ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου προεπορεύετο προτέρα αὐτῶν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν κατασκέψασθαι αὐτοῖς ἀνάπαυσιν G372
Unchecked Copy BoxRth 1:9 - δῴη κύριος ὑμῖν καὶ εὕροιτε ἀνάπαυσιν G372 ἑκάστη ἐν οἴκῳ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ κατεφίλησεν αὐτάς καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν
Unchecked Copy BoxRth 3:1 - εἶπεν δὲ αὐτῇ Νωεμιν ἡ πενθερὰ αὐτῆς θύγατερ οὐ μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν G372 ἵνα εὖ γένηταί σοι
Unchecked Copy Box1Ch 22:9 - ἰδοὺ υἱὸς τίκτεταί σοι οὗτος ἔσται ἀνὴρ ἀναπαύσεως G372 καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν κυκλόθεν ὅτι Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν δώσω ἐπὶ Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 28:2 - καὶ ἔστη Δαυιδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπεν ἀκούσατέ μου ἀδελφοὶ καὶ λαός μου ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν οἰκοδομῆσαι οἶκον ἀναπαύσεως G372 τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν καὶ ἡτοίμασα τὰ εἰς τὴν κατασκήνωσιν ἐπιτήδεια
Unchecked Copy BoxEst 9:17 - καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καὶ ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀναπαύσεως G372 μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης
Unchecked Copy BoxJob 7:18 - ἐπισκοπὴν αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν G372 αὐτὸν κρινεῖς
Unchecked Copy BoxJob 21:13 - συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν ἐν δὲ ἀναπαύσει G372 ᾅδου ἐκοιμήθησαν
Unchecked Copy BoxPsa 23:2 - (LXX 22:2)εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως G372 ἐξέθρεψέν με
Unchecked Copy BoxPsa 116:7 - (LXX 114:7)ἐπίστρεψον ψυχή μου εἰς τὴν ἀνάπαυσίν G372 σου ὅτι κύριος εὐηργέτησέν σε
Unchecked Copy BoxPsa 132:4 - (LXX 131:4)εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν G372 τοῖς κροτάφοις μου
Unchecked Copy BoxPsa 132:8 - (LXX 131:8)ἀνάστηθι κύριε εἰς τὴν ἀνάπαυσίν G372 σου σὺ καὶ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου
Unchecked Copy BoxEcc 4:6 - ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως G372 ὑπὲρ πλήρωμα δύο δρακῶν μόχθου καὶ προαιρέσεως πνεύματος
Unchecked Copy BoxEcc 6:5 - καί γε ἥλιον οὐκ εἶδεν καὶ οὐκ ἔγνω ἀνάπαυσις G372 τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον
Unchecked Copy BoxEcc 9:17 - λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει G372 ἀκούονται ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις
Unchecked Copy BoxIsa 11:10 - καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ῥίζα τοῦ Ιεσσαι καὶ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν καὶ ἔσται ἀνάπαυσις G372 αὐτοῦ τιμή
Unchecked Copy BoxIsa 14:3 - καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει G372 σε θεὸς ἐκ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxIsa 17:2 - καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν G372 καὶ οὐκ ἔσται διώκων
Unchecked Copy BoxIsa 23:12 - καὶ ἐροῦσιν οὐκέτι μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις G372 ἔσται
Unchecked Copy BoxIsa 23:13 - καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις G372 ἔσται ὅτι τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν
Unchecked Copy BoxIsa 25:10 - ὅτι ἀνάπαυσιν G372 δώσει θεὸς ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο καὶ καταπατηθήσεται Μωαβῖτις ὃν τρόπον πατοῦσιν ἅλωνα ἐν ἁμάξαις
Unchecked Copy BoxIsa 28:2 - ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην βίᾳ καταφερομένη ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σῦρον χώραν τῇ γῇ ποιήσει ἀνάπαυσιν G372 ταῖς χερσίν
Unchecked Copy BoxIsa 32:17 - καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη καὶ κρατήσει δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν G372 καὶ πεποιθότες ἕως τοῦ αἰῶνος
Unchecked Copy BoxIsa 34:14 - καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι εὗρον γὰρ αὑτοῖς ἀνάπαυσιν G372
Unchecked Copy BoxIsa 37:28 - νῦν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν G372 σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταμαι
Unchecked Copy BoxIsa 65:10 - καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ φάραγξ Αχωρ εἰς ἀνάπαυσιν G372 βουκολίων τῷ λαῷ μου οἳ ἐζήτησάν με
Unchecked Copy BoxJer 45:3 - (LXX 51:33)ὅτι εἶπας οἴμμοι οἴμμοι ὅτι προσέθηκεν κύριος κόπον ἐπὶ πόνον μοι ἐκοιμήθην ἐν στεναγμοῖς ἀνάπαυσιν G372 οὐχ εὗρον
Unchecked Copy BoxLam 1:3 - μετῳκίσθη Ιουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως αὐτῆς καὶ ἀπὸ πλήθους δουλείας αὐτῆς ἐκάθισεν ἐν ἔθνεσιν οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν G372 πάντες οἱ καταδιώκοντες αὐτὴν κατέλαβον αὐτὴν ἀνὰ μέσον τῶν θλιβόντων
Unchecked Copy BoxMic 2:10 - (LXX 2:10)ἀνάστηθι καὶ πορεύου ὅτι οὐκ ἔστιν σοι αὕτη ἀνάπαυσις G372 ἕνεκεν ἀκαθαρσίας διεφθάρητε φθορᾷ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan