LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G3722 - orthros

Choose a new font size and typeface
ὄρθρος
Transliteration
orthros (Key)
Pronunciation
or'-thros
Listen
Part of Speech
masculine noun
Root Word (Etymology)
From the same as ὄρος (G3735)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

ὄρθρος órthros, or'-thros; from the same as G3735; dawn (as sun-rise, rising of light); by extension, morn:—early in the morning.


KJV Translation Count — Total: 3x

The KJV translates Strong's G3722 in the following manner: early in the morning (3x).

KJV Translation Count — Total: 3x
The KJV translates Strong's G3722 in the following manner: early in the morning (3x).
  1. daybreak, dawn

  2. at early dawn, at daybreak, early in the morning

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
ὄρθρος órthros, or'-thros; from the same as G3735; dawn (as sun-rise, rising of light); by extension, morn:—early in the morning.
STRONGS G3722:
ὄρθρος, ὄρθρου, (from ὈΡΩ, ὄρνυμι to stir up, rouse; cf. Latinorior,ortus), from Hesiod down; the Sept. for שַׁחַר dawn, and several times for בֹּקֶר; daybreak, dawn: ὄρθρου βαθέος or βαθέως (see βαθέως and βαθύς (on the genitive cf. Winers Grammar, § 30, 11; Buttmann, § 132, 26)), at early dawn, Luke 24:1; ὄρθρου, at daybreak, at dawn, early in the morning, John 8:2 (Hesiod, Works, 575; the Sept. Jeremiah 25:4; Jeremiah 33:5 (Jer. 26:5), etc.); ὑπό τόν ὄρθρον, Acts 5:21 (Dio Cassius, 76, 17).
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Jeremiah
25:4; 26:5; 33:5
Luke
24:1
John
8:2
Acts
5:21

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G3722 matches the Greek ὄρθρος (orthros),
which occurs 26 times in 26 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 19:15 - ἡνίκα δὲ ὄρθρος G3722 ἐγίνετο ἐπεσπούδαζον οἱ ἄγγελοι τὸν Λωτ λέγοντες ἀναστὰς λαβὲ τὴν γυναῖκά σου καὶ τὰς δύο θυγατέρας σου ἃς ἔχεις καὶ ἔξελθε ἵνα μὴ συναπόλῃ ταῖς ἀνομίαις τῆς πόλεως
Unchecked Copy BoxGen 32:26 - (LXX 32:27)καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀπόστειλόν με ἀνέβη γὰρ ὄρθρος G3722 δὲ εἶπεν οὐ μή σε ἀποστείλω ἐὰν μή με εὐλογήσῃς
Unchecked Copy BoxExo 19:16 - ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γενηθέντος πρὸς ὄρθρον G3722 καὶ ἐγίνοντο φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ νεφέλη γνοφώδης ἐπ᾽ ὄρους Σινα φωνὴ τῆς σάλπιγγος ἤχει μέγα καὶ ἐπτοήθη πᾶς λαὸς ἐν τῇ παρεμβολῇ
Unchecked Copy BoxJos 6:15 - καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου G3722 καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἑξάκις
Unchecked Copy BoxJdg 19:25 - καὶ οὐκ ἠθέλησαν οἱ ἄνδρες ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἐπελάβετο ἀνὴρ τῆς παλλακῆς αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν πρὸς αὐτοὺς ἔξω καὶ ἔγνωσαν αὐτὴν καὶ ἐνέπαιξαν αὐτῇ ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωί καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὴν ἅμα τῷ ἀναβαίνειν τὸν ὄρθρον G3722
Unchecked Copy Box1Sa 9:26 - καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέβαινεν ὄρθρος G3722 καὶ ἐκάλεσεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι λέγων ἀνάστα καὶ ἐξαποστελῶ σε καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ Σαμουηλ ἕως ἔξω
Unchecked Copy BoxNeh 4:21 - (LXX 4:15)καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες τὸ ἔργον καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ ὄρθρου G3722 ἕως ἐξόδου τῶν ἄστρων
Unchecked Copy BoxEst 5:14 - καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζωσαρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα ὄρθρου G3722 δὲ εἰπὸν τῷ βασιλεῖ καὶ κρεμασθήτω Μαρδοχαῖος ἐπὶ τοῦ ξύλου σὺ δὲ εἴσελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ εὐφραίνου καὶ ἤρεσεν τὸ ῥῆμα τῷ Αμαν καὶ ἡτοιμάσθη τὸ ξύλον
Unchecked Copy BoxPsa 57:8 - (LXX 56:9)ἐξεγέρθητι δόξα μου ἐξεγέρθητι ψαλτήριον καὶ κιθάρα ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου G3722
Unchecked Copy BoxPsa 63:6 - (LXX 62:7)εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου ἐν τοῖς ὄρθροις G3722 ἐμελέτων εἰς σέ
Unchecked Copy BoxPsa 108:2 - (LXX 107:3)ἐξεγέρθητι ψαλτήριον καὶ κιθάρα ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου G3722
Unchecked Copy BoxPsa 119:148 - (LXX 118:148)προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί μου πρὸς ὄρθρον G3722 τοῦ μελετᾶν τὰ λόγιά σου
Unchecked Copy BoxPsa 139:9 - (LXX 138:9)ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ᾽ ὄρθρον G3722 καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης
Unchecked Copy BoxPro 7:18 - ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου G3722 δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι
Unchecked Copy BoxPro 23:35 - ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος G3722 ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ᾽ ὧν συνελεύσομαι
Unchecked Copy BoxSng 6:10 - τίς αὕτη ἐκκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθρος G3722 καλὴ ὡς σελήνη ἐκλεκτὴ ὡς ἥλιος θάμβος ὡς τεταγμέναι
Unchecked Copy BoxJer 7:25 - ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξαπέστειλα πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ἡμέρας καὶ ὄρθρου G3722 καὶ ἀπέστειλα
Unchecked Copy BoxJer 25:4 - καὶ ἀπέστελλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας ὄρθρου G3722 ἀποστέλλων καὶ οὐκ εἰσηκούσατε καὶ οὐ προσέσχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJer 26:5 - (LXX 33:5)εἰσακούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν προφητῶν οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου G3722 καὶ ἀπέστειλα καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου
Unchecked Copy BoxJer 32:33 - (LXX 39:33)καὶ ἐπέστρεψαν πρός με νῶτον καὶ οὐ πρόσωπον καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου G3722 καὶ ἐδίδαξα καὶ οὐκ ἤκουσαν ἐπιλαβεῖν παιδείαν
Unchecked Copy BoxJer 35:14 - (LXX 42:14)ἔστησαν ῥῆμα υἱοὶ Ιωναδαβ υἱοῦ Ρηχαβ ὃ ἐνετείλατο τοῖς τέκνοις αὐτοῦ πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον καὶ οὐκ ἐπίοσαν καὶ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου G3722 καὶ ἐλάλησα καὶ οὐκ ἠκούσατε
Unchecked Copy BoxJer 44:4 - (LXX 51:4)καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου G3722 καὶ ἀπέστειλα λέγων μὴ ποιήσητε τὸ πρᾶγμα τῆς μολύνσεως ταύτης ἧς ἐμίσησα
Unchecked Copy BoxHos 6:3 - καὶ γνωσόμεθα διώξομεν τοῦ γνῶναι τὸν κύριον ὡς ὄρθρον G3722 ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτόν καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν πρόιμος καὶ ὄψιμος τῇ γῇ
Unchecked Copy BoxHos 10:15 - οὕτως ποιήσω ὑμῖν οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν ὄρθρου G3722 ἀπερρίφησαν ἀπερρίφη βασιλεὺς Ισραηλ
Unchecked Copy BoxJoe 2:2 - ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης ὡς ὄρθρος G3722 χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν
Unchecked Copy BoxAmo 4:13 - (LXX 4:13)διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν καὶ κτίζων πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν χριστὸν αὐτοῦ ποιῶν ὄρθρον G3722 καὶ ὁμίχλην καὶ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς κύριος θεὸς παντοκράτωρ ὄνομα αὐτῷ
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan