LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2671 - katara

Choose a new font size and typeface
κατάρα
Transliteration
katara (Key)
Pronunciation
kat-ar'-ah
Listen
Part of Speech
feminine noun
Root Word (Etymology)
From κατά (G2596) (intensive) and ἀρά (G685)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 1:449,75

Strong’s Definitions

κατάρα katára, kat-ar'-ah; from G2596 (intensive) and G685; imprecation, execration:—curse(-d, ing).


KJV Translation Count — Total: 6x

The KJV translates Strong's G2671 in the following manner: curse (3x), cursing (2x), cursed (1x).

KJV Translation Count — Total: 6x
The KJV translates Strong's G2671 in the following manner: curse (3x), cursing (2x), cursed (1x).
  1. an execration, imprecation, curse

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
κατάρα katára, kat-ar'-ah; from G2596 (intensive) and G685; imprecation, execration:—curse(-d, ing).
STRONGS G2671:
κατάρα, κατάρας, (κατά and ἄρα, cf. German Verfiuchung,Verwünschung (cf. κατά, III. 4)); the Sept. chiefly for כְּלָלָה; an execration, imprecation, curse: opposed to εὐλογία to being cursed (which see), James 3:10; γῆ κατάρας ἐγγύς, near by God, i. e. to being given up to barrenness (the allusion is to Genesis 3:17f), Hebrews 6:8; ὑπό κατάραν εἶναι, to be under a curse, i. e. liable to the appointed penalty of being cursed, Galatians 3:10; ἐξαγοράζειν τινα ἐκ τῆς κατάρας, to redeem one exposed to the threatened penalty of a curse, Galatians 3:13; τέκνα κατάρας, men worthy of execration, 2 Peter 2:14; abstract for the concrete, one in whom the curse is exhibited, i. e. undergoing the appointed penalty of cursing, Galatians 3:13; ἐγώ κατάρα ἐγενήθην, Protevangelium Jacobi,
c. 3. (Aeschylus, Euripides, Plato, others.)
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
3:17
Galatians
3:10; 3:13; 3:13
Hebrews
6:8
James
3:10
2 Peter
2:14

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2671 matches the Greek κατάρα (katara),
which occurs 32 times in 32 verses in the LXX Greek.

Unchecked Copy BoxGen 27:12 - μήποτε ψηλαφήσῃ με πατήρ μου καὶ ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡς καταφρονῶν καὶ ἐπάξω ἐπ᾽ ἐμαυτὸν κατάραν G2671 καὶ οὐκ εὐλογίαν
Unchecked Copy BoxGen 27:13 - εἶπεν δὲ αὐτῷ μήτηρ ἐπ᾽ ἐμὲ κατάρα G2671 σου τέκνον μόνον ὑπάκουσον τῆς φωνῆς μου καὶ πορευθεὶς ἔνεγκέ μοι
Unchecked Copy BoxNum 23:25 - καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ οὔτε κατάραις G2671 καταράσῃ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν
Unchecked Copy BoxDeu 11:26 - ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν G2671
Unchecked Copy BoxDeu 11:28 - καὶ τὰς κατάρας G2671 ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις οὓς οὐκ οἴδατε
Unchecked Copy BoxDeu 11:29 - καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος θεός σου εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν διαβαίνεις ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν καὶ δώσεις τὴν εὐλογίαν ἐπ᾽ ὄρος Γαριζιν καὶ τὴν κατάραν G2671 ἐπ᾽ ὄρος Γαιβαλ
Unchecked Copy BoxDeu 23:5 - (LXX 23:6)καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ καὶ μετέστρεψεν κύριος θεός σου τὰς κατάρας G2671 εἰς εὐλογίαν ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος θεός σου
Unchecked Copy BoxDeu 27:13 - καὶ οὗτοι στήσονται ἐπὶ τῆς κατάρας G2671 ἐν ὄρει Γαιβαλ Ρουβην Γαδ καὶ Ασηρ Ζαβουλων Δαν καὶ Νεφθαλι
Unchecked Copy BoxDeu 28:15 - καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι G2671 αὗται καὶ καταλήμψονταί σε
Unchecked Copy BoxDeu 28:45 - καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι G2671 αὗται καὶ καταδιώξονταί σε καὶ καταλήμψονταί σε ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε ὅτι οὐκ εἰσήκουσας τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ὅσα ἐνετείλατό σοι
Unchecked Copy BoxDeu 29:27 - (LXX 29:26)καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ αὐτὴν κατὰ πάσας τὰς κατάρας G2671 τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου
Unchecked Copy BoxDeu 30:1 - καὶ ἔσται ὡς ἂν ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα εὐλογία καὶ κατάρα G2671 ἣν ἔδωκα πρὸ προσώπου σου καὶ δέξῃ εἰς τὴν καρδίαν σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν οὗ ἐάν σε διασκορπίσῃ κύριος ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxDeu 30:19 - διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν G2671 ἔκλεξαι τὴν ζωήν ἵνα ζῇς σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου
Unchecked Copy BoxJdg 9:57 - καὶ πᾶσαν κακίαν ἀνδρῶν Σικιμων ἐπέστρεψεν θεὸς εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτοὺς κατάρα G2671 Ιωαθαμ τοῦ υἱοῦ Ιεροβααλ
Unchecked Copy Box2Sa 16:12 - εἴ πως ἴδοι κύριος ἐν τῇ ταπεινώσει μου καὶ ἐπιστρέψει μοι ἀγαθὰ ἀντὶ τῆς κατάρας G2671 αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Unchecked Copy Box1Ki 2:8 - καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν G2671 ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ ἐπορευόμην εἰς παρεμβολάς καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ λέγων εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ
Unchecked Copy Box2Ki 22:19 - ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἡπαλύνθη ἡ καρδία σου καὶ ἐνετράπης ἀπὸ προσώπου κυρίου ὡς ἤκουσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὸν τοῦ εἶναι εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς κατάραν G2671 καὶ διέρρηξας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιον ἐμοῦ καί γε ἐγὼ ἤκουσα λέγει κύριος
Unchecked Copy BoxNeh 13:2 - ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν ἄρτῳ καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἐμισθώσαντο ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν Βαλααμ καταράσασθαι καὶ ἔστρεψεν θεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν G2671 εἰς εὐλογίαν
Unchecked Copy BoxJob 31:30 - ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν G2671 μου θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος
Unchecked Copy BoxPsa 109:17 - (LXX 108:17)καὶ ἠγάπησεν κατάραν G2671 καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPsa 109:18 - (LXX 108:18)καὶ ἐνεδύσατο κατάραν G2671 ὡς ἱμάτιον καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxPro 3:33 - κατάρα G2671 θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται
Unchecked Copy BoxIsa 64:10 - (LXX 64:9)πόλις τοῦ ἁγίου σου ἐγενήθη ἔρημος Σιων ὡς ἔρημος ἐγενήθη Ιερουσαλημ εἰς κατάραν G2671
Unchecked Copy BoxIsa 65:23 - οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν G2671 ὅτι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ ἐστιν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν ἔσονται
Unchecked Copy BoxJer 24:9 - καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διασκορπισμὸν εἰς πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς παραβολὴν καὶ εἰς μῖσος καὶ εἰς κατάραν G2671 ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐξῶσα αὐτοὺς ἐκεῖ
Unchecked Copy BoxJer 26:6 - (LXX 33:6)καὶ δώσω τὸν οἶκον τοῦτον ὥσπερ Σηλωμ καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν G2671 πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν πάσης τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxJer 29:22 - (LXX 36:22)καὶ λήμψονται ἀπ᾽ αὐτῶν κατάραν G2671 ἐν πάσῃ τῇ ἀποικίᾳ Ιουδα ἐν Βαβυλῶνι λέγοντες ποιήσαι σε κύριος ὡς Σεδεκιαν ἐποίησεν καὶ ὡς Αχιαβ οὓς ἀπετηγάνισεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν πυρὶ
Unchecked Copy BoxJer 44:8 - (LXX 51:8)παραπικρᾶναί με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις ἐν γῇ Αἰγύπτῳ εἰς ἣν εἰσήλθατε ἐνοικεῖν ἐκεῖ ἵνα ἐκκοπῆτε καὶ ἵνα γένησθε εἰς κατάραν G2671 καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxJer 44:12 - (LXX 51:12)τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κατάραν G2671
Unchecked Copy BoxDan 9:11 - καὶ πᾶς Ισραηλ παρέβησαν τὸν νόμον σου καὶ ἐξέκλιναν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς σου καὶ ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κατάρα G2671 καὶ ὅρκος γεγραμμένος ἐν νόμῳ Μωυσέως δούλου τοῦ θεοῦ ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxZec 8:13 - (LXX 8:13)καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ G2671 ἐν τοῖς ἔθνεσιν οἶκος Ιουδα καὶ οἶκος Ισραηλ οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν
Unchecked Copy BoxMal 2:2 - (LXX 2:2)ἐὰν μὴ ἀκούσητε καὶ ἐὰν μὴ θῆσθε εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ ὀνόματί μου λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ ἐξαποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν κατάραν G2671 καὶ ἐπικαταράσομαι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν καὶ καταράσομαι αὐτήν καὶ διασκεδάσω τὴν εὐλογίαν ὑμῶν καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οὐ τίθεσθε εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan