TR

TR

Click to Change

Return to Top

Return to Top

Printer Icon

Print

Copy
Copy Options
Strong's
Red Letter
The Blue Letter Bible

Lexicon :: Strong's G2112 - eutheōs

Choose a new font size and typeface
εὐθέως
Transliteration
eutheōs (Key)
Pronunciation
yoo-theh'-oce
Listen
Part of Speech
adverb
Root Word (Etymology)
mGNT
36x in 1 unique form(s)
TR
80x in 4 unique form(s)
LXX
2x in 1 unique form(s)
Dictionary Aids

Vine's Expository Dictionary: View Entry

Strong’s Definitions

εὐθέως euthéōs, yoo-theh'-oce; adverb from G2117; directly, i.e. at once or soon:—anon, as soon as, forthwith, immediately, shortly, straightway.


KJV Translation Count — Total: 80x

The KJV translates Strong's G2112 in the following manner: immediately (35x), straightway (32x), forthwith (7x), miscellaneous (6x).

KJV Translation Count — Total: 80x
The KJV translates Strong's G2112 in the following manner: immediately (35x), straightway (32x), forthwith (7x), miscellaneous (6x).
  1. straightway, immediately, forthwith

Strong’s Definitions [?](Strong’s Definitions Legend)
εὐθέως euthéōs, yoo-theh'-oce; adverb from G2117; directly, i.e. at once or soon:—anon, as soon as, forthwith, immediately, shortly, straightway.
STRONGS G2112:
εὐθέως, adverb, (from εὐθύς), straightway, immediately, forthwith: Matthew 4:20, 22; Matthew 8:3, and often in the historical books, especially Mark's Gospel [where, however, T Tr WH have substituted εὐθύς in some 35 out of 41 cases]; elsewhere only in Galatians 1:16; James 1:24; Revelation 4:2, (for פִּתְאֹם, Job 5:3). shortly, soon: 3 John 1:14. [From Sophocles down.]

Related entry:
εὐθύς, adverb, [from Pindar down], equivalent to εὐθέως, with which it is often interchanged in the manuscripts [see εὐθέως]; straightway, immediately, forthwith: Matthew 3:16; Matthew 13:20; John 13:32, etc. [Cf. Phryn. ed. Lob. p. 145.]
THAYER’S GREEK LEXICON, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights reserved. Used by permission. BibleSoft.com

BLB Scripture Index of Thayer's

Job
5:3
Matthew
3:16; 4:20; 4:22; 8:3; 13:20
John
13:32
Galatians
1:16
James
1:24
3 John
1:14
Revelation
4:2

Word / Phrase / Strong's Search

Strong's Number G2112 matches the Greek εὐθέως (eutheōs),
which occurs 80 times in 80 verses in the TR Greek.

Page 1 / 2 (Mat 4:20–Mar 10:52)

Unchecked Copy BoxMat 4:20 - οἱ δὲ εὐθέως G2112 ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 4:22 - οἱ δὲ εὐθέως G2112 ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 8:3 - καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ Ἰησοῦς λέγων, Θέλω καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως G2112 ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ λέπρα
Unchecked Copy BoxMat 13:5 - ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως G2112 ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·
Unchecked Copy BoxMat 14:22 - Καὶ εὐθέως G2112 ἠνάγκασεν Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
Unchecked Copy BoxMat 14:27 - εὐθὲως G2112 δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε
Unchecked Copy BoxMat 14:31 - εὐθέως G2112 δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας
Unchecked Copy BoxMat 20:34 - σπλαγχνισθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ εὐθέως G2112 ἀνέβλεψαν αὐτῶν, οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMat 21:2 - λέγων αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν καὶ εὐθέως G2112 εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι
Unchecked Copy BoxMat 21:3 - καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως G2112 δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς
Unchecked Copy BoxMat 24:29 - Εὐθέως G2112 δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
Unchecked Copy BoxMat 25:15 - καὶ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα δὲ δύο δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως G2112
Unchecked Copy BoxMat 26:49 - καὶ εὐθέως G2112 προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε ῥαββί καὶ κατεφίλησεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMat 26:74 - τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον καὶ εὐθέως G2112 ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
Unchecked Copy BoxMat 27:48 - καὶ εὐθέως G2112 δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 1:10 - καὶ εὐθὲως G2112 ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν·
Unchecked Copy BoxMar 1:18 - καὶ εὐθέως G2112 ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ
Unchecked Copy BoxMar 1:20 - καὶ εὐθεὼς G2112 ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
Unchecked Copy BoxMar 1:21 - Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ καὶ εὐθεὼς G2112 τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
Unchecked Copy BoxMar 1:29 - Καὶ εὐθέως G2112 ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
Unchecked Copy BoxMar 1:30 - δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα καὶ εὐθὲως G2112 λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
Unchecked Copy BoxMar 1:31 - καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν πυρετός εὐθὲως, G2112 καὶ διηκόνει αὐτοῖς
Unchecked Copy BoxMar 1:42 - καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθὲως G2112 ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, λέπρα καὶ ἐκαθαρίσθη
Unchecked Copy BoxMar 1:43 - καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὲως G2112 ἐξέβαλεν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 2:2 - καὶ εὐθὲως G2112 συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον
Unchecked Copy BoxMar 2:8 - καὶ εὐθὲως G2112 ἐπιγνοὺς Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Unchecked Copy BoxMar 2:12 - καὶ ἠγέρθη εὐθὲως, G2112 καὶ ἄρας τὸν κράββατον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε Οὕτως εἴδομεν
Unchecked Copy BoxMar 3:6 - καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὲως G2112 μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν
Unchecked Copy BoxMar 4:5 - ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὲως G2112 ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·
Unchecked Copy BoxMar 4:15 - οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν· ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὲως G2112 ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν
Unchecked Copy BoxMar 4:16 - καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὲως G2112 μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 4:17 - καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὲως G2112 σκανδαλίζονται
Unchecked Copy BoxMar 4:29 - ὅταν δὲ παραδῷ καρπός εὐθέως G2112 ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν θερισμός
Unchecked Copy BoxMar 5:2 - καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὲως G2112 ἀπήντησεν αὐτῶ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ
Unchecked Copy BoxMar 5:13 - καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως G2112 Ἰησοῦς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ
Unchecked Copy BoxMar 5:29 - καὶ εὐθὲως G2112 ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος
Unchecked Copy BoxMar 5:30 - καὶ εὐθὲως G2112 Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων
Unchecked Copy BoxMar 5:36 - δὲ Ἰησοῦς εὐθέως G2112 ἀκούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
Unchecked Copy BoxMar 5:42 - καὶ εὐθὲως G2112 ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν ἐκστάσει μεγάλῃ
Unchecked Copy BoxMar 6:25 - καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὲως G2112 μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξαὐτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
Unchecked Copy BoxMar 6:27 - καὶ εὐθὲως G2112 ἀποστείλας βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ
Unchecked Copy BoxMar 6:45 - Καὶ εὐθὲως G2112 ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον
Unchecked Copy BoxMar 6:50 - πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν καὶ εὐθὲως G2112 ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε
Unchecked Copy BoxMar 6:54 - καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὲως G2112 ἐπιγνόντες αὐτὸν
Unchecked Copy BoxMar 7:35 - καὶ εὐθέως G2112 διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
Unchecked Copy BoxMar 8:10 - Καὶ εὐθὲως G2112 ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά
Unchecked Copy BoxMar 9:15 - καὶ εὐθὲως G2112 πᾶς ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
Unchecked Copy BoxMar 9:20 - καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθὲως G2112 τὸ πνεῦμα εσπάραξεν αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων
Unchecked Copy BoxMar 9:24 - καὶ εὐθὲως G2112 κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγεν Πιστεύω· κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
Unchecked Copy BoxMar 10:52 - δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε πίστις σου σέσωκέν σε καὶ εὐθὲως G2112 ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ

Search Results Continued...

1. Currently on page 1/2 (Mat 4:20–Mar 10:52) Mat 4:20–Mar 10:52

BLB Searches
Search the Bible
TR
 [?]

Advanced Options

Other Searches

Multi-Verse Retrieval
x
TR

Daily Devotionals
x

Blue Letter Bible offers several daily devotional readings in order to help you refocus on Christ and the Gospel of His peace and righteousness.

Daily Bible Reading Plans
x

Recognizing the value of consistent reflection upon the Word of God in order to refocus one's mind and heart upon Christ and His Gospel of peace, we provide several reading plans designed to cover the entire Bible in a year.

One-Year Plans

Two-Year Plan