Search Bible
Click for Help   Click for QuickNav   Click for Advanced Search Options
Search LXX
Your Bible Version is the LXX
Go to Top
Link to This Page Cite This Page
Share this page Follow the BLB
Printable Page
 
 
Left Context Bar Edge 1Left Context Bar BackgroundLeft Context Bar Edge 2Previous BookPrevious ChapterQuick NavNext ChapterNext BookCopy VersesCopy OptionsShow StrongsFormat by Verse or ParagraphListen to the BibleRed Letter OnRight Context Bar Edge 2Right Context Bar BackgroundRight Context Bar Edge 1
The Blue Letter Bible

Δευτερονόμιο (Deuteronomy) 29 :: Septuagint (LXX)

toggle collapse
Choose a new font size and typeface
Listen to the Bible
Unchecked Copy BoxDeu 29:1 - (LXX 28:69)οὗτοι οἱ λόγοι τῆς διαθήκης οὓς ἐνετείλατο κύριος Μωυσῇ στῆσαι τοῗς υἱοῗς Ισραηλ ἐν γῇ Μωαβ πλὴν τῆς διαθήκης ἧς διέθετο αὐτοῗς ἐν Χωρηβ
Unchecked Copy BoxDeu 29:2 - (LXX 29:1)καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς πάντας τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ὑμεῗς ἑωράκατε πάντα ὅσα ἐποίησεν κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐνώπιον ὑμῶν Φαραω καὶ τοῗς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxDeu 29:3 - (LXX 29:2)τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου τὰ σημεῗα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῗνα
Unchecked Copy BoxDeu 29:4 - (LXX 29:3)καὶ οὐκ ἔδωκεν κύριος θεὸς ὑμῗν καρδίαν εἰδέναι καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν καὶ ὦτα ἀκούειν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης
Unchecked Copy BoxDeu 29:5 - (LXX 29:4)καὶ ἤγαγεν ὑμᾶς τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ οὐκ ἐπαλαιώθη τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ὑμῶν οὐ κατετρίβη ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 29:6 - (LXX 29:5)ἄρτον οὐκ ἐφάγετε οἶνον καὶ σικερα οὐκ ἐπίετε ἵνα γνῶτε ὅτι οὗτος κύριος θεὸς ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 29:7 - (LXX 29:6)καὶ ἤλθετε ἕως τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων καὶ Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῗν ἐν πολέμῳ καὶ ἐπατάξαμεν αὐτοὺς
Unchecked Copy BoxDeu 29:8 - (LXX 29:7)καὶ ἐλάβομεν τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδδι καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση
Unchecked Copy BoxDeu 29:9 - (LXX 29:8)καὶ φυλάξεσθε ποιεῗν πάντας τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης ἵνα συνῆτε πάντα ὅσα ποιήσετε
Unchecked Copy BoxDeu 29:10 - (LXX 29:9)ὑμεῗς ἑστήκατε πάντες σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν οἱ ἀρχίφυλοι ὑμῶν καὶ γερουσία ὑμῶν καὶ οἱ κριταὶ ὑμῶν καὶ οἱ γραμματοεισαγωγεῗς ὑμῶν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ
Unchecked Copy BoxDeu 29:11 - (LXX 29:10)αἱ γυναῗκες ὑμῶν καὶ τὰ ἔκγονα ὑμῶν καὶ προσήλυτος ἐν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς ὑμῶν ἀπὸ ξυλοκόπου ὑμῶν καὶ ἕως ὑδροφόρου ὑμῶν
Unchecked Copy BoxDeu 29:12 - (LXX 29:11)παρελθεῗν ἐν τῇ διαθήκῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ ἐν ταῗς ἀραῗς αὐτοῦ ὅσα κύριος θεός σου διατίθεται πρὸς σὲ σήμερον
Unchecked Copy BoxDeu 29:13 - (LXX 29:12)ἵνα στήσῃ σε αὐτῷ εἰς λαόν καὶ αὐτὸς ἔσται σου θεός ὃν τρόπον εἶπέν σοι καὶ ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῗς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ
Unchecked Copy BoxDeu 29:14 - (LXX 29:13)καὶ οὐχ ὑμῗν μόνοις ἐγὼ διατίθεμαι τὴν διαθήκην ταύτην καὶ τὴν ἀρὰν ταύτην
Unchecked Copy BoxDeu 29:15 - (LXX 29:14)ἀλλὰ καὶ τοῗς ὧδε οὖσι μεθ᾽ ἡμῶν σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ τοῗς μὴ οὖσιν μεθ᾽ ἡμῶν ὧδε σήμερον
Unchecked Copy BoxDeu 29:16 - (LXX 29:15)ὅτι ὑμεῗς οἴδατε ὡς κατῳκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν οὓς παρήλθετε
Unchecked Copy BoxDeu 29:17 - (LXX 29:16)καὶ εἴδετε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ξύλον καὶ λίθον ἀργύριον καὶ χρυσίον ἐστιν παρ᾽ αὐτοῗς
Unchecked Copy BoxDeu 29:18 - (LXX 29:17)μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῗν ἀνὴρ γυνὴ πατριὰ φυλή τίνος διάνοια ἐξέκλινεν ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθαι λατρεύειν τοῗς θεοῗς τῶν ἐθνῶν ἐκείνων μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῗν ῥίζα ἄνω φύουσα ἐν χολῇ καὶ πικρίᾳ
Unchecked Copy BoxDeu 29:19 - (LXX 29:18)καὶ ἔσται ἐὰν ἀκούσῃ τὰ ῥήματα τῆς ἀρᾶς ταύτης καὶ ἐπιφημίσηται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων ὅσιά μοι γένοιτο ὅτι ἐν τῇ ἀποπλανήσει τῆς καρδίας μου πορεύσομαι ἵνα μὴ συναπολέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀναμάρτητον
Unchecked Copy BoxDeu 29:20 - (LXX 29:19)οὐ μὴ θελήσῃ θεὸς εὐιλατεῦσαι αὐτῷ ἀλλ᾽ τότε ἐκκαυθήσεται ὀργὴ κυρίου καὶ ζῆλος αὐτοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ καὶ κολληθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ἀραὶ τῆς διαθήκης ταύτης αἱ γεγραμμέναι ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου καὶ ἐξαλείψει κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν
Unchecked Copy BoxDeu 29:21 - (LXX 29:20)καὶ διαστελεῗ αὐτὸν κύριος εἰς κακὰ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ κατὰ πάσας τὰς ἀρὰς τῆς διαθήκης τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
Unchecked Copy BoxDeu 29:22 - (LXX 29:21)καὶ ἐροῦσιν γενεὰ ἑτέρα οἱ υἱοὶ ὑμῶν οἳ ἀναστήσονται μεθ᾽ ὑμᾶς καὶ ἀλλότριος ὃς ἂν ἔλθῃ ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ὄψονται τὰς πληγὰς τῆς γῆς ἐκείνης καὶ τὰς νόσους αὐτῆς ἃς ἀπέστειλεν κύριος ἐπ᾽ αὐτήν
Unchecked Copy BoxDeu 29:23 - (LXX 29:22)θεῗον καὶ ἅλα κατακεκαυμένον πᾶσα γῆ αὐτῆς οὐ σπαρήσεται οὐδὲ ἀνατελεῗ οὐδὲ μὴ ἀναβῇ ἐπ᾽ αὐτὴν πᾶν χλωρόν ὥσπερ κατεστράφη Σοδομα καὶ Γομορρα Αδαμα καὶ Σεβωιμ ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ
Unchecked Copy BoxDeu 29:24 - (LXX 29:23)καὶ ἐροῦσιν πάντα τὰ ἔθνη διὰ τί ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ τίς θυμὸς τῆς ὀργῆς μέγας οὗτος
Unchecked Copy BoxDeu 29:25 - (LXX 29:24)καὶ ἐροῦσιν ὅτι κατελίποσαν τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν διέθετο τοῗς πατράσιν αὐτῶν ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Unchecked Copy BoxDeu 29:26 - (LXX 29:25)καὶ πορευθέντες ἐλάτρευσαν θεοῗς ἑτέροις καὶ προσεκύνησαν αὐτοῗς οἷς οὐκ ἠπίσταντο οὐδὲ διένειμεν αὐτοῗς
Unchecked Copy BoxDeu 29:27 - (LXX 29:26)καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῗν ἐπ᾽ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
Unchecked Copy BoxDeu 29:28 - (LXX 29:27)καὶ ἐξῆρεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ καὶ παροξυσμῷ μεγάλῳ σφόδρα καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς εἰς γῆν ἑτέραν ὡσεὶ νῦν
Unchecked Copy BoxDeu 29:29 - (LXX 29:28)τὰ κρυπτὰ κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν τὰ δὲ φανερὰ ἡμῗν καὶ τοῗς τέκνοις ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ποιεῗν πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου
LXX

We are indebted to the University of Pennsylvania Center for Computer Analysis of Texts (CCAT) and their Septuagint Greek Old Testament data files. These files have been of great assistance in the preparation of the Blue Letter Bible Septuagint text. They have been used, with permission, for non-commercial use only. All requests for permission to use the Septuagint (LXX) must be directed to the University of Pennsylvania CCAT (User Agreement / Declaration Form).

BLB Searches
Search the Bible
Search LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
Search LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan


Donate Contact

Blue Letter Bible study tools make reading, searching and studying the Bible easy and rewarding.

Blue Letter Bible is a 501(c)(3) nonprofit organization