LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4128 - plēthos

Choose a new font size and typeface
πλῆθος
Transliteration
plēthos (Key)
Pronunciation
play'-thos
Listen
Part of Speech
neuter noun
Root Word (Etymology)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:274,866

Strong’s Definitions

πλῆθος plēthos, play'-thos; from G4130; a fulness, i.e. a large number, throng, populace:—bundle, company, multitude.


KJV Translation Count — Total: 32x

The KJV translates Strong's G4128 in the following manner: multitude (30x), company (1x), bundle (1x).

KJV Translation Count — Total: 32x
The KJV translates Strong's G4128 in the following manner: multitude (30x), company (1x), bundle (1x).
  1. a multitude

    1. a great number, of men or things

    2. the whole number, the whole multitude, the assemblage

      1. the multitude of the people

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
πλῆθος plēthos, play'-thos; from G4130; a fulness, i.e. a large number, throng, populace:—bundle, company, multitude.
STRONGS G4128:
πλῆθος, πλήθους, τό (ΠΛΑΩ), from Homer down; the Sept. chiefly for רֹב, often for הָמון; a multitude, i. e.
a. a great number, namely, of men or things: Acts 21:22 (not Tr WH); Hebrews 11:12 (cf. Winer's Grammar, 120 (114) n.); with πολύ added, Mark 3:7, 8; πλῆθος with a genitive, Luke 2:13; John 21:6; Acts 5:14; Acts 28:3 (A. V. bundle (L T Tr WH add τί)); James 5:20; 1 Peter 4:8; πολύ πλῆθος and πλῆθος πολύ (cf. Winer's Grammar, § 59, 2) with a genitive, Luke 5:6; Luke 11:17; Luke 23:27; John 5:3 (here L brackets G T Tr WH omit πολύ); Acts 14:1; Acts 17:4.
b. with the article, the whole number, the whole multitude; the assemblage: Acts 15:30; Acts 23:7; τοῦ λαοῦ, Acts 21:36; πᾶν τό πλῆθος, Acts 15:12; with a genitive, Luke 1:10; (Luke 8:37 (τῆς περιχώρου); Luke 19:37); Luke 23:1; Acts (Acts 4:32); Acts 5:16; (Acts 6:2,5); Acts 25:24; the multitude of people, Acts 2:6; Acts 19:9; with τῆς πόλεως added, Acts 14:4.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Mark
3:7; 3:8
Luke
1:10; 2:13; 5:6; 8:37; 11:17; 19:37; 23:1; 23:27
John
5:3; 21:6
Acts
2:6; 4:32; 5:14; 5:16; 6:2; 6:5; 14:1; 14:4; 15:12; 15:30; 17:4; 19:9; 21:22; 21:36; 23:7; 25:24; 28:3
Hebrews
11:12
James
5:20
1 Peter
4:8

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4128 matches the Greek πλῆθος (plēthos),
which occurs 179 times in 170 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 4 (Gen 16:10–2Ch 2:9)

Unchecked Copy BoxGen 16:10 - καὶ εἶπεν αὐτῇ ἄγγελος κυρίου πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου καὶ οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους G4128
Unchecked Copy BoxGen 17:4 - καὶ ἐγὼ ἰδοὺ διαθήκη μου μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ πατὴρ πλήθους G4128 ἐθνῶν
Unchecked Copy BoxGen 27:28 - καὶ δῴη σοι θεὸς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς καὶ πλῆθος G4128 σίτου καὶ οἴνου
Unchecked Copy BoxGen 30:30 - μικρὰ γὰρ ἦν ὅσα σοι ἦν ἐναντίον ἐμοῦ καὶ ηὐξήθη εἰς πλῆθος G4128 καὶ ηὐλόγησέν σε κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου νῦν οὖν πότε ποιήσω κἀγὼ ἐμαυτῷ οἶκον
Unchecked Copy BoxGen 32:12 - (LXX 32:13)σὺ δὲ εἶπας καλῶς εὖ σε ποιήσω καὶ θήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους G4128
Unchecked Copy BoxGen 36:7 - ἦν γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπάρχοντα πολλὰ τοῦ οἰκεῖν ἅμα καὶ οὐκ ἐδύνατο γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν φέρειν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ πλήθους G4128 τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxGen 48:16 - ἄγγελος ῥυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶν εὐλογήσαι τὰ παιδία ταῦτα καὶ ἐπικληθήσεται ἐν αὐτοῖς τὸ ὄνομά μου καὶ τὸ ὄνομα τῶν πατέρων μου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ πληθυνθείησαν εἰς πλῆθος G4128 πολὺ ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 48:19 - καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀλλὰ εἶπεν οἶδα τέκνον οἶδα καὶ οὗτος ἔσται εἰς λαόν καὶ οὗτος ὑψωθήσεται ἀλλὰ ἀδελφὸς αὐτοῦ νεώτερος μείζων αὐτοῦ ἔσται καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἔσται εἰς πλῆθος G4128 ἐθνῶν
Unchecked Copy BoxExo 1:9 - εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος G4128 καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς
Unchecked Copy BoxExo 8:24 - (LXX 8:20)ἐποίησεν δὲ κύριος οὕτως καὶ παρεγένετο κυνόμυια πλῆθος G4128 εἰς τοὺς οἴκους Φαραω καὶ εἰς τοὺς οἴκους τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ ἐξωλεθρεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς κυνομυίης
Unchecked Copy BoxExo 12:6 - καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος G4128 συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ πρὸς ἑσπέραν
Unchecked Copy BoxExo 15:7 - καὶ τῷ πλήθει G4128 τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην
Unchecked Copy BoxExo 19:21 - καὶ εἶπεν θεὸς πρὸς Μωυσῆν λέγων καταβὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ μήποτε ἐγγίσωσιν πρὸς τὸν θεὸν κατανοῆσαι καὶ πέσωσιν ἐξ αὐτῶν πλῆθος G4128
Unchecked Copy BoxExo 23:2 - οὐκ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ κακίᾳ οὐ προστεθήσῃ μετὰ πλήθους G4128 ἐκκλῖναι μετὰ πλειόνων ὥστε ἐκκλῖναι κρίσιν
Unchecked Copy BoxExo 32:13 - μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει G4128 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα
Unchecked Copy BoxExo 36:5 - καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν ὅτι πλῆθος G4128 φέρει λαὸς παρὰ τὰ ἔργα ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι
Unchecked Copy BoxLev 25:36 - οὐ λήμψῃ παρ᾽ αὐτοῦ τόκον οὐδὲ ἐπὶ πλήθει G4128 καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου ἐγὼ κύριος καὶ ζήσεται ἀδελφός σου μετὰ σοῦ
Unchecked Copy BoxNum 32:1 - καὶ κτήνη πλῆθος G4128 ἦν τοῖς υἱοῖς Ρουβην καὶ τοῖς υἱοῖς Γαδ πλῆθος G4128 σφόδρα καὶ εἶδον τὴν χώραν Ιαζηρ καὶ τὴν χώραν Γαλααδ καὶ ἦν τόπος τόπος κτήνεσιν
Unchecked Copy BoxDeu 1:10 - κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει G4128
Unchecked Copy BoxDeu 10:22 - ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει G4128
Unchecked Copy BoxDeu 26:5 - καὶ ἀποκριθήσῃ καὶ ἐρεῖς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου Συρίαν ἀπέβαλεν πατήρ μου καὶ κατέβη εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πλῆθος G4128 πολὺ καὶ μέγα
Unchecked Copy BoxDeu 28:47 - ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐλάτρευσας κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ διὰ τὸ πλῆθος G4128 πάντων
Unchecked Copy BoxDeu 28:62 - καὶ καταλειφθήσεσθε ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ἦτε ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει G4128 ὅτι οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxJos 11:4 - καὶ ἐξῆλθον αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν ὥσπερ ἄμμος τῆς θαλάσσης τῷ πλήθει G4128 καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα
Unchecked Copy BoxJdg 4:7 - καὶ ἀπάξω πρὸς σὲ εἰς τὸν χειμάρρουν Κισων τὸν Σισαρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως Ιαβιν καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος G4128 αὐτοῦ καὶ παραδώσω αὐτὸν ἐν τῇ χειρί σου
Unchecked Copy BoxJdg 6:5 - ὅτι αὐτοὶ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν παρέφερον καὶ παρεγίνοντο ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος G4128 καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός καὶ παρεγίνοντο ἐν τῇ γῇ Ισραηλ τοῦ διαφθείρειν αὐτήν
Unchecked Copy BoxJdg 7:12 - καὶ Μαδιαμ καὶ Αμαληκ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν παρεμβεβλήκεισαν ἐν τῇ κοιλάδι ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆθος G4128 καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός ἀλλ᾽ ἦσαν ὥσπερ ἄμμος ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος G4128
Unchecked Copy Box1Sa 1:16 - μὴ δῷς τὴν δούλην σου εἰς θυγατέρα λοιμήν ὅτι ἐκ πλήθους G4128 ἀδολεσχίας μου ἐκτέτακα ἕως νῦν
Unchecked Copy Box1Sa 13:5 - καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἄμμος παρὰ τὴν θάλασσαν τῷ πλήθει G4128 καὶ ἀναβαίνουσιν καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχεμας ἐξ ἐναντίας Βαιθων κατὰ νότου
Unchecked Copy Box2Sa 17:11 - ὅτι οὕτως συμβουλεύων ἐγὼ συνεβούλευσα καὶ συναγόμενος συναχθήσεται ἐπὶ σὲ πᾶς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ὡς ἄμμος ἐπὶ τῆς θαλάσσης εἰς πλῆθος G4128 καὶ τὸ πρόσωπόν σου πορευόμενον ἐν μέσῳ αὐτῶν
Unchecked Copy Box2Sa 18:29 - καὶ εἶπεν βασιλεύς εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ Αβεσσαλωμ καὶ εἶπεν Αχιμαας εἶδον τὸ πλῆθος G4128 τὸ μέγα τοῦ ἀποστεῖλαι τὸν δοῦλον τοῦ βασιλέως Ιωαβ καὶ τὸν δοῦλόν σου καὶ οὐκ ἔγνων τί ἐκεῖ
Unchecked Copy Box1Ki 1:19 - καὶ ἐθυσίασεν μόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος G4128 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα καὶ Ιωαβ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως καὶ τὸν Σαλωμων τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν
Unchecked Copy Box1Ki 1:25 - ὅτι κατέβη σήμερον καὶ ἐθυσίασεν μόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος G4128 καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα καὶ ἰδού εἰσιν ἐσθίοντες καὶ πίνοντες ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπαν ζήτω βασιλεὺς Αδωνιας
Unchecked Copy Box1Ki 7:47 - (LXX 7:32)οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ οὗ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα ταῦτα ἐκ πλήθους G4128 σφόδρα οὐκ ἦν τέρμα τῷ σταθμῷ τοῦ χαλκοῦ
Unchecked Copy Box1Ki 10:10 - καὶ ἔδωκεν τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆθος G4128 ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων
Unchecked Copy Box1Ki 10:27 - καὶ ἔδωκεν βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος G4128
Unchecked Copy Box2Ki 7:13 - καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ εἶπεν λαβέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων οἳ κατελείφθησαν ὧδε ἰδού εἰσιν πρὸς πᾶν τὸ πλῆθος G4128 Ισραηλ τὸ ἐκλεῖπον καὶ ἀποστελοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεθα
Unchecked Copy Box2Ki 19:23 - ἐν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας κύριον καὶ εἶπας ἐν τῷ πλήθει G4128 τῶν ἁρμάτων μου ἐγὼ ἀναβήσομαι εἰς ὕψος ὀρέων μηροὺς τοῦ Λιβάνου καὶ ἔκοψα τὸ μέγεθος τῆς κέδρου αὐτοῦ τὰ ἐκλεκτὰ κυπαρίσσων αὐτοῦ καὶ ἦλθον εἰς μελον τέλους αὐτοῦ δρυμοῦ Καρμήλου αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 4:38 - οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος G4128
Unchecked Copy Box1Ch 12:40 - (LXX 12:41)καὶ οἱ ὁμοροῦντες αὐτοῖς ἕως Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων καὶ Νεφθαλι ἔφερον αὐτοῖς ἐπὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπὶ τῶν μόσχων βρώματα ἄλευρα παλάθας σταφίδας οἶνον καὶ ἔλαιον μόσχους καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος G4128 ὅτι εὐφροσύνη ἐν Ισραηλ
Unchecked Copy Box1Ch 22:3 - καὶ σίδηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν θυρωμάτων καὶ τῶν πυλῶν καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοίμασεν Δαυιδ καὶ χαλκὸν εἰς πλῆθος G4128 οὐκ ἦν σταθμός
Unchecked Copy Box1Ch 22:4 - καὶ ξύλα κέδρινα οὐκ ἦν ἀριθμός ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆθος G4128 τῷ Δαυιδ
Unchecked Copy Box1Ch 22:5 - καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων ὁ υἱός μου παιδάριον ἁπαλόν καὶ οἶκος τοῦ οἰκοδομῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω εἰς ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἑτοιμάσω αὐτῷ καὶ ἡτοίμασεν Δαυιδ εἰς πλῆθος G4128 ἔμπροσθεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ
Unchecked Copy Box1Ch 22:8 - καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμοὶ λόγος κυρίου λέγων αἷμα εἰς πλῆθος G4128 ἐξέχεας καὶ πολέμους μεγάλους ἐποίησας οὐκ οἰκοδομήσεις οἶκον τῷ ὀνόματί μου ὅτι αἵματα πολλὰ ἐξέχεας ἐπὶ τῆς γῆς ἐναντίον μου
Unchecked Copy Box1Ch 22:14 - καὶ ἰδοὺ ἐγὼ κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶκον κυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας καὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον οὗ οὐκ ἔστιν σταθμός ὅτι εἰς πλῆθός G4128 ἐστιν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἡτοίμασα καὶ πρὸς ταῦτα πρόσθες
Unchecked Copy Box1Ch 22:15 - καὶ μετὰ σοῦ εἰς πλῆθος G4128 ποιούντων ἔργα τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίθων καὶ τέκτονες ξύλων καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ
Unchecked Copy Box1Ch 29:16 - κύριε θεὸς ἡμῶν πᾶν τὸ πλῆθος G4128 τοῦτο ἡτοίμακα οἰκοδομηθῆναι οἶκον τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου ἐκ χειρός σού ἐστιν καὶ σοὶ τὰ πάντα
Unchecked Copy Box1Ch 29:21 - καὶ ἔθυσεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ θυσίας καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώματα τῷ θεῷ τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἡμέρας μόσχους χιλίους κριοὺς χιλίους ἄρνας χιλίους καὶ τὰς σπονδὰς αὐτῶν καὶ θυσίας εἰς πλῆθος G4128 παντὶ τῷ Ισραηλ
Unchecked Copy Box2Ch 1:15 - καὶ ἔθηκεν βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος G4128
Unchecked Copy Box2Ch 2:9 - (LXX 2:8)πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆθος G4128 ὅτι οἶκος ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ μέγας καὶ ἔνδοξος

Search Results Continued...
BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan