TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G5064 - tessares

Choose a new font size and typeface
τέσσαρες
Transliteration
tessares (Key)
Pronunciation
tes'-sar-es
Listen
Part of Speech
adjective
Root Word (Etymology)
A plural number
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

TDNT Reference: 8:127,1172

Strong’s Definitions

τέσσαρες téssares, tes'-sar-es; a plural number; four:—four.


KJV Translation Count — Total: 42x

The KJV translates Strong's G5064 in the following manner: four (42x).

KJV Translation Count — Total: 42x
The KJV translates Strong's G5064 in the following manner: four (42x).
  1. four

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
τέσσαρες téssares, tes'-sar-es; a plural number; four:—four.
STRONGS G5064:
τέσσαρες, τεσσάρων, οἱ, αἱ, τέσσαρα, τά, genitive τεσσάρων, dative τέσσαρσιν ((Lachmann reads τεσσερες 7 times to 33, Tdf. 6 to 35, Tr 6 to 33, WH 6 to 34; Lachmann sometimes has τεσσερα, T Tr WH always; L Tr sometimes have τεσσερας (see WHs Appendix, p. 150)); but no editor adopts epsilon (e) in the genitive or the dative; see τεσσαράκοντα and references), four: Matthew 24:31; Mark 2:3; Luke 2:37; John 11:17; Acts 10:11; Revelation 4:4, etc.
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Matthew
24:31
Mark
2:3
Luke
2:37
John
11:17
Acts
10:11
Revelation
4:4

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G5064 matches the Greek τέσσαρες (tessares),
which occurs 42 times in 35 verses in the TR Greek.

Unchecked Copy BoxMat 24:31 - καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων G5064 ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMar 2:3 - καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων G5064
Unchecked Copy BoxMar 13:27 - καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ, ἐκ τῶν τεσσάρων G5064 ἀνέμων ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
Unchecked Copy BoxLuk 2:37 - καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν
Unchecked Copy BoxJhn 11:17 - Ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας G5064 ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ
Unchecked Copy BoxJhn 19:23 - Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα G5064 μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν χιτῶνα ἦν δὲ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου
Unchecked Copy BoxAct 10:11 - καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν G5064 ἀρχαῖς δεδεμένον καὶ καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxAct 11:5 - Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν G5064 ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ·
Unchecked Copy BoxAct 12:4 - ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν G5064 τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ
Unchecked Copy BoxAct 21:9 - τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες G5064 προφητεύουσαι
Unchecked Copy BoxAct 21:23 - τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες G5064 εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν
Unchecked Copy BoxAct 27:29 - φοβούμενοί τε μήπως εἰς τραχεῖς τόπους ἐκπέσωσιν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας G5064 ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
Unchecked Copy BoxRev 4:4 - καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι καὶ τέσσαρες G5064 καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας G5064 πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἔσχον ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς
Unchecked Copy BoxRev 4:6 - καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα G5064 ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν
Unchecked Copy BoxRev 4:8 - καὶ τέσσαρα G5064 ζῷα ἓν καθ᾽ ἑαυτὸ εἴχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμοντα ὀφθαλμῶν καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντα, Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος θεὸς παντοκράτωρ ἦν καὶ ὢν καὶ ἐρχόμενος
Unchecked Copy BoxRev 4:10 - πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες G5064 πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνοῦσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ βάλλουσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες
Unchecked Copy BoxRev 5:6 - Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ τοῦ θεοῦ πνεύματα τὰ ἀπεσταλμένα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
Unchecked Copy BoxRev 5:8 - καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ τέσσαρα G5064 ζῷα καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων
Unchecked Copy BoxRev 5:14 - καὶ τὰ τέσσαρα G5064 ζῷα ἔλεγον, Ἀμήν, καὶ οἱ εἴκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰώνων
Unchecked Copy BoxRev 6:1 - Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴς βροντῆς Ἔρχου καὶ βλέπε
Unchecked Copy BoxRev 6:6 - καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς
Unchecked Copy BoxRev 7:1 - Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας G5064 ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας G5064 γωνίας τῆς γῆς κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας G5064 ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον
Unchecked Copy BoxRev 7:2 - καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβάντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν G5064 ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν
Unchecked Copy BoxRev 7:4 - καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ρμδ᾽ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·
Unchecked Copy BoxRev 7:11 - καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων καὶ ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
Unchecked Copy BoxRev 9:13 - Καὶ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων G5064 κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ
Unchecked Copy BoxRev 9:14 - λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὅς εἴχε τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς τέσσαρας G5064 ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ
Unchecked Copy BoxRev 9:15 - καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες G5064 ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων
Unchecked Copy BoxRev 11:16 - καὶ οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες G5064 πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
Unchecked Copy BoxRev 14:1 - Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες G5064 χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν
Unchecked Copy BoxRev 14:3 - καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες G5064 χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς
Unchecked Copy BoxRev 15:7 - καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων G5064 ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Unchecked Copy BoxRev 19:4 - καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες G5064 καὶ τὰ τέσσαρα G5064 ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, λέγοντες Ἀμήν Ἁλληλουϊά
Unchecked Copy BoxRev 20:8 - καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν G5064 γωνίαις τῆς γῆς τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον ὧν ἀριθμὸς ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης
Unchecked Copy BoxRev 21:17 - καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων G5064 πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ἐστιν ἀγγέλου
BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan