LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4572 - seautou

Choose a new font size and typeface
σεαυτοῦ
Transliteration
seautou (Key)
Pronunciation
seh-ow-too'
Listen
Part of Speech
pronoun
Root Word (Etymology)
Genitive case from σέ (G4571) and αὐτός (G846)
Strong’s Definitions

σεαυτοῦ seautoû, seh-ow-too'; genitive case from G4571 and G846, also dative case of the same, σεαυτῷ seautōi seh-ow-to', and accusative case σεαυτόν seautón seh-ow-ton', likewise contracted σαυτοῦ sautoû sow-too', σαυτῷ sautōi sow-to', and σαυτόν sautón sow-ton', respectively; of (with, to) thyself:—thee, thine own self, (thou) thy(-self).


KJV Translation Count — Total: 40x

The KJV translates Strong's G4572 in the following manner: thyself (35x), thine own self (2x), thou thyself (1x), thee (1x), thy (1x).

KJV Translation Count — Total: 40x
The KJV translates Strong's G4572 in the following manner: thyself (35x), thine own self (2x), thou thyself (1x), thee (1x), thy (1x).
  1. thyself, thee

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
σεαυτοῦ seautoû, seh-ow-too'; genitive case from G4571 and G846, also dative case of the same, σεαυτῷ seautōi seh-ow-to', and accusative case σεαυτόν seautón seh-ow-ton', likewise contracted σαυτοῦ sautoû sow-too', σαυτῷ sautōi sow-to', and σαυτόν sautón sow-ton', respectively; of (with, to) thyself:—thee, thine own self, (thou) thy(-self).
STRONGS G4572:
σεαυτοῦ, σεαυτῆς, σεαυτοῦ, a reflexive pronoun of the 2nd person, used only in the genitive, dative, and accusative; in the N. T. only in the masculine; genitive (of) thyself (of) thee: John 8:13; John 18:34 L Tr WH; Acts 26:1; 2 Timothy 4:11; dative σεαυτῷ (to) thyself (to) thee: John 17:5; Acts 16:23; Romans 2:5; 1 Timothy 4:16; accusative σεαυτόν, thyself, thee: Matthew 4:6; Mark 12:31; Luke 4:23; John 8:53; Romans 14:22; Galatians 6:1; 1 Timothy 4:7; 2 Timothy 2:15; James 2:8; etc. (Cf. Buttmann, § 127, 13.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
4:6
Mark
12:31
Luke
4:23
John
8:13; 8:53; 17:5; 18:34
Acts
16:23; 26:1
Romans
2:5; 14:22
Galatians
6:1
1 Timothy
4:7; 4:16
2 Timothy
2:15; 4:11
James
2:8

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4572 matches the Greek σεαυτοῦ (seautou),
which occurs 189 times in 175 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 4 (Gen 6:14–Deu 12:19)

Unchecked Copy BoxGen 6:14 - ποίησον οὖν σεαυτῷ G4572 κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ
Unchecked Copy BoxGen 6:19 - καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ G4572 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσονται
Unchecked Copy BoxGen 6:21 - σὺ δὲ λήμψῃ σεαυτῷ G4572 ἀπὸ πάντων τῶν βρωμάτων ἔδεσθε καὶ συνάξεις πρὸς σεαυτόν G4572 καὶ ἔσται σοὶ καὶ ἐκείνοις φαγεῖν
Unchecked Copy BoxGen 8:17 - καὶ πάντα τὰ θηρία ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ G4572 καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 14:21 - εἶπεν δὲ βασιλεὺς Σοδομων πρὸς Αβραμ δός μοι τοὺς ἄνδρας τὴν δὲ ἵππον λαβὲ σεαυτῷ G4572
Unchecked Copy BoxGen 19:17 - καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ G4572 ψυχήν μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ εἰς τὸ ὄρος σῴζου μήποτε συμπαραλημφθῇς
Unchecked Copy BoxGen 24:6 - εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Αβρααμ πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ ἀποστρέψῃς τὸν υἱόν μου ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxGen 28:2 - ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὸν οἶκον Βαθουηλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λαβὲ σεαυτῷ G4572 ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου
Unchecked Copy BoxGen 31:24 - ἦλθεν δὲ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ᾽ ὕπνον τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ φύλαξαι σεαυτόν G4572 μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά
Unchecked Copy BoxGen 31:29 - καὶ νῦν ἰσχύει χείρ μου κακοποιῆσαί σε δὲ θεὸς τοῦ πατρός σου ἐχθὲς εἶπεν πρός με λέγων φύλαξαι σεαυτόν G4572 μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά
Unchecked Copy BoxGen 40:14 - ἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ G4572 ὅταν εὖ σοι γένηται καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου
Unchecked Copy BoxExo 10:28 - καὶ λέγει Φαραω ἄπελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ πρόσεχε σεαυτῷ G4572 ἔτι προσθεῖναι ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ὀφθῇς μοι ἀποθανῇ
Unchecked Copy BoxExo 12:24 - καὶ φυλάξεσθε τὸ ῥῆμα τοῦτο νόμιμον σεαυτῷ G4572 καὶ τοῖς υἱοῖς σου ἕως αἰῶνος
Unchecked Copy BoxExo 17:5 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν προπορεύου τοῦ λαοῦ τούτου λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ G4572 ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ῥάβδον ἐν ἐπάταξας τὸν ποταμόν λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ πορεύσῃ
Unchecked Copy BoxExo 17:9 - εἶπεν δὲ Μωυσῆς τῷ Ἰησοῦ ἐπίλεξον σεαυτῷ G4572 ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ καὶ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου
Unchecked Copy BoxExo 18:21 - καὶ σὺ σεαυτῷ G4572 σκέψαι ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἄνδρας δυνατοὺς θεοσεβεῖς ἄνδρας δικαίους μισοῦντας ὑπερηφανίαν καὶ καταστήσεις αὐτοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους
Unchecked Copy BoxExo 20:4 - οὐ ποιήσεις σεαυτῷ G4572 εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 23:21 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε τὸ γὰρ ὄνομά μού ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ
Unchecked Copy BoxExo 28:1 - καὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν G4572 τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων
Unchecked Copy BoxExo 30:34 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λαβὲ σεαυτῷ G4572 ἡδύσματα στακτήν ὄνυχα χαλβάνην ἡδυσμοῦ καὶ λίβανον διαφανῆ ἴσον ἴσῳ ἔσται
Unchecked Copy BoxExo 32:13 - μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ G4572 καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxExo 33:13 - εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν G4572 γνωστῶς ἴδω σε ὅπως ἂν εὑρηκὼς χάριν ἐναντίον σου καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο
Unchecked Copy BoxExo 33:18 - καὶ λέγει δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ G4572 δόξαν
Unchecked Copy BoxExo 34:1 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λάξευσον σεαυτῷ G4572 δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις αἷς συνέτριψας
Unchecked Copy BoxExo 34:12 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν
Unchecked Copy BoxExo 34:17 - καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ G4572
Unchecked Copy BoxExo 34:27 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν γράψον σεαυτῷ G4572 τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxLev 9:2 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων λαβὲ σεαυτῷ G4572 μοσχάριον ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα ἄμωμα καὶ προσένεγκε αὐτὰ ἔναντι κυρίου
Unchecked Copy BoxLev 9:7 - καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ααρων πρόσελθε πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ποίησον τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου καὶ ἐξίλασαι περὶ σεαυτοῦ G4572 καὶ τοῦ οἴκου σου καὶ ποίησον τὰ δῶρα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτῶν καθάπερ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ
Unchecked Copy BoxLev 19:18 - καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου χείρ καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν G4572 ἐγώ εἰμι κύριος
Unchecked Copy BoxLev 19:19 - τὸν νόμον μου φυλάξεσθε τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ G4572
Unchecked Copy BoxLev 19:34 - ὡς αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται προσήλυτος προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν G4572 ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐγώ εἰμι κύριος θεὸς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxLev 22:23 - καὶ μόσχον πρόβατον ὠτότμητον ἢ κολοβόκερκον σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ G4572 εἰς δὲ εὐχήν σου οὐ δεχθήσεται
Unchecked Copy BoxLev 25:8 - καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ G4572 ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη
Unchecked Copy BoxNum 5:19 - καὶ ὁρκιεῖ αὐτὴν ἱερεὺς καὶ ἐρεῖ τῇ γυναικί εἰ μὴ κεκοίμηταί τις μετὰ σοῦ εἰ μὴ παραβέβηκας μιανθῆναι ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς G4572 ἀθῴα ἴσθι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐλεγμοῦ τοῦ ἐπικαταρωμένου τούτου
Unchecked Copy BoxNum 10:2 - ποίησον σεαυτῷ G4572 δύο σάλπιγγας ἀργυρᾶς ἐλατὰς ποιήσεις αὐτάς καὶ ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγὴν καὶ ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς
Unchecked Copy BoxNum 13:2 - ἀπόστειλον σεαυτῷ G4572 ἄνδρας καὶ κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλὴν κατὰ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀποστελεῖς αὐτούς πάντα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν
Unchecked Copy BoxNum 18:2 - καὶ τοὺς ἀδελφούς σου φυλὴν Λευι δῆμον τοῦ πατρός σου προσαγάγου πρὸς σεαυτόν G4572 καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Unchecked Copy BoxNum 21:8 - καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ποίησον σεαυτῷ G4572 ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον πᾶς δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται
Unchecked Copy BoxNum 27:18 - καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων λαβὲ πρὸς σεαυτὸν G4572 τὸν Ἰησοῦν υἱὸν Ναυη ἄνθρωπον ὃς ἔχει πνεῦμα ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐπιθήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ᾽ αὐτὸν
Unchecked Copy BoxDeu 4:9 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 καὶ φύλαξον τὴν ψυχήν σου σφόδρα μὴ ἐπιλάθῃ πάντας τοὺς λόγους οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱούς σου καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου
Unchecked Copy BoxDeu 5:8 - οὐ ποιήσεις σεαυτῷ G4572 εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxDeu 6:12 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
Unchecked Copy BoxDeu 7:25 - τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ οὐ λήμψῃ σεαυτῷ G4572 μὴ πταίσῃς δι᾽ αὐτό ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν
Unchecked Copy BoxDeu 8:11 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ μὴ φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον
Unchecked Copy BoxDeu 9:27 - μνήσθητι Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν θεραπόντων σου οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ G4572 μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν σκληρότητα τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τὰ ἀσεβήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 10:1 - ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με λάξευσον σεαυτῷ G4572 δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ ποιήσεις σεαυτῷ G4572 κιβωτὸν ξυλίνην
Unchecked Copy BoxDeu 11:16 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ πλατυνθῇ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxDeu 12:13 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ ἀνενέγκῃς τὰ ὁλοκαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἴδῃς
Unchecked Copy BoxDeu 12:19 - πρόσεχε σεαυτῷ G4572 μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευίτην πάντα τὸν χρόνον ὅσον ἐὰν ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/4 (Gen 6:14–Deu 12:19) Gen 6:14–Deu 12:19

2. LOAD PAGE 2 Deu 12:30–2Ki 6:7

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan