LXX

LXX

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G4129 - plēthynō

Choose a new font size and typeface
πληθύνω
Transliteration
plēthynō (Key)
Pronunciation
play-thoo'-no
Listen
Part of Speech
verb
Root Word (Etymology)
From another form of πλῆθος (G4128)
mGNT
12x in 8 unique form(s)
TR
12x in 9 unique form(s)
LXX
161x in 43 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 6:279,866

Strong’s Definitions

πληθύνω plēthýnō, play-thoo'-no; from another form of G4128; to increase (transitively or intransitively):—abound, multiply.


KJV Translation Count — Total: 12x

The KJV translates Strong's G4129 in the following manner: multiply (11x), abound (1x).

KJV Translation Count — Total: 12x
The KJV translates Strong's G4129 in the following manner: multiply (11x), abound (1x).
  1. to increase, to multiply

    1. to be increased, (be multiplied) multiply

  2. to be increased, to multiply

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
πληθύνω plēthýnō, play-thoo'-no; from another form of G4128; to increase (transitively or intransitively):—abound, multiply.
STRONGS G4129:
πληθύνω; future πληθύνω; 1 aorist optative 3 person singular πληθῦναι (2 Corinthians 9:10 Rec.); passive, imperfect ἐπληθυνομην; 1 aorist ἐπληθυνθην; (from πληθύς fullness); Aeschyl, Aristotle, Herodian, Geoponica; the Sept. very often for רָבָה, רִבָּה, הִרְבָּה, sometimes for רָבַב;
1. transitive, to increase, to multiply: 2 Corinthians 9:10; Hebrews 6:14 (from Genesis 22:17); passive, to be increased (be multiplied) multiply: Matthew 24:12; Acts 6:7; Acts 7:17; Acts 9:31; Acts 12:24; τίνι (A. V. be multiplied to one i. e.) be richly allotted to, 1 Peter 1:2; 2 Peter 1:2; Jude 1:2 (Daniel 3:31 (Daniel 3:98); Daniel 6:25, Theod.; Clement of Rome, 1 Cor. 1 inscr. (also Martyr. Polycarp, inscr., Apostolic Constitutions, inscr.)).
2. intransitive, to be increased, to multiply: Acts 6:1.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Genesis
22:17
Daniel
6:25
Matthew
24:12
Acts
6:1; 6:7; 7:17; 9:31; 12:24
2 Corinthians
9:10; 9:10
Hebrews
6:14
1 Peter
1:2
2 Peter
1:2
Jude
1:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G4129 matches the Greek πληθύνω (plēthynō),
which occurs 161 times in 148 verses in the LXX Greek.

Page 1 / 3 (Gen 1:22–2Sa 22:36)

Unchecked Copy BoxGen 1:22 - καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε G4129 καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν G4129 ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 1:28 - καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε G4129 καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 3:16 - καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν πληθύνων G4129 πληθυνῶ G4129 τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἀποστροφή σου καὶ αὐτός σου κυριεύσει
Unchecked Copy BoxGen 6:5 - ἰδὼν δὲ κύριος θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν G4129 αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας
Unchecked Copy BoxGen 7:17 - καὶ ἐγένετο κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπληθύνθη G4129 τὸ ὕδωρ καὶ ἐπῆρεν τὴν κιβωτόν καὶ ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 7:18 - καὶ ἐπεκράτει τὸ ὕδωρ καὶ ἐπληθύνετο G4129 σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπεφέρετο κιβωτὸς ἐπάνω τοῦ ὕδατος
Unchecked Copy BoxGen 8:17 - καὶ πάντα τὰ θηρία ὅσα ἐστὶν μετὰ σοῦ καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕως κτηνῶν καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε G4129 ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 9:1 - καὶ ηὐλόγησεν θεὸς τὸν Νωε καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε G4129 καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς
Unchecked Copy BoxGen 9:7 - ὑμεῖς δὲ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε G4129 καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ πληθύνεσθε G4129 ἐπ᾽ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxGen 16:10 - καὶ εἶπεν αὐτῇ ἄγγελος κυρίου πληθύνων G4129 πληθυνῶ G4129 τὸ σπέρμα σου καὶ οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους
Unchecked Copy BoxGen 17:2 - καὶ θήσομαι τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πληθυνῶ G4129 σε σφόδρα
Unchecked Copy BoxGen 17:20 - περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ G4129 αὐτὸν σφόδρα δώδεκα ἔθνη γεννήσει καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα
Unchecked Copy BoxGen 18:20 - εἶπεν δὲ κύριος κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται G4129 καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα
Unchecked Copy BoxGen 22:17 - μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων G4129 πληθυνῶ G4129 τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ κληρονομήσει τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων
Unchecked Copy BoxGen 26:4 - καὶ πληθυνῶ G4129 τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxGen 26:24 - καὶ ὤφθη αὐτῷ κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν ἐγώ εἰμι θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου μὴ φοβοῦ μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ ηὐλόγηκά σε καὶ πληθυνῶ G4129 τὸ σπέρμα σου διὰ Αβρααμ τὸν πατέρα σου
Unchecked Copy BoxGen 28:3 - δὲ θεός μου εὐλογήσαι σε καὶ αὐξήσαι σε καὶ πληθύναι G4129 σε καὶ ἔσῃ εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν
Unchecked Copy BoxGen 34:12 - πληθύνατε G4129 τὴν φερνὴν σφόδρα καὶ δώσω καθότι ἂν εἴπητέ μοι καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα
Unchecked Copy BoxGen 35:11 - εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός ἐγὼ θεός σου αὐξάνου καὶ πληθύνου G4129 ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται
Unchecked Copy BoxGen 38:12 - ἐπληθύνθησαν G4129 δὲ αἱ ἡμέραι καὶ ἀπέθανεν Σαυα ἡ γυνὴ Ιουδα καὶ παρακληθεὶς Ιουδας ἀνέβη ἐπὶ τοὺς κείροντας τὰ πρόβατα αὐτοῦ αὐτὸς καὶ Ιρας ὁ ποιμὴν αὐτοῦ Οδολλαμίτης εἰς Θαμνα
Unchecked Copy BoxGen 47:27 - κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ τῆς γῆς Γεσεμ καὶ ἐκληρονόμησαν ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν G4129 σφόδρα
Unchecked Copy BoxGen 48:4 - καὶ εἶπέν μοι ἰδοὺ ἐγὼ αὐξανῶ σε καὶ πληθυνῶ G4129 σε καὶ ποιήσω σε εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν καὶ δώσω σοι τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ εἰς κατάσχεσιν αἰώνιον
Unchecked Copy BoxGen 48:16 - ἄγγελος ῥυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶν εὐλογήσαι τὰ παιδία ταῦτα καὶ ἐπικληθήσεται ἐν αὐτοῖς τὸ ὄνομά μου καὶ τὸ ὄνομα τῶν πατέρων μου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ πληθυνθείησαν G4129 εἰς πλῆθος πολὺ ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 1:7 - οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν G4129 καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σφόδρα σφόδρα ἐπλήθυνεν G4129 δὲ γῆ αὐτούς
Unchecked Copy BoxExo 1:10 - δεῦτε οὖν κατασοφισώμεθα αὐτούς μήποτε πληθυνθῇ G4129 καί ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxExo 1:20 - εὖ δὲ ἐποίει θεὸς ταῖς μαίαις καὶ ἐπλήθυνεν G4129 λαὸς καὶ ἴσχυεν σφόδρα
Unchecked Copy BoxExo 7:3 - ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ πληθυνῶ G4129 τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Unchecked Copy BoxExo 11:9 - εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω ἵνα πληθύνων G4129 πληθύνω G4129 μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Unchecked Copy BoxLev 25:16 - καθότι ἂν πλεῖον τῶν ἐτῶν πληθύνῃ G4129 τὴν ἔγκτησιν αὐτοῦ καὶ καθότι ἂν ἔλαττον τῶν ἐτῶν ἐλαττονώσῃ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ ὅτι ἀριθμὸν γενημάτων αὐτοῦ οὕτως ἀποδώσεταί σοι
Unchecked Copy BoxLev 26:9 - καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ αὐξανῶ ὑμᾶς καὶ πληθυνῶ G4129 ὑμᾶς καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου μεθ᾽ ὑμῶν
Unchecked Copy BoxNum 33:54 - καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ κατὰ φυλὰς ὑμῶν τοῖς πλείοσιν πληθυνεῖτε G4129 τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐλαττώσετε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν εἰς ἐὰν ἐξέλθῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ αὐτοῦ ἔσται κατὰ φυλὰς πατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε
Unchecked Copy BoxDeu 1:10 - κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν G4129 ὑμᾶς καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει
Unchecked Copy BoxDeu 6:3 - καὶ ἄκουσον Ισραηλ καὶ φύλαξαι ποιεῖν ὅπως εὖ σοι καὶ ἵνα πληθυνθῆτε G4129 σφόδρα καθάπερ ἐλάλησεν κύριος θεὸς τῶν πατέρων σου δοῦναί σοι γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι
Unchecked Copy BoxDeu 7:13 - καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνεῖ G4129 σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι
Unchecked Copy BoxDeu 7:22 - καὶ καταναλώσει κύριος θεός σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν οὐ δυνήσῃ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς τὸ τάχος ἵνα μὴ γένηται γῆ ἔρημος καὶ πληθυνθῇ G4129 ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια
Unchecked Copy BoxDeu 8:13 - καὶ τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων G4129 σοι ἀργυρίου καὶ χρυσίου πληθυνθέντος G4129 σοι καὶ πάντων ὅσων σοι ἔσται πληθυνθέντων G4129 σοι
Unchecked Copy BoxDeu 13:17 - (LXX 13:18)οὐ προσκολληθήσεται ἐν τῇ χειρί σου οὐδὲν ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος ἵνα ἀποστραφῇ κύριος ἀπὸ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ δώσει σοι ἔλεος καὶ ἐλεήσει σε καὶ πληθυνεῖ G4129 σε ὃν τρόπον ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου
Unchecked Copy BoxDeu 17:16 - διότι οὐ πληθυνεῖ G4129 ἑαυτῷ ἵππον οὐδὲ μὴ ἀποστρέψῃ τὸν λαὸν εἰς Αἴγυπτον ὅπως πληθύνῃ G4129 ἑαυτῷ ἵππον δὲ κύριος εἶπεν οὐ προσθήσετε ἀποστρέψαι τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἔτι
Unchecked Copy BoxDeu 17:17 - καὶ οὐ πληθυνεῖ G4129 ἑαυτῷ γυναῖκας οὐδὲ μεταστήσεται αὐτοῦ καρδία καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐ πληθυνεῖ G4129 ἑαυτῷ σφόδρα
Unchecked Copy BoxDeu 28:11 - καὶ πληθυνεῖ G4129 σε κύριος θεός σου εἰς ἀγαθὰ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐπὶ τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι
Unchecked Copy BoxDeu 28:63 - καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφράνθη κύριος ἐφ᾽ ὑμῖν εὖ ποιῆσαι ὑμᾶς καὶ πληθῦναι G4129 ὑμᾶς οὕτως εὐφρανθήσεται κύριος ἐφ᾽ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς καὶ ἐξαρθήσεσθε ἀπὸ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν
Unchecked Copy BoxJos 24:3 - καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν Αβρααμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα G4129 αὐτοῦ σπέρμα καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν Ισαακ
Unchecked Copy BoxJdg 9:29 - καὶ τίς δῴη τὸν λαὸν τοῦτον ἐν χειρί μου καὶ μεταστήσω τὸν Αβιμελεχ καὶ ἐρῶ τῷ Αβιμελεχ πλήθυνον G4129 τὴν δύναμίν σου καὶ ἔξελθε
Unchecked Copy BoxJdg 16:24 - καὶ εἶδεν αὐτὸν λαὸς καὶ ᾔνεσαν τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ εἶπαν παρέδωκεν θεὸς ἡμῶν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐν χειρὶ ἡμῶν καὶ τὸν ἐξερημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν ὅστις ἐπλήθυνεν G4129 τοὺς τραυματίας ἡμῶν
Unchecked Copy Box1Sa 1:12 - καὶ ἐγενήθη ὅτε ἐπλήθυνεν G4129 προσευχομένη ἐνώπιον κυρίου καὶ Ηλι ἱερεὺς ἐφύλαξεν τὸ στόμα αὐτῆς
Unchecked Copy Box1Sa 7:2 - καὶ ἐγενήθη ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἦν κιβωτὸς ἐν Καριαθιαριμ ἐπλήθυναν G4129 αἱ ἡμέραι καὶ ἐγένοντο εἴκοσι ἔτη καὶ ἐπέβλεψεν πᾶς οἶκος Ισραηλ ὀπίσω κυρίου
Unchecked Copy Box1Sa 14:19 - καὶ ἐγενήθη ὡς ἐλάλει Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ ἦχος ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐπλήθυνεν G4129 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα συνάγαγε τὰς χεῖράς σου
Unchecked Copy Box1Sa 25:10 - καὶ ἀπεκρίθη Ναβαλ τοῖς παισὶν Δαυιδ καὶ εἶπεν τίς Δαυιδ καὶ τίς υἱὸς Ιεσσαι σήμερον πεπληθυμμένοι G4129 εἰσὶν οἱ δοῦλοι ἀναχωροῦντες ἕκαστος ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ
Unchecked Copy Box2Sa 14:11 - καὶ εἶπεν μνημονευσάτω δὴ βασιλεὺς τὸν κύριον θεὸν αὐτοῦ πληθυνθῆναι G4129 ἀγχιστέα τοῦ αἵματος τοῦ διαφθεῖραι καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσιν τὸν υἱόν μου καὶ εἶπεν ζῇ κύριος εἰ πεσεῖται ἀπὸ τῆς τριχὸς τοῦ υἱοῦ σου ἐπὶ τὴν γῆν
Unchecked Copy Box2Sa 22:36 - καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ὑπακοή σου ἐπλήθυνέν G4129 με

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/3 (Gen 1:22–2Sa 22:36) Gen 1:22–2Sa 22:36

2. LOAD PAGE 2 1Ki 3:14–Isa 51:2

BLB Searches
Search the Bible
LXX
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
LXX

Let's Connect
x
Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan