Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous BookPrevious ChapterQuick NavNext ChapterNext BookCopy VersesCopy OptionsShow StrongsFormat by Verse or ParagraphListen to the BibleRed Letter OnRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Δευτερονόμιο (Deuteronomy) 22 :: Septuagint (LXX)

toggle collapse
Choose a new font size and typeface
Listen to the Bible
Unchecked Copy BoxDeu 22:1 - μὴ ἰδὼν τὸν μόσχον τοῦ ἀδελφοῦ σου τὸ πρόβατον αὐτοῦ πλανώμενα ἐν τῇ ὁδῷ ὑπερίδῃς αὐτά ἀποστροφῇ ἀποστρέψεις αὐτὰ τῷ ἀδελφῷ σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ
Unchecked Copy BoxDeu 22:2 - ἐὰν δὲ μὴ ἐγγίζῃ ἀδελφός σου πρὸς σὲ μηδὲ ἐπίστῃ αὐτόν συνάξεις αὐτὰ ἔνδον εἰς τὴν οἰκίαν σου καὶ ἔσται μετὰ σοῦ ἕως ἂν ζητήσῃ αὐτὰ ἀδελφός σου καὶ ἀποδώσεις αὐτῷ
Unchecked Copy BoxDeu 22:3 - οὕτως ποιήσεις τὸν ὄνον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ οὕτως ποιήσεις κατὰ πᾶσαν ἀπώλειαν τοῦ ἀδελφοῦ σου ὅσα ἐὰν ἀπόληται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ εὕρῃς οὐ δυνήσῃ ὑπεριδεῗν
Unchecked Copy BoxDeu 22:4 - οὐκ ὄψῃ τὸν ὄνον τοῦ ἀδελφοῦ σου τὸν μόσχον αὐτοῦ πεπτωκότας ἐν τῇ ὁδῷ μὴ ὑπερίδῃς αὐτούς ἀνιστῶν ἀναστήσεις μετ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 22:5 - οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα
Unchecked Copy BoxDeu 22:6 - ἐὰν δὲ συναντήσῃς νοσσιᾷ ὀρνέων πρὸ προσώπου σου ἐν τῇ ὁδῷ ἐπὶ παντὶ δένδρει ἢ ἐπὶ τῆς γῆς νεοσσοῗς ᾠοῗς καὶ μήτηρ θάλπῃ ἐπὶ τῶν νεοσσῶν ἐπὶ τῶν ᾠῶν οὐ λήμψῃ τὴν μητέρα μετὰ τῶν τέκνων
Unchecked Copy BoxDeu 22:7 - ἀποστολῇ ἀποστελεῗς τὴν μητέρα τὰ δὲ παιδία λήμψῃ σεαυτῷ ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ πολυήμερος ἔσῃ
Unchecked Copy BoxDeu 22:8 - ἐὰν δὲ οἰκοδομήσῃς οἰκίαν καινήν καὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ δώματί σου καὶ οὐ ποιήσεις φόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ σου ἐὰν πέσῃ πεσὼν ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 22:9 - οὐ κατασπερεῗς τὸν ἀμπελῶνά σου διάφορον ἵνα μὴ ἁγιασθῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα ἐὰν σπείρῃς μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνός σου
Unchecked Copy BoxDeu 22:10 - οὐκ ἀροτριάσεις ἐν μόσχῳ καὶ ὄνῳ ἐπὶ τὸ αὐτό
Unchecked Copy BoxDeu 22:11 - οὐκ ἐνδύσῃ κίβδηλον ἔρια καὶ λίνον ἐν τῷ αὐτῷ
Unchecked Copy BoxDeu 22:12 - στρεπτὰ ποιήσεις σεαυτῷ ἐπὶ τῶν τεσσάρων κρασπέδων τῶν περιβολαίων σου ἐὰν περιβάλῃ ἐν αὐτοῗς
Unchecked Copy BoxDeu 22:13 - ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῗκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ καὶ μισήσῃ αὐτὴν
Unchecked Copy BoxDeu 22:14 - καὶ ἐπιθῇ αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους καὶ κατενέγκῃ αὐτῆς ὄνομα πονηρὸν καὶ λέγῃ τὴν γυναῗκα ταύτην εἴληφα καὶ προσελθὼν αὐτῇ οὐχ εὕρηκα αὐτῆς παρθένια
Unchecked Copy BoxDeu 22:15 - καὶ λαβὼν πατὴρ τῆς παιδὸς καὶ μήτηρ ἐξοίσουσιν τὰ παρθένια τῆς παιδὸς πρὸς τὴν γερουσίαν ἐπὶ τὴν πύλην
Unchecked Copy BoxDeu 22:16 - καὶ ἐρεῗ πατὴρ τῆς παιδὸς τῇ γερουσίᾳ τὴν θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ γυναῗκα καὶ μισήσας αὐτὴν
Unchecked Copy BoxDeu 22:17 - αὐτὸς νῦν ἐπιτίθησιν αὐτῇ προφασιστικοὺς λόγους λέγων οὐχ εὕρηκα τῇ θυγατρί σου παρθένια καὶ ταῦτα τὰ παρθένια τῆς θυγατρός μου καὶ ἀναπτύξουσιν τὸ ἱμάτιον ἐναντίον τῆς γερουσίας τῆς πόλεως
Unchecked Copy BoxDeu 22:18 - καὶ λήμψεται γερουσία τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν ἄνθρωπον ἐκεῗνον καὶ παιδεύσουσιν αὐτὸν
Unchecked Copy BoxDeu 22:19 - καὶ ζημιώσουσιν αὐτὸν ἑκατὸν σίκλους καὶ δώσουσιν τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος ὅτι ἐξήνεγκεν ὄνομα πονηρὸν ἐπὶ παρθένον Ισραηλῗτιν καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῗλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον
Unchecked Copy BoxDeu 22:20 - ἐὰν δὲ ἐπ᾽ ἀληθείας γένηται λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι
Unchecked Copy BoxDeu 22:21 - καὶ ἐξάξουσιν τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας οἴκου πατρὸς αὐτῆς καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς ἐν λίθοις καὶ ἀποθανεῗται ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῗς Ισραηλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ ἐξαρεῗς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 22:22 - ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνῳκισμένης ἀνδρί ἀποκτενεῗτε ἀμφοτέρους τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τὴν γυναῗκα καὶ ἐξαρεῗς τὸν πονηρὸν ἐξ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxDeu 22:23 - ἐὰν δὲ γένηται παῗς παρθένος μεμνηστευμένη ἀνδρὶ καὶ εὑρὼν αὐτὴν ἄνθρωπος ἐν πόλει κοιμηθῇ μετ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxDeu 22:24 - ἐξάξετε ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ λιθοβοληθήσονται ἐν λίθοις καὶ ἀποθανοῦνται τὴν νεᾶνιν ὅτι οὐκ ἐβόησεν ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἄνθρωπον ὅτι ἐταπείνωσεν τὴν γυναῗκα τοῦ πλησίον καὶ ἐξαρεῗς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
Unchecked Copy BoxDeu 22:25 - ἐὰν δὲ ἐν πεδίῳ εὕρῃ ἄνθρωπος τὴν παῗδα τὴν μεμνηστευμένην καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ᾽ αὐτῆς ἀποκτενεῗτε τὸν ἄνθρωπον τὸν κοιμώμενον μετ᾽ αὐτῆς μόνον
Unchecked Copy BoxDeu 22:26 - καὶ τῇ νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδέν οὐκ ἔστιν τῇ νεάνιδι ἁμάρτημα θανάτου ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον καὶ φονεύσῃ αὐτοῦ ψυχήν οὕτως τὸ πρᾶγμα τοῦτο
Unchecked Copy BoxDeu 22:27 - ὅτι ἐν τῷ ἀγρῷ εὗρεν αὐτήν ἐβόησεν νεᾶνις ἡ μεμνηστευμένη καὶ βοηθήσων οὐκ ἦν αὐτῇ
Unchecked Copy BoxDeu 22:28 - ἐὰν δέ τις εὕρῃ τὴν παῗδα τὴν παρθένον ἥτις οὐ μεμνήστευται καὶ βιασάμενος κοιμηθῇ μετ᾽ αὐτῆς καὶ εὑρεθῇ
Unchecked Copy BoxDeu 22:29 - δώσει ἄνθρωπος κοιμηθεὶς μετ᾽ αὐτῆς τῷ πατρὶ τῆς νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου καὶ αὐτοῦ ἔσται γυνή ἀνθ᾽ ὧν ἐταπείνωσεν αὐτήν οὐ δυνήσεται ἐξαποστεῗλαι αὐτὴν τὸν ἅπαντα χρόνον
Unchecked Copy BoxDeu 22:30 - (LXX 23:1)οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῗκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
LXX

We are indebted to the University of Pennsylvania Center for Computer Analysis of Texts (CCAT) and their Septuagint Greek Old Testament data files. These files have been of great assistance in the preparation of the Blue Letter Bible Septuagint text. They have been used, with permission, for non-commercial use only. All requests for permission to use the Septuagint (LXX) must be directed to the University of Pennsylvania CCAT (User Agreement / Declaration Form).

BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization